open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
N 01-8/39 від 18.01.2001

Арбітражні суди України

Про Перелік питань, вміщених в інформаційних листах Вищого

арбітражного суду України станом на 1 січня 2001 року

У порядку інформації доводиться до відома Перелік питань,
вміщених в інформаційних листах Вищого арбітражного суду України
станом на 1 січня 2001 року.
Заступник Голови Вищого
арбітражного суду України А.Осетинський
Перелік

питань, вміщених в інформаційних листах

Вищого арбітражного суду України

за станом на 1 січня 2001 року
------------------------------------------------------------------------------ NN | | Номер і дата |Де | п/п | Питання | інформаційного|вміщено | | | листа |відповідь | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------------------------------------------------------------------| Питання арбітражного процесу | 1. Доарбітражне врегулювання господарських спорів | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Чи має право заінтересована сторона звер-| 01-8/565 |Інформа- | |нутися до арбітражного суду з заявою про| 12.05.92 |ційний | |вирішення переддоговірного спору в разі|( v_565800-92 )|вісник | |ухилення підприємства, організації, які| |(далі - ІВ)| |одержали протокол розбіжностей, від пере-| |ІВ N 3, | |дачі спору на вирішення арбітражного су-| |1992 р., | |ду? | |стор. 5 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |Який порядок доарбітражного врегулювання| 01-8/1386 |ІВ N 5, | |розбіжностей, що виникли при укладанні| 20.11.92 |1992 р., | |договору підряду на капітальне будівницт-|( v1386800-92 )|стор. 35, | |во? | |п.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3. |Який порядок списання сум за визнаними| 01-8/1076 |ІВ N 4, | |претензіями з підприємств України госпо-| 05.10.93 |1993 р., | |дарюючими суб'єктами держав-учасниць СНД?|( v1076800-93 )|стор. 25, | | | |п.10 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4. |Чи має право об'єднання (підприємство)| 01-8/891 |ІВ N 1, | |звернутися до залізниці з претензією без| 08.12.94 |1995 р., | |оформлення переуступки такого права пере-|( v_891800-94 )|стор. 23 | |уступним написом, якщо згідно з транс-| | | |портними документами вантажоодержувачем| | | |(вантажовідправником) є структурна одини-| | | |ця об'єднання (підприємства), яка не має| | | |статусу юридичної особи? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .5. |Чи вправі юридична особа звернутись до | 01-8/281 |ІВ N 2, | |арбітражного суду з заявою про визнання | 27.04.95 |1995р., | |недійсним рішення контрольно-ревізійної |( v_281800-95 )|стор.15 | |служби без попереднього розгляду скарги | |п.5 | |за підпорядкованістю? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .6. |Які правові наслідки порушення 20-денного| 01-8/241 |ІВ N 3, | |строку передачі на розгляд органу, що ви-| 01.07.96 |1996 р., | |рішує господарські спори, розбіжностей|( v_241800-96 )|стор. 44-45| |щодо договору поставки товарів, який ук-| |п.5 | |ладається підприємствами держав-учасниць| | | |Співдружності Незалежних Держав з підпри-| | | |ємствами України? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .7. |Чи повинен податковий орган вжити заходів| 01-8/132 |ІВ N 2, | |доарбітражного врегулювання спору про| 14.04.97 |1997 р., | |звернення стягнення недоїмки за податками|( v_132800-97 )|стор. 22, | |на майно за відсутності коштів на розра-| |п.2 | |хунковому рахунку недоїмника? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .8. |Чи обов'язкове пред'явлення претензії у| 01-8/141 |ІВ N 2, | |випадку, коли безспірне стягнення боргу| 31.03.99 |1999 р., | |за визнаною претензією неможливе через|( v_141800-99 )|стор.16, | |відсутність коштів на рахунку боржника, а| |п.11 | |кредитор звертається до арбітражного суду| | | |з позовом про звернення стягнення на май-| | | |но боржника? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 2. Підвідомчість і підсудність справ | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Чи підвідомчі арбітражним судам спори | 01-8/1386 |ІВ N 5, | |про визначення договірної ціни об'єктів | 20.11.92 |1992 р., | |будівництва? |( v1386800-92 )|стор. 36, | | | |п.5 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |Чи має право арбітражний суд виключити| 01-8/672 |ІВ N 3, | |залізницю з числа відповідачів та надіс-| 14.06.93 |1993 р., | |лати позовні матеріали за належною підві-|( v_672800-93 )|стор. 17, | |домчістю до порушення провадження у спра-| |п.13 | |ві в даному арбітражному суді, якщо пози-| | | |вачі без достатніх підстав притягають до| | | |участі у справі залізницю, чим штучно| | | |змінюють територіальну підвідомчість спо-| | | |ру? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3. |Чи підвідомчі арбітражним судам справи | 01-8/1076 |ІВ N 4, | |у спорах, пов'язаних з оскарженням | 05.10.93 |1993 р., | |постанов митних органів України про |( v1076800-93 )|стор. 24, | |накладення адміністративних стягнень? | |п.8 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4. |Чи підвідомчі арбітражному суду заяви | 01-8/368 |ІВ N 3, | |про визнання недійсними актів органів | 06.06.94 |1993 р., | |управління, які ліквідовано? |( v_368800-94 )|стор. 10, | | | |п.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .5. |Чи підлягають розгляду в арбітражних су-| 01-8/732 |ІВ N 4, | |дах України заяви про визнання недійсними| 16.10.95 |1995 р., | |винесених на підставі пункту 4б статті 12|( v_732800-95 )|стор. 19, | |Закону України "Про організаційно-правові| |п.12 | |основи боротьби з організованою злочин-| | | |ністю" ( 3341-12 ) постанов слідчих об-| | | |ласних управлінь МВС про накладення ареш-| | | |ту на майно підприємства? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .6. |Чи підвідомчі арбітражним судам спори, | 01-8/342 |ІВ N 4, | |пов'язані з виконанням договорів | 30.09.96 |1996 р. | |купівлі-продажу патентів на право |( v_342800-96 )|стор. 37, | |оренди приміщень? | |п.10.1 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .7. |Чи підлягають розгляду арбітражними суда-| 01-8/23 |ІВ N 1, | |ми заяви про спонукання бюро технічної| 24.01.97 |1997 р., | |інвентаризації видати реєстраційне пос-|( v8_23800-97 )|стор. 28, | |відчення на придбане підприємством примі-| |п.10 | |щення? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .8. |Чи підвідомчі арбітражним судам позови | 01-8/167 |ІВ N 2, | |профспілок, пов'язані з обмеженням | 15.05.97 |1997 р., | |права на проведення зборів, мітингів, |( v_167800-97 )|стор. 36, | |маніфестацій? | |п.6 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .9. |Чи підвідомча арбітражному суду справа зі| 01-8/452 |В N 4, | |спору про визнання недійсним рішення Ради| 24.11.97 |1997 р., | |щодо продажу нежилого приміщення та дого-|( v_452800-97 )|стор. 94-95| |вору купівлі-продажу цього приміщення за| |п.7 | |позовом підприємства-покупця зазначеного| | | |приміщення за іншим договором? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .10. |Чи підвідомчі арбітражному суду справи | 01-8/465 |ІВ N 1, | |за скаргами на постанови державних | 04.12.97 |1998 р., | |податкових органів про конфіскацію |( v_465800-97 )|стор. 20 | |немаркованих підакцизних товарів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .11. |Чи підвідомчі арбітражному суду справи | 01-8/500 |ІВ N 1, | |за участю об'єднань громадян? | 30.12.97 |1998 р., | | |( v_500800-97 )|стор. 28-30| | | |п.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .12. |Чи підлягає розгляду арбітражним судом| 01-8/9 |ІВ N 1, | |заява засновника благодійної організації| 14.01.98 |1998 р., | |(підприємства чи організації) про визнан-|( v-8_9800-98 )|стор. 33-34| |ня недійсним рішення про відмову у дер-| | | |жавній реєстрації, якщо один із засновни-| | | |ків не є підприємством чи організацією? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .13. |Чи підвідомчі арбітражним судам справи у| 01-8/91 |ІВ N 1, | |спорах за участю громадян, які здійснюють| 10.03.98 |1998р., | |підприємницьку діяльність без створення|( v8_91800-98 )|стор.61-62 | |юридичної особи і в установленому порядку| |п.9 | |набули статусу суб'єкта підприємницької| | | |діяльності, якщо у названих осіб відсут-| | | |ній рахунок в установах банків? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .14. |Чи підлягають розгляду в арбітражних су-| 01-8/91 |ІВ N 1, | |дах справи у спорах, пов'язаних з вико-| 10.03.98 |1998 р., | |нанням договору, сторони якого передбачи-|( v8_91800-98 )|стор. 53, | |ли, що будь-який спір, що виникає при ви-| |п.10 | |конанні цього договору, може бути переда-| | | |но на вирішенні третейського суду (арбіт-| | | |ражу)? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .15. |Чи підлягають розгляду в арбітражних су-| 01-8/104 |ІВ N 2, | |дах заяви про витребування об'єкту лізин-| 23.03.98 |1998 р., | |гу у зв'язку з несплатою лізингових пла-|( v_104800-98 )|стор. 32 | |тежів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .16. |Чи підлягають розгляду в арбітражних су-| 01-8/314 |ІВ N 3, | |дах заяви про визнання недійсними актів| 17.08.98 |1998 р., | |державних та інших органів, прийнятих до|( v_314800-98 )|стор.28-29 | |набрання чинності Законом України від| |п.14 | |13.05.97 "Про внесення змін до Арбітраж-| | | |ного процесуального кодексу України"| | | |( 251/97-ВР )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .17. |Чи підсудні Вищому арбітражному суду Ук-| 01-8/314 |ІВ N 3, | |раїни справи за участю центральних орга-| 17.08.98 |1998 р., | |нів виконавчої влади як третіх осіб, що|( v_314800-98 )|стор.29-30 | |не заявляють самостійних вимог? | |п.15 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .18. |Чи можуть підприємства-власники товарів| 01-8/46 |ІВ N 1, | |та інших предметів, у митному оформленні| 29.01.99 |1999 р., | |яких відмовлено, звертатись безпосередньо|( v8_46800-99 )|стор.24-25 | |до арбітражного суду з вимогами про виз-| |п.5 | |нання такої відмови недійсною? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .19. |Чи підвідомчі арбітражному суду справи | 01-8/556 | | |зі спорів про визнання недійсним акта | 23.10.2000 | | |відповідного державного органу про |( v_556800-00 )| | |відмову у реєстрації громадянина як | | | |суб'єкта підприємницької діяльності? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .20. |Чи підвідомчі арбітражним судам справи | 01-8/718 | | |у спорах, пов'язаних з визнанням права | 04.12.2000 | | |на майно, на яке накладено арешт, і |( v_718800-00 )| | |звільненням майна з-під арешту, якщо | | | |учасниками арбітражного процесу є | | | |підприємства та організації у розумінні | | | |частини першої статті 1 АПК | | | |( 1798-12 )? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 3. Учасники арбітражного процесу | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Сторони в арбітражному процесі | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .1.1. |Чи вправі відділок залізниці звертатися | 01-8/237 |ІВ N 2, | |до арбітражного суду з позовами про | 07.04.94 |1994 р., | |стягнення заборгованості за перевезення |( v_237800-94 )|стор. 32, | |вантажів? | |п.6 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .1.2. |Чи є відділ, управління або інший | 01-8/847 |ІВ N 1, | |виконавчий орган ради юридичними | 22.11.94 |1995р., | |особами? |( v_847800-94 )|стор.20, | | | |п.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .1.3. |Чи можуть бути стороною в арбітражному| 01-8/391 |ІВ N 3, | |процесі приватні нотаріуси? | 14.10.98 |1998 р., | | |( v_391800-98 )|стор.52, | | | |п.15 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .1.4. |Хто має бути відповідачем у справі про| 01-8/151 |ІВ N 2, | |визнання недійсним рішення зборів заснов-| 06.04.99 |1999 р., | |ників господарського товариства про утво-|( v_151800-99 )|стор.22, | |рення дирекції товариства? | |п.10 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .1.5. |Чи можуть бути стороною в арбітражному | 01-8/556 | | |процесі громадяни-підприємці? | 23.10.2000 | | | |( v_556800-00 )| | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |Участь прокурора в арбітражному процесі | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2.1. |Хто вирішує питання про те, який прокурор| 01-8/912 |ІВ N 4, | |буде брати участь у розгляді справи? | 03.08.92 |1992 р., | | |( v_912800-92 )|стор. 31, | | | |п.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2.2. |Чи мають право військові прокурори опро-| 01-8/294 |ІВ N 3, | |тестовувати рішення арбітражних судів? | 08.08.96 |1996 р., | | |( v_294800-96 )|стор. 48 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2.3. |Чи можливе звернення стягнення на застав-| 01-8/342 |ІВ N 4, | |лене майно за позовом прокурора, якщо| 30.09.96 |1996 р., | |заставодержатель не висував такої вимоги?|( v_342800-96 )|стор. 31, | | | |п.2.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2.4. |Чи може арбітражний суд порушити справу|N 01-8/452 |ІВ N 4, | |про стягнення плати за землю за позовом|24.11.97 |1997 р., | |прокурора, який звертається до арбітраж-|( v_452800-97 )|стор. 96-97| |ного суду в інтересах держави, зазначивши| |п.10 | |у позовній заяві селищну Раду як орган,| | | |уповноважений державою здійснювати відпо-| | | |відні функції у спірних відносинах? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2.5. |Чи може прокурор або заступник прокурора| 01-8/141 |ІВ N 2, | |подати позов про звернення стягнення на| 31.03.99 |1999 р., | |майно боржника за наявності даних про|( v_141800-99 )|стор.16, | |відсутність на рахунках останнього кош-| |п.12 | |тів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2.6. |Чи підлягають розгляду в арбітражних су-| 01-8/254 |ІВ N 2, | |дах справи за заявами прокурів чи їх зас-| 01.06.99 |1999 р., | |тупників, поданими в інтересах підприємс-|( v_254800-99 )|стор.36-43 | |тв та організацій? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2.7. |Чи підлягає розгляду поданий після закін-| 01-8/451 |ІВ N 3-4, | |чення строку, встановленого статтею 102| 24.09.99 |1999 р., | |АПК ( 1798-12 ) протест прокурора (чи |( v_451800-99 )|стор.42, | |його заступника), якщо він не подавав по-| |п.3 | |зову? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 4. Докази | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Чи зобов'язаний відповідач у разі невиз-| 01-8/598 |ІВ N 3, | |нання позову з мотиву відсутності вини| 20.05.92 |1992 р., | |довести свої заперечення? |( v_598800-92 )|стор. 1, | | | |п.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |Якими доказами позивач повинен довести| 01-8/1485 |ІВ N 1, | |наявність обставин, що надають йому право| 08.12.92 |1993 р., | |на відшкодування витрат на лікування гро-|( v1485800-92 )|стор. 21, | |мадян? | |п.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3. |Чи можуть служити доказами у справі акти| 01-8/80 |ІВ N 1, | |експертизи торгово-промислової палати? | 05.03.98 |1998 р., | | |( v8_80800-98 )|стор. 50 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4. |Чи оцінює арбітражний суд доводи позивача| 01-8/612 |ІВ N 1, | |щодо законності дій нотаріусів, пов'яза-| 30.12.99 |2000 р., | |них з оформленням виконавчих написів? |( v_612800-99 )|стор. 18, | | | |п.4 | ----------------------------------------------------------------------------| 5. Державне мито | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Чи вправі Міністерство фінансів України | 01-8/453 |ІВ N 3, | |вирішувати питання щодо звільнення від | 26.06.95 |1995 р., | |сплати державного мита організацій, які |( v_453800-95 )|стор. 33, | |звертаються до арбітражного суду? | |п.5 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |На кого покладаються витрати, пов'язані | 01-8/453 |ІВ N 3, | |зі сплатою державного мита, у разі | 26.06.95 |1995 р., | |припинення провадження у справах з |( v_453800-95 )|стор. 33, | |мотиву сплати відповідачем боргу після | |п.6 | |звернення кредитора з позовом? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3. |Який порядок сплати і зарахування | 01-8/844 |ІВ N 1, | |державного мита? | 27.11.95 |1996 р., | | |( v_844800-95 )|стор. 12 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| | | 01-8/182 |ІВ N 2, | | | 15.05.98 |1998 р., | | |( v_182800-98 )|стор. 46-50| ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| | | 01-8/603 |ІВ N 1, | | | 27.12.99 |2000р., | | |( v_603800-99 )|стор.12-13 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| | | 01-8/247 | | | | 30.05.2000 | | | |( v_247800-00 )| | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4. |Чи звільняються від сплати державного | 01-8/106 |ІВ N 1, | |мита органи державної служби зайнятості | 07.03.96 |1996 р., | |в разі звернення із заявами до |( v_106800-96 )|стор. 28, | |арбітражного суду? | |п.1 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .5. |Який порядок сплати державного мита, яке| 01-8/271 |ІВ N 3, | |сплачують підприємства, установи і орга-| 17.07.96 |1996 р., | |нізації, розташовані в Автономній Респуб-|( v_271800-96 )|стор. 47 | |ліці Крим, з позовів, що подаються до ар-| | | |бітражних судів України? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .6. |Якщо громадянин з передбачених законом| 01-8/359 |ІВ N 3, | |підстав звільнений від сплати державного| 25.09.97 |1997 р., | |мита, то чи звільняється він від сплати|( v_359800-97 )|стор. 43-44| |як суб'єкт підприємницької діяльності і| | | |учасник арбітражного процесу? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .7. |Які ставки держмита встановлено в | 05-18/379 |ІВ N 4, | |Республіці Узбекистан? | 03.12.97 |1997 р., | | |( v_379800-97 )|стор.101- | | | |103 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .8. |Який порядок стягнення державного мита у| 01-8/391 |ІВ N 3, | |справах про скасування державної реєстра-| 14.10.98 |1998 р., | |ції суб'єкта підприємництва, якщо місцез-|( v_391800-98 )|стор.49, | |находження останнього невідомо? | |п.12 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .9. |На який строк Міністерство фінансів Укра-| 01-8/391 |ІВ N 3, | |їни може надавати додаткові пільги для| 14.10.98 |1998 р., | |окремих платників щодо сплати державного|( v_391800-98 )|стор.49-50 | |мита, що зараховується до державного бюд-| |п.13 | |жету України? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .10. |Чи може застосовуватись до арбітражного| 01-8/126 |ІВ N 1, | |суду відповідальність, що передбачена| 23.03.99 |1999 р., | |пунктом 81 Інструкції про порядок обчис-|( v_126800-99 )|стор.31-34 | |лення і справляння державного мита, зат-| | | |вердженої наказом Головної державної по-| | | |даткової інспекції України від 22.04.93| | | |N 15 ( z0050-93 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .11. |Чи підлягає поверненню кредиторові спла-| 01-8/141 |ІВ N 2, | |чене ним державне мито у разі залишення| 31.03.99 |1999 р., | |без розгляду його заяви про порушення|( v_141800-99 )|стор.13, | |справи про банкрутство з тих підстав, що| |п.3 | |продаж акцій відкритого акціонерного то-| | | |вариства не закінчено? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .12. |Чи звільняються від сплати державного ми-| 01-8/151 |ІВ N 2, | |та органи, перелічені в статті 4 Декрету| 06.04.99 |1999 р., | |Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N|( v_151800-99 )|стор.21, | |7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито", у разі| |п.5 | |звернення із заявою про перевірку | | | |рішення, ухвали, постанови арбітражного | | | |суду в порядку нагляду? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .13. |Чи звільняються від сплати державного | 01-8/151 |ІВ N 2, | |мита громадяни-підприємці, які беруть| 06.04.99 |1999 р., | |участь в арбітражному процесі, якщо вони|( v_151800-99 )|стор.21, | |є чорнобильцями чи інвалідами I або II| |п.6 | |групи? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .14. |Як визначається розмір державного мита з| 01-8/151 |ІВ N 2, | |позовних заяв про звернення стягнення на| 06.04.99 |1999 р., | |майно боржника? |( v_151800-99 )|стор.21, | | | |п.7 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .15. |На кого покладається відповідальність за| 01-8/151 |ІВ N 2, | |своєчасність та повноту внесення до бюд-| 06.04.99 |1999 р., | |жету державного мита? |( v_151800-99 )|стор.22, | | | |п.8 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .16. |Який орган може підтвердити факт надход-| 01-8/151 |ІВ N 2, | |ження і зарахування мита до державного| 06.04.99 |1999 р., | |бюджету? |( v_151800-99 )|стор.22, | | | |п.8 | ----------------------------------------------------------------------------| 6. Порушення провадження у справі та підготовка справи | до розгляду у засіданні арбітражного суду | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Прийняття позовної заяви | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .1.1. |Чи може арбітражний суд прийняти позовну| 01-8/672 |ІВ N 3, | |заяву підприємства, організації з інших| 14.06.93 |1993 р., | |держав-учасниць СНД про стягнення з від-|( v_672800-93 )|стор. 17, | |повідача, який знаходиться в Україні, су-| |п.12 | |ми, визнаної ним за претензією? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |Відмова у прийнятті позовної заяви | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2.1. |Чи правомірно арбітражні суди відмовляють| 01-8/564 |ІВ N 3, | |у прийнятті позовної заяви про стягнення| 12.05.92 |1992 р., | |сум основної заборгованості та майнових|( v_564800-92 )|стор. 10 | |санкцій на підставі пункту 2 статті 62| | | |Арбітражного процесуального Кодексу Укра-| | | |їни ( 1798-12 ) у зв'язку з тим, що такий| | | |спір було розглянуто арбітражним судом| | | |біржі? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2.2. |Чи вправі арбітражний суд відмовити у| 01-8/732 |ІВ N 4, | |прийнятті заяви про визнання недійсним| 16.10.95 |1995 р., | |нового рішення органу державної податко-|( v_732800-95 )|стор. 19, | |вої інспекції, прийнятого відповідно до| |п.1.1 | |акта перевірки, який раніше вже був підс-| | | |тавою для прийняття визнаного недійсним| | | |рішення цього органу? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3. |Повернення позовної заяви | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3.1. |Оскільки з 01.01.93 застосування інкасо-| 01-8/672 |ІВ N 3, | |вої форми розрахунків за відвантажену| 14.06.93 |1993 р., | |продукцію, надані послуги, виконані робо-|( v_672800-93 )|стор. 19, | |ти визнано недоцільним, чи має арбітраж-| |п.16 | |ний суд підстави для повернення позовних| | | |матеріалів з посиланням на пункт 8 статті| | | |63 Арбітражного процесуального Кодексу| | | |України ( 1798-12 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3.2. |Чи вправі арбітражний суд на підставі| 01-8/106 |ІВ N 2, | |пункту 5 статті 63 АПК ( 1798-12 ) повер-| 07.03.96 |1996 р., | |нути позовну заяву, у якій заявник об'єд-|( v_106800-96 )|стор. 33, | |нав вимоги, що підлягають задоволенню| |п.9.1 | |шляхом списання боргу у безспірному по-| | | |рядку з вимогами, які можуть бути задово-| | | |лені виключно у претензійно-позовному по-| | | |рядку? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4. |Порушення провадження у справі | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4.1. |Який процесуальний документ повинен вино-| 01-8/281 |ІВ N 2, | |сити суддя арбітражного суду у разі над-| 27.04.95 |1995 р., | |ходження позовних матеріалів з іншого ар-|( v_281800-95 )|стор. 16, | |бітражного суду за підвідомчістю в поряд-| |п.8 | |ку, передбаченому ст. 17 Арбітражного| | | |процесуального Кодексу України| | | |( 1798-12 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .5. |Підготовка справи до розгляду | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .5.1. |На кого покладено обов'язок установлення| 01-8/732 |ІВ N 4, | |адреси боржника, коли боржник змінив ад-| 16.10.95 |1995 р., | |ресу, не повідомивши про це реєструючий|( v_732800-95 )|стор. 22, | |орган чи кредитора? | |п.8 | ----------------------------------------------------------------------------| 7. Вирішення господарських спорів | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Строк вирішення спору | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .1.1. |Якщо за клопотанням сторін строк вирішен-| 01-8/91 |ІВ N 1, | |ня спору було продовжено, але спір з по-| 10.03.98 |1998 р., | |важних причин не було вирішено, чи може|( v8_91800-98 )|стор. 63, | |голова арбітражного суду чи його заступ-| |п.11 | |ник продовжити цей строк? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |Зупинення провадження у справі | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2.1. |Чи вправі арбітражний суд зупиняти про-| 01-8/672 |ІВ N 3, | |вадження у справі до розгляду претензії| 14.06.93 |1993 р., | |зовнішньоторговельної організації інозем-|( v_672800-93 )|стор. 20, | |ним постачальником при розгляді спорів| |п.18 | |між постачальниками і покупцями імпортних| | | |товарів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2.2. |Чи може арбітражний суд зупиняти провад-| 01-8/452 |ІВ N 4, | |ження у справах у зв'язку з прийняттям| 24.11.97 |1997 р., | |платником податків рішення про реструкту-|( v_452800-97 )|стор. 89-90| |ризацію податкової заборгованості? | | | ------+---------------------------------------------------------+-----------| .3. |Права арбітражного суду при прийнятті рішення | | ------+---------------------------------------------------------+-----------| .3.1. |Чи має право арбітражний суд зменшити | 01-8/23 |ІВ N 1, | |належну до сплати кредиторові неустойку | 24.01.97 |1997 р., | |у зв'язку з важким фінансовим станом |( v8_23800-97 )|стор. 29, | |боржника? | |п.12 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4. |Оголошення рішення | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4.1. |Який порядок оголошення суддею резолютив-| 01-8/912 |ІВ N 1, | |ної частини рішення відповідно до статті| 03.08.92 |1998 р., | |85 АПК ( 1798-12 )? |( v_912800-92 )|стор. 63, | ------+---------------------------------------------------------+-----------| .5. |Окрема ухвала, повідомлення арбітражного суду | | ------+---------------------------------------------------------+-----------| .5.1. |Яким чином арбітражні суди координують | 01-8/912 |ІВ N 4, | |свою діяльність з органами прокуратури? | 03.08.92 |1992 р., | | |( v_912800-92 )|стор. 32, | | | |п.6 | ----------------------------------------------------------------------------| 8. Виконання рішення, ухвали, постанови | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Чи підлягає задоволенню вимога особи,| 01-8/241 |ІВ N 3, | |якій кредитор уступив своє право стягнути| 01.07.96 |1996 р., | |з боржника суму, присуджену кредиторові|( v_241800-96 )|стор. 46, | |за рішенням арбітражного суду? | |п.10 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |На який строк може бути зупинено | 01-8/342 |ІВ N 4, | |виконання рішення арбітражного суду в | 30.09.96 |1996 р., | |порядку частини другої статті 41 Закону |( v_342800-96 )|стор. 31, | |України "Про прокуратуру" ( 1789-12 )? | |п.2.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3. |Кому повинні надсилатися накази арбітраж-| 01-8/106 |ІВ N 2, | |ного суду про стягнення до позабюджетних| 07.03.96 |1996 р., | |фондів охорони навколишнього природного|( v_106800-96 )|стор. 31, | |середовища сум збитків, заподіяних пору-| |п.2.5 | |шенням природоохоронного законодавства,| | | |оскільки органи податкової служби відмов-| | | |ляються від реалізації таких наказів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4. |Чи вправі установи банку не виконувати| 01-8/342 |ІВ N 4, | |наказів арбітражного суду, посилаючись на| 30.09.96 |1996 р., | |розпорядження податкових органів про при-|( v_342800-96 )|стор. 34, | |пинення розрахункових операцій підприємс-| |п.5 | |тв та організацій? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .5. |Який порядок виконання рішення арбітраж-| 01-8/132 |ІВ N 2, | |ного суду, коли у боржника - державної| 14.04.97 |1997 р., | |установи (організації) недостатньо кош-|( v_132800-97 )|стор. 23, | |тів, необхідних для його відповідальності| |п.4 | |за своїми зобов'язаннями? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .6. |Який порядок виконання рішення арбітраж-| 01-8/46 |ІВ N 1, | |ного суду, коли у боржника - громадянина,| 29.01.99 |1999 р., | |що здійснює підприємницьку діяльність без|( v8_46800-99 )|стор.25-26 | |створення юридичної особи, відсутній роз-| |п.8 | |рахунковий рахунок в установі банку? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .7. |Чи повинен підписуватися наказ арбітраж-| 01-8/46 |ІВ N 1, | |ного суду всіма суддями, які брали участь| 29.01.99 |1999 р., | |у судовому засіданні? |( v8_46800-99 )|стор.26-27 | | | |п.11 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .8. |Хто і у якому порядку повинен виконувати| 01-8/141 |ІВ N 2, | |ухвали і постанови арбітражного суду, ос-| 31.03.99 |1999 р., | |кільки статтею 348 Цивільного процесуаль-|( v_141800-99 )|стор.15-16 | |ного кодексу України ( 1503-06 ) передба-| |п.10 | |чено виконання лише рішень арбітражного| | | |суду? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .9. |Чи має право арбітражний суд за заявою| 01-8/292 |ІВ N 2, | |прокурора, поданою в інтересах податково-| 21.06.99 |1999 р., | |го органу, який не був стороною у справі,|( v_292800-99 )|стор.48 | |виносити відповідно до статті 121 Арбіт-| |п.9 | |ражного процесуального кодексу України| | | |( 1798-12 ) ухвалу про звернення стягнен-| | | |ня державного мита на майно відповідача? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .10. |Чи є підставою для невиконання рішення| 01-8/451 |ІВ N 3-4, | |арбітражного суду окремі неспівпадіння| 24.09.99 |1999 р., | |вимог статей 84, 115-117 Арбітражного|( v_451800-99 )|стор.43 | |процесуального кодексу України| |п.5 | |( 1798-12 ) і статті 19 Закону України| | | |"Про виконавче провадження" ( 606-14 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .11. |Яка відповідальність встановлена чинним | 01-8/108 |ІВ N 2, | |законодавством України за невиконання | 14.03.2000 |2000р., | |рішень арбітражного суду? |( v_108800-00 )|стор.31-32 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .12. |Чи повинні арбітражні суди розглядати | 01-8/718 | | |клопотання про визнання і виконання | 04.12.2000 | | |рішень судів іноземних держав? |( v_718800-00 )| | ----------------------------------------------------------------------------| Питання матеріального права | | 1. Авторське право | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Чи застосовуються санкції за неправомірне| 01-8/167 |ІВ N 2, | |використання чужих позначень, якщо такими| 15.05.97 |1997 р., | |діями не заподіяні збитки власнику фірмо-|( v_167800-97 )|стор.35, | |вого найменування? | |п.4.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |З якого моменту виникає право власності| 01-8/23 |ІВ N 1, | |на знак для товарів і послуг? | 24.01.97 |1997 р., | | |( v8_23800-97 )|стор.28, | | | |п.11 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3. |Чи має право ліцензіат або правонаступник| 01-8/91 |ІВ N 1, | |власника патенту забороняти іншим особам| 10.03.98 |1998 р., | |використовувати винахід (корисну модель)?|( v8_91800-98 )|стор.60, | | | |п.7 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4. |Чи діють на території України Положення| 01-8/167 |ІВ N 2, | |про фірму, затверджене постановою ЦВК і| 15.05.97 |1997 р., | |РНК СРСР від 22.06.27 ( n0002400-27 ), та|( v_167800-97 )|стор.36-37 | |Паризька конвенція про охорону інтелекту-| |п.7 | |альної власності? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 2. Антимонопольне законодавство | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Чи має право Антимонопольний комітет Ук-| 01-8/585-1 |ІВ N 3, | |раїни делегувати своїм територіальним ор-| 18.05.92 |1992 р., | |ганам надані йому права щодо видання роз-|( v85-1800-92 )|стор. 7, | |поряджень, обов'язкових для виконання| |п.1 | |підприємцями та органами управління? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |Чи має право Антимонопольний комітет Ук-| 01-8/585-1 |ІВ N 3, | |раїни або його територіальне управління| 18.05.92 |1992 р., | |звернутися до арбітражного суду з позовом|( v85-1800-92 )|стор. 7, | |до органу управління, який не виконує їх| |п.2 | |розпорядження про скасування або зміну| | | |прийнятих ним неправомірних актів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3. |Хто має право звернутися до арбітражного| 01-8/585-1 |ІВ N 3, | |суду з позовом про стягнення до державно-| 18.05.92 |1992 р., | |го бюджету прибутку, незаконно одержаного|( v85-1800-92 )|стор. 8, | |суб'єктом підприємницької діяльності? | |п.3 | | | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4. |Чи підлягають відшкодуванню збитки, запо-| 01-8/585-1 |ІВ N 3, | |діяні господарюючим суб'єктам у зв'язку| 18.05.92 |1992 р., | |із зловживанням монопольним становищем та|( v85-1800-92 )|стор. 9, | |недобросовісною конкуренцією? | |п.7 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .5. |Чи можуть бути суб'єктами порушення анти-| 01-8/23 |ІВ N 1, | |монопольного законодавства підприємці,| 24.01.97 |1997 р., | |які не займають монопольного становища на|( v8_23800-97 )|стор. 22, | |ринку товарів, робіт чи послуг? | |п.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .6. |Які дії господарюючого суб'єкта, пов'яза-| 01-8/167 |ІВ N 2, | |ні з використанням фірмового найменування| 15.05.97 |1997 р., | |підприємства, можуть бути визнані недоб-|( v_167800-97 )|стор. 34, | |росовісною конкуренцією, що підпадає під| |п.4.1 | |ознаки статті 4 Закону України "Про за-| | | |хист від недобросовісної конкуренції"| | | |( 236/96-ВР )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .7. |Який порядок стягнення та зарахування пе-| 01-8/314 |ІВ N 3, | |ні за прострочення сплати штрафу за пору-| 17.08.98 |1998 р., | |шення антимонопольного законодавства? |( v_314800-98 )|стор.27-28 | | | |п.12 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .8. |Чи може бути відновлено тридцятиденний| 01-8/141 |ІВ N 2, | |строк, встановлений статтею 24 Закону Ук-| 31.03.99 |1999 р., | |раїни "Про обмеження монополізму та недо-|( v_141800-99 )|стор.14, | |пущення недобросовісної конкуренції у| |п.5 | |підприємницькій діяльності" ( 2132-12 )| | | |для звернення до арбітражного суду з зая-| | | |вою про скасування чи зміну повністю або| | | |частково рішення Антимонопольного коміте-| | | |ту України (його територіальних відді-| | | |лень)? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .9. |Чи вправі арбітражний суд застосовувати| 01-8/141 |ІВ N 2, | |пункт 3 частини другої статті 83 Арбіт-| 31.03.99 |1999 р., | |ражного процесуального кодексу України|( v_141800-99 )|стор.14, | |( 1798-12 ) у разі, коли суми штрафу і| |п.6 | |пені, нарахованих за порушення антимоно-| | | |польного законодавства, не сплачені вин-| | | |ною особою через її важкий фінансовий| | | |стан? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .10. |Чи може бути суб'єктом відповідальності,| 01-8/612 |ІВ N 1, | |передбаченої статтею 6 Закону України| 30.12.99 |2000 р., | |"Про обмеження монополізму та недопущення|( v_612800-99 )|стор.17, | |недобросовісної конкуренції у підприєм-| |п.3 | |ницькій діяльності" ( 2132-12 ), обласна| | | |санітарно-епідеміологічна станція? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 3. Банкрутство | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Чи може арбітражний суд, розглядаючи спір| 01-8/847 |ІВ N 1, | |про визнання товариства з обмеженою від-| 22.11.94 |1995 р., | |повідальністю банкрутом, накласти арешт|( v_847800-94 )|стор. 19, | |на майно його учасників? | |п.1.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |Чи є виконавчими документами у розумінні| 01-8/453 |ІВ N 3, | |статті 5 Закону України "Про банкрутство"| 26.06.95 |1995 р., | |( 2343-12 ) опротестований вексель і пла-|( v_453800-95 )|стор. 34, | |тіжні доручення на перерахування не вне-| |п.8.1 | |сених у строк податків і неподаткових| | | |платежів, подані до установ банку? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3. |Чи вважається заява кредитора відкликаною| 01-8/207 |ІВ N 3, | |у випадку, коли заявник після опубліку-| 10.06.96 |1996 р., | |вання в офіційному друкованому органі|( v_207800-96 )|стор. 32, | |оголошення про порушення справи про банк-| |п.9.3 | |рутство подає до офіційного друкованого| | | |органу нове оголошення про передчасність| | | |першої публікації? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4. |Чи може арбітражний суд прийняти заяву| 01-8/207 |ІВ N 3, | |кредитора після пропуску встановленого| 10.06.96 |1996 р., | |статтею 10 Закону України "Про банкрутс-|( v_207800-96 )|стор. 33, | |тво" ( 2343-12 ) місячного строку? | |п.9.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .5. |Яким законом України слід керуватися при| 01-8/207 |ІВ N 3, | |вирішенні питання про ліквідацію комер-| 10.06.96 |1996 р., | |ційного банку, визнаного банкрутом? |( v_207800-96 )|стор. 33, | | | |п.9.6 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .6. |Чи може фізична особа - член споживчого| 01-8/241 |ІВ N 3, | |товариства, створеного згідно з Законом| 01.07.96 |1996 р., | |України "Про споживчу кооперацію"|( v_241800-96 )|стор. 42, | |( 2265-12 ), бути визнаною арбітражним| |п.2.1 | |судом кредитором у справі про банкрутство| | | |споживчого товариства стосовно свого па-| | | |йового внеску та нарахованих на нього ди-| | | |відендів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .7. |Чи підлягає задоволенню клопотання зборів| 01-8/342 |ІВ N 4, | |кредиторів про відстрочку прийняття пос-| 30.09.96 |1996 р., | |танови арбітражного суду про визнання|( v_342800-96 )|стор. 40, | |боржника банкрутом? | |п.11.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .8. |Чи має право кредитор, що не звертався до| 01-8/342 |ІВ N 4, | |арбітражного суду з заявою в порядку| 30.09.96 |1996 р., | |статті 10 Закону України "Про банкрутс-|( v_342800-96 )|стор. 40, | |тво" ( 2343-12 ), звернутися до ліквідко-| |п.11.6 | |му в порядку, передбаченому статтею 36| | | |Закону України "Про підприємства в Украї-| | | |ні" ( 887-12 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .9. |Чи можуть бути доказом сплати боргу | 01-8/167 |ІВ N 2, | |суб'єктом підприємницької діяльності, | 15.05.97 |1997 р., | |стосовно якого порушено справу про |( v_167800-97 )|стор. 33, | |банкрутство, укладені ним угоди про | |п.3.1 | |уступку вимоги? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .10. |Чи може особа, яка бажає взяти участь у| 01-8/452 |ІВ N 2, | |санації боржника, ознайомитися з його| 24.11.97 |1997 р., | |майновим і фінансовим станом? |( v_452800-97 )|стор. 99, | | | |п.11.5 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .11. |На кого покладаються витрати, пов'язані з| 01-8/91 |ІВ N 1, | |вміщенням оголошення щодо порушення спра-| 10.03.98 |1998 р., | |ви про банкрутство у друкованому органі,|( v8_91800-98 )|стор. 65, | |якщо боржник задовольнив майнові вимоги| |п.13 | |кредитора після винесення арбітражним су-| | | |дом ухвали про вміщення такого оголошен-| | | |ня? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .12. |Чи вправі Пенсійний фонд подати до арбіт-| 01-8/391 |ІВ N 3, | |ражного суду заяву з майновими вимогами| 14.10.98 |1998 р., | |до боржника, щодо якого порушено справу|( v_391800-98 )|стор.52, | |про банкрутство? | |п.16.1 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .13. |Чи підлягають задоволенню вимоги воло-| 01-8/391 |ІВ N 3, | |дільців акцій акціонерного товариства -| 14.10.98 |1998 р., | |банкрута, які не перебувають у трудових|( v_391800-98 )|стор.53, | |відносинах з ним? | |п.16.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .14. |Якщо до боржника, щодо якого порушено| 01-8/141 |ІВ N 2, | |справу про банкрутство, звертається підп-| 31.03.99 |1999 р., | |риємство (установа, організація) з позо-|( v_141800-99 )|стор.12-13 | |вом про витребування свого майна з чужого| |п.2 | |незаконного володіння, то чи вправі ар-| | | |бітражний суд зупинити позовне проваджен-| | | |ня до вирішення питання про банкрутство| | | |та чи включається це майно до ліквідацій-| | | |ної маси? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .15. |Чи вправі арбітражний суд порушувати про-| 01-8/141 |ІВ N 2, | |вадження у справі про банкрутство боржни-| 31.03.99 |1999 р., | |ка, щодо посадових осіб якого порушено|( v_141800-99 )|стор.13 | |кримінальну справу і накладено арешт на| |п.4 | |його рахунки, якщо кредитор не скористав-| | | |ся своїм правом звернутись з цивільним| | | |позовом у кримінальному процесі? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .16. |Чи може бути суб'єктом банкрутства підп-| 01-8/151 |ІВ N 2, | |риємство, коли на час утворення ліквіда-| 06.04.99 |1999 р., | |ційної комісії відповідно до статті 16|( v_151800-99 )|стор.20, | |Закону України "Про банкрутство"| |п.4.1 | |( 2343-12 ) вже діє ліквідаційна комісія,| | | |утворена власником? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .17. |Який порядок розгляду заяв осіб, які до-| 01-8/151 |ІВ N 2, | |вічно отримують від підприємства відшко-| 06.04.99 |1999 р., | |дування шкоди, завданої внаслідок трудо-|( v_151800-99 )|стор.20, | |вого каліцтва, щодо подальших платежів у| |п.4.2 | |разі банкрутства підприємства? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .18. |Чи може бути перевірена у порядку нагляду| 01-8/151 |ІВ N 2, | |ухвала арбітражного суду про визнання чи| 06.04.99 |1999 р., | |відхилення майнових вимог кредитора до|( v_151800-99 )|стор.20-21 | |боржника? | |п.4.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .19. |Який порядок застосування Закону України| 01-8/418 |ІВ N 3-4, | |від 30.06.99 N 784-XIV "Про внесення змін| 07.09.99 |1999 р., | |до Закону України "Про банкрутство"|( v_418800-99 )|стор.35-36 | |( 784-14 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .20. |Чи може арбітражний суд відхилити умови| 01-8/451 |ІВ N 3-4, | |санації, якщо згоду на перевід боргу| 24.09.99 |1999 р., | |боржника дано лише одним кредитором, ви-|( v_451800-99 )|стор.44, | |моги якого становлять не менше двох тре-| |п.7 | |тин загальної суми визнаних претензій? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .21. |Чи повинен арбітражний суд в ухвалі про| 01-8/451 |ІВ N 3-4, | |ліквідацію юридичної особи-банкрута зобо-| 24.09.99 |1999 р., | |вязувати ліквідаційну комісію подавати|( v_451800-99 )|стор.45, | |реєструючому державному органу ліквіда-| |п.8 | |ційний баланс? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .22. |Який порядок застосування Закону України| 01-8/595 |ІВ N 3-4, | |"Про зупинення дії Закону України "Про| 22.12.99 |1999 р., | |банкрутство" щодо банкрутства вугледобув-|( v_595800-99 )|стор.76 | |них, вуглепереробних та шахтовуглебудів-| | | |них підприємств вугільної промисловості| | | |України" ( 1240-14 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .23. |Якими доказами податкові органи повинні | 01-8/204 | ІВ N 2, | |обгрунтувати вжиття заходів щодо | 10.05.2000 | 2000р., | |отримання заборгованості за |( v_204800-00 )| стор. 44 | |обов'язковими платежами у разі | | п.2.1 | |звернення до суду з вимогами про | | | |визнання боржника банкрутом? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .24. |Чи повинен арбітражний суд, розглядаючи | 01-8/204 | ІВ N 2, | |справу про банкрутство, попередньо | 10.05.2000 | 2000р., | |узгодити кандидатуру розпорядника майна |( v_204800-00 )| стор. 44 | |боржника з місцевим державним органом з | | п.2.2 | |питань банкрутства? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .25 |Чи повинен арбітражний суд, розглядаючи | 01-8/204 | ІВ N 2, | |справу про банкрутство, перевіряти | 10.05.2000 | 2000р., | |обгрунтованість видачі державним |( v_204800-00 )| стор. 45 | |органом з питань банкрутства ліцензії | | п.2.3 | |арбітражним керуючим, розпорядникам | | | |майна боржника чи ліквідаторам? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .26. |Чи можуть застосовуватись після | 01-8/204 | ІВ N 2, | |01.01.2000 приписи частини п'ятої | 10.05.2000 | 2000р., | |пункту 1 Розділу VII Закону ( 2343-12 ) |( v_204800-00 )| стор. 45 | |щодо ліквідаційної процедури, якщо | | п.2.4 | |провадження у справі порушено до | | | |01.01.2000? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .27. |Чи має право фізична особа, яка набула | 01-8/204 | ІВ N 2, | |статусу суб'єкта підприємницької | 10.05.2000 | 2000р., | |діяльності, звертатись до арбітражного |( v_204800-00 )| стор. 45 | |суду із заявою про порушення справи | | п.2.5 | |про банкрутство? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .28. |Які підприємства можуть бути віднесені | 01-8/413 | | |до сільськогосподарських у розумінні | 10.08.2000 | | |частини першої статті 44 Закону України |( v_413800-00 )| | |"Про відновлення платоспроможності | | | |боржника або визнання його банкрутом" | | | |( 2343-12 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .29. |Чи підлягають сплаті податок на додану | 01-8/413 | | |вартість та збір на обов'язкове | 10.08.2000 | | |державне пенсійне страхування у разі |( v_413800-00 )| | |надходження на рахунок боржника коштів | | | |від продажу майна банкрута та | | | |задоволення майнових вимог його | | | |працівників? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .30. |Які заходи можуть бути застосовані до | 01-8/413 | | |розпорядника майна, керуючого санаціїю, | 10.08.2000 | | |ліквідатора у разі невиконання ними |( v_413800-00 )| | |своїх обов'язків? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .31. |Чи повинен кредитор під час звернення | 01-8/413 | | |до арбітражного суду із заявою про | 10.08.2000 | | |порушення провадження у справі про |( v_413800-00 )| | |банкрутство відсутнього боржника | | | |надіслати останньому копію заяви та | | | |доданих до неї документів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .32. |Чи підлягає зупиненню виконання рішення | 01-8/413 | | |суду про стягнення заборгованості із | 10.08.2000 | | |заробітної плати з боржника, щодо якого |( v_413800-00 )| | |порушено провадження у справі про | | | |банкрутство? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .33. |Які особливості діяльності | 01-8/651 | | |ліквідаційних комісій, утворених у | 10.11.2000 | | |справах про банкрутство комерційних |( v_651800-00 )| | |банків? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 4. Визнання недійсними актів державних та інших органів | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Чи може арбітражний суд визнати рішення| 01-8/9 |ІВ N 1, | |про створення благодійної організації не-| 14.01.98 |1998 р., | |дійсним, якщо засновниками цієї організа-|( v-8_9800-98 )|стор. 31-32| |ції є органи державної влади, органи міс-| |35 | |цевого самоврядування, а також державні і| | | |комунальні підприємства, установи, орга-| | | |нізації України, що фінансуються з бюдже-| | | |ту? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |Чи може арбітражний суд визнати рішення| 01-8/80 |ІВ N 1, | |про державну реєстрацію торгово-промисло-| 05.03.98 |1998 р., | |вої палати України недійсним, якщо рішен-|( v8_80800-98 )|стор. 47-48| |ня прийняте відповідним органом з місце-| | | |знаходженням за межами підвідомчої цьому| | | |органові території? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 5. Вексельний обіг | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Як нараховується пеня, встановлена | 01-8/91 |ІВ N 1, | |пунктом 48 Положення про переказний і | 10.03.98 |1998р., | |простий вексель ( v1341400-37 )? |( v8_91800-98 )|стор.58 | | | |п.5 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |Який порядок стягнення заборгованості | 01-8/314 |ІВ N 3, | |за векселем, що видається на суму | 17.08.98 |1998р., | |податку на додану вартість при ввезенні |( v_314800-98 )|стор.15 | |товарів на митну територію України, у | |п.1.3 | |разі його неоплати у встановлений | | | |строк? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3. |Який строк встановлено для звернення з | 01-8/314 |ІВ N | |позовом за векселями до акцептанта | 17.08.98 |3, | |переказного чи векселедавця простого |( v_314800-98 )|1998 р., | |векселя? | |стор.24 | | | |п.7 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4. |Яка дата набрання чинності Женевськими | 01-8/104 |ІВ N 2, | |вексельними конвенціями 1930 року для | 10.03.2000 |2000 р., | |України? |( v_104800-00 )|стор.30 | ----------------------------------------------------------------------------| 6. Вина | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |За яких умов майнова відповідальність| 01-8/598 |ІВ N 3, | |покладається на боржника за зобов'язан-| 20.05.92 |1992 р., | |ням? |( v_598800-92 )|стор. 1, | | | |п.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |В яких випадках боржник звільняється від| 01-8/598 |ІВ N 3, | |обов'язку доведення відсутності вини у| 20.05.92 |1992 р., | |невиконанні або неналежному виконанні зо-|( v_598800-92 )|стор. 1, | |бов'язання? | |п.4 | ----------------------------------------------------------------------------| 7. Власність | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Чи має право власник, який передав майно| 01-8/237 |ІВ N 2, | |за договором схову, вимагати від охоронця| 07.04.94 |1994 р., | |повернення свого майна, якщо після сплати|( v_237800-94 )|стор. 31, | |вартості втраченого майна воно було від-| |п.4 | |шукане і повернуте охоронцю? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |Чи можуть бути джерелом формування майна| 01-8/9 |ІВ N 1, | |та коштів благодійної організації кошти,| 14.01.98 |1998 р., | |одержані від здійснення діяльності, що|( v-8_9800-98 )|стор. 34-35| |передбачає одержання прибутків? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3. |Чи підлягають задоволенню позовні вимоги| 01-8/80 |ІВ N 1, | |про витребування частини майна та коштів| 05.03.98 |1998 р., | |торгово-промислової палати у разі виходу|( v8_80800-98 )|стор. 51 | |або виключення із складу її членів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4. |Чи вправі сільська, селищна, міська рада| 01-8/314 |ІВ N 3, | |делегувати свої повноваження щодо відчу-| 17.08.98 |1998 р., | |ження об'єктів комунальної власності ін-|( v_314800-98 )|стор.20-21 | |шим органам? | |п.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .5. |Чи можуть бути об'єктом права власності| 01-8/314 |ІВ N 3, | |недобудовані споруди? | 17.08.98 |1998 р., | | |( v_314800-98 )|стор.26 | | | |п.9 | ----------------------------------------------------------------------------| 8. Забезпечення виконання зобов'язань | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |Чи вправі державне підприємство укладати| 01-8/847 |ІВ N 1, | |договори поруки? | 22.11.94 |1995 р., | | |( v_847800-94 )|стор. 21, | | | |п.5 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |Чи правомірним є встановлення сторонами| 01-8/106 |ІВ N 2, | |договору пені за невиконання або неналеж-| 07.03.96 |1996 р., | |не виконання зобов'язань за договором не|( v_106800-96 )|стор. 32, | |у грошовому, а в натуральному вигляді,| |п.7 | |наприклад 10 відсотків кількості зерна за| | | |кожний день прострочки? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .3. |Чи має право нотаріус вчинити виконавчий| 01-8/106 |ІВ N 2, | |напис про стягнення грошових сум за дого-| 07.03.96 |1996 р., | |вором поруки? |( v_106800-96 )|стор. 34, | | | |п.10 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .4. |Чи може бути звернуто стягнення на внески| 01-8/106 |ІВ N 2, | |боржників у статутний фонд господарського| 07.03.96 |1996 р., | |товариства? |( v_106800-96 )|стор. 35, | | | |п.11 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .5. |Чи можливе звернення стягнення на застав-| 01-8/207 |ІВ N 3, | |лене майно, якщо заставодавець визнав| 10.06.96 |1996 р., | |вимоги заставодержателя? |( v_207800-96 )|стор. 31, | | | |п.7 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .6. |Чи має право нотаріус вчиняти виконавчий| 01-8/241 |ІВ N 3, | |напис на підставі нотаріально посвідчено-| 01.07.96 |1996 р. | |го договору застави (стаття 20 Закону Ук-|( v_241800-96 )|стор. 43, | |раїни "Про заставу" ( 2654-12 ), якщо цей| |п.3.1 | |договір посвідчено нотаріусом за бажанням| | | |сторін? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .7. |Чи можна звернути стягнення на майно| 01-8/314 |ІВ N 3, | |боржника, коли грошове зобов'язання не| 17.08.98 |1998 р. | |виконане у зв'язку з відсутністю коштів|( v_314800-98 )|стор.25, | |на кореспондентському рахунку банку, що| |п.8 | |обслуговує боржника? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .8. |Чи відповідають чинному законодавству| 01-8/46 |ІВ N 1, | |умови договору поруки, за яким поручитель| 29.01.99 |1999 р. | |зобов'язався відповідати за виконання зо-|( v8_46800-99 )|стор.23, | |бов'язання третьою особою - позичальником| |п.3 | |лише в частині повернення суми кредиту| | | |без врахування процентів за користування| | | |ним та штрафних санкцій, і який порядок| | | |погашення заборгованості за кредитом за| | | |рахунок коштів, перерахованих поручите-| | | |лем? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .9. |Чи вправі сторони встановити в договорі| 01-8/612 |ІВ N 1, | |застави відповідальність заставодавця за| 30.12.99 |2000 р. | |збереження предмету застави? |( v_612800-99 )|стор.18, | | | |п.6 | ----------------------------------------------------------------------------| 9. Зайнятість населення | ----------------------------------------------------------------------------| .1. |В яких випадках підприємство, що звільни-| 01-8/23 |ІВ N 1, | |ло працівника, повинно відшкодувати служ-| 24.01.97 |1997 р., | |бі зайнятості витрати, пов'язані з підви-|( v8_23800-97 )|стор. 26, | |щенням кваліфікації або одержанням суміж-| |п.9 | |ної професії звільненою особою? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| .2. |Чи повинне підприємство, що надіслало | 01-8/413 | | |навчальному закладу заявку стосовно | 10.08.2000 | | |прийняття на роботу спеціаліста, |( v_413800-00 )| | |відшкодувати державній службі | | | |зайнятості витрати, пов'язані з | | | |працевлаштуванням спеціаліста, в разі | | | |відмови у прийнятті його на роботу, | | | |якщо така заявка не надсилалася на | | | |адресу названої служби? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 10. Збитки | ----------------------------------------------------------------------------| 0.1. |Яким чином вирішується питання про відш-| 01-8/598 |ІВ N 3, | |кодування боржником збитків, завданих не-| 20.05.92 |1992 р., | |виконанням зобов'язання, якщо невиконання|( v_598800-92 )|стор. 2, | |або неналежне виконання зобов'язання ви-| |п.6 | |никло з вини обох сторін? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.2. |За якими цінами визначається розмір збит-| 01-8/672 |ІВ N 3 | |ків, заподіяних внаслідок втрати майна? | 14.06.93 |1993 р., | | |( v_672800-93 )|стор. 14, | | | |п.5. | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.3. |Чи має право сторона за договором вимага-| 01-8/368 |ІВ N 3, | |ти від несправної сторони відшкодування| 06.06.94 |1994 р., | |відсотків, сплачених банку за користуван-|( v_368800-94 )|стор. 12, | |ня кредитом? | |п.6 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.4. |Чи має право кредитор у разі необгрунто-| 01-8/106 |ІВ N 2, | |ваного відхилення або залишення претензії| 07.03.96 |1996 р., | |без розгляду збільшити при поданні позову|( v_106800-96 )|стор. 30, | |суму збитків проти зазначеної у претен-| |п.2.3 | |зії? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.5. |Чи підлягають відшкодуванню збитки, запо-| 01-8/314 |ІВ N 3, | |діяні державі внаслідок самовільного во-| 17.08.98 |1998 р., | |докористування, якщо підприємство здійс-|( v_314800-98 )|стор.26-27 | |нювало плату за використання водних ре-| |п.10 | |сурсів? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 11. Земельні правовідносини | ----------------------------------------------------------------------------| 1.1. |Як визначити поняття "несільськогоспо-| 01-8/106 |ІВ N 2, | |дарські потреби" при вирішенні спорів,| 07.03.96 |1996 р., | |пов'язаних з вилученням земельних діля-|( v_106800-96 )|стор. 31, | |нок? | |п.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1.2. |В якому порядку і в який строк має бути| 01-8/207 |ІВ N 3, | |вирішений спір, пов'язаний з відмовою| 10.06.96 |1996 р., | |ради у відведенні земельної ділянки для|( v_207800-96 )|стор. 28, | |ведення селянського (фермерського) госпо-| |п.1 | |дарства? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1.3. |Який порядок передачі земельної ділянки у| 01-8/23 |ІВ N 1, | |колективну власність колективному сільсь-| 24.01.97 |1997 р., | |когосподарському підприємству, якщо в|( v8_23800-97 )|стор. 23, | |межах землекористування колективного| |п.5 | |сільськогосподарського підприємства функ-| | | |ціонує дві або більше сільські ради? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1.4. |Який порядок застосування Закону України| 01-8/10 |ІВ N 4, | |"Про оренду землі" ( 161-14 )? | 14.01.99 |1998 р., | | |( v8_10800-99 )|стор.50-60 | ----------------------------------------------------------------------------| 12. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди | ----------------------------------------------------------------------------| 2.1. |Які правові підстави відшкодування під-| 01-8/1485 |ІВ N 1, | |приємствами (організаціями) витрат ліку-| 08.12.92 |1993 р., | |вальних закладів на лікування громадян? |( v1485800-92 )|стор. 21, | | | |п.1 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.2. |Чи повинен арбітражний суд, вирішуючи| 01-8/106 |ІВ N 2, | |спір про відшкодування шкоди, вважати ту| 07.03.96 |1996 р., | |обставину, що кредитор не скористався|( v_106800-96 )|стор. 29, | |своїм правом подати заяву про визнання| |п.2.2 | |боржника банкрутом, такою, що сприяла| | | |збільшенню розміру збитків? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.3. |Які правові підстави відшкодування шкоди,| 01-8/167 |ІВ N 2, | |заподіяної акваторії Чорного моря внаслі-| 15.05.97 |1997 р., | |док скидання стічних вод у морські води? |( v_167800-97 )|стор. 38, | | | |п.9. | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.4. |Хто має бути відповідачем у спорі про| 01-8/46 |ІВ N 1, | |відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок| 29.01.99 |1999 р., | |незаконних або недбалих дій державного|( v8_46800-99 )|стор.26, | |нотаріуса? | |п.10 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.5 |Чи може орган місцевого самоврядування| 01-8/141 |ІВ N 2, | |нести матеріальну відповідальність та| 31.03.99 |1999 р., | |відшкодовувати збитки, завдані порушенням|( v_141800-99 )|стор.15, | |вимог Закону України "Про відходи"| |п.9 | |( 187/98-ВР )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.6. |Яку встановлено відповідальність за | 01-8/795 | | |шкоду, заподіяну незаконними діями | 29.12.2000 | | |державних чи громадських організацій, | | | |та який порядок її відшкодування? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 13. Капітальне будівництво | ----------------------------------------------------------------------------| 3.1. |Якими актами законодавства слід керувати-| 01-8/1386 |ІВ N 5, | |ся у вирішенні спорів, пов'язаних з укла-| 20.11.92 |1992 р., | |данням та виконанням договору підряду на|( v1386800-92 )|стор. 34, | |капітальне будівництво? | |п.1 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.2. |Чи мають право сторони при укладанні до-| 01-8/1386 |ІВ N 5, | |говору підряду на капітальне будівництво| 20.11.92 |1992 р., | |підвищувати розмір санкцій, встановлених|( v1386800-92 )|стор. 36, | |Правилами про договори підряду на капі-| |п.3 | |тальне будівництво? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.3. |Яку майнову відповідальність несе замов-| 01-8/1386 |ІВ N 5, | |ник за необгрунтовану відмову від оплати| 20.11.92 |1992 р., | |рахунків за виконані будівельно-монтажні|( v1386800-92 )|стор. 36, | |роботи та прострочку платежу? | |п.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.4. |Чи вправі підрядчик продовжувати буді-| 01-8/672 |ІВ N 3, | |вельні роботи без згоди замовника та чи| 14.06.93 |1993 р., | |має право замовник нараховувати санкції|( v_672800-93 )|стор. 12, | |за прострочку виконання робіт, якщо строк| |п.2 | |дії договору закінчився? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.5. |Як вирішуються спори, пов'язані з невико-| 01-8/368 |ІВ N 3, | |нанням замовником по будівництву жилих| 06.06.94 |1994 р., | |будинків зобов'язання щодо передачі пайо-|( v_368800-94 )|стор. 11, | |вику обумовленої договором жилої площі? | |п.5 | ----------------------------------------------------------------------------| 14. Кредитні правовідносини | ----------------------------------------------------------------------------| 4.1. |Чи підлягає стягненню у безспірному| 01-8/732 |ІВ N 4, | |порядку на підставі виконавчих написів| 16.10.95 |1995 р., | |нотаріусів заборгованість за кредитним|( v_732800-95 )|стор. 20, | |договором? | |п.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 4.2. |Чи відповідає вимогам чинного законодавс-| 01-8/106 |ІВ N 2, | |тва продаж з торгів філіями Української| 07.03.96 |1996 р., | |фондової біржі кредитних ресурсів та|( v_106800-96 )|стор. 32, | |вільних коштів підприємств? | |п.5 | ----------------------------------------------------------------------------| 15. Митна справа | ----------------------------------------------------------------------------| 5.1. |Чи підлягають стягненню за розпорядженням| 01-8/342 |ІВ N 4, | |митних органів мито та пеня, передбачені| 30.09.96 |1996 р., | |статтею 25 Закону України "Про Єдиний|( v_342800-96 )|стор. 35, | |митний тариф" ( 2097-12 ), коли несплата| |п.7 | |сталася не з вини власника товарів чи| | | |інших предметів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 5.2. |До якої категорії спорів слід віднести| 01-8/25 |ІВ N 1, | |спір про визнання такою, що не підлягає| 24.01.97 |1997 р., | |виконанню, платіжної вимоги митного орга-|( v8_25800-97 )|стор. 31, | |ну про стягнення у безспірному порядку| |п.1 | |суми недосплаченого мита? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 5.3. |Чи стягуються з підприємства санкції, пе-| 01-8/46 |ІВ N 1, | |редбачені частиною четвертою статті 5 За-| 29.01.99 |1999 р., | |кону України "Про операції з давальниць-|( v8_46800-99 )|стор.25, | |кою сировиною у зовнішньоекономічних від-| |п.6 | |носинах" ( 327/95-ВР ), якщо на митну те-| | | |риторію України на виконання контракту| | | |ввезена необумовлена у контракті готова| | | |продукція? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 5.4. |Як треба розуміти термін "перетин митного| 01-8/292 |ІВ N 2, | |кордону"? | 21.06.99 |1999 р., | | |( v_292800-99 )|стор.48, | | | |п.8 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 5.5. |Як визначається момент перетину митного| 01-8/451 |ІВ N 3-4, | |кордону України? | 24.09.99 |1999 р., | | |( v_451800-99 )|стор.41, | | | |п.2 | ----------------------------------------------------------------------------| 16. Об'єднання громадян: основні засади їх створення та діяльності | ----------------------------------------------------------------------------| 6.1. |Який порядок створення, легалізації та| 01-8/500 |ІВ N 1, | |діяльності об'єднань громадян? | 30.12.97 |1998 р., | | |( v_500800-97 )|стор. 22-23| | | |п.1 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 6.2. |Чи можуть бути засновниками підприємств| 01-8/500 |ІВ N 1, | |політичні партії та створювані ними уста-| 30.12.97 |1998 р., | |нови і організації? |( v_500800-97 )|стор. 24-25| | | |п.2.1 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 6.3. |Яку відповідальність встановлено для| 01-8/500 |ІВ N 1, | |об'єднань громадян за порушення законода-| 30.12.97 |1998 р., | |вства? |( v_500800-97 )|стор. 25-27| | | |п.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 6.4. |На діяльність яких об'єднань поширюється| 01-8/505 |ІВ N 3-4, | |дія Закону України "Про професійні спіл-| 26.10.99 |1999 р., | |ки, їх права та гарантії діяльності"|( v_505800-99 )|стор.46, | |( 1045-14 )? | |п.1 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 6.5. |Якими нормативними актами регулюється ді-| 01-8/505 |ІВ N 3-4, | |яльність профспілок? | 26.10.99 |1999 р., | | |( v_505800-99 )|стор.46 | | | |п.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 6.6. |Як визначається статус об'єднань профспі-| 01-8/505 |ІВ N 3-4, | |лок? | 26.10.99 |1999 р., | | |( v_505800-99 )|стор.46, | | | |п.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 6.7. |Який порядок легалізації профспілок? | 01-8/505 |ІВ N 3-4, | | | 26.10.99 |1999 р., | | |( v_505800-99 )|стор.47, 49| | | |п.4, 7 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 6.8. |Який порядок припинення діяльності проф-| 01-8/505 |ІВ N 3-4, | |спілок? | 26.10.99 |1999 р., | | |( v_505800-99 )|стор.48, | | | |п.5 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 6.9. |Які підстави виникнення та порядок поз-| 01-8/505 |ІВ N 3-4, | |бавлення права власності профспілок та їх| 26.10.99 |1999 р., | |об'єднань? |( v_505800-99 )|стор.49, | | | |п.6 | ----------------------------------------------------------------------------| 17. Орендні правовідносини | ----------------------------------------------------------------------------| 7.1. |За якими цінами повинна обчислюватись| 01-8/672 |ІВ N 3, | |вартість майна, переданого орендодавцем| 14.06.93 |1993 р., | |за договором оренди орендарю, яке остан-|( v_672800-93 )|стор. 14, | |ній відмовився повернути після розірвання| |п.6 | |договору оренди? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 7.2. |Чи може бути розірваний достроково дого-| 01-8/237 |ІВ N 2, | |вір оренди, якщо орендарем своєчасно не| 07.04.94 |1994 р., | |вноситься орендна плата і якщо її розмір|( v_237800-94 )|стор. 31, | |установлено без урахування рівня інфля-| |п.3 | |ційних процесів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 7.3. |Чи входять до складу витрат виробництва,| 01-8/167 |ІВ N 2, | |що відносяться на собівартість продукції,| 15.05.97 |1997 р., | |витрати орендаря на капітальний ремонт|( v_167800-97 )|стор. 30, | |комунікацій по обслуговуванню орендованої| |п.2.4 | |будівлі нежилого приміщення? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 7.4. |Чи може бути визнаний недійсним договір| 01-8/391 |ІВ N 3, | |оренди, якщо Фонд державного майна Украї-| 14.10.98 |1998 р., | |ни чи його регіональне відділення дали|( v_391800-98 )|стор.41-42 | |дозвіл на укладення цього договору після| |п.2.1 | |оформлення договірних відносин? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 7.5. |Чи вправі орендодавець - господарське то-| 01-8/391 |ІВ N 3, | |вариство порушувати питання про виселення| 14.10.98 |1998 р., | |з орендованого приміщення підприємця у|( v_391800-98 )|стор.42 | |зв'язку із закінченням строку дії догово-| |п.2.1 | |ру оренди, якщо цьому підприємцю належить| | | |частина майна орендодавця? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 18. Перевезення вантажів | ----------------------------------------------------------------------------| 8.1. |Автоперевезення | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 8.1.1.|Чи повинен суб'єкт підприємницької діяль-| 01-8/453 |ІВ N 3, | |ності мати ліцензію на здійснення автопе-| 26.06.95 |1995 р., | |ревезень, якщо вони здійснюються ним вик-|( v_453800-95 )|стор. 32, | |лючно в межах власних потреб? | |п.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 8.1.2.|Який строк позовної давності слід засто-| 01-8/46 |ІВ N 1, | |совувати до позовів автотранспортних| 29.01.99 |1999 р., | |підприємств про стягнення заборгованості|( v8_46800-99 )|стор.26, | |за надані послуги з перевезення вантажів?| |п.9 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 8.2. |Залізничні перевезення | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 8.2.1.|Чи діють норми Статуту залізниць СРСР| 01-8/962 |ІВ N 4, | |( v0270400-64 ) щодо відповідальності| 18.08.93 |1993 р., | |морських портів за простій вагонів при|( v_962800-93 )|стор. 20 | |перевезенні експортних та імпортних| | | |вантажів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 8.2.2.|Який порядок визначення розміру фактичної|N 01-8/891 |ІВ N 1, | |втрати вантажу при перевезеннях залізнич-|08.12.94 |1995 р., | |ним транспортом? |( v_891800-94 )|стор. 23 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 8.2.3.|Якими нормативними актами слід керуватись| 01-8/314 |ІВ N 3, | |при визначенні плати за користування| 17.08.98 |1998 р., | |вагонами, які належать іншим державам? |( v_314800-98 )|стор.28, | | | |п.13 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 8.2.4.|Який порядок відшкодування залізницям| 01-8/46 |ІВ N 1, | |плати за користування вагонами, що нале-| 29.01.99 |1999 р., | |жать іншим державам? |( v8_46800-99 )|стор.25, | | | |п.7 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 8.2.5.|Яким законодавчим актом встановлені санк-| 01-8/151 |ІВ N 2, | |ції за порушення строків обороту спеці-| 06.04.99 |1999 р., | |ального рухомого складу? |( v_151800-99 )|стор.18, | | | |п.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 8.2.6.|Яким документом може підтверджуватись| 01-8/292 |ІВ N 2, | |вартість вантажу? | 21.06.99 |1999 р., | | |( v_292800-99 )|стор.47, | | | |п.3.1 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 8.2.7.|Якими нормативними актами слід керуватись| 01-8/292 |ІВ N 2, | |у вирішенні спорів про відшкодування вит-| 21.06.99 |1999 р., | |рат залізниці, пов'язаних з користуванням|( v_292800-99 )|стор.47, | |земельними ділянками під складськими| |п.3.2 | |приміщеннями, користуванням під'їзними| | | |коліями та їх амортизацією тощо? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 19. Підприємницька та господарська діяльність, | загальні умови її здійснення | ----------------------------------------------------------------------------| 9.1. |Якими законодавчими актами слід керувати-| 01-8/23 |ІВ N 1, | |ся при визначенні поняття "дочірнє| 24.01.97 |1997 р., | |підприємство"? |( v8_23800-97 )|стор. 21, | | | |п.1 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.2. |Чи необхідно змінювати статутний фонд уже| 01-8/167 |ІВ N 2, | |створеного господарського товариства у| 15.05.97 |1997 р., | |разі зміни мінімального розміру заробіт-|( v_167800-97 )|стор. 28, | |ної плати? | |п.1.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.3. |Чи можуть бути засновниками закритого ак-| 01-8/167 |ІВ N 2, | |ціонерного товариства, що створюється на| 15.05.97 |1997 р., | |базі орендного підприємства, працівники,|( v_167800-97 )|стор. 35-36| |які припинили трудові відносини з цим| |п.5 | |підприємством? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.4. |Чи має право на отримання безплатного| 01-8/167 |ІВ N 2, | |торгового патенту суб'єкт підприємницької| 15.05.97 |1997 р., | |діяльності, який здійснює роздрібну|( v_167800-97 )|стор. 39, | |торгівлю виключно продукцією власного| |п.10 | |виробництва не у фірмовому магазині, а в | | | |кіоску? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.5. |Які документи додаються до позовної заяви| 01-8/359 |ІВ N 3, | |громадянами, що здійснюють підприємницьку| 25.09.97 |1997 р., | |діяльність без створення юридичної особи?|( v_359800-97 )|стор. 43-44| ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.6. |Який порядок зарахування до бюджету кош-| 01-8/391 |ІВ N 3, | |тів, сплачених за переоформлення (пере-| 14.10.98 |1998 р., | |реєстрацію) та подовження дії ліцензії? |( v_391800-98 )|стор.47-48 | | | |п.10 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.7. |Хто повинен видати арбітражному суду до-| 01-8/391 |ІВ N 3, | |відку про включення підприємства до Єди-| 14.10.98 |1998 р., | |ного державного реєстру підприємств та|( v_391800-98 )|стор.50-51 | |організацій ( 118-96-п )? | |п.14 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.8. |Чи можуть бути визнані недійсними уста-| 01-8/46 |ІВ N 1, | |новчі документи суб'єкта підприємницької| 29.01.99 |1999 р., | |діяльності, які передбачають право цього|( v8_46800-99 )|стор.23-24 | |суб'єкта здійснювати державну реєстрацію| |п.4 | |права власності на нерухоме майно? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.9. |Чи можливе отримання засновником това-| 01-8/292 |ІВ N 2, | |риства з обмеженою відповідальністю диві-| 21.06.99 |1999 р., | |дендів за результатами роботи цього това-|( v_292800-99 )|стор.48, | |риства, якщо засновник не повністю вніс у| |п.5 | |статутний фонд визначений установчими| | | |документами свій внесок? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.10. |Чи вважається недійсною ліцензія на розд-| 01-8/151 |ІВ N 2, | |рібну торгівлю спиртом етиловим, коньяч-| 06.04.99 |1999 р., | |ним і плодовим, алкогольними напоями та|( v_151800-99 )|стор.18, | |тютюновими виробами, якщо щоквартальна| |п.1.3 | |плата за ліцензію внесена після початку| | | |кварталу, що оплачується? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.11. |Чи повинні придбавати торговий патент| 01-8/343 |ІВ N 3-4, | |підприємства та організації, Укоопспілки,| 21.07.99 |1999 р., | |військової торгівлі, аптек, які перебува-|( v_343800-99 )|стор.30-31 | |ють у державній власності, та торговель-| | | |но-виробничих державних підприємств ро-| | | |бітничого постачання у м.м. Києві, Сева-| | | |стополі, районних і обласних центрах,| | | |містах обласного підпорядкування? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.12. |Який порядок здійснення господарської | 01-8/531 |ІВ N 3-4, | |діяльності у Збройних Силах України? | 11.11.99 |1999 р., | | |( v_531800-99 )|стор.56-58 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.13. |Чи вправі Державна комісія України з цін-| 01-8/612 |ІВ N 1, | |них паперів та фондового ринку і її тери-| 30.12.99 |2000 р., | |торіальні органи вимагати від акціонерно-|( v_612800-99 )|стор.19, | |го товариства як емітента приведення його| |п.8 | |статуту у відповідність з вимогами чинно-| | | |го законодавства? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.14. |Які види підприємницької діяльності | 01-8/493 | | |підлягають ліцензуванню і який орган | 13.09.2000 | | |державної влади є уповноваженим з |( v_493800-00 )| | |питань ліцензування підприємницької | | | |діяльності? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.15. |Чи передбачена законом можливість | 01-8/493 | | |оскарження розпоряджень спеціально | 13.09.2000 | | |уповноваженого органу з питань |( v_493800-00 )| | |ліцензування до суду? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.16. |Який порядок видачі або відмови у | 01-8/493 | | |видачі ліцензій на здійснення | 13.09.2000 | | |господарської діяльності? |( v_493800-00 )| | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.17. |Чи може рішення арбітражного суду про | 01-8/493 | | |визнання недійсним рішення про відмову | 13.09.2000 | | |у видачі ліцензії вважатися ліцензією |( v_493800-00 )| | |на здійснення господарської діяльності? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.18. |Які підстави для анулювання ліцензій на | 01-8/493 | | |здійснення господарської діяльності | 13.09.2000 | | |органом ліцензування? |( v_493800-00 )| | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.19. |Як вирішуються спори пов'язані з | 01-8/556 | | |майновою відповідальністю громадянина- | 23.10.2000 | | |підприємця? |( v_556800-00 )| | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.20. |Які підстави для скасування державної | 01-8/556 | | |реєстрації громадянина - суб'єкта | 23.10.2000 | | |підприємницької діяльності? |( v_556800-00 )| | ----------------------------------------------------------------------------| 20. Податкові правовідносини | ----------------------------------------------------------------------------| 0.1. |Чи вправі податкові органи стягувати з| 01-8/207 |ІВ N 3, | |підприємств, установ, організацій перед-| 10.06.96 |1996 р., | |бачену статтею 4 Закону України "Про по-|( v_207800-96 )|стор. 29, | |рядок здійснення розрахунків в іноземній| |п.4 | |валюті" ( 185/94-ВР ) пеню на підставі| | | |акта перевірки? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.2. |Чи належать до виконавчих документів | 01-8/207 |ІВ N 3, | |розпорядження податкових органів? | 10.06.96 |1996 р., | | |( v_207800-96 )|стор. 31, | | | |п.8 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.3. |Які кошти слід вважати такими, що одержа-| 01-8/23 |ІВ N 1, | |ні без достатніх підстав і підлягають| 24.01.97 |1997 р., | |стягненню з підприємства торгівлі в доход|( v8_23800-97 )|стор. 25, | |держави за позовами податкових органів? | |п.7 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.4. |Чи є виконавчими документами розпоряджен-| 01-8/23 |ІВ N 1, | |ня податкової адміністрації на безспірне| 24.01.97 |1997 р., | |списання до бюджету пені, передбаченої|( v8_23800-97 )|стор. 29, | |Постановою Верховної Ради України від| |п.14 | |25.06.93 "Про норматив обігу платіжних| | | |документів в Україні" ( 3324-12 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.5. |Чи підлягають задоволенню вимоги податко-| 01-8/167 |ІВ N 2, | |вого органу або органу державної конт-| 15.05.97 |1997 р., | |рольно-ревізійної служби про стягнення в|( v_167800-97 )|стор. 28-29| |доход держави коштів, одержаних за| |п.2.1 | |незаконними угодами, якщо останні не| | | |визнавалися у встановленому законом| | | |порядку недійсними? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.6. |Які кошти належать до "одержаних без| 01-8/167 |ІВ N 2, | |встановлених законом підстав" і підляга-| 15.05.97 |1997 р., | |ють стягненню в доход держави згідно з|( v_167800-97 )|стор. 29, | |Законом України "Про державну податкову| |п.2.2 | |службу в Україні" ( 509-12 ) та "Про дер-| | | |жавну контрольно-ревізійну службу в Укра-| | | |їні" ( 2939-12 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.7. |Який порядок формування податку на доход| 01-8/167 |ІВ N 2, | |банку за пільговими ставками у разі| 15.05.97 |1997 р., | |нецільового використання підприємством|( v_167800-97 )|стор. 30, | |легкої чи текстильної промисловості| |п.2.3 | |наданого йому кредиту? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.8. |Який порядок оподаткування прибутку підп-| 01-8/167 |ІВ N 2, | |риємств, на балансі яких перебувають бази| 15.05.97 |1997 р., | |відпочинку, профілакторії та інші|( v_167800-97 )|стор. 31-32| |оздоровчі заклади? | |п.2.5 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.9. |Яку відповідальність несуть установи бан-| 01-8/167 |ІВ N 2, | |ку за несвоєчасне зарахування до бюджету| 15.05.97 |1997 р., | |податків та інших обов'язкових платежів? |( v_167800-97 )|стор. 40-41| | | |п.13 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.10. |За яких підстав застосовуються пункти| 01-8/452 |ІВ N 4, | |5.1, 5.2, 5.3, 6 і 7 Інструкції про| 24.11.97 |1997 р., | |порядок застосування та стягнення|( v_452800-97 )|стор. 87-88| |фінансових санкцій органами державної| |п.1.1 | |податкової служби, затвердженої наказом| | | |Головної державної податкової інспекції| | | |України від 20.04.95 N 28 ( z0127-95 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.11. |Чи можуть територіальні органи Міністерс-| 01-8/452 |ІВ N 4, | |тва внутрішніх справ України доручати | 24.11.97 |1997 р., | |органам контрольно-ревізійної служби|( v_452800-97 )|стор. 93-94| |проводити ревізії та перевірки на| | | |підконтрольних підприємствах, в| | | |організаціях та установах усіх форм| | | |власності? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.12. |Які податкові пільги надаються благодій-| 01-8/9 |ІВ N 1, | |ним організаціям? | 14.01.98 |1998 р., | | |( v-8_9800-98 )|стор. 35-36| ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.13. |Чи може бути визнане недійсним рішення| 01-8/91 |ІВ N 1, | |державного податкового органу лише з тих| 10.03.98 |1998 р., | |підстав, що у складеному цим органом акті|( v8_91800-98 )|стор. 53, | |перевірки відсутні посилання на законо-| |п.1.1 | |давчі акти, вимоги яких порушено, а також| | | |у разі недодержання 10-денного терміну| | | |прийняття рішення про застосування та| | | |стягнення фінансових санкцій? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.14. |Яку дату слід вважати днем встановлення| 01-8/91 |ІВ N 1, | |податковим органом порушення законодавс-| 10.03.98 |1998 р., | |тва про податки? |( v8_91800-98 )|стор. 54, | | | |п.1.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.15. |Як визначити поняття "сільськогосподарсь-| 01-8/91 |ІВ N 1, | |кі чи будівельні комплекси", які відпо-| 10.03.98 |1998 р., | |відно до пункту 1 статті 1 Закону України|( v8_91800-98 )|стор. 54, | |"Про списання та реструктуризацію подат-| |п.1.3 | |кової заборгованості платників податків| | | |за станом на 31 березня 1997 року"| | | |( 314/97-ВР ) мають право на реструктури-| | | |зацію недоїмок за податками? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.16. |Якими документами має бути засвідчений| 01-8/91 |ІВ N 1, | |факт користування транспортно-експедицій-| 10.03.98 |1998 р., | |ними послугами для вирішення питання про|( v8_91800-98 )|стор. 54-55| |віднесення видатків на оплату послуг| |п.1.4 | |транспортно-експедиційних організацій на| | | |собівартість продукції? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.17. |Що слід розуміти під терміном "базис пос-| 01-8/91 |ІВ N 1, | |тавки", який вживається у підпункті "з"| 10.03.98 |1998 р., | |пункту 25 "Правил застосування Закону Ук-|( v8_91800-98 )|стор. 55, | |раїни "Про оподаткування прибутку підпри-| |п.1.5 | |ємств", затверджених Постановою Верховної| | | |Ради України від 27.06.95 N 247/95-ВР| | | |( 247/95-ВР )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.18. |Чи підлягає реструктуризації заборгова-| 01-8/91 |ІВ N 1, | |ність, що стягується з боржника за рішен-| 10.03.98 |1998 р., | |ням арбітражного суду? |( v8_91800-98 )|стор. 55-56| | | |п.1.6 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.19. |Який порядок формування вільних цін на| 01-8/91 |ІВ N 1, | |підакцизні товари? | 10.03.98 |1998 р., | | |( v8_91800-98 )|стор. 61, | | | |п.8 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.20. |Чи підлягають розгляду арбітражним судом| 01-8/314 |ІВ N 3, | |справи за позовами органів стягнення,| 17.08.98 |1998 р., | |зазначених у пункті 1 статті 2 Декрету|( v_314800-98 )|стор.13-14 | |Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N| |п.1.1 | |8-93 ( 8-93 ) "Про стягнення не внесених| | | |у строк податків і неподаткових| | | |платежів", якщо боржник у відповіді на| | | |претензію дав згоду передати майно в| | | |рахунок боргу? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.21. |Чи вправі зацікавлене підприємство, уста-| 01-8/314 |ІВ N 3, | |нова чи організація оскаржити рішення| 17.08.98 |1998 р., | |керівника податкової міліції про застосу-|( v_314800-98 )|стор.17 | |вання фінансових санкцій? | |п.1.5 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.22. |Чи підлягають задоволенню позови держав-| 01-8/314 |ІВ N 3, | |них податкових органів про скасування| 17.08.98 |1998 р., | |державної реєстрації суб'єктів підприєм-|( v_314800-98 )|стор.17-18 | |ницької діяльності? | |п.1.6 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.23. |В якому порядку здійснюється сплата| 01-8/314 |ІВ N 3, | |ринкового збору? | 17.08.98 |1998 р., | | |( v_314800-98 )|стор.18-19 | | | |п.1.7 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.24. |Чи стосується встановлення місцевого збо-| 01-8/314 |ІВ N 3, | |ру за видачу дозволу на розміщення стаці-| 17.08.98 |1998 р., | |онарного об'єкта торгівлі тих об'єктів,|( v_314800-98 )|стор.19 | |які збудовані до набрання чинності Декре-| |п.1.8 | |том Кабінету Міністрів України від| | | |20.05.93 N 56-93 ( 56-93 ) "Про місцеві| | | |податки і збори"? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.25. |Чи підлягають задоволенню позови,| 01-8/314 |ІВ N 3, | |пов'язані із стягненням з підприємств,| 17.08.98 |1998 р., | |установ і організацій коштів для|( v_314800-98 )|стор.22-23 | |фінансування і матеріально-технічного| | | |забезпечення сільських пожежних команд| |п.5 | |(СПК)? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.26. |Чи поширюється дія Декрету Кабінету Мі-| 01-8/391 |ІВ N 3, | |ністрів України від 21.01.93 "Про стяг-| 14.10.98 |1998 р., | |нення не внесених в строк податків та не-|( v_391800-98 )|стор.39, | |податкових платежів" ( 8-93 ) на орендну| |п.1.1 | |плату за оренду державного майна? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.27. |Як повинні бути сформульовані у претензії| 01-8/391 |ІВ N 3, | |вимоги податкового органу про звернення| 14.10.98 |1998 р., | |стягнення на майно боржника з метою пога-|( v_391800-98 )|стор.40, | |шення заборгованості перед бюджетом? | |п.1.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.28. |Чи є орган приватизації, створений місце-| 01-8/46 |ІВ N 1, | |вою радою, платником податку на додану| 29.01.99 |1999 р., | |вартість з операцій з приватизації кому-|( v8_46800-99 )|стор.21, | |нального майна? | |п.1.1 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.29. |Чи потрібне рішення податкового органу у| 01-8/46 |ІВ N 1, | |разі звернення стягнення на суми, належні| 29.01.99 |1999 р., | |недоїмникові від його дебіторів? |( v8_46800-99 )|стор.21, | | | |п.1.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.30. |Чи може бути звернуто стягнення на майно| 01-8/46 |ІВ N 1, | |підприємств, установ, організацій на| 29.01.99 |1999 р., | |підставі Декрету Кабінету Міністрів Укра-|( v8_46800-99 )|стор.22-23 | |їни від 21.01.93 N 8-93 ( 8-93 ) "Про| |п.1.4 | |стягнення не внесених у строк податків і| | | |неподаткових платежів", якщо таке майно| | | |перебуває у податковій заставі? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.31. |Яким нормативним актом повинен керуватись| 01-8/141 |ІВ N 2, | |Пенсійний фонд України (далі - Фонд), об-| 31.03.99 |1999 р., | |числюючи розмір пені за несвоєчасне вне-|( v_141800-99 )|стор.12, | |сення платежів до Фонду, - Законом Украї-| |п.1 | |ни "Про систему оподаткування"| | | |( 1251-12 ) чи Інструкцією про порядок| | | |обчислення і сплати підприємствами, уста-| | | |новами, організаціями та громадянами| | | |страхових внесків до Фонду, затвердженою| | | |постановою правління Фонду від 06.09.96 N| | | |11-1 ( z0550-96 ) (з подальшими змінами і| | | |доповненнями)? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.32. |Чи правомірне застосування податковими| 01-8/141 |ІВ N 2, | |органами фінансових санкцій за перевищен-| 31.03.99 |1999 р., | |ня ліміту залишку готівки у касі, якщо|( v_141800-99 )|стор.15, | |підприємство працює цілодобово, а готівку| |п.7 | |здає до банку один раз на добу? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.33. |Чи можливе звернення стягнення заборгова-| 01-8/141 |ІВ N 2, | |ності за розрахунками на майно боржника,| 31.03.99 |1999 р., | |яке перебуває у податковій заставі, за|( v_141800-99 )|стор.15, | |умови, що вартість наявного майна переви-| |п.8 | |щує суми боргу за розрахунками та подат-| | | |ковою заборгованістю? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.34. |Чи підлягає розгляду арбітражним судом| 01-8/151 |ІВ N 2, | |позовна заява про звернення стягнення не-| 06.04.99 |1999 р., | |доїмки за податками (неподатковими плате-|( v_151800-99 )|стор.17, | |жами) підприємства на майно, що перебуває| |п.1.1 | |у податковій заставі? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.35. |Чи сплачується податок на додану вартість| 01-8/151 |ІВ N 2, | |у здійсненні операцій з приватизації| 06.04.99 |1999 р., | |державного майна за кошти? |( v_151800-99 )|стор.17, | | | |п.1.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.36. |Який строк позовної давності - загальний| 01-8/292 |ІВ N 2, | |чи скорочений - слід застосовувати до по-| 21.06.99 |1999 р., | |зовів, пов'язаних зі стягненням пені за|( v_292800-99 )|стор.44, | |прострочку ввезення на митну територію| |п.1.1 | |України товарів за бартерними операціями| | | |згідно з Указом Президента України від| | | |27.01.95 "Про регулювання бартерних (то-| | | |варообмінних) операцій у галузі зовніш-| | | |ньоекономічної діяльності" ( 84/95 ) та| | | |розрахунками згідно з Законом України| | | |"Про порядок здійснення розрахунків в| | | |іноземній валюті" ( 185/94-ВР )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.37. |Чи може вважатись виконаним зобов'язання| 01-8/292 |ІВ N 2, | |за бартерним контрактом, якщо відсутні| 21.06.99 |1999 р., | |документи про перетинання товарами кордо-|( v_292800-99 )|стор.44, | |ну, тобто вантажна митна декларація? | |п.1.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.38. |Чи вправі податковий орган застосовувати| 01-8/292 |ІВ N 2, | |до спільного підприємства фінансові санк-| 21.06.99 |1999 р., | |ції у вигляді пені за несвоєчасне надход-|( v_292800-99 )|стор.45, | |ження валютної виручки, якщо сторони за| |п.1.3 | |договором на підставі статті 217 Цивіль-| | | |ного кодексу України ( 1540-06 ) домови-| | | |лись про взаємозалік заборгованості? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.39. |Чи підлягають розгляду арбітражними суда-| 01-8/451 |ІВ N 3-4, | |ми заяви платників податків про визнання| 24.09.99 |1999 р., | |недійсними повідомлень податкових органів|( v_451800-99 )|стор.39, | |про податкову заставу належного платнику| |п.1.1 | |майна і майнових прав? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.40. |Який порядок оприлюднення переліку офшор-| 01-8/451 |ІВ N 3-4, | |них зон, передбачених пунктом 18.3 статті| 24.09.99 |1999 р., | |18 Закону України "Про оподаткування при-|( v_451800-99 )|стор.40, | |бутку підприємств" ( 334/94-ВР )? | |п.1.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.41. |Чи застосовуються штрафні санкції у разі| 01-8/451 |ІВ N 3-4, | |невідповідності розмірів сплачених аван-| 24.09.99 |1999 р., | |сових внесків розмірам внесків, перерахо-|( v_451800-99 )|стор.40, | |ваних за результатами звітного кварталу? | |п.1.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.42. |Чи зобов'язані фізичні особи - платники| 01-8/451 |ІВ N 3-4, | |єдиного податку застосовувати електронні| 24.09.99 |1999 р., | |контрольно-касові апарати під час розра-|( v_451800-99 )|стор.40, | |хунків із споживачами? | |п.1.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.43. |Чи може бути підставою для притягнення| 01-8/612 |ІВ N 1, | |платника податку до відповідальності| 30.12.99 |2000 р., | |включення до податкового кредиту|( v_612800-99 )|стор.14, | |будь-яких витрат зі сплати податку на до-| |п.1.1 | |дану вартість, що підтверджені податковою| | | |накладною, заповненою не зареєстрованою в| | | |податковому органі особою? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.44. |Чи застосовуються електронні контрольно-| 01-8/612 |ІВ N 1, | |касові апарати під час здійснення банком| 30.12.99 |2000 р., | |операцій з прийому платежів готівкою від|( v_612800-99 )|стор.14, | |населення? | |п.1.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.45. |Чи є об'єктом справляння збору до Фонду| 01-8/612 |ІВ N 1, | |для здійснення заходів щодо ліквідації| 30.12.99 |2000 р., | |наслідків Чорнобильської катастрофи та|( v_612800-99 )|стор.15, | |соціального захисту населення грошове| |п.1.3 | |утримання (а також речове та продовольче| | | |забезпечення) атестованого складу праців-| | | |ників організації Державної служби охоро-| | | |ни при Міністерстві внутрішніх справ| | | |України? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.46. |Як визначається дата збільшення валового| 01-8/612 |ІВ N 1, | |доходу підприємства? | 30.12.99 |2000 р., | | |( v_612800-99 )|стор.16, | | | |п.1.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.47. |Чи може мирова угода, що затверджена | 01-8/204 |ІВ N 2, | |судом у процесі вирішення спору про | 10.05.2000 |2000р., | |стягнення з нерезидента заборгованості, |( v_204800-00 )|стор.40, | |яка виникла внаслідок недотримання ним | |п. 1.1 | |термінів, передбачених експортно- | | | |імпортним контрактом, бути підставою | | | |для звільнення резидента від | | | |відповідальності, встановленої Законом | | | |України "Про порядок здійснення | | | |розрахунків в іноземній валюті" | | | |( 185/94-ВР )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.48. |Чи зупиняється установлений законом | 01-8/204 |ІВ N 2, | |термін проведення бартерної операції | 10.05.2000 |2000р., | |суб'єктом зовнішньоекономічної |( v_204800-00 )|стор.40, | |діяльності України у разі передачі | |п. 1.2 | |спору з нерезидентом на вирішення | | | |третейського суду? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.49. |Чи вправі податковий орган | 01-8/204 |ІВ N 2, | |застосовувати фінансові санкції, | 10.05.2000 |2000р., | |передбачені частиною другою статті 17 |( v_204800-00 )|стор.41, | |Закону України "Про державне | |п. 1.3 | |регулювання виробництва і торгівлі | | | |спиртом етиловим, коньячним і плодовим, | | | |алкогольними напоями та тютюновими | | | |виробами" ( 481/95-ВР )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.50. |Який порядок сплати податків | 01-8/204 |ІВ N 2, | |військовими частинами Чорноморського | 10.05.2000 |2000р., | |флоту? |( v_204800-00 )|стор.42, | | | |п. 1.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.51. |Чи оподатковуються податком на | 01-8/204 |ІВ N 2, | |додану вартість операції з продажу | 10.05.2000 |2000р., | |нерезидентам путівок на санаторно- |( v_204800-00 )|стор.43, | |курортне лікування та відпочинок у | |п. 1.5 | |санаторно-курортних закладах Автономної | | | |Республіки Крим? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.52. |Щодо яких органів управління | 01-8/204 |ІВ N 2, | |застосовується вислів "які є окремими | 10.05.2000 |2000р., | |юридичними особами", вжитий в абзаці |( v_204800-00 )|стор.43, | |першому підпункту 5.3.6 пункту 5.3 | |п. 1.6 | |статті 5 Закону України "Про | | | |оподаткування прибутку підприємств" | | | |( 334/94-ВР )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.53. |Який розмір неоподатковуваного мінімуму | 01-8/252 | | |і розмір мінімальної заробітної плати? | 31.05.2000 | | | |( v_252800-00 )| | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.54. |Чи підлягає сплаті податок на додану | 01-8/413 | | |вартість з операцій щодо реєстрації | 10.08.2000 | | |угод на товарній біржі? |( v_413800-00 )| | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.55. |Чи має право на особливий порядок | 01-8/413 | | |оподаткування суб'єкт підприємницької | 10.08.2000 | | |діяльності, який придбав спеціальний |( v_413800-00 )| | |торговий патент, якщо розрахунки за | | | |господарськими операціями здійснювались | | | |ним у безготівковій формі? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.56. |Чи мають право громадяни-підприємці | 01-8/556 | | |обирати спосіб оподаткування доходів за | 23.10.2000 | | |єдиним податком? |( v_556800-00 )| | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.57. |Чи застосовується припис, вміщений | 01-8/718 | | |у підпункті 7.3.6 пункту 7.3 | 04.12.2000 | | |статті 7 Закону України "Про |( v_718800-00 )| | |оподаткування прибутку підприємств" | | | |( 334/94-ВР ), за наявності у платника | | | |податку заборгованості в іноземній | | | |валюті, що виникла у зв'язку з | | | |непогашенням ним кредиту, наданого | | | |іноземною фірмою? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.58. |Чи стосуються приписи пункту 13.2 | 01-8/718 | | |статті 13 Закону України "Про | 04.12.2000 | | |оподаткування прибутку підприємств" |( v_718800-00 )| | |( 334/94-ВР ) процентів, що сплачуються | | | |на користь нерезидента за борговими | | | |зобов'язаннями випущеними (виданими) | | | |резидентом? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.59. |Чи повинен арбітражний суд керуватися у | 01-8/718 | | |розгляді справ Указом Президента | 04.12.2000 | | |України від 28.06.99 N 761 ( 761/99 ) |( v_718800-00 )| | |"Про впорядкування механізму сплати | | | |ринкового збору"? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.60. |Чи підвідомчі арбітражним судам справи | 01-8/718 | | |зі спорів про визнання недійсною | 04.12.2000 | | |податкової накладної? |( v_718800-00 )| | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.61. |Чи вправі органи державної податкової | 01-8/718 | | |служби подати до арбітражного суду | 04.12.2000 | | |заяву з майновими вимогами до боржника, |( v_718800-00 )| | |щодо якого порушено справу про | | | |банкрутство, про погашення | | | |заборгованості за кредитом, наданим під | | | |державні гарантії, коли строк погашення | | | |цього кредиту ще не настав? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 21. Поставка продукції | ----------------------------------------------------------------------------| 1.1. |Який порядок встановлено щодо поставки| 01-8/110 |ІВ N 2, | |продукції для державних потреб? | 12.03.96 |1996 р., | | |( v_110800-96 )|стор. 37-41| ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1.2. |Чи не суперечить чинному законодавству| 01-8/451 |ІВ N 3-4, | |України укладання підприємствами договору| 24.09.99 |1999 р., | |поставки товарів на умовах відстрочення|( v_451800-99 )|стор.44, | |кінцевого розрахунку та під процент? | |п.6 | ----------------------------------------------------------------------------| 22. Приватизація | ----------------------------------------------------------------------------| 2.1. |Чи потрібна згода орендаря при прийнятті| 01-8/1076 |ІВ N 4, | |державним органом приватизації рішення| 05.10.93 |1993 р., | |про приватизацію зданого в оренду держав-|( v1076800-93 )|стор. 22, | |ного майна? | |п.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.2. |Чи відповідає вимогам закону договір ку-| 01-8/847 |ІВ N 1, | |півлі-продажу з аукціону об'єкта привати-| 22.11.94 |1995 р., | |зації підприємству, створеному спільно|( v_847800-94 )|стор. 21, | |українським та іноземним суб'єктами під-| |п.7 | |приємницької діяльності? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.3. |Які наслідки пропуску місячного строку,| 01-8/453 |ІВ N 3, | |встановленого Законом України "Про прива-| 26.06.95 |1995 р., | |тизацію майна невеликих державних підпри-|( v_453800-95 )|стор. 32, | |ємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 )? | |п.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.4. |Який порядок обчислення 10 % коштів від| 01-8/241 |ІВ N 3, | |вартості об'єкта малої приватизації, що| 01.07.96 |1996 р., | |сплачуються товариству покупців - членів|( v_241800-96 )|стор. 41, | |трудового колективу, якщо воно не стало| |п.1.1 | |переможцем конкурсу або аукціону, а вар-| | | |тість об'єкту повністю чи частково спла-| | | |чувалася майновими сертифікатами, земель-| | | |ними бонами тощо? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.5. |Якщо покупець не розрахувався за придба-| 01-8/241 |ІВ N 3, | |ний об'єкт малої приватизації, хто спла-| 01.07.96 |1996 р., | |чуватиме товариству покупців належні йому|( v_241800-96 )|стор. 42, | |10 % з ціни продажу об'єкта? | |п.1.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.6. |Чи вправі органи приватизації не затвер- | 01-8/167 |ІВ N 2, | |дити протокол засідання конкурсної | 15.05.97 |1997 р., | |комісії? |( v_167800-97 )|стор. 26, | | | |п.1.1 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.7. |Чи вправі покупець об'єкта малої привати-| 01-8/167 |ІВ N 2, | |зації звернутись до арбітражного суду в| 15.05.97 |1997 р., | |разі відмови органу приватизації затвер-|( v_167800-97 )|стор. 27-28| |дити протокол конкурсної комісії і уклас-| |п.1.2 | |ти договір купівлі-продажу об'єкта малої| | | |приватизації з покупцем? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.8. |Чи мають право на звернення з позовом про| 01-8/452 |ІВ N 4, | |визнання недійсною угоди, укладеної за| 24.11.97 |1997 р., | |результатами аукціону (конкурсу), інші,|( v_452800-97 )|стор. 95-96| |крім учасників аукціону (конкурсу) та | |п.8 | |органу приватизації, юридичні особи і у| | | |який строк? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.9. |Як здійснюється приватизація об'єктів | 01-8/73 |ІВ N 1, | |електроенергетики? | 25.02.98 |1998 р., | | |( v8_73800-98 )|стор. 43 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.10. |Чи може арбітражний суд спонукати держав-| 01-8/91 |ІВ N 1, | |ний орган приватизації укласти договір| 10.03.98 |1998 р., | |купівлі-продажу державного майна на умо-|( v8_91800-98 )|стор. 59-60| |вах покупця, якщо останній не погоджуєть-| | | |ся з планом приватизації, зокрема з | | | |початковою ціною об'єкта приватизації? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.11. |Чи може бути відповідачем у справі про| 01-8/314 |ІВ N 3, | |визнання недійсним договору купівлі- | 17.08.98 |1998 р., | |продажу об'єкта приватизації товариство |( v_314800-98 )|стор.19-20 | |покупців, якщо останнє не виконало умов | |п.2 | |договору щодо внесення інвестицій? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.12. |Чи підлягають розгляду арбітражними суда-| 01-8/314 |ІВ N 3, | |ми справи за позовами органів приватиза-| 17.08.98 |1998 р., | |ції про стягнення заборгованості за |( v_314800-98 )|стор.21-22 | |об'єкти малої приватизації? | |п.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 2.13 |Чи відповідає Конституції України| 01-8/470 |ІВ N 4, | |( 254к/96-ВР ) положення абзацу другого| 15.12.98 |1998 р., | |частини другої статті 7 Закону України|( v_470800-98 )|стор.33-49 | |"Про приватизацію державного майна"| | | |( 2163-12 )? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 23. Розрахункові правовідносини | ----------------------------------------------------------------------------| 3.1. |Чи має право підприємство (організація)| 01-8/303 |ІВ N 2, | |на зворотне стягнення сум, списаних з| 05.03.92 |1992 р., | |нього у безспірному порядку з порушенням|( v_303800-92 )|стор. 33 | |законодавства? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.2. |Чи має право постачальник, посилаючись на| 01-8/237 |ІВ N 2, | |інфляцію, вимагати від покупця (платника)| 07.04.94 |1994 р., | |оплати продукції за більш високою ціною,|( v_237800-94 )|стор. 33, | |ніж це обумовлено договором? | |п.8 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.3. |Чи можливе проведення заліку взаємної за-| 01-8/241 |ІВ N 3, | |боргованості відповідача і позивача у ви-| 01.07.96 |1996 р., | |падку, коли одна з сторін оспорює наяв-|( v_241800-96 )|стор. 44, | |ність або розмір цієї заборгованості? | |п.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.4. |Який порядок розрахунків за теплову енер-| 01-8/342 |ІВ N 4, | |гію, що її відпускають підприємства для| 30.09.96 |1996 р., | |опалення жилих будинків, які належать|( v_342800-96 )|стор. 34, | |місцевим Радам? | |п.6 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.5. |Який порядок встановлено щодо застосуван-| 01-8/39 |ІВ N 1, | |ня арбітражними судами статті 4 Закону| 14.02.97 |1997 р., | |України "Про відповідальність за несвоє-|( v1_39800-97 )|стор. 75-76| |часне виконання грошових зобов'язань" | | | |( 543/96-ВР )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.6. |Чи підлягають задоволенню позови Пенсій-| 01-8/167 |ІВ N 2, | |ного фонду України про звернення стягнен-| 15.05.97 |1997 р., | |ня на майно боржників за відсутності в|( v_167800-97 )|стор. 39-40| |останніх коштів, якщо боржник своєчасно| |п.11 | |подав до установи банку платіжне доручен-| | | |ня на перерахування належних платежів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.7. |Які розміри облікової ставки Національно-| 01-8/277 |ІВ N 3, | |го банку України? | 06.08.97 |1997 р., | | |( v_277800-97 )|стор. 42 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.8. |Які підстави відповідальності комерційних| 01-8/452 |ІВ N 4, | |банків за неналежне виконання розрахунко-| 24.11.97 |1997 р., | |вих операцій за дорученням клієнтів банку|( v_452800-97 )|стор. 91-92| |згідно зі статтею 5.1 Указу Президента| |п.3 | |України від 16.03.95 N 227/95 ( 227/95 )| | | |"Про заходи щодо нормалізації платіжної| | | |дисципліни в народному господарстві"? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.9. |Чи можливе застосування статті 148 Ци-| 01-8/452 |ІВ N 4, | |вільного кодексу України ( 1540-06 ) у| 24.11.97 |1997 р., | |вирішенні спорів, пов'язаних з повернен-|( v_452800-97 )|стор. 92-93| |ням стягнутих банком у безспірному поряд-| |п.4 | |ку коштів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.10. |Чи застосовуються правила статті 4 Закону| 01-8/91 |ІВ N 1, | |України "Про відповідальність за несвоє-| 10.03.98 |1998 р., | |часне виконання грошових зобов'язань"|( v8_91800-98 )|стор. 57, | |( 543/96-ВР ) щодо обмеження розміру| |п.2 | |стягнення подвійною обліковою ставкою На-| | | |ціонального банку України, якщо сторони| | | |за договором передбачили в ньому відпові-| | | |дальність за несвоєчасне виконання грошо-| | | |вих зобов'язань у вигляді штрафу? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.11. |Чи вправі Державне казначейство стягувати| 01-8/314 |ІВ N 3, | |плату за користування комерційними банка-| 17.08.98 |1998 р., | |ми тимчасово вільними залишками коштів|( v_314800-98 )|стор.27, | |Державного бюджету України та місцевих| |п. 11 | |бюджетів і позабюджетних фондів? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.12. |Як визначається розмір суми позову про| 01-8/391 |ІВ N 3, | |стягнення плати за користування електро-| 14.10.98 |1998 р., | |енергією у разі виявлення у споживача|( v_391800-98 )|стор.42-43 | |пошкоджень приладів обліку електроенер-| |п.3 | |гії? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.13. |Як здійснюються розрахунки з населенням| 01-8/391 |ІВ N 3, | |за водокористування у разі виходу з ладу| 14.10.98 |1998 р., | |засобів побудинкового обліку води? |( v_391800-98 )|стор.43-44 | | | |п.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.14. |Чи вправі сторони за договором змінювати| 01-8/391 |ІВ N 3, | |строки розрахунків, встановлені статтею 4| 14.10.98 |1998 р., | |Указу Президента України від 16.03.95 N|( v_391800-98 )|стор.45 | |227/95 ( 227/95 ) "Про заходи щодо| |п.6 | |нормалізації платіжної дисципліни в| | | |народному господарстві України"? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.15. |Чи застосовуються правила статті 4 Закону| 01-8/151 |ІВ N 2, | |України "Про порядок здійснення розрахун-| 06.04.99 |1999 р., | |ків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) до|( v_151800-99 )|стор.19, | |правовідносин, які регулюються Указом| |п.3 | |Президента України від 26.07.95 N 660/95| | | |( 660/95 ) "Про регулювання бартерних| | | |(товарообмінних) операцій у галузі | | | |зовнішньоекономічної діяльності"? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.16. |За якими цінами і тарифами повинні здійс-| 01-8/292 |ІВ N 2, | |нюватись розрахунки зі споживачами за| 21.06.99 |1999 р., | |природний газ і послуги, пов'язані з його|( v_292800-99 )|стор.48, | |транспортуванням, за договорами, укладе-| |п.6 | |ними у 1996-1998 р.р.? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.17. |Чи поширюється дія Постанови Верховної| 01-8/292 |ІВ N 2, | |Ради України від 25.06.93 "Про норматив| 21.06.99 |1999 р., | |обігу платіжних документів в Україні"|( v_292800-99 )|стор.48, | |( 3324-12 ) на перерахування іноземної| |п.7 | |валюти в межах України з однієї установи| | | |банку до іншої? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 3.18. |Який порядок безспірного списання коштів| 01-8/518 |ІВ N 3-4, | |з реєстраційних рахунків установ та орга-| 02.11.99 |1999 р., | |нізацій, оплата видатків яких здійснюєть-|( v_518800-99 )|стор.50-52 | |ся з єдиного казначейського рахунка? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 24. Сільське господарство | ----------------------------------------------------------------------------| 4.1. |Чи діє на території України Інструкція| 01-8/847 |ІВ N 1, | |про порядок обслуговування в гарантійний| 22.11.94 |1995 р., | |період експлуатації проданої колгоспам,|( v_847800-94 )|стор. 22, | |радгоспам та іншим сільськогосподарським| |п.9 | |підприємствам техніки, затверджена поста-| | | |новою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від| | | |04.04.83 N 271? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 4.2. |Чи підлягають оподаткуванню доходи, одер-| 01-8/453 |ІВ N 3, | |жані селянським (фермерським) господарс-| 26.06.95 |1995 р., | |твом від інших, крім виробництва і пере-|( v_453800-95 )|стор. 31, | |робки сільськогосподарської продукції,| |п.1 | |видів діяльності? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 4.3. |Чи може бути віднесена до числа госпо-| 01-8/91 |ІВ N 1, | |дарств агропромислового комплексу заготі-| 10.03.98 |1998 р., | |вельна контора райспоживспілки? |( v8_91800-98 )|стор. 58, | | | |п.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 4.4. |Чи поширюється дія статті 4 Указу Прези-| 01-8/314 |ІВ N 3, | |дента України від 16.03.95 N 227/95 | 17.08.98 |1998 р., | |( 227/95 ) "Про заходи щодо нормалізації |( v_314800-98 )|стор.24, | |платіжної дисципліни в народному| |п.6 | |господарстві" на підприємства переробної| | | |промисловості, що виробляють продукцію з| | | |давальницької сировини? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 4.5. |Хто має бути відповідачем у справах про| 01-8/391 |ІВ N 3, | |компенсацію сільськогосподарським товаро-| 14.10.98 |1998 р., | |виробникам втрат, зумовлених інфляцією,|( v_391800-98 )|стор.46, | |за продукцію, реалізовану у 1994 році за| |п.7 | |державним контрактом? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 4.6. |Який порядок списання та реструктуризації| 01-8/172 |ІВ N 2, | |податкової заборгованості платників по-| 14.04.99 |1999 р., | |датків - цукрових заводів (комбінатів) за|( v_172800-99 )|стор.23-25 | |станом на 1 січня 1998 року та сільсько-| | | |господарських підприємств за станом на 1| | | |січня 1999 року? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 26. Соціальний захист населення | ----------------------------------------------------------------------------| 5.1. |Чи залежить обов'язок підприємств, | 01-8/319 |ІВ N 3, | |установ, організацій відраховувати до | 19.08.98 |1998р., | |відділень Фонду України соціального |( v_319800-98 )|стор.31-38 | |захисту інвалідів цільові кошти, | | | |призначені для працевлаштування | | | |інвалідів, від будь-яких обставин, з | | | |яких інвалід не працює на даному | | | |підприємстві, в установі, організації? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 5.2. |Чи може норматив робочих місць для | 01-8/292 |ІВ N 2, | |інвалідів, а отже, і розмір відрахувань | 21.06.99 |1999р., | |до відділень Фонду України соціального |( v_292800-99 )|стор.46 | |захисту інвалідів за нестворення | |п.2.3 | |робочих місць для інвалідів | | | |обчислюватись у десяткових дробах або | | | |іншим подібним чином? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 5.3. |Які суб'єкти підприємницької діяльності | 01-8/292 |ІВ N 2, | |є платниками збору до Фонду для | 21.06.99 |1999р., | |здійснення заходів щодо ліквідації |( v_292800-99 )|стор.46 | |наслідків Чорнобильської катастрофи та | |п.2.4 | |соціального захисту населення? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 5.4. |Чи зобов'язане підприємство, | 01-8/451 |ІВ N 3-4, | |відповідальне за заподіяну шкоду, | 24.09.99 |1999р., | |відшкодувати Пенсійному фонду України |( v_451800-99 )|стор.42 | |суму пенсії по інвалідності, підвищену | |п.4 | |на підставі пункту "б" частини першої | | | |статті 77 Закону України "Про пенсійне | | | |забезпечення" ( 1788-12 )? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 26. Страхування | ----------------------------------------------------------------------------| 6.1. |Коли страхове товариство, компанія набу-| 01-8/452 |ІВ N 4, | |ває статусу юридичної особи: з моменту| 24.11.97 |1997 р., | |реєстрації у виконавчому комітеті місце-|( v_452800-97 )|стор. 90-91| |вої Ради чи з моменту внесення їх до Єди-| |п.2 | |ного державного реєстру страховиків | | | |( z0744-96 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 6.2. |Чи належать до платників зборів на | 01-8/46 |ІВ N 1, | |обов'язкове державне пенсійне страхування| 29.01.99 |1999 р., | |фізичні особи - суб'єкти підприємницької|( v8_46800-99 )|стор.23 | |діяльності, які не використовують працю| |п.2 | |найманих робітників, у разі, якщо вони| | | |отримують пенсію за віком? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 6.3. |Чи можна вважати, що установи банків, | 01-8/292 |ІВ N 2, | |які здійснювали закупівлю валюти в | 21.06.99 |1999 р., | |період з 02.10.98 (дата набрання |( v_292800-99 )|стор.45, | |чинності Указом Президента України від | |п.2.1 | |31.08.98 "Про невідкладні заходи щодо | | | |погашення заборгованості з виплати | | | |пенсій" ( 957/98 ) по 03.11.98 (дата ви-| | | |дання Кабінетом Міністрів України поста-| | | |нови N 1740 ( 1740-98-п ) "Про затверд-| | | |ження Порядку сплати збору на обов'язкове| | | |пенсійне страхування з окремих видів гос-| | | |подарських операцій") і не нараховували| | | |збір на обов'язкове пенсійне страхування,| | | |мають заборгованість до цього фонду? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 6.4. |Чи застосовується стаття 6 Декрету Кабі-| 01-8/292 |ІВ N 2, | |нету Міністрів України від 26.12.92 N| 21.06.99 |1999 р., | |13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок |( v_292800-99 )|стор.45-46 | |з громадян" у разі нарахування збору на| |п.2.2 | |обов'язкове державне пенсійне страхування| | | |підприємцям - фізичним особам? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 6.5. |Чи сплачується збір на обов'язкове дер-| 01-8/612 |ІВ N 1, | |жавне пенсійне страхування з комісійної| 30.12.99 |2000 р., | |торгівлі вживаними ювелірними виробами із|( v_612800-99 )|стор.18, | |золота? | |п.7 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 6.6. |Як обчислюється збір на обов'язкове | 01-8/718 | | |державне пенсійне страхування з доходу |04.12.2000 | | |громадян-суб'єктів підприємницької |( v_718800-00 )| | |діяльності? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 27. Тара | ----------------------------------------------------------------------------| 7.1. |Чи зобов'язаний покупець (одержувач)| 01-8/281 |ІВ N 2, | |сплачувати постачальнику крім штрафу за| 27.04.95 |1995 р., | |порушення строку повернення засобів упа-|( v_281800-95 )|стор. 13, | |ковки, ще й вартість їх у разі втрати цих| |п.2.1 | |засобів, за умов, коли покупцем сплачена| | | |заставна вартість тари, що нижча за фак-| | | |тичну? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 7.2. |Чи правомірні вимоги покупця про стягнен-| 01-8/281 |ІВ N 2, | |ня з одержувача тари (виготовлювача про-| 27.04.95 |1995 р., | |дукції) витрат, пов'язаних з поверненням|( v_281800-95 )|стор. 14, | |тари автотранспортом? | |п.2.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 7.3. |З якої ціни - придбання чи реалізації -| 01-8/241 |ІВ N 3, | |повинен обчислюватись штраф, передбачений| 01.07.96 |1996 р., | |статтею 23 Закону України "Про захист|( v_241800-96 )|стор. 45, | |прав споживачів" ( 1023-12 ), та чи слід| |п.8 | |включати в неї вартість склотари, у яку| | | |затарено товар? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 28. Третейський суд | ----------------------------------------------------------------------------| 8.1. |Чи застосовується на території України| 01-8/391 |ІВ N 3, | |пункт 15 Положення про третейський суд| 14.10.98 |1998 р., | |для вирішення господарських спорів між|( v_391800-98 )|стор.48-49 | |об'єднаннями, підприємствами, організаці-| |п.11 | |ями і установами, затвердженого постано-| | | |вою Державного арбітражу при Раді Мініст-| | | |рів СРСР від 30.12.75 ( v0121400-75 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 8.2. |Чи може бути підставою для зупинення| 01-8/612 |ІВ N 1, | |термінів, передбачених статтями 1 і 2| 30.12.99 |2000р., | |Закону України "Про порядок здійснення|( v_612800-99 )|стор.18 | |розрахунків в іноземній валюті",| |п. 5 | |( 185/94-ВР ) прийняття позовної заяви| | | |третейським судом? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 29. Угоди. Загальні положення | ----------------------------------------------------------------------------| 9.1. |Чи дійсний господарський договір, який не| 01-8/237 |ІВ N 2, | |був завізований головним бухгалтером? | 07.04.94 |1994 р., | | |( v_237800-94 )|стор. 30, | | | |п.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.2. |Чи можливе прийняття арбітражним судом| 01-8/25 |ІВ N 1, | |рішення про визнання договору недійсним,| 24.01.97 |1997 р., | |якщо сторони домовились про його розір-|( v8_25800-97 )|стор. 32, | |вання до розгляду справи по суті? | |п.2 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.3. |Чи є дійсними укладені благодійницькою| 01-8/9 |ІВ N 1, | |організацією угоди, пов'язані з викорис-| 14.01.98 |1997 р., | |тання надходжень від її фінансової діяль-|( v-8_9800-98 )|стор. 36 | |ності на будь-які інші цілі, крім благо-| | | |дійництва? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.4. |Чи може енергопостачальник спонукати спо-| 01-8/73 |ІВ N 1, | |живача енергії укласти договір користу-| 25.02.98 |1998 р., | |вання електричною енергією? Хто визначає|( v8_73800-98 )|стор. 45 | |тарифи на передачу і постачання електрич-| | | |ної енергії? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.5. |Чи є дійсними угоди, укладені Торгово-| 01-8/80 |ІВ N 1, | |промисловою палатою України у суперечнос-| 05.03.98 |1998 р., | |ті з встановленими цілями її діяльності? |( v8_80800-98 )|стор. 51 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.6. |Чи може бути достроково розірваний дого-| 01-8/91 |ІВ N 1, | |вір найму у разі несплати наймачем плате-| 10.03.98 |1998 р., | |жів за користування теплоенергією, охоро-|( v8_91800-98 )|стор. 57, | |ну приміщення, опалення тощо? | |п.3 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.7. |Чи є дійсною угода про уступку вимоги про| 01-8/391 |ІВ N 3, | |стягнення заборгованості, якщо вона міс-| 14.10.98 |1998 р., | |тить пункти, що встановлюють зобов'язання|( v_391800-98 )|стор.46-47 | |нового кредитора повернути первісному| |п.8 | |кредитору витребувані від боржника кошти?| | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.8. |Чи може бути підставою для визнання не-| 01-8/292 |ІВ N 2, | |дійсним договору застави, який підлягає| 21.06.99 |1999 р., | |обов'язковому нотаріальному посвідченню,|( v_292800-99 )|стор.47-48 | |відсутність рішення вищого органу госпо-| |п.4 | |дарського товариства про передачу майна в| | | |заставу? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 9.9. |Який порядок укладання договорів на| 01-8/91 |ІВ N 2, | |охорону банків? | 02.03.2000 |2000р., | | | |стор.26-29 | ----------------------------------------------------------------------------| 30. Уступка вимоги і перевід боргу | ----------------------------------------------------------------------------| 0.1. |Чи має право кредитор, який уступив вимо-| 01-8/391 |ІВ N 3, | |гу іншій особі, вносити зміни або допов-| 14.10.98 |1998 р., | |нення до умов договору чи розірвати його?|( v_391800-98 )|стор.47, | | | |п.9 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 0.2. |Чи не суперечить вимогам чинного законо-| 01-8/612 |ІВ N 1, | |давства умова договору стосовно переводу| 30.12.99 |2000р., | |боргу про те, що чинність такого договору|( v_612800-99 )|стор.16 | |триває до виконання боржником зобов'язан-| |п.2 | |ня у повному обсязі з одночасним встанов-| | | |ленням терміну виконання договору? | | | ----------------------------------------------------------------------------| 31. Фінансові санкції | ----------------------------------------------------------------------------| 1.1. |Чи можуть органи державного контролю за| 01-8/233 |ІВ N 3, | |цінами застосовувати санкції, передбачені| 04.07.97 |1997 р., | |статтею 14 Закону України "Про ціни і ці-|( v_233800-97 )|стор. 39 | |ноутворення" ( 507-12 )? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1.2. |Чи звільняються учасники бартерних опера-| 01-8/452 |ІВ N 4, | |цій від сплати неустойки, встановленої| 24.11.97 |1997 р., | |Указами Президента України від 27.01.95|( v_452800-97 )|стор. 88-89| |"Про регулювання бартерних (товарообмін-| |п.1.2 | |них) операцій у галузі зовнішньоекономіч-| | | |ної діяльності" ( 84/95 ) та від 28.07.96| | | |"Про додаткові заходи щодо регулювання| | | |бартерних (товарообмінних) операцій у га-| | | |лузі зовнішньоекономічної діяльності"| | | |( 660/95 ) у зв'язку з тим, що вивезені| | | |за кордон товари там забраковано? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1.3. |Чи звільняється резидент від сплати | 01-8/452 |ІВ N 4, | |фінансових санкцій за порушення строків| 24.11.97 |1997 р., | |надходження валютної виручки, передбаче-|( v_452800-97 )|стор. 89, | |них Законом України "Про порядок здійс-| |п.1.3 | |нення розрахунків в іноземній валюті"| | | |( 185/94-ВР ), в зв'язку з тим, що двос-| | | |тороннім актом приймання встановлено не-| | | |належну якість експортованого товару? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1.4. |Які санкції можуть застосовуватись до| 01-8/314 |ІВ N 3, | |підприємців, що вже отримали ліцензію на| 17.08.98 |1998 р., | |право торгівлі алкогольними напоями та|( v_314800-98 )|стор.14-15 | |тютюновими виробами і мають місце для| |п.1.2 | |зберігання оптових партій цих виробів,| | | |але не зареєстрували ці місця? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1.5. |Чи підлягає списанню згідно із Законом| 01-8/314 |ІВ N 3, | |України "Про списання та реструктуризацію| 17.08.98 |1998 р., | |податкової заборгованості платників за|( v_314800-98 )|стор.16-17 | |станом на 31 березня 1997 року"| |п.1.4 | |( 314/97-ВР ) заборгованість за пенею,| | | |штрафними та фінансовими санкціями, що| | | |була виявлена до 31 березня 1997 року? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1.6. |За яких умов державна інспекція по конт-| 01-8/391 |ІВ N 3, | |ролю за цінами може застосовувати санк-| 14.10.98 |1998 р., | |ції, передбачені Законом України "Про ці-|( v_391800-98 )|стор.44-45 | |ни і ціноутворення" ( 507-12 ), до підп-| |п.5 | |риємств, що необгрунтовано одержали ви-| | | |ручку за паркування автомобілів на стоян-| | | |ці? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1.7. |Чи можуть юридичні особи бути звільнені| 01-8/612 | | |від відповідальності за несвоєчасний про-| 30.12.99 | | |даж надходжень в іноземній валюті, що мав|( v_612800-99 )| | |місце до набрання чинності Законом Украї-| | | |ни "Про внесення змін до деяких декретів| | | |Кабінету Міністрів України з питань ва-| | | |лютного регулювання" ( 295/97-ВР ), яким| | | |цю відповідальність скасовано? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1.8. |Яка відповідальність застосовується за | 01-8/204 |ІВ N 2, | |здійснення торгівлі імпортними | 10.05.2000 |2000р., | |тютюновими виробами за цінами, що не |( v_204800-00 )|стор.45, | |узгоджуються із визначеним у | |п.3 | |встановленому порядку граничним рівнем | | | |цін? | | | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1.9. |Який порядок накладення штрафів за | 01-8/204 |ІВ N 2, | |порушення юридичними особами правил | 10.05.2000 |2000р., | |діяльності на ринку цінних паперів? |( v_204800-00 )|стор.46, | | | |п.4 | ------+-----------------------------------------+---------------+-----------| 1.10. |Чи вправі органи державної контрольно- | 01-8/413 | | |ревізійної служби застосовувати до | 10.08.2000 | | |приватних підприємств фінансові санкції |( v_413800-00 )| | |на підставі пункту 10 статті 10 Закону | | | |України "Про державну контрольно- | | | |ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) | | | |та пункту 7 статті 11 Закону України | | | |"Про державну податкову службу в | | | |Україні" ( 509-12 )? | | | -----------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: