open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
N 4/14 від 16.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2001 р.

за N 114/5305
Затверджено

Наказ Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва,

Міністерства фінансів України

16.01.2001 N 4/14 ( z0113-01 )

Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності з виробництва

тютюнових виробів, оптової, роздрібної торгівлі

тютюновими виробами

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), зі змінами і доповненнями, Закону України "Про
державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
( 481/95-ВР ), зі змінами і доповненнями, Питань Державного
комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва,
затверджених Указом Президента від 25.05.2000 N 721/2000
( 721/2000 ), постанов Кабінету Міністрів України від 04.11.2000
N 1514 ( 1514-2000-п ) "Про затвердження положення про Державний
департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну",
від 30.07.1996 N 855 ( 855-96-п ) "Про впорядкування видачі
суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", від 02.12.1996 N 1438 ( 1438-96-п ) "Про Положення про
порядок контролю за зберіганням, відпуском і транспортуванням
спирту етилового", від 15.02.1999 N 186 ( 186-99-п ) "Про деякі
питання державного регулювання виробництва спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів",
від 31.03.1999 N 500 ( 500-99-п ) "Про впорядкування видачі
суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на право оптової
торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним,
алкогольними напоями та тютюновими виробами", наказу МЗЕЗторгу
України від 03.08.1996 N 503 ( z0432-96 ) "Про затвердження правил
роздрібної торгівлі тютюновими виробами" і інших
нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері
виробництва й обігу тютюну. 1.2. Ці ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів
господарювання, які здійснюють господарську діяльність з
виробництва, оптової чи роздрібної торгівлі тютюновими виробами
відповідно до товарних груп Гармонізованої системи опису і
кодування товарів за кодами 2402 і 2403, протягом терміну дії
ліцензії. 1.3. Виробництво, оптова і роздрібна торгівля тютюновими
виробами здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від
форми власності за умови одержання відповідної ліцензії. 1.4. Ліцензії на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю
тютюновими виробами видаються органом уповноваженим чинним
законодавством (далі - Уповноважений орган). 1.5. Рішення про видачу ліцензії на виробництво тютюнових
виробів приймається Уповноваженим органом на підставі поданих
суб'єктами господарювання документів, визначених законодавством, і
висновку про відповідність підприємства всім вимогам, обов'язковим
для провадження певного виду діяльності, зробленого після його
перевірки не пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви. 1.6. Ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише
суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл
виробництва тютюнових виробів, уключаючи виготовлення тютюнової
суміші.
2. Організаційні, технологічні, кваліфікаційні й інші вимоги
щодо провадження ліцензійної діяльності
2.1. Виробництво тютюнових виробів
2.1.1. Забезпечення підприємств технологічною документацією,
яка стосується певної галузі виробництва. 2.1.2. Відповідність підприємств, виробничих цехів, дільниць,
лабораторій і інших структурних підрозділів, які здійснюють
виробництво і контроль за виробництвом тютюнових виробів, вимогам,
що встановлені законодавством України щодо забезпечення життя та
здоров'я людей, охорони навколишнього довкілля, а також
відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам. Наявність атестованого виробництва й акредитованої
лабораторії у відповідності до вимог Порядку проведення атестації
виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Держстандарту
України від 29.02.1996 N 85 ( z0291-96 ), зареєстрованого у
Мін'юсті України 12.06.1996 за N 291/1316. 2.1.3. Дотримання умов технологічного циклу виробництва
тютюнових виробів, які визначені у технологічних регламентах,
технологічних інструкціях, правилах і нормативних матеріалах, що
діють у цій галузі. 2.1.4. Наявність сертифікатів якості, гігієнічних висновків
на сировину, допоміжних матеріалів та інгредієнтів. 2.1.5. Оснащеність виробництва обладнанням, яке забезпечить
дотримання технологічного режиму відповідно до стадій
технологічного циклу. 2.1.6. Наявність на підприємстві спеціалістів відповідних
кваліфікацій, працівників технологічного і мікробіологічного
контролю, які мають спеціальну вищу або середню освіту та стаж
роботи у галузі. 2.1.7. Забезпеченість виробництва контрольно-вимірювальною
апаратурою, лабораторним обладнанням і реактивами для проведення
контролю якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції в
обсязі, передбаченому чинною нормативно-технічною документацією, і
наявність свідоцтв про повірку обладнання. 2.1.8. Дотримання при виробництві асортименту продукції,
визначеного у додатку до ліцензій на виробництво тютюнових
виробів. 2.1.9. Відповідність виробленої продукції вимогам діючих
стандартів, технологічних умов, технологічних інструкцій щодо її
якості та безпеки. 2.1.10. Відповідність сировини і готової продукції до
медико-біологічних вимог і санітарних норм якості продовольчої
сировини і харчових продуктів щодо наявності токсичних елементів. 2.1.11. Надання Уповноваженому органу щоквартальної звітності
щодо обсягів виробленої та реалізованої продукції відповідно до
вимог, викладених у постанові Кабінету Міністрів України від
30.07.1996 N 855 ( 855-96-п ) "Про впорядкування видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів". 2.1.12. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на
виробництво тютюнових виробів, здійснюють поставку цієї продукції
підприємствам оптової і роздрібної торгівлі та іншим споживачам
без ліцензії на оптову торгівлю лише в межах обсягів власного
виробництва.
2.2. Оптова і роздрібна торгівля тютюновими виробами
2.2.1. Наявність у суб'єктів господарювання, які здійснюють
оптову торгівлю тютюновими виробами: - зразків продукції в повному асортименті; - обладнання для перевірки справжності марок акцизного збору; - засобів і обладнання для забезпечення умов зберігання
продукції у відповідності до діючих норм і правил; - нормативної документації, яка визначає умови зберігання і
правила торгівлі тютюновими виробами. 2.2.2. Наявність зареєстрованих реєстраторів розрахункових
операцій або книги обліку розрахункових операцій чи розрахункової
книжки у випадках, передбачених законодавством України. 2.2.3. Наявність приміщень для зберігання тютюнових виробів,
які повинні бути відділені від торговельного залу протипожежними
перегородками 1-го типу, оснащені охоронною та протипожежною
сигналізацією; бути сухими, чистими, добре вентильованими,
затемненими, з відносною вологістю повітря 60-70 % і підлогою не
нижче 50 см від рівня землі. Ящики з тютюновими виробами повинні бути викладені на
дерев'яних брусках на висоті 10 см від підлоги з проміжками для
циркуляції повітря. Відстань від джерела тепла повинна бути не
менше 1м. 2.2.4. Ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими
виробами або її копія має знаходитись на місці торгівлі і бути
доступною для огляду. Зберігання тютюнових виробів допускається
тільки у місцях, зазначених у ліцензії. 2.2.5. Забороняється зберігання і реалізація тютюнових
виробів нефасованих, немаркованих, не позначених марками акцизного
збору, без супровідних документів. 2.2.6. Не допускається зберігання тютюнових виробів в одному
приміщенні разом із продуктами, що швидко псуються, і товарами, що
мають запах і властивість самим вбирати запах. 2.2.7. Зберігання і реалізація тютюнових виробів здійснюється
за умови наявності сертифікатів відповідності, які підтверджують
якість продукції, або їх копій, скріплених підписом і печаткою
суб'єкта господарювання, що відпустив товар, або свідоцтва про
визнання іноземного сертифіката для продукції, яка надійшла за
імпортом. 2.2.8. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на
оптову чи роздрібну торгівлю тютюновими виробами, придбавають
тютюнові вироби тільки у суб'єктів господарювання, які мають
ліцензію на виробництво, оптову торгівлю, або імпорт тютюнових
виробів. 2.2.9. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на
оптову торгівлю тютюновими виробами, реалізують продукцію тільки
суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на право експорту або
оптової чи роздрібної торгівлі тютюновими виробами. 2.2.10. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на
право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, мають право
реалізовувати продукцію тільки кінцевим споживачам. 2.2.11. Надання Уповноваженому органу щоквартальних звітів
про обсяги закупленої та реалізованої тютюнової продукції
відповідно до вимог, викладених у постанові Кабінету Міністрів
України від 31.03.1999 N 500 ( 500-99-п ) "Про впорядкування
видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на право
оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і
виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами".
Начальник Управління Департаменту
ліцензування видів господарської
діяльності О.В.Єфремов
Начальник управління
ліцензування та державних
реєстрів Держалкогольтютюну Н.В.Глинська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: