open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 244 від 27.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 січня 2001 р.

за N 71/5262
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1180 ( z1275-11 ) від 30.08.2011 }
Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій

акціонерними товариствами, які створені в процесі

приватизації (корпоратизації) і 100 відсотків акцій

яких належать державі, при зміні форми випуску

З метою встановлення Порядку реєстрації випуску цінних
паперів при зміні форми випуску цінних паперів та сприяння
виконанню Указу Президента України від 29 грудня 1999 року
N 1626/99 ( 1626/99 ) "Про невідкладні заходи щодо прискорення
приватизації майна в Україні", на підставі статті 7 Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) та Законів України "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ),
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок реєстрації випуску акцій акціонерними
товариствами, які створені в процесі приватизації (корпоратизації)
і 100 відсотків акцій яких належать державі, при зміні форми
випуску (додається). 2. Установити, що відкриті акціонерні товариства, створені в
процесі приватизації (корпоратизації), 100 відсотків акцій яких
належать державі, можуть прийняти рішення про зміну форми випуску
акцій та здійснити реєстрацію випуску акцій при зміні форми їх
випуску. 3. Управлінню корпоративних фінансів (А.Портнов) забезпечити
державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України. 4. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Ю.Лиско)
опублікувати це рішення відповідно до чинного законодавства. 5. Рішення набирає чинності відповідно до чинного
законодавства. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - першого заступника Голови М.Пефтієва.
Голова Комісії О.Мозговий

Затверджено

Рішення Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

27.12.2000 N 244
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 січня 2001 р.

за N 71/5262
Порядок

реєстрації випуску акцій акціонерними товариствами,

які створені в процесі приватизації (корпоратизації)

і 100 відсотків акцій яких належать державі,

при зміні форми випуску
Порядок випуску акцій акціонерними товариствами, які створені
в процесі приватизації (корпоратизації) і 100 відсотків акцій яких
належать державі, при зміні форми випуску розроблено відповідно до
Законів України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ),
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) і "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) та чинного законодавства
України.
1. Для реєстрації випуску акцій при зміні їх форми випуску
відкриті акціонерні товариства, створені в процесі приватизації та
корпоратизації і 100 відсотків акцій яких належать державі,
подають: а) заяву про реєстрацію випуску акцій нової форми випуску
(згідно з додатком); б) копію рішення вищого органу товариства про зміну форми
випуску акцій; в) нотаріально засвідчену копію статуту емітента або змін до
статуту щодо розміру статутного фонду стосовно кількості акцій,
номінальної вартості акцій, типу (іменні, на пред'явника) та
категорій (прості, привілейовані); г) оригінал свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску
акцій, форма якого змінюється; ґ) копію свідоцтва про державну реєстрацію товариства; д) копії свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів. 2. При реєстрації випуску цінних паперів у зв'язку зі зміною
форми їх випуску відкритий продаж акцій не здійснюється,
інформація про випуск акцій обов'язковій реєстрації та публікації
не підлягає. 3. Реєстрація випуску цінних паперів при зміні форми їх
випуску здійснюється Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку або її територіальними органами, які відповідно до
повноважень, установлених Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, зареєстрували попередній випуск акцій цих
товариств. Реєстрація здійснюється протягом 7 робочих днів з дати
подання заяви та всіх необхідних документів до реєструвального
органу. 4. Після реєстрації випуску цінних паперів емітенту видається
свідоцтво про реєстрацію випуску, яке є підставою для оформлення
глобального сертифіката в депозитарії, якщо цінні папери
випускаються у бездокументарній формі, або підставою для
друкування бланків сертифікатів цінних паперів, коли цінні папери
випускаються у документарній формі. 5. Підставами для відмови в реєстрації випуску цінних паперів
у зв'язку зі зміною форми випуску цінних паперів є: а) невідповідність поданих документів чинному законодавству
України; б) відсутність будь-якого з документів відповідно до вимог
цього рішення. Інші причини не можуть бути підставами для відмови в
реєстрації випуску акцій. 6. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску цінних
паперів доводиться до емітентів письмово. 7. Протягом п'ятнадцяти календарних днів після реєстрації
випуску акцій нової форми реєструвальний орган оприлюднює в одному
із своїх офіційних видань повідомлення про зміну форми випуску
цінних паперів емітента, що містить: найменування емітента, його
місцезнаходження, загальну суму випуску акцій, форму випуску
акцій, дату реєстрації випуску акцій, реєстраційний номер.
Начальник управління
корпоративних фінансів А.Портнов
Додаток

до Порядку реєстрації випуску

акцій акціонерними

товариствами, які створені в

процесі приватизації

(корпоратизації) і 100

відсотків акцій яких належать

державі, при зміні форми

випуску
Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку
"______"__________ 2000 р.
(дата подання заяви)
З А Я В А

про реєстрацію випуску акцій нової форми випуску
------------------------------------------------------------------ Найменування та вид акціонерного товариства| | -------------------------------------------+--------------------| Код за ЄДРПОУ | | -------------------------------------------+--------------------| Місцезнаходження | | -------------------------------------------+--------------------| Телефон, факс | | -------------------------------------------+--------------------| Поточний рахунок | | -------------------------------------------+--------------------| Розмір статутного фонду | | -------------------------------------------+--------------------| Сумарна номінальна вартість випуску акцій | | -------------------------------------------+--------------------| Кількість за типами та категоріями | | -------------------------------------------+--------------------| Номінальна вартість | | -------------------------------------------+--------------------| Попередня форма випуску акцій | | -------------------------------------------+--------------------| Нова форма випуску акцій | | -----------------------------------------------------------------
М.П. _____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: