open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 грудня 2000 р. N 1908

Київ
Про затвердження Порядку ведення реєстру закладів
охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій)
зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову торгівлю

спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі
{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ

N 428 ( 428-2019-п ) від 22.05.2019 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 621 ( 621-2002-п ) від 16.05.2002

N 270 ( 270-2004-п ) від 04.03.2004

N 207 ( 207-2007-п ) від 14.02.2007

N 60 ( 60-2009-п ) від 04.02.2009

N 1194 ( 1194-2009-п ) від 11.11.2009

N 134 ( 134-2010-п ) від 17.02.2010

N 850 ( 850-2011-п ) від 10.08.2011

N 428 ( 428-2019-п ) від 22.05.2019 }

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального" ( 481/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 428 ( 428-2019-п ) від 22.05.2019 }
1. Затвердити Порядок ведення Реєстру закладів охорони
здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій)
зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову торгівлю спиртом
етиловим на медичні та ветеринарні цілі, що додається. { Абзац
перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 428 ( 428-2019-п ) від
22.05.2019 }
Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів про включення
закладів охорони здоров'я і суб’єктів господарювання (організацій)
зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову торгівлю спиртом
етиловим на медичні та ветеринарні цілі, до зазначеного Реєстру за
переліком згідно з додатками 1 і 2. { Абзац другий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 428 ( 428-2019-п ) від
22.05.2019 }
2. Установити, що фінансування видатків на створення і
ведення Реєстру закладів охорони здоров'я і суб’єктів
господарювання (організацій) зооветеринарного постачання, що
здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та
ветеринарні цілі, здійснюється за рахунок передбачених на
утримання Міністерства фінансів коштів, одержаних від оплати
послуг за користування даними цього Реєстру, а також інших джерел
фінансування, не заборонених законодавством. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 428
( 428-2019-п ) від 22.05.2019 }

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1908
ПОРЯДОК

ведення Реєстру закладів охорони здоров’я та суб’єктів
господарювання (організацій) зооветеринарного постачання, що
здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та

ветеринарні цілі
{ Назва в редакції Постанови КМ N 428 ( 428-2019-п ) від
22.05.2019 }

{ У тексті Положення слово "Мінфін" в усіх відмінках

замінено словами "Державна податкова адміністрація"

у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ

N 207 ( 207-2007-п ) від 14.02.2007 }
{ У тексті Положення слова "Державна податкова адміністрація"
в усіх відмінках замінено словами "ДПС" згідно з
Постановою КМ N 850 ( 850-2011-п ) від 10.08.2011 }
{ У тексті слова "заклади і підприємства" у всіх відмінках

і формах числа замінено словами "заклади та суб’єкти

господарювання (організації)" у відповідному відмінку і

числі згідно з Постановою КМ N 428 ( 428-2019-п ) від

22.05.2019 }

1. Реєстр закладів охорони здоров’я та суб’єктів
господарювання (організацій) зооветеринарного постачання, що
здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та
ветеринарні цілі (далі - Реєстр), - автоматизована система
збирання, накопичення та обробки даних про юридичних осіб, що
зареєстровані в установленому порядку як суб’єкти підприємницької
діяльності (далі - заклади і суб’єкти господарювання
(організації). Пункт 1 редакції Постанови КМ N 428 ( 428-2019-п ) від
22.05.2019 }
2. Реєстр створюється на основі національної системи
класифікації та кодування техніко-економічної інформації з метою:
ведення повного автоматизованого обліку закладів та суб’єктів
господарювання (організацій);
забезпечення державних органів інформацією про заклади та
суб’єкти господарювання (організації);
реалізації відповідно до законодавства принципів доступності,
гласності та відкритості інформації про заклади та суб’єкти
господарювання (організації) для всіх заінтересованих
користувачів;
створення сприятливих умов для інтеграції України у світовий
інформаційний простір.
3. Реєстр створюється і ведеться ДПС.
4. Центральна база даних Реєстру формується ДПС на основі
даних, одержуваних від центральних і місцевих органів виконавчої
влади, установ та організацій, а також від закладів та суб’єктів
господарювання (організацій).
5. Інформаційний фонд Реєстру включає такі дані:
реєстраційні - відомості з реєстраційної картки суб'єкта
підприємницької діяльності (закладу та суб’єкта господарювання
(організації)), довідки про включення до ЄДРПОУ (надаються
органами державної реєстрації), довідки про взяття суб'єкта
підприємницької діяльності на облік платника податків, виданої
органами державної податкової служби, та про реєстрацію місць
зберігання спирту етилового;
облікові - відомості щодо наявності у закладів та суб’єктів
господарювання (організацій) заборгованості із сплати податків та
зборів (обов'язкових платежів), дата її виникнення;
додаткові - відомості про обсяги реалізації спирту етилового.
Порядок подання відомостей для внесення до Реєстру
визначається ДПС.
6. ДПС:
розробляє нормативно-правові акти з питань ведення Реєстру та
використання його даних;
укладає угоди про інформаційне співробітництво з центральними
та місцевими органами виконавчої влади, закладами та суб’єктами
господарювання (організаціями), держателями або розпорядниками
інших реєстрів, у тому числі іноземних та міжнародних.
7. ДПС забезпечує надання користувачам послуг з
інформаційного обслуговування, а також приймання від закладів та
суб’єктів господарювання (організацій) додаткових відомостей та
внесення їх до Реєстру.
Користувачами даних Реєстру є фізичні і юридичні особи, в
тому числі іноземні.
Користування даними Реєстру є платним. Тарифи на оплату
послуг за користування даними Реєстру затверджує ДПС.
Державні органи звільняються від плати за користування даними
Реєстру.
8. Кошти, одержані від оплати послуг за користування даними
Реєстру, зараховуються до державного бюджету і використовуються
відповідно до законодавства.

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1908
ПЕРЕЛІК

закладів охорони здоров'я, що здійснюють оптову торгівлю
спиртом етиловим на медичні цілі та включаються до Реєстру

Державне виробничо-торгове підприємство "Волиньфармпостач",
м. Луцьк
Полтавське обласне комунальне підприємство "Полтавафарм",
с. Розсошенці Полтавського району
Рівненське обласне комунальне підприємство "Фармак", м. Рівне
Комунальне підприємство "Луганська обласна "Фармація",
м. Луганськ
Обласне комунальне підприємство "Аптечне об'єднання
"Фармація", м. Запоріжжя
Комунальне підприємство "Обласний аптечний склад",
м. Івано-Франківськ
Комунальне підприємство "Фармація", м. Київ
Обласна база спецмедпостачання управління охорони здоров'я
Сумської облдержадміністрації, м. Суми
Обласна база спецмедпостачання управління охорони здоров'я
Миколаївської облдержадміністрації, м. Миколаїв
Обласна база спецмедпостачання управління охорони здоров'я
Чернівецької облдержадміністрації, м. Чернівці
Республіканська база спеціального медичного постачання,
м. Сімферополь
Обласне комунальне підприємство "Фармація",
м. Дніпропетровськ
Дочірнє підприємство "Центральний аптечний склад" товариства
з обмеженою відповідальністю "Республіканська компанія "Крим -
Фармація", м. Сімферополь
Комунальне підприємство центральний аптечний склад
Закарпатського обласного виробничого об'єднання "Фармація",
м. Ужгород
Державне комунальне підприємство "Обласний аптечний склад",
м. Львів
Підприємство комунальної власності області "Фармація",
м. Миколаїв
Ялтинське виробниче об'єднання "Фармація", м. Ялта
Обласне комунальне підприємство "Сумський обласний
спеціалізований аптечний склад", м. Суми
Державне оптово-роздрібне підприємство "Обласний аптечний
склад", смт Васищеве Харківського району Харківської області
Хмельницька обласна фірма "Фармація", м. Хмельницький
Головне підприємство обласного об'єднання "Фармація",
м. Херсон
Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація",
м. Черкаси
Обласне комунальне підприємство "Буковина - Фарм",
м. Чернівці
Комунальне підприємство "Ліки України", м. Чернігів
Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об'єднання,
м. Тернопіль
Обласна база спеціального медичного постачання, м. Донецьк
Комунальне підприємство "Обласна база спеціального медичного
постачання", м. Житомир
Комунальний заклад охорони здоров'я обласна база спеціального
медичного постачання, м. Харків
Обласна база спецмедпостачання управління охорони здоров'я
Херсонської облдержадміністрації, м. Херсон
База спеціального медичного постачання, м. Вінниця
Товариство з обмеженою відповідальністю "Донфармхолдинг",
м. Донецьк
ЗАТ "Луч АО", м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "А'СТА", м. Донецьк
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 621
( 621-2002-п ) від 16.05.2002, N 270 ( 270-2004-п ) від
04.03.2004; в редакції Постанови КМ N 207 ( 207-2007-п ) від
14.02.2007, N 60 ( 60-2009-п ) від 04.02.2009; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1194 ( 1194-2009-п )
від 11.11.2009 }

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1908
ПЕРЕЛІК

суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного
постачання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим

на ветеринарні цілі та включаються до Реєстру

ВАТ "Виробничо-наукове підприємство "Укрзооветпромпостач",
м. Київ
Державне підприємство "Укрветпромпостач", м. Бровари
Київської області
Товариство з обмеженою відповідальністю "Німецько-українська
науково-виробнича фірма "Бровафарма", м. Бровари Київської області
ВАТ "Київзооветпостач", м. Київ
ВАТ "Волиньзооветпромпостач", м. Луцьк
ВАТ "Донецькзооветпромпостач", м. Донецьк
ВАТ "Житомирзооветпостач", м. Житомир
ВАТ "Запоріжзооветпромпостач", м. Запоріжжя
ВАТ "Львівзооветпостачпром", м. Львів
ВАТ "Одесазооветпромпостач", м. Іллічівськ Одеської області
ВАТ "Тернопільзооветпостач", м. Тернопіль
ВАТ "Зооветпромпостач", м. Хмельницький
Спільне підприємство "Фармобіомед Інтернешнл", с. Плахтянка
Макарівського району Київської області
Фармацевтичне підприємство "Русель УкВет", м. Київ
ЗАТ "Луч АО", м. Київ
{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 207 ( 207-2007-п ) від
14.02.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 134
( 134-2010-п ) від 17.02.2010, N 428 ( 428-2019-п ) від
22.05.2019 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: