open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ - КОМАНДУВАЧ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ
Н А К А З
N 713 від 26.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2001 р.

за N 22/5213
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації

державної прикордонної служби N 646 ( z1178-04 ) від 06.09.2004 )
Про затвердження Положення про розслідування та

облік аварій на об'єктах Прикордонних військ

України

На виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року N 623
( 623-93-п ) "Про Положення про розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в
установах і організаціях" (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 17 червня 1998 року N 923 ( 923-98-п ) та з метою
встановлення єдиного порядку розслідування та обліку аварій в
Прикордонних військах України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про розслідування та облік аварій на
об'єктах Прикордонних військ України (додається). 2. Командувачам військ напрямів, командирам з'єднань та
частин забезпечити виконання вимог цього Положення. 3. Наказ довести до особового складу Прикордонних військ у
частині, що їх стосується.
Голова Державного комітету Б.М.Олексієнко
Погоджено
Міністр праці та соціальної
політики України І.Я.Сахань
Затверджено

Наказ Голови Державного комітету

у справах охорони державного

кордону України - Командувача

Прикордонних військ України

26.12.2000 N 713
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2001 р.

за N 22/5213
Положення

про розслідування та облік аварій

на об'єктах Прикордонних військ України
1. Загальні положення
1.1. Положення про розслідування та облік аварій на об'єктах
Прикордонних військ України (далі - Положення) визначає порядок
проведення розслідування та обліку аварій на об'єктах військових
частин, з'єднань, навчальних установ, управлінь військ напрямів та
Державного комітету у справах охорони державного кордону (далі -
військові частини). 1.2. До числа об'єктів військових частин належать будівлі,
споруди, транспортні засоби, інженерне та технологічне обладнання,
устаткування котлонагляду та вантажопідіймальні механізми. 1.3. Аварія - це небезпечна подія, що створює на об'єкті
(території) військових частин загрозу для життя і здоров'я людей у
результаті руйнування будівель, споруд, обладнання та транспортних
засобів чи завдає шкоди довкіллю. 1.4. До устаткування котлонагляду та вантажопідіймальних
механізмів належать: парові та водогрійні котли; посудини, що працюють під тиском; вантажопідіймальні машини; пасажирські та вантажні ліфти. 1.5. До аварій устаткування котлонагляду та
вантажопідіймальних механізмів слід відносити: вибухи котлів, посудин, що працюють під тиском; розриви трубопроводів пари та гарячої води, кришок та
затворів лазів, люків парових котлів і посудин, що працюють під
тиском; виникнення випуклостей, тріщин на стінках барабанів,
топкових камер, нагрівальних труб, посудин, що працюють під
тиском, трубопроводів пари та гарячої води, що спричинили
зупинення їх на ремонт; руйнування чи згинання металевих конструкцій
вантажопідіймальних машин (моста, порталу, рами, платформи, башти,
стріли), що спричинили проведення капітального ремонту металевих
конструкцій чи заміни їх окремих секцій, а також падіння
вантажопідіймальної машини, що спричинило її пошкодження; падіння кабін ліфтів, їх противаг. 1.6. Аварії поділяються на дві категорії. 1.6.1. До I категорії належать аварії, які призвели до одного
з таких наслідків: загинуло 5 і більше чи травмовано 10 і більше осіб; стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних
речовин за санітарно-захисну зону військової частини; збільшилась гранична концентрація забруднювальних речовин у
навколишньому середовищі більш як у 10 разів; зруйновано будівлі, споруди чи їх основні конструкції, що
створило загрозу для життя і здоров'я людей; повністю зруйновано і вийшло з ладу обладнання, устаткування
котлонагляду та вантажопідіймальних механізмів, що створило
загрозу для життя і здоров'я людей. 1.6.2 До II категорії належать аварії, які призвели до одного
з таких наслідків: загинуло до 5 чи травмовано до 10 осіб; пошкоджено будівлі, споруди, чи їх основні конструкції, що
створило загрозу для життя і здоров'я людей; пошкоджено обладнання, устаткування котлонагляду та
вантажопідіймальних механізмів, що призвело до зупинення роботи, а
будівлі та споруди пошкоджень не отримали. 1.7. Випадки порушення технологічних процесів роботи
устаткування, тимчасового зупинення обладнання в результаті
спрацювання автоматичних захисних блокувань, унаслідок яких не
сталося пошкоджень і руйнувань обладнання, устаткування,
будівельних конструкцій, а також не сталося випадків травматизму
військовослужбовців і працівників, до числа аварій не відносяться. 1.8. Випадки пошкодження устаткування, що сталися під час
його технічного випробування тиском, вантажем, під час проведення
ремонту, пусконалагоджувальних робіт, монтажу, демонтажу
спеціалізованими організаціями, до аварій не відносяться і не
підлягають розслідуванню та обліку згідно з цим Положенням. 1.9. Контроль за дотриманням установленого цим Положенням
порядку розслідування та обліку аварій, а також за своєчасним
виконанням заходів з усунення причин, які викликали аварію,
здійснюють командири військових частин та служба технічного
нагляду Інспекторського управління Державного комітету у справах
охорони державного кордону України (далі - служба технічного
нагляду Держкомітету).
2. Розслідування аварій
2.1. Командир військової частини, на об'єкті якого сталася
аварія, зобов'язаний: щонайперше вжити заходів з рятування потерпілих і надання їм
медичної допомоги, запобігання подальшому поширенню аварії,
встановлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї
людей; негайно доповісти про аварію за підпорядкованістю, в
установленому в Прикордонних військах порядку подання позачергових
донесень; негайно повідомити за встановленою формою (додаток 1) про
аварію службу технічного нагляду Держкомітету; інформувати орган військової прокуратури за місцем виникнення
нещасного випадку; забезпечити, до прибуття комісії з розслідування аварії (далі
- комісія з розслідування), збереження обстановки на місці події
та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент
аварії, якщо це не становить небезпеки для життя і здоров'я людей
і не викликає подальшого розвитку аварійної ситуації. 2.2. Розслідування аварій проводиться комісією з
розслідування, що призначається: у разі аварії I категорії або аварії II категорії з груповим
чи смертельним нещасним випадком - наказом Голови Державного
комітету у справах охорони державного кордону України -
Командувача Прикордонних військ України; у разі аварії II категорії без групового чи смертельного
нещасного випадку - наказом командира військової частини, на
об'єкті якої сталася аварія. Головою комісії з розслідування призначається заступник
командира військової частини, на об'єкті якої сталася аварія. 2.3. Розслідування аварій, у результаті яких сталися нещасні
випадки з працівниками, проводиться комісією з розслідування, яка
утворюється у порядку, визначеному Положенням про розслідування та
облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року N 623
( 623-98-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
17 червня 1998 року N 923 ( 923-98-п ). Розслідування аварій, у результаті яких сталися нещасні
випадки з військовослужбовцями, проводиться комісією з
розслідування, яка утворюється відповідно до Положення про
розслідування та облік нещасних випадків з військовослужбовцями
Прикордонних військ України, затвердженого наказом Голови
Державного комітету у справах охорони державного кордону України -
Командувача Прикордонних військ України від 28 серпня 1999 року
N 405 ( z0641-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23 вересня 1999 року за N 641/3934. 2.4. До складу комісії з розслідування входять: начальник підрозділу військової частини, на об'єкті якого
сталася аварія; посадова особа служби технічного нагляду (охорони праці); начальник медичної служби військової частини або особа, яка
виконує його функціональні обов'язки; посадова особа юридичної служби військової частини. У разі потреби до складу комісії можуть входити й інші
спеціалісти. 2.5. Якщо аварія сталася через проектні або конструктивні
недоліки об'єкта, то для участі в роботі комісії з розслідування
дозволяється залучати представників тих підприємств, які
розробляли і виготовляли його. 2.6. Комісія з розслідування зобов'язана протягом не більше
10 робочих днів розслідувати аварію і скласти акт розслідування
аварії за формою Авс-1 (додаток 2) і оформити потрібні документи і
матеріали, вказані в п. 2.11 цього Положення. Залежно від характеру аварії, у разі потреби проведення
додаткових досліджень або експертизи, зазначений термін
розслідування може бути продовжений керівником, який призначив
комісію. 2.7. У ході розслідування комісія з розслідування визначає
характер аварії, з'ясовує обставини, що спричинили її, встановлює
факти порушення вимог законодавства та нормативних актів з питань
охорони праці, правил експлуатації устаткування та технологічних
регламентів, визначає якість виконання будівельно-монтажних робіт,
їх відповідність вимогам нормативних актів та проектів, встановлює
осіб, причетних до аварії, складає довідку про втрати, спричинені
аварією, за формою Авс-2 (додаток 3), визначає заходи з ліквідації
їх наслідків та запобігання подібним аваріям. 2.8. Члени комісії з розслідування мають право одержувати
письмові та усні пояснення від працівників і військовослужбовців
військових частин, причетних до аварії, свідків аварії і проводити
їх опитування. 2.9. Військова частина, на об'єкті якої сталася аварія,
зобов'язана: забезпечити членів комісії з розслідування спецодягом,
засобами індивідуального захисту, транспортними засобами, засобами
зв'язку, службовими приміщеннями, потрібними для проведення
розслідування; організувати друкування і розмноження в потрібній кількості
матеріалів розслідування аварії; за потреби, на вимогу комісії з розслідування, залучити до
розслідування експертну комісію (експерта) за рахунок тієї
військової частини, на об'єкті якої сталася аварія, до складу якої
входять спеціалісти-експерти проектно-конструкторських або
науково-дослідних організацій, для проведення технічної
експертизи, виконання потрібних розрахунків, лабораторних
досліджень тощо. Вимога про залучення експертної комісії, пропозиції щодо її
складу та питання, які потребують експертного висновку,
викладаються в письмовому вигляді і подаються керівництву
військової частини головою комісії з розслідування. Експертні
висновки повинні бути підписані усіма членами експертної комісії і
надані комісії з розслідування в машинописному вигляді. 2.10. За результатами розслідування аварії командир
військової частини, на об'єкті якої сталася аварія, видає наказ,
яким відповідно до висновків комісії з розслідування затверджує
заходи щодо запобігання подібним аваріям і притягає до
відповідальності осіб, винних у порушенні нормативних актів про
охорону праці. 2.11. До матеріалів розслідування аварій належать: наказ про призначення комісії з розслідування; акт розслідування аварії за формою Авс-1 (додаток 2); протокол огляду місця аварії за формою Авс-3 (додаток 4); ескіз місця аварії за формою Авс-4 (додаток 5), плани, схеми,
фотознімки пошкодження об'єкта; вимога про залучення експертної комісії, пропозиції щодо її
складу та питання, які потребують експертного висновку; експертний висновок про причини аварії; протокол опитування щодо аварії потерпілих, свідків та інших
осіб, причетних до аварії, та пояснювальні записки комісії з
розслідування аварії за формою Авс-5 (додаток 6); копії документів про проходження навчання персоналом, який
працював на об'єкті, де сталася аварія і який має певне відношення
до аварії; копії приписів, що стосуються аварії, видані командиру
військової частини посадовими особами служби технічного нагляду
Держкомітету або спеціалістом з охорони праці військової частини
до настання аварії та під час її розслідування; витяги з нормативних актів про охорону праці, що були
порушені; довідка про матеріальну шкоду, завдану аварією, за формою
Авс-2 (додаток 3); копія наказу командира військової частини згідно з п.2.10
цього Положення; копія акта за формою Н-1 для працівників, Нвс-1 для
військовослужбовців, на кожного потерпілого окремо, якщо в
результаті мали місце нещасні випадки. 2.12. Технічне оформлення матеріалів розслідування аварії
проводить військова частина, на об'єкті якої сталася аварія, яка у
п'ятиденний термін після закінчення розслідування аварії надсилає
їх органам, представники яких брали участь у розслідуванні аварії. Якщо в результаті аварії стався груповий або смертельний
нещасний випадок із працівниками, то матеріали розслідування
аварії надсилаються до прокуратури за місцем, де стався нещасний
випадок, та територіального управління Держнаглядохоронпраці, а
якщо такі випадки сталися з військовослужбовцями, то матеріали
розслідування надсилаються до військової прокуратури за місцем, де
стався нещасний випадок. Перший примірник матеріалів розслідування залишається у
військовій частині. 2.13. Про виконання заходів, запропонованих комісією з
розслідування, командир військової частини, на об'єкті якої
сталася аварія, у визначені терміни надсилає письмове повідомлення
за підпорядкованістю. 2.14. Якщо аварія сталася через конструктивні недоліки
обладнання чи устаткування, то командир військової частини, на
об'єкті якої сталася аварія, зобов'язаний направити рекламації,
претензії та позови відповідно до вимог чинного законодавства. 2.15. Служба технічного нагляду Держкомітету за матеріалами
розслідування аварій аналізує їх причини, розробляє заходи та
пропозиції щодо запобігання аваріям і надсилає інформацію до
військових частин. 2.16. Командири військових частин повинні забезпечити
вивчення причин та обставин аварій з персоналом, який працює на
аналогічних об'єктах, і вжити заходів щодо недопущення подібних
аварій.
3. Облік аварій
Облік аварій здійснюють військові частини та служба
технічного нагляду Держкомітету з реєстрацією їх у журналі
реєстрації аварій за формою Авс-6 (додаток 7).
4. Прикінцеві положення
4.1. Командир військової частини та посадові особи, які
проводили розслідування аварії, несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством за своєчасне і правильне розслідування та
прийняті рішення. 4.2. Особи, які припустилися порушення або невиконання вимог
цього Положення, притягаються до відповідальності згідно з чинним
законодавством.
Начальник служби технічного нагляду
Інспекторського управління Держкомітету
підполковник І.М.Лисицин
Додаток 1

до пункту 2.1 Положення про

розслідування та облік

аварій на об'єктах

Прикордонних військ України
Повідомлення

про аварію
"___" ___________ _____ р. N ____
1. Найменування військової частини, на об'єкті якої сталася
аварія. 2. Дата, час, місце аварії, категорія аварії і обставини, за
яких сталася аварія. 3. Коротка характеристика об'єкта, де сталася аварія. 4. Число потерпілих (у тому числі загиблих). Прізвище, ім'я
та по батькові, професія, посада кожного потерпілого, місце
служби, характер травми (загиблих указати окремо). Якщо аварія не
призвела до нещасних випадків, то вказати: "Жертв і потерпілих у
результаті аварії не було".
Командир військової частини ________________________ ____________ ______________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до пункту 2.6 Положення про

розслідування та облік

аварій на об'єктах

Прикордонних військ України
Форма Авс-1
Акт

розслідування аварії ____ категорії,
що сталася "___" _________ ____р. о ____ годині ______ хвилин
у ________________________________________________________________

(найменування військової частини, підрозділу) ______________________ ______________________
(дата складання акта) (місце складання акта)
Комісія, призначена наказом _________________________________
від "____" _________________ ________ р. N ___________ , у складі:
голова __________________________________________________________,

(посада, військове звання, прізвище, ініціали) лени комісії: ___________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище, ініціали) _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
за участю: _______________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище, ініціали)
провела за період з "___" __________ до "___" ___________ _____ р.
розслідування аварії, яка сталася ________________________________

(вказується місце аварії) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1. Відомості про потерпілого (потерпілих) Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, рік
народження, професія, посада, стаж на займаній посаді, час
проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з питань
охорони праці, медичного огляду. Наслідки нещасного випадку. У разі нещасного випадку зі смертельним наслідком надаються
відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні
потерпілого: прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,
сімейні відносини, рід занять. Ці відомості можуть бути викладені
у вигляді таблиці. У разі аварії без потерпілих цей розділ не зазначається.
2. Характеристика об'єкта та місця, де сталася аварія У короткій характеристиці об'єкта, дільниці та місця, де
сталася аварія, наводяться відомості про проектний, затверджений
та фактичний режими роботи об'єкта (устаткування) до настання
аварії. Описується стан об'єкта (дільниці), устаткування
(конструкцій) і матеріалів, що застосовувалися перед аварією, а
також дається висновок про їх відповідність нормативним вимогам.
3. Обставини аварії Потрібно дати характеристику місця аварії, указати, що
передувало аварії, як проходив процес проведення робіт, хто
керував цим процесом, описати дії потерпілих та інших осіб,
причетних до аварії, викласти послідовність дій, назвати
небезпечний (шкідливий) виробничий фактор, машину, інструмент чи
устаткування, які стали причиною аварії. Указати збиток, завданий
внаслідок аварії.
4. Причини аварії Належить вказати основні технічні та організаційні причини
аварії, викласти, які конкретно вимоги нормативних актів про
охорону праці та відповідних інструкцій порушено, указати, які
небезпечні (шкідливі) виробничі чинники перевищували граничні
рівні.
5. Заходи щодо усунення причин аварії Заходи, запропоновані комісією з розслідування, повинні
складатися із: заходів щодо ліквідації наслідків аварії; заходів щодо усунення причин аварії і запобігання подібним
аваріям у подальшому. Ці заходи можуть бути викладені у вигляді таблиці чи
перелічені у тексті із зазначенням змісту заходів, термінів їх
виконання та відповідальних осіб.
6. Висновки комісії щодо осіб, які припустилися порушення
законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, і
пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності У цьому розділі зазначаються ті особи, дії або бездіяльність
яких призвели до аварії. Указуються конкретні порушення
законодавчих і нормативних актів про охорону праці, посадових
інструкцій тощо із зазначенням статей, параграфів та пунктів, які
були порушені цими особами. Наприкінці висновку наводяться пропозиції щодо притягнення до
відповідальності осіб, з вини яких сталася аварія. 7. Перелік матеріалів, які додаються _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Голова комісії ___________________ ________ ____________________

(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії: ___________________ _________ ____________________

(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 3

до пункту 2.7 Положення про

розслідування та облік

аварій на об'єктах

Прикордонних військ України
Форма Авс-2
Довідка

про втрати, спричинені аварією,
що сталася "___" ________ ___ року о ____ год. ___ хв. ________________________________________________________________

(найменування військової частини, підрозділу)
1. Категорія і характер аварії ______________________________ _________________________________________________________________
2. Утрати, пов'язані з ліквідацією аварії, усього (тис. грн.) ____, у тому числі:

2.1. Утрати від пошкодження приміщень, (будівель) ___________ 2.2. Утрати від пошкодження обладнання, устаткування,
транспортних засобів _____________________________________________ 2.3. Утрати від забруднення навколишнього природного
середовища _______________________________________________________ 2.4. Інші утрати ____________________________________________
3. Утрати, пов'язані з невиконанням плану роботи військової
частини, усього (тис. грн.) _______________________, у тому числі: 3.1. У військовій частині, де сталася аварія ________________ 3.2. В іншій військовій частині _____________________________
Командир військової частини ________________________ _________ ______________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
Начальник фінансової
служби військової частини ______________________ _________ ______________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___" __________ ______ р.
М.П.

Додаток 4

до пункту 2.11 Положення про

розслідування та облік

аварій на об'єктах

Прикордонних військ України
Форма Авс-3
Протокол

огляду місця аварії ____ категорії,
що сталася "___" ________ ____ року о ___ год. ___ хв.
у ________________________________________________________________

(найменування військової частини, підрозділу)
Комісія у складі: голови комісії - ___________________________________________,

(посада, військове звання, прізвище, ініціали) членів комісії: ________________________________________________________________,

(посада, військове звання, прізвище, ініціали) ________________________________________________________________,

(посада, військове звання, прізвище, ініціали) _________________________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище, ініціали)
у період з _____ год. _____ хв. "___" ___________ ______ р. до ___________ год. ____ хв. "___" _____________ ______ р.
оглянула місце аварії і встановила: _________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Голова комісії ___________________ ________ ____________________

(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії: ___________________ _________ ____________________

(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище) ___________________ _________ ____________________

(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ______________ ______ р.

Додаток 5

до пункту 2.11 Положення про

розслідування та облік

аварій на об'єктах

Прикордонних військ України
Форма Авс-4
Ескіз

місця аварії ____ категорії,
що сталася "___" ________ ____ року о ___ год. ___ хв.
у ________________________________________________________________

(найменування військової частини, підрозділу)
ПЛАН ПЛАН Прив'язка до території
положення до аварії положення після аварії військової частини -

копія генплану з

прив'язкою до запасних

виходів
Окремі місця, вузли, Окремі місця, вузли,
розрізи розрізи, характерні для аварії
Голова комісії __________________ ________ ____________________

(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії: _________________ ________ _____________________

(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище) __________________ ________ ____________________

(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
Ескіз склав _________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище, ім'я та

по батькові)

Додаток 6

до пункту 2.11 Положення про

розслідування та облік

аварій на об'єктах

Прикордонних військ України
Форма Авс-5
Протокол

опитування щодо аварії _____ категорії,
що сталася "___" ________ _____ року о ___ год. ___ хв.
у ________________________________________________________________

(найменування військової частини, підрозділу) а _______________________________________________________________

(вказати місце та характер аварії) _________________________________________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові опитуваного ___________________
Місце служби (роботи), посада, військове звання, N телефону ______ _________________________________________________________________

Домашня адреса ______________________________________________ _________________________________________________________________
Про аварію розповів: (у довільній формі викладається розповідь про аварію, яка
розслідується. Після записування відомих опитуваному фактів йому
ставляться запитання для уточнення): Запитання: Відповідь: Після закінчення запису запитань і відповідей протокол
підписується в такому порядку: Протокол мною прочитано, записано з моїх слів вірно ___________________________ _________ ____________________
(посада, військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
Опитування провів і протокол склав __________________________ ________ ____________________
(посада, військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ___________ ______ р.
Пояснювальна записка

комісії з розслідування аварії ___ категорії,
що сталася "___" ________ _____ року о ___ год. ___ хв.
у ________________________________________________________________

(найменування військової частини, підрозділу) а _______________________________________________________________

(вказати місце та характер аварії) ід ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові особи, що дає пояснення, _________________________________________________________________

її місце служби, посада, військове звання, N телефону)
Домашня адреса ______________ _____________________________
(У довільній формі дається пояснення відомим фактам, пов'язаним
з аварією, висловлюється думка щодо її обставин і причин).
__________________________ ________ ____________________
(посада, військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ___________ ______ р.

Додаток 7

до пункту 3.1 Положення про

розслідування та облік

аварій на об'єктах

Прикордонних військ України
Форма Авс-6
Журнал

реєстрації аварій ____________________________________________

(військова частина)
Почато "__" ______ ___ р.

Закінчено "__" _____ ___ р.

Термін зберігання ____ років
------------------------------------------------------------------------------- N |Дата і |Категорія|Причини |Втрати |Тривалість |Заходи, |Відмітка | з/п|час |і |і |від |простою |запропоновані|про | |настання|характер |короткий|аварії |від початку |комісією |виконання| |аварії |аварії |опис |(тис. |аварії до |з |заходів | | | |обставин|гривень)|введення в |розслідування| | | | |аварії | |експлуатацію|аварії | | | | | | |(годин, діб)| | | ---+--------+---------+--------+--------+------------+-------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------------------
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 7, 2001 р. )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: