open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України про

становлення нових організаційно-правових

формувань агропромислового комплексу

в ринкових умовах

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України про становлення
нових організаційно-правових формувань агропромислового комплексу
в ринкових умовах взяти до відома. Разом з тим зазначити, що при
здійсненні реформування в аграрному секторі і становленні нових
організаційно-правових формувань у ряді господарств допущені
порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів
при вирішенні питань паювання землі і майна, укладання угод на
оренду землі та розрахунків за її оренду, раціонального
використання землі.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити додержання вимог чинного законодавства при
здійсненні реформування і становленні нових організаційно-правових
формувань в аграрній галузі;
розробити та подати до Верховної Ради України в третьому
кварталі 2001 року проект Концепції розвитку агропромислового
комплексу України на 2001 - 2005 роки;
до 15 лютого 2001 року розробити і впровадити прийнятну для
підприємств агропромислового комплексу прозору систему
кредитування;
розробити механізм державного страхування ризиків в аграрній
галузі;
створити агросервісні підприємства для обслуговування
сільськогосподарських товаровиробників і забезпечити виділення їм
технічних засобів та пально-мастильних матеріалів. Здійснити
заходи по активізації роботи структур біржової торгівлі,
агроторгових домів та приймально-заготівельних пунктів
сільськогосподарської продукції;
створити в сільських районах постійні групи спеціалістів по
з'ясуванню невирішених проблем розпаювання земель, майна,
виконання угод на оренду землі, виплати зарплати, повернення
боргів та надання правової допомоги в організаційному становленні
створених відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян"
( 2460-12 ) спілок громадян-співвласників;
забезпечити у першому півріччі 2001 року виділення
працівникам соціальної сфери села земельних ділянок для ведення
особистого підсобного господарства відповідно до чинних
нормативно-правових актів;
завершити в 2001 році передачу в комунальну власність
об'єктів соціальної інфраструктури, що знаходяться на балансі
підприємств агропромислового комплексу;
передбачити на 2001 рік, відповідно до чинного законодавства
щодо пріоритетного розвитку села, асигнування на відродження
соціальної сфери села в розмірі не менше 46 відсотків від обсягу
загальних капітальних вкладень, що виділяються в Державному
бюджеті України ( 2120-14 ). В першому півріччі 2001 року вирішити
питання стосовно удосконалення міжбюджетних відносин виходячи з
необхідності гарантованого фінансового забезпечення розвитку і
утримання сільської соціальної сфери;
вирішити питання про погашення в 2001 році заборгованості
підприємствам і організаціям системи агропромислового комплексу
через компенсацію власних витрат, понесених ними на будівництво у
1999 - 2000 роках об'єктів соціально-культурного призначення на
селі, шляхом її заліку в рахунок погашення заборгованості по
податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету
України та бюджетних позичках станом на 1 січня 2001 року.
3. Генеральній прокуратурі України здійснити перевірку фактів
порушень встановленого законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами порядку проведення паювання землі і
майна, укладення угод на оренду землі та їх виконання, передачу
(продаж) земельних ділянок і про результати перевірки
проінформувати Верховну Раду України до 1 квітня 2001 року.
4. Кабінету Міністрів України проінформувати Верховну Раду
України про виконання цієї Постанови в четвертому кварталі
2001 року.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 18 січня 2001 року

N 2219-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: