open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президент

N 834/2005 ( 834/2005 ) від 23.05.2005 )
Про Комісію з питань реформування

правоохоронних органів в Україні

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 194/2001 ( 194/2001 ) від 22.03.2001

N 263/2001 ( 263/2001 ) від 18.04.2001

N 811/2001 ( 811/2001 ) від 07.09.2001

N 201/2003 ( 201/2003 ) від 06.03.2003

N 299/2003 ( 299/2003 ) від 07.04.2003

N 541/2004 ( 541/2004 ) від 13.05.2003

N 77/2005 ( 77/2005 ) від 22.01.2005 )

Виходячи з необхідності дальшого вдосконалення системи та
структури правоохоронних органів, підвищення ефективності їх
діяльності з утвердження і забезпечення прав і свобод громадян,
зміцнення законності і правопорядку, відповідно до пункту
28 статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити при Президентові України Комісію з реформування
правоохоронних органів в Україні (далі - Комісія) як
консультативно-дорадчий орган.
2. Визначити, що основними завданнями Комісії є:
здійснення аналізу організації та практики діяльності
правоохоронних органів в Україні та іноземних державах;
підготовка пропозицій щодо вдосконалення та оптимізації
системи правоохоронних органів в Україні, їх структури,
організації діяльності, з урахуванням загальновизнаних міжнародних
норм і стандартів;
організація підготовки та розгляд проектів законів, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, програм, заходів з
питань удосконалення організації та діяльності правоохоронних
органів, координації їх роботи щодо посилення боротьби із
злочинністю, корупцією, захисту прав і свобод громадян.
3. Установити, що Комісія для виконання покладених на неї
завдань має право:
одержувати в установленому порядку необхідні інформацію,
матеріали і документи;
заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників
відповідних державних органів;
утворювати в разі потреби тимчасові робочі та експертні
групи, залучати в установленому порядку до участі в них
представників органів виконавчої влади, правоохоронних органів,
наукових установ, громадських організацій (за погодженням з їх
керівниками).
4. Затвердити персональний склад Комісії (додається).
5. Покласти організаційно-технічне забезпечення діяльності
Комісії на Адміністрацію Президента України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 січня 2001 року

N 17/2001
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 17 січня 2001 року N 17/2001
СКЛАД

Комісії з питань реформування правоохоронних

органів в Україні

КУЧМА - Президент України, Голова Комісії еонід Данилович
БАНДУРКА - народний депутат України, доктор лександр Маркович юридичних наук, професор, академік

(за згодою)
БІЛОКОНЬ - Міністр внутрішніх справ України икола Васильович
ГОНЧАРЕНКО - професор кафедри кримінального ладлен Гнатович процесу і криміналістики Академії

адвокатури, академік Академії

правових наук України
ЗЕМЛЯНСЬКИЙ - перший заступник Голови Служби рій Володимирович безпеки України
КАРТАВЦЕВ - виконуючий обов'язки ректора алерій Степанович Національної академії Служби безпеки

України, кандидат юридичних наук,

професор
КОВАЛЕНКО - заступник Глави Адміністрації алентин Васильович Президента України - Керівник

Головного управління з питань

судової реформи, діяльності

військових формувань та

правоохоронних органів, кандидат

юридичних наук
КУДРЯВЦЕВ - перший заступник Генерального іктор Вікторович прокурора України
ЛОЗКО - перший заступник Голови Державної іктор Якович митної служби України
МАЛЯРЕНКО - Голова Верховного Суду України, асиль Тимофійович кандидат юридичних наук (за згодою)
МЕДВЕДЧУК - перший заступник Голови Державної ергій Володимирович податкової адміністрації України
ПІДПАЛОВ - заступник Глави Адміністрації еонід Васильович Президента України, секретар Комісії
ПТАШИНСЬКИЙ - перший заступник Голови Державного
Олександр Борисович департаменту України з питань

виконання покарань
РАДЧЕНКО - Секретар Ради національної безпеки і
Володимир Іванович оборони України
СТЕФАНЮК - перший заступник Голови Головного гор Богданович контрольно-ревізійного управління

України
ТАЦІЙ - президент Академії правових наук асиль Якович України, ректор Національної

юридичної академії України імені

Ярослава Мудрого, доктор юридичних

наук, професор, академік
ТОЛСТОУХОВ - Міністр Кабінету Міністрів України
Анатолій Володимирович
ШЕМШУЧЕНКО - директор Інституту держави і права
Юрій Сергійович імені В.М. Корецького НАН України,

доктор юридичних наук, професор,

академік
ШИШОЛІН - перший заступник Голови Державної авло Анатолійович прикордонної служби України -

директор Департаменту охорони

державного кордону.

( Склад із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 194/2001 ( 194/2001 ) від 22.03.2001, N 263/2001 ( 263/2001 )
від 18.04.2001, N 811/2001 ( 811/2001 ) від 07.09.2001, N 201/2003
( 201/2003 ) від 06.03.2003, N 299/2003 ( 299/2003 ) від
07.04.2003, в редакції Указу Президента N 541/2004 ( 541/2004 )
від 13.05.2003; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 77/2005 ( 77/2005 ) від 22.01.2005 )
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: