open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо запобігання

зникненню людей, удосконалення взаємодії

правоохоронних та інших органів виконавчої

влади в їх розшуку

З метою забезпечення захисту життя і здоров'я, прав і свобод
громадян, зміцнення правопорядку, запобігання зникненню людей,
удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої
влади в їх розшуку, відповідно до статті 102 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Міністерству внутрішніх справ України:
ужити разом із Службою безпеки України за участю Генеральної
прокуратури України невідкладних скоординованих заходів щодо
підвищення ефективності роботи із запобігання зникненню людей, з
їх розшуку, встановлення місцезнаходження, а також особи тих, яких
було знайдено мертвими, стосовно яких є ознаки вчинення злочину,
приділивши особливу увагу перевірці інформації про безвісне
зникнення дітей, громадян похилого віку, а також осіб, які могли
стати жертвами торгівлі людьми, інформуванню членів сімей, родичів
про заходи, що вживаються з метою розшуку людей, які зникли;
реорганізувати відповідний підрозділ центрального апарату
Міністерства з тим, щоб забезпечити чітку постійну роботу органів
внутрішніх справ і посадових осіб, які беруть участь у розшуку
людей, що зникли, та контроль за цією роботою.
2. Кабінету Міністрів України:
з метою забезпечення взаємодії правоохоронних та інших
центральних органів виконавчої влади, підвищення ефективності
роботи з організації розшуку людей, які зникли, та встановлення їх
долі утворити Координаційну раду з питань запобігання зникненню
людей у складі керівників Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони
державного кордону України, Державної митної служби України,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерства охорони здоров'я України та Генеральної прокуратури
України, яка має глибоко проаналізувати причини зникнення великої
кількості людей та опрацювати пропозиції щодо усунення цих причин
та наявних недоліків у роботі державних органів з розшуку людей,
які зникли;
забезпечити утворення у першому півріччі 2001 року в
управліннях (відділах) внутрішніх справ в обласних центрах,
містах Києві та Севастополі, інших великих містах цілодобових
оперативно-довідкових служб з реєстрації фактів зникнення людей,
невпізнаних трупів, осіб, потерпілих внаслідок нещасних випадків,
громадян України, яких під час перебування за межами держави було
затримано за правопорушення. Забезпечити зазначені служби
приміщеннями, сучасною організаційною, спеціальною технікою та
надати їм необхідні засоби зв'язку;
запровадити протягом першого півріччя 2001 року в кожному
обласному центрі, містах Києві та Севастополі, інших великих
містах єдиний облік громадян, які реєструються під час поселення в
готелях, гуртожитках, санаторіях, будинках відпочинку тощо, та
визначити систему перевірки за цим обліком розшукуваних осіб.
3. Міністерству транспорту України разом з Міністерством
внутрішніх справ України та іншими центральними органами
виконавчої влади вирішити в першому кварталі 2001 року питання
щодо запровадження системи обліку та перевірки розшукуваних осіб
серед громадян, які реєструються під час придбання квитків для
проїзду залізничним, повітряним, морським та іншими видами
транспорту, а Державному комітету у справах охорони державного
кордону України, Державній митній службі України разом з
Міністерством внутрішніх справ України - системи перевірки
розшукуваних осіб та автотранспорту, що зник разом з ними, серед
громадян та транспортних засобів, які перетинають державний
кордон.
4. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству
охорони здоров'я України, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевим державним адміністраціям у кожному обласному центрі
та великих містах зміцнити, а в разі відсутності утворити служби
органів правопорядку і охорони здоров'я, на які покладаються
функції з розшуку та встановлення особи людей, що зникли,
забезпечити ці служби сучасними засобами збирання, оброблення та
обміну інформацією про таких осіб, іншою організаційною технікою
та автотранспортом.
5. Міністерству юстиції України, Міністерству внутрішніх
справ України, Міністерству охорони здоров'я України за участю
Генеральної прокуратури України разом з іншими центральними
органами виконавчої влади взяти участь у першому кварталі
2001 року в доопрацюванні з урахуванням досвіду іноземних держав
проектів законів про ідентифікацію особи і дактилоскопію.
6. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству
юстиції України, Державному комітету у справах охорони державного
кордону України здійснити аналіз міграційних процесів, визначити
причини, що сприяють нелегальній міграції та торгівлі людьми,
вжити профілактичних та запобіжних заходів щодо припинення цих
явищ, підвищити якість роз'яснювальної роботи серед населення,
особливо серед молоді та жінок, які збираються чи виїжджають за
межі України для працевлаштування.
7. Антимонопольному комітету України, Міністерству праці та
соціальної політики України, Державному комітету інформаційної
політики, телебачення і радіомовлення України вжити заходів до
недопущення недобросовісної та завідомо неправдивої реклами щодо
працевлаштування за кордоном як однієї з причин, що сприяє
нелегальній міграції, торгівлі людьми та зникненню громадян.
8. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям, Міністерству охорони здоров'я України,
Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України
сприяти утворенню реабілітаційно-кризових центрів і притулків для
осіб похилого віку, жінок та дітей, які потерпіли від злочинів або
стали жертвами торгівлі людьми, надавати цим закладам
організаційну, методичну та матеріальну допомогу.
9. Міністерству праці та соціальної політики України,
Міністерству освіти і науки України, Державному комітету
молодіжної політики, спорту і туризму України, місцевим державним
адміністраціям з метою запобігання нелегальному виїзду громадян
України за її межі для працевлаштування вжити додаткових заходів
щодо скорочення безробіття, в першу чергу серед жінок, випускників
шкіл та інших навчальних закладів.
10. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України, Державному комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України, Міністерству освіти і науки України,
Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних
справ України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству
юстиції України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевим державним адміністраціям започаткувати систематичне
проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання
зникненню людей. З цією метою із залученням працівників
правоохоронних органів створити спеціальний цикл телерадіопередач,
окремі рубрики в друкованих та електронних засобах масової
інформації, в яких оприлюднювати відомості про негативні наслідки
безпідставного залишення громадянами місць свого постійного
проживання або навчання, нелегального виїзду за межі України для
працевлаштування, своєчасно звертатися до громадськості з
проханням про надання допомоги в розшуку людей, які зникли.
11. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України, Державному комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України, Міністерству освіти і науки України,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям:
активізувати пропаганду серед молоді здорового способу життя;
ужити додаткових заходів щодо соціального захисту дітей, рофілактики правопорушень серед них;
забезпечити зайнятість дітей і молоді під час канікул;
розширити мережу трудових об'єднань старшокласників, таборів
праці та відпочинку, учнівських виробничих бригад;
під час розроблення навчальних програм, підручників,
посібників для загальноосвітніх навчальних закладів наповнювати їх
зміст тематикою, яка грунтується на національних і
загальнолюдських цінностях, спрямована на виховання у дітей
почуття патріотизму, національної свідомості, високої духовності і
моральності.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 січня 2001 року

N 20/2001

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: