open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 4/14 від 16.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2001 р.

за N 113/5304
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Держпідприємництва

N 88/310 ( z0531-01 ) від 19.06.2001 )
Про затвердження Ліцензійних умов

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Закону України
"Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
( 481/95-ВР ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виробництва спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, що
додаються.
2. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виробництва тютюнових виробів, оптової і роздрібної
торгівлі тютюновими виробами, що додаються ( z0114-01 ).
3. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації і ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.) і заступнику Голови Державного департаменту
регулювання виробництва і обігу алкоголю та тютюну (Негрич М.М.) в
установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління ліцензування та державних реєстрів
Держалкогольтютюну (Глинська Н.В.) забезпечити публікацію
Ліцензійних умов, затверджених цим наказом, у засобах масової
інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. і заступника
голови Держалкогольтютюну Негрича М.М.
Т.в.о. Голови В.П.Загородній
Міністр І.О.Мітюков
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва,

Міністерства фінансів України

16.01.2001 N 4/14
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2001 р.

за N 113/5304
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з виробництва спирту

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв,

оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,

оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями
1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), зі змінами і доповненнями, Закону України "Про
державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами" ( 481/95-ВР ), зі змінами і доповненнями, Питань
Державного комітету України з питань регуляторної політики і
підприємництва, затверджених Указом Президента від 25.05.2000
N 721/2000 ( 721/2000 ), постанов Кабінету Міністрів України від
04.10.2000 N 1514 ( 1514-2000-п ) "Про затвердження положення про
Державний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і
тютюну", від 30.07.1996 N 855 ( 855-96-п ) "Про впорядкування
видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", від 02.12.1996 N 1438 ( 1438-96-п ) "Про Положення про
порядок контролю за зберіганням, відпуском і транспортуванням
спирту етилового", від 15.02.1999 N 186 ( 186-99-п ) "Про деякі
питання державного регулювання виробництва спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів",
від 30.07.1996 N 854 ( 854-96-п ) "Про затвердження Правил
роздрібної торгівлі алкогольними напоями", від 31.03.1999 N 500
( 500-99-п ) "Про впорядкування видачі суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим,
коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними напоями та
тютюновими виробами" і інших нормативно-правових актів, які
регулюють відносини у сфері виробництва й обігу алкоголю. 1.2. Ці ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів
господарювання, які здійснюють господарську діяльність з
виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями відповідно до
товарних груп Гармонізованої системи опису і кодування товарів за
кодами 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 протягом терміну дії ліцензії. 1.3. Виробництво спирту етилового здійснюється лише на
державних підприємствах за наявності у них відповідних ліцензій.
Рішення про проектування і будівництво нових спиртових виробництв
приймається Кабінетом Міністрів України. 1.4. Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється
на державних підприємствах, а також на виноробних підприємствах
незалежно від форм власності, які на момент набрання чинності
Законом України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами" ( 481/95-ВР ) мали відповідну ліцензію і
виробляють ці спирти тільки для потреб власного виробництва без
права реалізації іншим суб'єктам господарювання. 1.5. Виробництво, оптова і роздрібна торгівля алкогольними
напоями здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форми
власності за умови одержання відповідної ліцензії. 1.6. Ліцензії на випуск коньяку видаються лише тим суб'єктам
господарювання, які мають повний цикл виробництва, уключаючи
викурювання та витримування. 1.7. Ліцензії на виробництво і оптову торгівлю спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями видаються
органом, уповноваженим чинним законодавством (далі - Уповноважений
орган). 1.8. Рішення про видачу ліцензії на виробництво спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв приймається
Уповноваженим органом на підставі поданих суб'єктами
господарювання документів, визначених законодавством, і висновку
про відповідність підприємства всім вимогам, обов'язковим для
провадження певного виду діяльності, зробленого після його
перевірки не пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви.
2. Організаційні, технологічні, кваліфікаційні й інші вимоги
щодо провадження ліцензійної діяльності
2.1. Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв 2.1.1. Забезпечення підприємств технологічною документацією,
яка стосується певної галузі виробництва. 2.1.2. Відповідність підприємств, виробничих цехів, дільниць,
лабораторій і інших структурних підрозділів, які здійснюють
виробництво і контроль за виробництвом спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, вимогам, що
встановлені законодавством України щодо забезпечення життя та
здоров'я людей, охорони довкілля, а також відповідність
санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам. Наявність атестованого виробництва й акредитованої
лабораторії відповідно до вимог Порядку проведення атестації
виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Держстандарту
України від 29.02.1996 N 85 ( z0291-96 ), зареєстрованого у
Мін'юсті України 12.06.1996 за N 291/1316. 2.1.3. Відповідність місця зберігання спирту до діючих
будівельних, технологічних, протипожежних, техніки безпеки та
санітарних норм і правил, а також до вимог чинних
нормативно-технічних актів. Здійснення повірки органами
Держстандарту засобів виміру спирту. Відповідність технологічної
схеми приймання, зберігання і відпускання спирту до вимог
Раціональної схеми спиртоприймального відділення, спиртосховища та
пристанційної бази, затвердженої Держхарчопромом України від
19.12.1996, та можливість проведення інвентаризації спиртів.
Обов'язкова реєстрація місць зберігання спирту етилового в
податкових органах. 2.1.4. Використання спирту відповідно до виду господарської
діяльності, на яку видана ліцензія. 2.1.5. Дотримання умов технологічного циклу виробництва
спирту, алкогольних напоїв, які визначені у технологічних
регламентах, технологічних інструкціях, правилах і нормативних
документах, що діють у певних галузях. 2.1.6. Наявність сертифікатів якості, гігієнічних висновків
на сировину, допоміжних матеріалів та інгредієнтів. 2.1.7. Оснащеність виробництва обладнанням, яке забезпечить
дотримання технологічного режиму відповідно до стадій
технологічного циклу. 2.1.8. Наявність на підприємстві спеціалістів відповідних
кваліфікацій, працівників технологічного і мікробіологічного
контролю, які мають спеціальну вищу або середню освіту та стаж
роботи у відповідній галузі. 2.1.9. Наявність і справність приладів, спиртовимірювальних
апаратів, що здійснюють автоматичний облік готової алкогольної
продукції та спирту, крім виробництва спирту коньячного, спирту
етилового - сирцю плодового, спирту етилового - сирцю
виноградного. Наявність у місцях доступу до спирту та
спиртопродуктів при їх виробництві пломб спеціалістів служби
контролю за автоматичним обліком спирту та засобами його
вимірювання. Забезпечення збереження спирту і спиртопродуктів при
виробництві. 2.1.10. Забезпечення виробництва контрольно-вимірювальною
апаратурою, лабораторним обладнанням і реактивами для проведення
контролю якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції в
обсязі, передбаченому чинною нормативно-технічною документацією, і
наявність свідоцтв про повірку обладнання. 2.1.11. Наявність на підприємствах журналів облікової
документації щодо виробництва і журналів для реєстрації аналізів
контролю виробництва згідно з типовими формами. Журнали повинні
бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою
підприємства. 2.1.12. Дотримання при виробництві асортименту продукції,
визначеного у додатку до ліцензій на виробництво спирту,
алкогольних напоїв. 2.1.13. Відповідність виробленої продукції до вимог діючих
стандартів, технологічних умов, технологічних інструкцій та
рецептур щодо її якості та безпеки. 2.1.14. Відповідність сировини і готової продукції
медико-біологічним вимогам і санітарним нормам якості продовольчої
сировини і харчових продуктів щодо наявності токсичних елементів. 2.1.15. Надання Уповноваженому органу щоквартальної звітності
щодо обсягів виробленої та реалізованої продукції відповідно до
вимог, викладених у постанові Кабінету Міністрів України від
30.07.1996 N 855 ( 855-96-п ) "Про впорядкування видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів". 2.1.16. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на
виробництво алкогольних напоїв, здійснюють поставку цієї продукції
підприємствам оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським
споживачам без ліцензії на оптову торгівлю лише в межах обсягів
власного виробництва.
2.2. Оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями
2.2.1. Наявність у суб'єктів господарювання, які здійснюють
оптову торгівлю алкогольними напоями: - зразків продукції в повному асортименті; - обладнання для перевірки справжності марок акцизного збору; - відповідного торговельно-технологічного устаткування для
забезпечення умов зберігання продукції відповідно до чинних норм і
правил; - нормативної документації, яка визначає умови зберігання і
правила торгівлі алкогольними напоями. 2.2.2. Наявність зареєстрованих реєстраторів розрахункових
операцій або книги обліку розрахункових операцій чи розрахункової
книжки у випадках, передбачених законодавством України. 2.2.3. Наявність закритого приміщення, торговельного залу
площею не менше 20 кв. метрів для суб'єктів господарювання, які
здійснюють роздрібну торгівлю (крім підприємств громадського
харчування), і відповідність його вимогам постанови Кабінету
Міністрів України від 30.07.1996 N 854 ( 854-96-п ) "Про
затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями". 2.2.4. Наявність окремих приміщень для обслуговування
споживачів на підприємствах громадського харчування (ресторани,
кафе, бари, кафетерії). 2.2.5. Приміщення для торгівлі і зберігання алкогольних
напоїв повинні відповідати санітарно-гігієнічним, протипожежним
нормам і правилам, бути електрифіковані, обладнані охоронною
сигналізацією, забезпечувати встановлені умови зберігання
алкогольних напоїв, а для підприємств громадського харчування -
також забезпечені системою водопостачання. 2.2.6. Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями або її копія має знаходитись на місці торгівлі і бути
доступною для огляду. Зберігання алкогольних напоїв допускається
тільки у місцях, зазначених у ліцензії. 2.2.7. Забороняється зберігання і реалізація алкогольних
напоїв нефасованих, немаркованих, не позначених марками акцизного
збору, без супровідних документів. 2.2.8. Зберігання і реалізація алкогольних напоїв
здійснюється за умови наявності сертифікатів відповідності, які
підтверджують належну якість продукції, або їх копій, скріплених
підписом і печаткою суб'єкта господарювання, що відпустив товар,
або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката для продукції,
яка надійшла за імпортом. 2.2.9. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на
оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями, придбавають
алкогольні напої тільки у суб'єктів господарювання, які мають
ліцензію на виробництво, оптову торгівлю або імпорт алкогольних
напоїв. 2.2.10. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на
оптову торгівлю алкогольними напоями, реалізують продукцію тільки
суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на право експорту або
оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями. 2.2.11. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на
право роздрібної торгівлі алкогольними напоями мають право
реалізовувати продукцію тільки кінцевим споживачам. 2.2.12. Надання Уповноваженому органу щоквартальних звітів
про обсяги закупленої та реалізованої алкогольної продукції
відповідно до вимог, викладених у постанові Кабінету Міністрів
України від 31 березня 1999 N 500 ( 500-99-п ) "Про впорядкування
видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на право
оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і
виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами".
Начальник управління Департаменту-
ліцензування видів господарської
діяльності О.В.Єфремов
Начальник управління
ліцензування та державних
реєстрів Держалкогольтютюну Н.В.Глинська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: