open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 18 січня 2001 р. N 31

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 753 ( 753-2005-п ) від 18.08.2005 )
Про комісію з приватизації відкритого

акціонерного товариства "Укртелеком"
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ

N 307-р ( 307-2001-р ) від 26.07.2001

N 482-р ( 482-2001-р ) від 15.10.2001

N 205-р ( 205-2002-р ) від 12.04.2002

N 190-р ( 190-2003-р ) від 31.03.2003

N 337-р ( 337-2003-р ) від 11.06.2003

N 364-р ( 364-2004-р ) від 02.06.2004

N 579 ( 579-2005-п ) від 13.07.2005 )

Відповідно до статті 9 Закону України "Про особливості
приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"
( 1869-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити комісію з приватизації відкритого акціонерного
товариства "Укртелеком" у складі, що додається.
Дозволити голові комісії вносити у разі потреби зміни до її
складу. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 579
( 579-2005-п ) від 13.07.2005 )
2. Затвердити Положення про комісію з приватизації відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком" (додається).

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2001 р. N 31
СКЛАД

комісії з приватизації ВАТ "Укртелеком"
АЗАРОВ - Перший віце-прем'єр-міністр України, икола Янович Міністр фінансів, голова комісії
КОСТУСЄВ - Голова Антимонопольного комітету, лексій Олексійович заступник голови комісії
ВАСИЛЬЄВ - заступник Голови Фонду державного майна адим Валерійович
ВОЩЕВСЬКИЙ - перший заступник Міністра економіки алерій Миколайович та з питань європейської інтеграції у

зв'язках з Верховною Радою України
ДОВГИЙ - перший заступник голови Комітету таніслав Олексійович Верховної Ради України з питань

будівництва, транспорту і зв'язку
ГЕРАСИМОВ - заступник Голови СБУ натолій Павлович
МАКАЦАРІЯ - заступник Державного секретаря Мінфіну ергій Мигонович
НЕТУДИХАТА - радник Прем'єр-міністра України еонід Іванович
ОМЕЛЬЧЕНКО - заступник Голови Держкомзв'язку ндрій Володимирович
САВЧЕНКО - перший заступник генерального директора лексій Якович ВАТ "Укртелеком"
СЕМЕРІЧ - заступник начальника Генерального штабу рій Петрович Збройних Сил

( Склад комісії із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 307-р ( 307-2001-р ) від 26.07.2001, в редакції Розпорядження КМ
N 482-р ( 482-2001-р ) від 15.10.2001, із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням КМ N 205-р ( 205-2002-р ) від 12.04.2002,
в редакції Розпорядження КМ N 190-р ( 190-2003-р ) від
31.03.2003, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 337-р ( 337-2003-р ) від 11.06.2003, N 364-р ( 364-2004-р ) від
02.06.2004 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2001 р. N 31
ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з приватизації відкритого

акціонерного товариства "Укртелеком"

1. Комісія з приватизації відкритого акціонерного товариства
"Укртелеком" (далі - комісія) утворюється з метою забезпечення
проведення приватизації ВАТ "Укртелеком".
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також іншими
нормативно-правовими актами.
3. Комісія:
проводить в установленому порядку конкурсний відбір
уповноважених осіб, радників та експертів для підготовки і
здійснення продажу акцій Укртелекому;
розробляє, з урахуванням пропозицій радників та експертів,
умови приватизації Укртелекому, у тому числі:
- розробляє план розміщення акцій Укртелекому;
- визначає розміри пакетів акцій Укртелекому, способи та
терміни їх продажу;
- розробляє умови відкритих торгів та визначає кваліфікаційні
вимоги до промислового інвестора;
вирішує спірні питання стосовно процесу приватизації
Укртелекому;
вирішує в межах своєї компетенції, визначеної законодавством,
питання стосовно майна, яке не увійшло до статутного фонду
Укртелекому;
координує діяльність міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади з питань підготовки до продажу акцій Укртелекому,
що належать державі;
вирішує інші питання, що належать до її компетенції
відповідно до законодавства.
4. Відповідно до покладених на неї завдань комісія має право:
давати обов'язкові для посадових осіб Укртелекому доручення,
які оформляються протоколом комісії;
одержувати від міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади інформацію з питань приватизації Укртелекому.
5. У випадках, установлених законодавством, за порушення його
вимог у процесі приватизації Укртелекому члени комісії несуть
цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну, кримінальну
відповідальність.
6. Голова комісії:
скликає засідання комісії;
організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;
дає обов'язкові для членів комісії та посадових осіб
Укртелекому доручення;
представляє комісію у відносинах з іншими органами та
організаціями;
призначає з числа членів комісії секретаря комісії;
вносить у разі потреби зміни до складу комісії. ( Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 579 ( 579-2005-п ) від
13.07.2005 )
7. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності
комісії, виконувати доручення її голови.
8. Члени комісії мають право вирішального голосу з усіх
питань, які розглядаються на засіданнях комісії.
9. Секретар комісії:
готує проекти рішень комісії;
приймає і готує на розгляд комісії звернення до комісії;
веде протоколи засідань комісії та несе відповідальність за
їх повноту і достовірність.
10. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які
проводяться в міру необхідності. Засідання комісії є правоможним,
якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу. Дата проведення
засідання визначається головою комісії.
11. За рішенням комісії до її роботи можуть залучатися
представники уповноважених осіб, радників та експертів з правом
дорадчого голосу.
12. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів комісії і оформляються протоколом.
У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є
вирішальним.
13. Протокол засідання комісії оформляється протягом двох
днів після засідання, візується членами комісії, присутніми на
засіданні, та підписується головою і секретарем комісії.
14. Рішення комісії щодо умов приватизації затверджується
Кабінетом Міністрів України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: