open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо посилення боротьби з

незаконною міграцією

З метою вдосконалення роботи щодо запобігання та припинення
незаконної міграції іноземців та осіб без громадянства в Україну і
через її територію п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Програму боротьби з незаконною міграцією на
2001 - 2004 роки (додається).
2. Внести зміни до Указу Президента України від 9 січня 1999
року N 4 ( 4/99 ) "Питання імміграційного контролю", виклавши
статтю 1 у такій редакції:
"1. Установити, що координацію роботи, пов'язаної з боротьбою
з незаконною міграцією, здійснює Міністерство внутрішніх справ
України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 січня 2001 року

N 22/2001

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 18 січня 2001 року N 22/2001

ПРОГРАМА

боротьби з незаконною міграцією на 2001 - 2004 роки

I. Мета та основні завдання Програми
Метою цієї Програми є реалізація державної політики з питань
міграції та національної безпеки, спрямованої на активізацію
протидії незаконній міграції.
До основних завдань Програми належать:
недопущення проникнення на територію України осіб, які
незаконно прибувають в Україну і не заявляють у встановленому
порядку про свій намір набути статусу біженця чи отримати
притулок, втратили підстави для дальшого перебування в Україні і
ухиляються від виїзду з неї, переховуються та уникають контактів з
компетентними державними органами;
перекриття транснаціональних каналів незаконної міграції на
державному кордоні України та за її межами;
припинення протиправної діяльності фізичних і юридичних осіб,
які незаконно переправляють мігрантів в Україну та/або транзитом
переміщують їх через територію України;
посилення контролю за додержанням правил в'їзду, виїзду,
перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства.
II. Удосконалення нормативно-правової бази
1. Доопрацювати і подати в установленому порядку проекти
законів України:
про внесення змін до Закону України "Про правовий статус
іноземців";
Кабінет Міністрів України
I квартал 2001 року
про відповідальність пасажирських перевізників за переміщення
незаконних мігрантів через державний кордон України та її
територію.
Кабінет Міністрів України
2001 рік
2. Внести в установленому порядку Кабінету Міністрів України
пропозиції з нормативно-правового врегулювання питань щодо:
перевірки компаній судновласників та інших компаній -
нерезидентів України, з якими укладатимуться контракти про фрахт
українських суден та працевлаштування українських моряків, щодо їх
непричетності до незаконної міграції;
Держкомкордон України, Мін'юст України,

МВС України за участю Мінтрансу

України, Мінагрополітики України,

Державної податкової адміністрації

України, Служби безпеки України
2001 рік

фінансування заходів, пов'язаних із забезпеченням своєчасного
виїзду до держави походження незаконних мігрантів з числа осіб,
які в'їхали в Україну з навчальною метою;
МОН України, Мінфін України, Мін'юст

України, МВС України
2001 рік
встановлення порядку виїзду з України іноземців або осіб без
громадянства, які звільнені з установ виконання покарань і не
мають підстав для дальшого перебування в державі;
МЗС України, МВС України, Державний

департамент України з питань виконання

покарань, Держкомкордон України
2001 рік
встановлення порядку та визначення умов оформлення незаконним
мігрантам, які не мають власних коштів, безоплатних віз для виїзду
з України;
МЗС України, Мінфін України
2001 рік
оформлення документів для виїзду з України іноземців та осіб
без громадянства, що втратили під час перебування в Україні
паспортні документи, поновлення яких відповідними дипломатичними
представництвами чи консульськими установами в Україні здійснити
неможливо;
МВС України, Мін'юст України, МЗС

України, Держкомкордон України, Служба

безпеки України
2001 рік
встановлення відповідальності фрахтувальників за перевезення
на фрахтових судах незаконних мігрантів;
Мінтранс України, Мін'юст України
2002 рік
удосконалення порядку перевезення пасажирів, багажу, вантажів
та пошти залізничним транспортом;
Мінтранс України, Держкомкордон

України, МВС України, Держмитслужба

України
2002 рік
запровадження механізму забезпечення своєчасного повернення
до держави походження (у разі потреби - достроково чи у
примусовому порядку) іноземця або особи без громадянства
роботодавцем, який запросив їх на роботу, якщо це не передбачено
умовами контракту чи трудового договору;
Мінпраці України, МВС України, Мін'юст

України
2002 рік
діяльності пунктів збору іноземців та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають в Україні;
МВС України, Держкомкордон України,

Мін'юст України
2002 - 2003 роки
удосконалення механізму відшкодування витрат на примусове
видворення з України іноземців та осіб без громадянства, які
прибули в Україну на запрошення фізичних або юридичних осіб, у
разі якщо стосовно запрошених прийнято рішення про скорочення
строку тимчасового перебування.
МВС України, Мін'юст України, Мінфін

України
2002 рік
3. Забезпечити реалізацію заходів щодо дальшої адаптації
національного законодавства з прикордонних питань та
правоохоронної діяльності у сфері міграції до законодавства
Європейського Союзу.
Кабінет Міністрів України
2001 - 2004 роки
III. Організаційні заходи
4. Здійснити заходи щодо зосередження основного комплексу
міграційних питань в одному органі виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України
2001 рік
5. Утворити в Закарпатській і Київській областях пункти збору
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в
Україні.
Кабінет Міністрів України
2002-2003 роки
6. Створити базу даних про візи для відвідання України,
оформлені іноземцям та особам без громадянства з держав походження
потенційних незаконних мігрантів.
МЗС України, Мін'юст України, МВС

України, Мінтранс України,

Держкомкордон України, Служба безпеки

України
2001 рік
7. Запровадити механізм щорічного визначення та коригування
переліку держав походження потенційних незаконних мігрантів з
метою посилення контролю під час оформлення документів для
відвідання України та в'їзду в Україну таких осіб.
МЗС України, МВС України, Мін'юст

України, Держкомкордон України, Служба

безпеки України
2001 -2004 роки
8. Провести моніторинг запрошень і в'їзду в Україну іноземців
та осіб без громадянства з країн Південно-Східної Азії, Близького,
Середнього Сходу та Африки з навчальною і туристичною метою та в
разі потреби підготувати відповідні пропозиції.
МОН України, Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України, МЗС України,

Держкомкордон України, Служба

безпеки України
2001 - 2002 роки
9. Організувати на постійній основі інформаційний обмін з
правоохоронними органами країн - учасниць СНД через відповідний
комітет Виконавчого секретаріату СНД щодо фізичних та юридичних
осіб, причетних до організації незаконного переправлення
мігрантів.
МЗС України, МВС України, Держкомкордон

України, Служба безпеки України
2001 - 2004 роки
10. Запровадити оформлення імміграційних карток іноземними
пасажирами повітряних, морських та річкових суден.
Мінтранс України, МВС України,

Держкомкордон України
2001 рік
11. Внести до навчально-тематичних планів навчальних закладів
правоохоронних органів зміни з метою підвищення рівня підготовки
курсантів і слухачів з питань міграції. Забезпечити підвищення
кваліфікації та перепідготовку викладачів цих навчальних закладів.
МВС України, Держкомкордон України,

Служба безпеки України, Мін'юст України
2001 - 2004 роки
12. Забезпечити проведення на постійній основі міжвідомчих
семінарів-нарад для вирішення спільних питань з проблем
нелегальної міграції.
МВС України, Мін'юст України,

МЗС України, Мінпраці України,

МОН України, Держкомкордон України,

Служба безпеки України
2001 - 2004 роки
IV. Правоохоронні заходи
13. Забезпечити розроблення і реалізацію щорічних
регіональних планів заходів щодо посилення контролю за в'їздом і
перебуванням на території регіону іноземців та осіб без
громадянства з держав походження незаконних мігрантів,
передбачивши в них участь громадських формувань, проведення
профілактичних заходів серед населення, насамперед у прикордонних
районах.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації, МВС України,

Держкомкордон України, Служба безпеки

України
2001-2004 роки
14. З метою запобігання порушенням законодавства про правовий
статус іноземців, розкриття і припинення злочинів, інших
правопорушень, що вчиняються іноземцями та особами без
громадянства, у тому числі у співучасті з громадянами України,
зміцнення контролю за створенням і функціонуванням спільних
підприємств, компаній, сфера діяльності яких пов'язана з іноземним
туризмом, навчальних закладів, що здійснюють підготовку іноземців
та осіб без громадянства, забезпечити не рідше одного разу на рік
проведення таких цільових профілактичних заходів:
"Кордон", "Рубіж"
Держкомкордон України, МВС України,

Служба безпеки України
"Іноземець", "Мігрант"
МВС України, Держкомкордон України,

Служба безпеки України
"Підприємець"
Державна податкова адміністрація

України, Мінпраці України, МВС України,

Служба безпеки України
"Студент"
МОН України, МВС України, МЗС

України, Держкомкордон України, Служба

безпеки України
"Турист"
Держкоммолодьспорттуризм України, МВС

України, МЗС України, Держкомкордон

України, Служба безпеки України
"Магістраль"
Мінтранс України, МВС України,

Держкомкордон України, Служба безпеки

України, Держмитслужба України
Щороку
V. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

виконання заходів Програми
15. Забезпечити фінансування визначених цією Програмою
заходів у 2001 році за рахунок коштів, виділених виконавцям на
даний рік, а починаючи з 2002 року передбачати у проектах
Державного бюджету України видатки окремим рядком.
Залучати на зазначену мету інші не заборонені законодавством
джерела фінансування.
Мінфін України, Мінекономіки України за

поданням відповідних центральних органів

виконавчої влади
Щороку
16. Передбачати в обсягах державного замовлення на
відповідний рік забезпечення міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, що залучаються до виконання цієї
Програми, засобами боротьби з правопорушеннями у сфері міграції (в
тому числі озброєнням і військовою технікою), речовим та медичним
майном, продовольством, пально-мастильними матеріалами.
Мінекономіки України, Мінфін України,

інші центральні органи виконавчої влади
2001 - 2004 роки
17. Передбачати у проектах Державного бюджету України окремим
рядком видатки на утворення і функціонування в Закарпатській та
Київській областях постійно діючих регіональних пунктів збору
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в
Україні, для їх видворення за межі держави.
Мінфін України за поданням МВС

України, Мінекономіки України,

Держкомкордону України, Закарпатської

та Київської обласних державних

адміністрацій
Щороку
18. На підставі результатів аналізу міграційної ситуації та
потреб передбачати під час формування місцевих бюджетів на
відповідний рік фінансування заходів щодо функціонування
тимчасових пунктів тримання незаконних мігрантів до вирішення
питання їх видворення з України.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації
2001 - 2004 роки
VI. Міжнародне співробітництво
19. Продовжити співробітництво з Міжнародною організацією з
міграції та іншими міжнародними організаціями з метою
вдосконалення управління міграційними процесами в Україні,
вирішення питань щодо можливості надання відповідної допомоги,
створення спеціального фонду для сприяння боротьбі з незаконною
міграцією та поверненню незаконних мігрантів до держав їх
походження.
Мін'юст України, МЗС України, МВС

України, Держкомкордон України, Служба

безпеки України
2001 - 2004 роки
20. Продовжити у взаємодії з Міжнародною організацією з
міграції опрацювання та реалізацію пілотних проектів
"Імміграційний контроль і управління спільним кордоном" на
українсько-молдовській, українсько-російській,
українсько-білоруській ділянках державного кордону.
Держкомкордон України, Мін'юст України,

МВС України, МЗС України, Служба

безпеки України
2001 - 2003 роки
21. Провести переговори з державами-учасницями Угоди про
співпрацю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у
боротьбі з незаконною міграцією ( 997_078 ) з метою досягнення
домовленостей відповідно до статті 5 Угоди про взаємну
передачу-прийняття незаконних мігрантів.
Розглянути можливість укладення угоди між Україною та
Європейським Союзом про взаємну передачу-прийняття незаконних
мігрантів.
Продовжити роботу щодо укладення міждержавних угод з питань
взаємних поїздок громадян.
МЗС України, МВС України, Мін'юст

України, Держкомкордон України, Служба

безпеки України
2001 -2004 роки
22. Запровадити механізм взаємодії заінтересованих
центральних органів виконавчої влади України та провідних
іноземних держав, передусім держав - членів Європейського Союзу, з
метою використання їх допомоги для здійснення заходів щодо
протидії незаконній міграції в Україні.
МЗС України, МВС України, Мін'юст

України, Держкомкордон України, Служба

безпеки України
2001 - 2002 роки
23. Ужити заходів до завершення договірно-правового
оформлення державного кордону України з Республікою Білорусь,
Республікою Молдова та Російською Федерацією.
МЗС України, Держкомкордон України
2001 - 2003 роки
24. Забезпечити підготовку та укладення міжнародних договорів
про співробітництво міграційних служб України та інших держав.
Мін'юст України, МЗС України, МВС

України, Держкомкордон України, Служба

безпеки України
2002 - 2004 роки

Глава Адміністрації Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: