open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 18 січня 2001 р. N 32

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1168 ( 1168-2018-п ) від 27.12.2018 }
Про затвердження Порядку повернення у державну

власність об'єктів приватизації у разі розірвання

або визнання недійсними договорів

купівлі-продажу таких об'єктів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002

N 67 ( 67-2003-п ) від 18.01.2003

N 536 ( 536-2004-п ) від 29.04.2004

N 1253 ( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок повернення у державну власність
об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними
договорів купівлі-продажу таких об'єктів (додається).
2. Фонду державного майна забезпечити повторний продаж
повернених у державну власність об'єктів з використанням найбільш
ефективних способів їх приватизації.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2001 р. N 32
ПОРЯДОК

повернення у державну власність об'єктів приватизації

у разі розірвання або визнання недійсними

договорів купівлі-продажу таких об'єктів
( У тексті Порядку слова "арбітражний суд" у всіх

відмінках виключено згідно з Постановою КМ

N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002 )
Загальні положення
1. Цей Порядок регулює відносини, пов'язані з поверненням у
державну власність об'єкта приватизації, відчуженого за
результатами його продажу на аукціоні, за конкурсом або шляхом
викупу, у разі розірвання договору купівлі-продажу цього об'єкта
за рішенням суду у зв'язку з невиконанням умов договору або
визнання судом його недійсним.
Об'єкт приватизації повертається до сфери управління
державного органу приватизації, що проводив його відчуження за
договором купівлі-продажу (далі - державний орган приватизації),
для здійснення управління цим об'єктом згідно із законодавством
до моменту відчуження його в результаті повторного продажу.
2. У разі повернення у державну власність пакета акцій
вносяться зміни до реєстру власників акцій акціонерного
товариства, пакет акцій якого повертається у державну власність
або здійснюються відповідні операції зберігачем акцій та/або
депозитарієм, та приймається рішення щодо його повторного продажу.
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 67 ( 67-2003-п ) від 18.01.2003 )
Якщо у державну власність повертаються інші об'єкти
приватизації, проводиться:
інвентаризація та оцінка об'єкта; ( Абзац третій пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 67 ( 67-2003-п ) від 18.01.2003 )
приймання його державним органом приватизації;
прийняття державним органом приватизації рішення про
повторний продаж поверненого у державну власність об'єкта
приватизації.
3. Повернення покупцям коштів, сплачених за об'єкт
приватизації, у разі розірвання договору купівлі-продажу такого
об'єкта у зв'язку з невиконанням його умов або визнання його
недійсним у судовому порядку провадиться згідно із законодавством.
Повернення у державну власність пакета акцій
4. У разі повернення у державну власність пакета акцій,
випущених:
у документарній формі - державний орган приватизації в
двотижневий термін після отримання рішення суду, господарського
суду готує і подає реєстроутримувачу документи, які відповідно до
Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 26 травня 1998 р. N 60 ( vr060312-98 ) "Про
впорядкування діяльності з ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів", потрібні для внесення до реєстру власників акцій
акціонерного товариства запису про перехід права власності на цей
пакет акцій;
у бездокументарній формі (або у разі, коли пакет акцій,
випущених у документарній формі, знерухомлено) - державний орган
приватизації в двотижневий термін після отримання рішення суду,
господарського суду готує і подає до зберігача акцій та/або
депозитарію документи, які відповідно до Положення про депозитарну
діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 р. N 61
( vr061312-98 ) "Про затвердження Положення про депозитарну
діяльність", потрібні для здійснення відповідних операцій,
пов'язаних з переходом права власності на цей пакет акцій. Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 67 ( 67-2003-п ) від
18.01.2003 )
5. Після отримання державним органом приватизації від
реєстроутримувача або відповідного зберігача акцій та/або
депозитарію документів, що підтверджують внесення до реєстру
власників акцій акціонерного товариства запису про перехід права
власності на цей пакет акцій або здійснення відповідних операцій,
державний орган приватизації приймає рішення щодо способу
повторного продажу цього пакета та вносить необхідні зміни до
плану розміщення акцій акціонерного товариства, пакет акцій якого
повернуто у державну власність. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67
( 67-2003-п ) від 18.01.2003 )
Інвентаризація та оцінка об'єкта

приватизації Назва розділу в редакції Постанови КМ N 67 ( 67-2003-п ) від
18.01.2003 )
6. Інвентаризація об'єкта приватизації (крім пакетів акцій),
який повертається у державну власність, проводиться
інвентаризаційною комісією згідно з Інструкцією по інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків,
затвердженою наказом Мінфіну від 11 серпня 1994 р. N 69
( z0202-94 ), станом на день прийняття судом, господарським судом
відповідного рішення. ( Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови
КМ N 67 ( 67-2003-п ) від 18.01.2003 )
Склад інвентаризаційної комісії та порядок її роботи
визначаються державним органом приватизації. ( Пункт 6 доповнено
абзацом другим згідно з Постановою КМ N 67 ( 67-2003-п ) від
18.01.2003 )
Результати інвентаризації затверджуються державним органом
приватизації.
7. Оцінка об'єкта приватизації (крім пакета акцій), що
повертається у державну власність, станом на день набрання
чинності відповідним рішенням суду проводиться згідно з методикою
оцінки майна, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Порядок доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 67
( 67-2003-п ) від 18.01.2003; в редакції Постанови КМ N 536
( 536-2004-п ) від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1253 ( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 }
8. З метою виявлення збитків, що могли бути завдані об'єкту
приватизації під час володіння ним покупцем, результати
інвентаризації та оцінки об'єкта приватизації, отримані згідно з
пунктами 6 і 7 цього Порядку, звіряються з відповідними
результатами, отриманими на день відчуження цього об'єкта
державним органом приватизації.
Порядок проведення звіряння та визначення наявності збитків
визначається Фондом державного майна. При цьому враховуються всі
результати господарювання покупця на об'єкті. Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 67 ( 67-2003-п ) від
18.01.2003 )
9. У разі виявлення збитків, завданих державі покупцем
об'єкта приватизації за час володіння ним, їх розмір визначається
згідно з методикою оцінки майна, затвердженою Кабінетом Міністрів
України. Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1253 ( 1253-2011-п ) від
07.12.2011 }
10. Відшкодування колишнім власником збитків здійснюється
згідно із законодавством.
Приймання об'єкта приватизації державним

органом приватизації
11. Приймання об'єкта приватизації, що повертається у
державну власність, здійснюється у двомісячний термін після
затвердження результатів інвентаризації та встановлення розміру
збитків державним органом приватизації із складанням відповідного
акта, в якому, зокрема, відображаються такі відомості:
розмір збитків;
стан відшкодування збитків колишнім власником об'єкта
приватизації, поверненого у державну власність, на дату складення
акта приймання;
висновок щодо необхідності здійснення державним органом
приватизації заходів, пов'язаних із стягненням з колишнього
власника об'єкта приватизації такого відшкодування у судовому
порядку.
Форма акта та порядок його затвердження визначаються Фондом
державного майна.
12. Для приймання об'єкта приватизації державним органом
приватизації може утворюватися комісія.
13. Державний орган приватизації після прийняття об'єкта,
поверненого у державну власність, приймає рішення щодо способу
його повторного продажу.
14. Для забезпечення збереження об'єкта приватизації,
поверненого у державну власність, до моменту його відчуження
внаслідок повторного продажу державний орган приватизації може
залучати на договірній основі спеціалізовані організації.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: