open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 353 від 26.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

29 грудня 2000 р.

за N 965/5186
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

праці та соціальної політики

N 338 ( z1059-06 ) від 08.09.2006 }
Про окремі умови оплати праці працівників

Національної опери України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінпраці

та соцполітики

N 46 ( z0080-02 ) від 18.01.2002 -

застосовуються з 01.01.2002

N 57 ( z0394-04 ) від 16.03.2004

N 243 ( z1251-04 ) від 28.09.2004

N 74 ( z0282-05 ) від 24.02.2005

N 160 ( z0522-05 ) від 05.05.2005 }

Відповідно до Указу Президента України від 19.10.2000 N
1150/2000 ( 1150/2000 ) "Про Національний академічний театр опери
та балету України ім. Т.Г. Шевченка" та на виконання доручення
Кабінету Міністрів України від 25.10.2000 N 17564/1 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників,
художнього, артистичного персоналу, висококваліфікованих
робітників, керівників інших структурних підрозділів, фахівців,
службовців та робітників Національної опери України згідно з
додатками 1-5.
2. Надати право генеральному директору Національної опери
України у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі
доходів і видатків: 1) установлювати: а) працівникам театру конкретні розміри посадових окладів,
відповідно до схем, затверджених цим наказом; б) заступникам генерального директора та заступникам
керівників структурних підрозділів театру, посади яких не
передбачені цим наказом, посадові оклади - на 5-15 відсотків,
головному бухгалтеру - на 10-30 відсотків, а помічникам керівника
- на 30-40 відсотків нижче посадового окладу відповідного
керівника; в) надбавки: керівникам структурних підрозділів, їх заступникам,
спеціалістам, фахівцям, службовцям, робітникам - за високі
досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі в розмірі
до 50% посадового окладу та за виконання особливо важливої роботи
на термін її виконання в розмірі до 50% посадового окладу. У разі
несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або
зменшуються; ( Абзац другий підпункту "1в" пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 46
( z0080-02 ) від 18.01.2002 - застосовуються з 01.01.2002 ) водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів за
класність: 2-го класу - 10 відсотків, 1-го класу - 25 відсотків
установленого місячного посадового окладу за відпрацьований час
водієм; г) доплати: працівникам (крім заступників генерального директора,
керівників структурних підрозділів та їх заступників): за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування
або збільшення обсягу виконуваних робіт без обмеження розмірів цих
доплат за рахунок одержаної економії за місячними посадовими
окладами суміщуваних працівників. Конкретний розмір доплат
установлюється залежно від обсягів виконуваних робіт за
суміщуваною професією (посадою); за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників у
розмірі, що не перевищує місячного посадового окладу відсутнього
працівника. Конкретний розмір доплат установлюється, виходячи з
фактично виконуваного обсягу робіт за відсутнього працівника; працівникам за роботу в нічний час - доплати в розмірі до 40
відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну
годину роботи з 22 до 6 годин ранку; працівникам, зайнятим на роботах із важкими та шкідливими
умовами праці, - у розмірі до 12 відсотків місячного посадового
окладу, на роботах із особливо важкими та особливо шкідливими
умовами праці - до 24 відсотків місячного посадового окладу.
Доплати встановлюються за результатами атестації робочих місць і
нараховуються за час фактичної зайнятості працівника на цих
робочих місцях; водіям легкових автомобілів за ненормований робочий день - у
розмірі 25 відсотків місячного посадового окладу за відпрацьований
час водієм; за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25
відсотків, кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати). ( Підпункт 1 "г"
пункту 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 160 ( z0522-05 ) від 05.05.2005 ) Доплати за науковий ступінь встановлюються, якщо діяльність
працівників за профілем відповідає науковому ступеню; ( Підпункт 1
"г" пункту 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики N 160 ( z0522-05 ) від 05.05.2005 ) 2) підвищувати посадові оклади, визначені цим наказом: працівникам, які мають почесні звання України, колишнього
СРСР, країн СНД та Балтії, автономних республік, за звання
"народний" - на 40 відсотків; "заслужений" - на 20 відсотків. За наявності двох або більше звань підвищення посадових
окладів здійснюється за одним (вищим) званням;

( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 2 вилучено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 160 ( z0522-05 ) від
05.05.2005 )

Підвищення посадових окладів працівникам театру провадиться,
якщо діяльність працівника за профілем збігається з наявним
почесним званням. ( Абзац п'ятий із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 160 z0522-05 ) від 05.05.2005 )

( Абзац шостий підпункту 2 пункту 2 вилучено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 160 ( z0522-05 ) від
05.05.2005 )

3) преміювати працівників відповідно до їх особистого вкладу
в загальні результати роботи театру. Видатки на преміювання
працівників передбачати у розмірі, не меншому, ніж 3 відсотки
планового фонду оплати праці; ( Підпункт 3 пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 243
( z1251-04 ) від 28.09.2004 ) 4) надавати працівникам матеріальну допомогу в розмірі до
одного посадового окладу.
3. Преміювання генерального директора Національної опери
України, надання йому матеріальної допомоги і встановлення
надбавок до посадового окладу здійснюється за рішенням
Міністерства культури і мистецтв України.
4. Установити, що із введенням у дію умов оплати праці,
затверджених цим наказом, для працівників Національної опери
України зберігаються інші діючі умови оплати праці, передбачені
для працівників культури.
5. Не застосовувати постанову Міністерства праці України від
24.10.91 N 95 у частині встановлення підвищених посадових окладів
працівникам Національної опери України.
6. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці України від 28.11.94 N 65 ( z0280-94 ) "Про окремі умови
оплати праці працівників Національної опери України",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 листопада 1994
року за N 280/490.
Міністр І.Я.Сахань
Погоджено:
Перший заступник Міністра
культури і мистецтв України В.Л.Стасюк
Заступник Міністра фінансів України П.К.Германчук
Додаток 1

до наказу Міністерства праці

та соціальної політики

України

26.12.2000 N 353

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України

від 05.05.2005 N 160

( z0522-05 )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

Національної опери України

------------------------------------------------------------------------ Посада |Місячний посадовий оклад,| | гривень | |-------------------------| | з | з | | 01.04.2005 | 01.07.2005| --------------------------------------------+-------------+-----------| Начальник відділу: фінансового, кадрів і | 1307-2615 | 1397-2795| зарубіжних зв'язків | | | --------------------------------------------+-------------+-----------| Головний адміністратор | 1139-2278 | 1218-2435| --------------------------------------------+-------------+-----------| Начальники інженерно-технічних служб | 1139-2278 | 1218-2435| --------------------------------------------+-------------+-----------| Начальник відділу: видавничо-інформаційного,| 989-1977 | 1057-2113| матеріально-технічного постачання, | | | господарського | | | --------------------------------------------+-------------+-----------| Начальник гаража | 989-1977 | 1057-2113| --------------------------------------------+-------------+-----------| Начальники служб, цехів, дільниць, змін, | 866-2615 | 926-2795 | майстерень | | | --------------------------------------------+-------------+-----------| Начальник (завідувач) бюро (діловодства та | 751-1501 | 803-1605 | експедиції, квиткового тощо) | | | -----------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 46
( z0080-02 ) від 18.01.2002 - застосовуються з 01.01.2002, N 57
( z0394-04 ) від 16.03.2004; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінпраці та соцполітики N 243 ( z1251-04 ) від
28.09.2004, в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 74
( z0282-05 ) від 24.02.2005, N 160 ( z0522-05 ) від 05.05.2005 )

Додаток 2

до наказу Міністерства праці

та соціальної політики

України

26.12.2000 N 353

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України

від 05.05.2005 N 160

( z0522-05 )
СХЕМА

посадових окладів художнього персоналу

Національної опери України

--------------------------------------------------------------------- Посада |Місячний посадовий оклад,| | гривень | |-------------------------| | з | з | | 01.04.2005 |01.07.2005 | -----------------------------------------+-------------+-----------| Генеральний директор - художній керівник | 3250 | 3474 | -----------------------------------------+-------------+-----------| Головні: диригент, режисер, хормейстер, | 3179-3250 | 3398-3474 | художник, балетмейстер | | | -----------------------------------------+-------------+-----------| Художній керівник цеху: балету, опери | 3179-3250 | 3398-3474 | -----------------------------------------+-------------+-----------| Режисер-постановник | 3073 | 3285 | -----------------------------------------+-------------+-----------| Балетмейстер-постановник | 1731-2278 | 1850-2435 | -----------------------------------------+-------------+-----------| Диригент: | | | вищої категорії | 2836-3179 | 3032-3398 | першої категорії | 2615-2998 | 2795-3205 | другої категорії | 2037-2473 | 2178-2644 | -----------------------------------------+-------------+-----------| Режисер | 2278-2473 | 2435-2644 | -----------------------------------------+-------------+-----------| Хормейстер, балетмейстер, концертмейстер | 2154-2615 | 2303-2795 | з класу вокалу (балету) | | | -----------------------------------------+-------------+-----------| Художники всіх спеціальностей | 1889-2473 | 2019-2644 | -----------------------------------------+-------------+-----------| Завідувач: художньо-постановочної | 2810 | 3004 | частини, режисерської частини | | | -----------------------------------------+-------------+-----------| Завідувач трупи | 2278-2810 | 2435-3004 | -----------------------------------------+-------------+-----------| Репетитор з вокалу (балету) | 1889-2278 | 2019-2435 | -----------------------------------------+-------------+-----------| Суфлер | 1889 | 2019 | -----------------------------------------+-------------+-----------| Звукорежисер: | | | вищої категорії | 1889 | 2019 | першої категорії | 1776 | 1899 | другої категорії | 1638 | 1751 | -----------------------------------------+-------------+-----------| Асистент: диригента, режисера, | 1623-1889 | 1735-2019 | балетмейстера | | | -----------------------------------------+-------------+-----------| Помічники головного: диригента, режисера,| 2615-2931 | 2795-3133 | хормейстера, художника, балетмейстера | | | -----------------------------------------+-------------+-----------| Помічники: диригента, режисера, | 1623-1977 | 1735-2113 | хормейстера, художника, балетмейстера | | | --------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 46
( z0080-02 ) від 18.01.2002 - застосовуються з 01.01.2002, N 57
( z0394-04 ) від 16.03.2004, N 243 ( z1251-04 ) від 28.09.2004,
N 160 ( z0522-05 ) від 05.05.2005 )

Додаток 3

до наказу Міністерства праці

та соціальної політики

України

26.12.2000 N 353

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України

від 05.05.2005 N 160

( z0522-05 )
СХЕМА

посадових окладів артистичного персоналу

Національної опери України

-------------------------------------------------------------------------- Посада | Місячний посадовий оклад,| | гривень | |--------------------------| |з 01.04.2005 |з 01.07.2005| ---------------------------------------------+-------------+------------| Артисти-вокалісти (солісти): | | | провідні майстри сцени | 3179-3232 | 3398-3455 | вищої категорії | 3020-3073 | 3228-3285 | першої категорії | 2825-2931 | 3020-3133 | другої категорії | 2632-2810 | 2814-3004 | ---------------------------------------------+-------------+------------| Артисти симфонічного та сценічного оркестрів:| | | вищої категорії (солісти, концертмейстери) | 3020-3073 | 3228-3285 | першої категорії | 2825-2931 | 3020-3133 | другої категорії | 2632-2810 | 2814-3004 | ---------------------------------------------+-------------+------------| Артисти хору: | | | вищої категорії | 2810-2825 | 3004-3020 | першої категорії | 2615-2772 | 2795-2963 | другої категорії | 2154-2473 | 2303-2644 | ---------------------------------------------+-------------+------------| Артисти балету: | | | провідні майстри сцени | 3179-3232 | 3398-3455 | вищої категорії | 3020-3073 | 3228-3285 | першої категорії | 2615-2931 | 2795-3133 | другої категорії | 1731-2473 | 1850-2644 | ---------------------------------------------+-------------+------------| Артисти (стажисти) | 2263-2473 | 2419-2644 | ---------------------------------------------+-------------+------------| Артисти допоміжного складу | 1731 | 1850 | -------------------------------------------------------------------------

( Додаток 3 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 46
( z0080-02 ) від 18.01.2002 - застосовуються з 01.01.2002, N 57
( z0394-04 ) від 16.03.2004, N 243 ( z1251-04 ) від 28.09.2004,
N 160 ( z0522-05 ) від 05.05.2005 )

Додаток 4

до наказу Міністерства праці

та соціальної політики

України

26.12.2000 N 353

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України

від 05.05.2005 N 160

( z0522-05 )
СХЕМА

місячних окладів висококваліфікованих робітників

Національної опери України

--------------------------------------------------------------------- Посада | Місячний посадовий оклад,| | гривень | |--------------------------| |з 01.04.2005 |з 01.07.2005| ----------------------------------------+-------------+------------| Машиністи сцени: | | | 5-го розряду | 708-1483 | 757-1585 | 4-го розряду | 610-1297 | 652-1386 | 3-го розряду | 563-1127 | 602-1205 | ----------------------------------------+-------------+------------| Монтувальник сцени | 469-939 | 501-1004 | ----------------------------------------+-------------+------------| Освітлювач, який веде розробку схем | 708-1483 | 757-1585 | освітлення та світлових ефектів | | | ----------------------------------------+-------------+------------| Настроювач-регулювальник, | 708-1483 | 757-1585 | настроювач музичних інструментів | | | ----------------------------------------+-------------+------------| Робітники, які виконують особливо | 563-1483 | 602-1585 | складні та відповідальні роботи | | | з ремонту та налагодження електронного | | | та іншого особливо складного обладнання | | | ----------------------------------------+-------------+------------| Бутафори 5-го та 6-го розрядів, зайняті | 527-1286 | 563-1375 | виготовленням особливо складних виробів | | | ----------------------------------------+-------------+------------| Гримери-пастижери 5-го та 6-го розрядів,| 527-1286 | 563-1375 | зайняті виготовленням спеціальних перук | | | та виконанням портретних та особливо | | | складних гримів | | | ----------------------------------------+-------------+------------| Закрійник першої категорії, | 643-1286 | 687-1375 | зайнятий виготовленням особливо | | | складних історичних костюмів | | | за власними ескізами | | | ----------------------------------------+-------------+------------| Макетники 5-го та 6-го розрядів, зайняті| 527-1286 | 563-1375 | виготовленням особливо складних макетів | | | --------------------------------------------------------------------
Окремим висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо
важливих і відповідальних роботах, установлюються оклади: з 1
квітня 2005 року - 610 - 1483 грн., з 1 липня 2005 року - 652 -
1585 грн.

( Додаток 4 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 46
( z0080-02 ) від 18.01.2002 - застосовуються з 01.01.2002, N 57
( z0394-04 ) від 16.03.2004, N 74 ( z0282-05 ) від 24.02.2005,
N 160 ( z0522-05 ) від 05.05.2005 )

Додаток 5

до наказу Міністерства праці

та соціальної політики

України

26.12.2000 N 353

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України

від 05.05.2005 N 160

( z0522-05 )
СХЕМА

місячних окладів керівників інших структурних

підрозділів, фахівців, технічних службовців

та робітників Національної опери України

-------------------------------------------------------------------------------- Посада |Місячний оклад, гривень | |--------------------------| |з 01.04.2005 |з 01.07.2005| ---------------------------------------------------+-------------+------------| 1 | 2 | 3 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Провідні інженери: з організації експлуатації та | 613-1286 | 655-1375 | ремонту складного обладнання; з охорони праці; | | | електронік; програміст; з інших спеціальностей | | | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Інженери: з організації експлуатації та ремонту | | | складного обладнання; з охорони праці; електронік; | | | програміст; з інших спеціальностей: | | | першої категорії | 563-1227 | 602-1312 | другої категорії | 486-1054 | 520-1127 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Провідні фахівці: бухгалтер, бухгалтер-ревізор, | 527-1127 | 563-1205 | економіст, юрисконсульт, редактор, бібліотекар та | | | інші | | | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Фахівці: бухгалтер, бухгалтер-ревізор, економіст, | | | юрисконсульт, редактор, бібліотекар та інші: | | | першої категорії | 488-1054 | 522-1127 | другої категорії | 424-917 | 453-980 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Старші: майстер, контрольний майстер | 527-1120 | 563-1197 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Майстер, контрольний майстер | 458-976 | 490-1043 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Старший адміністратор | 458-917 | 490-980 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Адміністратор | 408-817 | 436-873 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Техніки всіх спеціальностей: | | | першої категорії | 408-848 | 436-907 | другої категорії | 366-759 | 391-811 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Лікар-ортопед-травматолог | 702-1404 | 750-1501 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Лікар-рефлексотерапевт | 645-1291 | 690-1380 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Масажист | 458-917 | 490-980 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Агент з постачання | 366-380 | 391-406 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Старші: інспектор, диспетчер | 406-813 | 434-869 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Завідувачі: архіву | 362-733 | 387-784 | господарства, центрального складу | 366-759 | 391-811 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Друкарка, що працює з іноземним текстом | 366 | 391 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Друкарка: | | | першої категорії | 362 | 387 | другої категорії | 327-333 | 350-356 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Інспектор, диспетчер | 366-733 | 391-784 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Старший касир | 380 | 406 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Касир, секретар-друкарка | 362 | 387 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Касир квитковий 2-го розряду, що працює з іноземною| 362-366 | 387-391 | валютою, контролер квитків старший | | | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Касир квитковий: | | | 2-го розряду | 333-362 | 356-387 | 3-го розряду | 315-327 | 337-350 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Контролер квитків | 315-362 | 337-387 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Водій автотранспортних засобів | 340-658 | 363-703 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Оператор копіювальних та розмножувальних машин | 327-333 | 350-356 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Вахтер, сторож | 311-327 | 332-350 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Машиніст із прання та ремонту спецодягу, підсобний | 327 | 350 | робітник, робітник з благоустрою, гардеробник, | | | комірник, вантажник, ліфтер, двірник | | | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Прибиральник: виробничих та службових приміщень, | 327 | 350 | територій, туалетів * | | | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Бутафор, гример-пастижер, костюмер, макетник, | | | реквізитор та інші робітники художньо-постановочної| | | частини: | | | 1-го розряду | 327-653 | 350-698 | 2-го розряду | 333-666 | 356-712 | 3-го розряду | 362-724 | 387-774 | 4-го розряду | 366-733 | 391-784 | 5-го розряду | 380-759 | 406-811 | 6-го розряду | 408-817 | 436-873 | ---------------------------------------------------+-------------+------------| Газозварник, електрик, електромеханік з ремонту | | | електрообладнання, електромонтер, сантехнік, муляр,| | | слюсар, електроосвітлювач, столяр та інші | | | робітники: | | | 1-го розряду | 327 | 350 | 2-го розряду | 333 | 356 | 3-го розряду | 362 | 387 | 4-го розряду | 366 | 391 | 5-го розряду | 380 | 406 | 6-го розряду | 408 | 436 | ------------------------------------------------------------------------------- ______________

* Місячні оклади прибиральників виробничих та службових
приміщень, які використовують дезінфекційні засоби, а також
зайнятих прибиранням громадських туалетів, підвищуються на 10
відсотків.
( Додаток 5 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 46
( z0080-02 ) від 18.01.2002 - застосовуються з 01.01.2002, N 57
( z0394-04 ) від 16.03.2004, N 74 ( z0282-05 ) від 24.02.2005,
N 160 ( z0522-05 ) від 05.05.2005 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: