open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Кабінетом Міністрів України та Союзним

Урядом Союзної Республіки Югославія про

науково-технічне співробітництво
( Угоду ратифіковано Законом

N 325-IV ( 325-15 ) від 28.11.2002 )

Кабінет Міністрів України та Союзний Уряд Союзної Республіки
Югославія (далі - "Договірні Сторони") прагнучи до подальшого зміцнення та розвитку дружніх відносин
між Україною та Союзною Республікою Югославія, визначаючи важливу роль міжнародного науково-технічного
співробітництва для економічного та соціального розвитку обох
країн, беручи до уваги Угоду між Урядом України та Союзним Урядом
Союзної Республіки Югославія про створення Міжурядової
українсько-югославської Комісії з питань торговельно-економічного
та науково-технічного співробітництва від 1 серпня 1995 р., домовилися про наступне:
Стаття 1
Договірні Сторони сприятимуть розвиткові двостороннього
науково-технічного співробітництва в галузях, що становлять
обопільний інтерес, на основі рівності та взаємної вигоди
відповідно до положень цієї Угоди та чинного законодавства обох
країн.
Стаття 2
Науково-технічне співробітництво між українськими та
югославськими організаціями може здійснюватися у нижчевказаних
формах: - робота в межах спільних науково-дослідних проектів; - обмін вченими та фахівцями; - обмін науково-технічною інформацією та документацією; - надання у тимчасове користування або обмін обладнанням та
матеріалами, які необхідні для здійснення співробітництва; - організація спільних наукових конференцій, симпозіумів,
семінарів, виставок і т.ін.; - створення спільних науково-дослідних центрів та тимчасових
науково-дослідних колективів, а також в інших формах
науково-технічного співробітництва на основі взаємної домовленості
організацій, що співробітничають.
Стаття 3
Договірні Сторони в межах цієї Угоди сприятимуть укладанню
угод та інших актів, спрямованих на розвиток та здійснення
тривалого співробітництва між державними органами,
науково-дослідними інститутами, науковими товариствами, вищими
учбовими закладами, підприємствами та іншими організаціями обох
країн. Окремі угоди, які укладаються органами та організаціями, що
співробітничають, вказаними в першому абзаці цієї статті, будуть
регулювати наступне: - ціль та зміст співробітництва; очікувані результати; - обсяги фінансування робіт, які виконуються в кожній з країн
у рамках співробітництва, взаємні фінансові зобов'язання; - експлуатацію науково-технічних об'єктів та наукового
обладнання для спільного використання; - використання результатів спільних науково-технічних робіт,
включаючи питання розподілу прав на інтелектуальну власність, яка
може бути створена в результаті співробітництва; - відповідальність за достовірність інформації та якість
матеріалів і обладнання, які передаються одне одному під час
співробітництва; - спосіб вирішення спірних питань та відшкодування збитків,
завданих партнерам особами, які беруть участь у спільних роботах,
при безпосередньому виконанні ними обов'язків у рамках цих робіт; - порядок участі в роботах осіб третіх держав або міжнародних
організацій, фінансового забезпечення такої участі та використання
результатів досліджень цими особами або організаціями.
Стаття 4
Договірні Сторони підтримуватимуть участь закладів,
підприємств та організацій обох країн у міжнародних
багатосторонніх науково-технічних проектах та програмах.
Стаття 5
Розподіл прав інтелектуальної власності на результати
спільних робіт, які отримані в межах співробітництва на основі
цієї Угоди, здійснюється відповідно до окремих угод, укладених між
організаціями, що співробітничають, згідно з національним
законодавством обох країн та нормами міжнародного права. Наукова та науково-технічна інформація, одержана в ході
співробітництва в межах цієї Угоди, що не відноситься до
промислової власності та не містить відомостей, які становлять
таємницю згідно з чинними національними законодавчими нормами,
буде за взаємною згодою організацій, що співробітничають, відкрита
для світової наукової громадськості шляхом використання загальних
засобів її розповсюдження.
Стаття 6
З метою реалізації цієї Угоди Договірні Сторони, створять
Спільну робочу групу з питань науково-технічного співробітництва
(далі - Робоча група) в рамках Міжурядової українсько-югославської
Комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного
співробітництва (далі - Комісія). Діяльність Робочої групи буде спрямована на створення
організаційних, правових та фінансових умов здійснення
науково-технічного співробітництва. Робоча група подає пропозиції
до Комісії, узгоджує та супроводжує спільні програми
науково-технічного співробітництва. Діяльність Робочої групи здійснюється відповідно до
Регламенту діяльності Робочої групи та згідно з Регламентом роботи
Комісії. Робоча група проводитиме свої засідання, як правило, один раз
на рік почергово в Україні та в Союзній Республіці Югославія.
Стаття 7
За реалізацію цієї Угоди компетентними є Міністерство освіти
і науки України - з українського боку, та Союзний секретаріат з
розвитку і науки - з югославського боку.
Стаття 8
Положення цієї Угоди не зачіпають прав та зобов'язань
Договірних Сторін, що випливають з інших міжнародних угод,
учасниками яких вони є.
Стаття 9
Ця Угода буде чинною протягом п'яти років і автоматично
продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з
Договірних Сторін не повідомить письмово за шість місяців до
закінчення чергового періоду про свій намір припинити її дію.
Стаття 10
В разі необхідності, Договірні Сторони, за взаємною письмовою
домовленістю, можуть вносити до тексту Угоди зміни та доповнення. Доповнення та зміни до цієї Угоди або припинення її дії не
можуть впливати на виконання спільних проектів, які здійснюються у
відповідності з цією Угодою та повністю не завершені до такого
моменту.
Стаття 11
Ця Угода набуває чинності з дати останнього повідомлення про
виконання Договірними Сторонами процедур, які необхідні для
набуття нею чинності у відповідності з національними
законодавствами.
Вчинено в м. Бєлград 9 січня 2001 р. у двох дійсних
примірниках, кожний українською, сербською та російською мовами,
причому усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей
у тлумаченні положень цієї Угоди Договірні Сторони звертаються до
тексту російською мовою.
За Кабінет Міністрів За Союзний Уряд Союзної
України Республіки Югославія

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: