open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 січня 2001 р. N 35

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 280 ( 280-2013-п ) від 17.04.2013 }
Про затвердження Положення про порядок

надання Державній прикордонній службі та

виконання нею доручень правоохоронних і

розвідувальних органів щодо осіб,

які перетинають державний кордон України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 378 ( 378-2006-п ) від 29.03.2006

N 262 ( 262-2009-п ) від 25.03.2009

N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

{ У назві та тексті Постанови слова "Прикордонним військам"

замінено словами "Державній прикордонній службі", а слово

"ними" - словом "нею"; назву та текст постанови після

слова "правоохоронних" доповнено словами "і розвідувальних"

згідно з Постановою КМ N 378 ( 378-2006-п ) від 29.03.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок надання Державній
прикордонній службі та виконання нею доручень правоохоронних і
розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон
України (додається).

Прем'єр-міністр України В. ЮЩЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 січня 2001 р. N 35

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання Державній прикордонній службі

та виконання нею доручень правоохоронних і

розвідувальних органів щодо осіб, які

перетинають державний кордон України
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 378 ( 378-2006-п ) від 29.03.2006 }
{ У назві та тексті Положення слова "Прикордонні війська" в
усіх відмінках замінено словами "Державна прикордонна служба"
у відповідному відмінку, а слово "ними" - словом "нею"; у
тексті Положення слово "Держкомкордон" в усіх відмінках
замінено словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 378
( 378-2006-п ) від 29.03.2006 }

1. Це Положення визначає порядок надання Державній
прикордонній службі та виконання нею доручень правоохоронних
і розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний
кордон України (далі - доручення). Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 378
( 378-2006-п ) від 29.03.2006 }
2. Правоохоронні і розвідувальні органи під час надання, а
Державна прикордонна служба під час виконання доручень у своїй
діяльності керуються Конституцією ( 254к/96-ВР ), законами України
і цим Положенням. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 378
( 378-2006-п ) від 29.03.2006 }
3. Відповідно до законодавства можуть бути доручення щодо:
заборони в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства
протягом терміну, встановленого органами внутрішніх справ або
органами СБУ;
заборони виїзду за межі України громадян України або
іноземців та осіб без громадянства з тимчасовим затриманням або
вилученням документів на право виїзду за кордон чи без такого;
здійснення адміністративного затримання громадян України або
іноземців та осіб без громадянства;
інформування про факт перетинання державного кордону особами
та транспортними засобами, стосовно яких правоохоронними і
розвідувальними органами проводяться оперативно-розшукові,
контррозвідувальні або розвідувальні заходи; { Абзац п'ятий пункту
3 в редакції Постанови КМ N 378 ( 378-2006-п ) від 29.03.2006; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 262 ( 262-2009-п ) від
25.03.2009 }
проведення (із залученням у разі потреби службових осіб,
технічних та спеціальних засобів митних органів) огляду
транспортних засобів, на яких особи прямують через державний
кордон України, і майна, що їм належить, та вилучення виявлених
при цьому предметів й речовин, заборонених до вивезення і ввезення
в Україну, та предметів контрабанди.
4. Доручення Державній прикордонній службі правоохоронними і
розвідувальними органами надаються відповідно до їх компетенції за
наявності правових підстав, визначених законодавством, а також
даних про намір особи прямувати у визначений термін через
державний кордон України. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 378
( 378-2006-п ) від 29.03.2006 }
5. Доручення оформляються на бланку за зразком згідно з
додатком за підписом:
Міністра внутрішніх справ або його заступників, начальників
головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, управлінь, відділів МВС на
транспорті або їх заступників;
Голови СБУ або його заступників, начальників обласних
управлінь СБУ або їх заступників;
Голови Служби зовнішньої розвідки або його заступників;
начальників регіональних управлінь Держприкордонслужби або їх
заступників. У Держприкордонслужбі доручення можуть оформлятися
також за підписом Голови Держприкордонслужби або його першого
заступника - директора Департаменту охорони державного кордону;
начальника Управління державної охорони або його заступників;
Голови Державної податкової адміністрації або його
заступників, голів державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі або їх
заступників;
Голови ДПтС або його заступників, начальників територіальних
органів управління ДПтС в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі або їх заступників; { Абзац восьмий
пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від
20.10.2011 }
Генерального прокурора України, прокурора Автономної
Республіки Крим, прокурорів областей, мм. Києва та Севастополя,
міських, районних, міжрайонних прокурорів, військових прокурорів,
транспортних прокурорів, інших прокурорів або їх заступників;
начальника Головного управління розвідки Міноборони. { Пункт
5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 262 ( 262-2009-п )
від 25.03.2009 }
Разом з дорученням, що надається згідно з абзацом другим
пункту 3 цього Положення, надсилається завірена копія постанови,
винесеної відповідним правоохоронним органом, про заборону в'їзду
в Україну іноземцю або особі без громадянства. Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 378 ( 378-2006-п ) від
29.03.2006 }
6. Перед наданням Адміністрації Держприкордонслужби доручень
щодо заборони в'їзду в Україну посадових осіб органів влади
іноземних держав, членів дипломатичного та
адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв,
акредитованих в Україні, та членів їх сімей, представників
іноземних засобів масової інформації, акредитованих в Україні, МВС
чи СБУ погоджують таке рішення з Міністром закордонних справ або
одним з його заступників.
Стосовно заборони в'їзду в Україну іноземців, які є
засновниками, власниками або керівниками юридичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності в Україні, представників
іноземних релігійних організацій МВС чи СБУ інформують МЗС.

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 378
( 378-2006-п ) від 29.03.2006 }

8. У разі виникнення необхідності у терміновому виконанні
доручення може надаватися телеграмою або факсом з обов'язковим
наступним поданням оформленого бланка протягом трьох діб.
9. Доручення, що надійшли до Державної прикордонної служби,
беруться нею на контроль. { Абзац перший пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 378 ( 378-2006-п ) від
29.03.2006 }

{ Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 378 ( 378-2006-п ) від 29.03.2006 }

10. Для взяття на контроль доручення надсилаються на ім'я
Голови Держприкордонслужби або його першого заступника - директора
Департаменту охорони державного кордону. Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 378 ( 378-2006-п ) від
29.03.2006 }
11. Доручення, що надаються згідно з абзацами третім - шостим
пункту 3 цього Положення, Державною прикордонною службою беруться
на контроль не більше ніж на шість місяців. Якщо виникає потреба у
продовженні терміну контролю, відповідна посадова особа повинна
своєчасно повідомити про це посадову особу Державної прикордонної
служби, на адресу якої надавалося доручення. У разі коли у
дорученні термін контролю не зазначено, воно тримається на
контролі протягом тридцяти діб з дня його надходження до
відповідного органу охорони державного кордону. Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 378
( 378-2006-п ) від 29.03.2006 }
12. Доручення Державною прикордонною службою не приймаються
до виконання у тому разі, коли:
це не стосуються компетенції Державної прикордонної служби;
їх виконання призведе до порушення законодавства та прав
людини;
у них неправильно зазначені правові підстави надання
доручення, зокрема щодо заборони особі у праві в'їзду в Україну
або виїзду з України, не зазначені у повному обсязі відомості про
особу та спосіб зв'язку з правоохоронним або розвідувальним
органом чи посадовою особою, які надали доручення; { Абзац
четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 378 ( 378-2006-п ) від 29.03.2006 }
вони надійшли за підписом посадових осіб, не зазначених у
пункті 5, або не погоджені з посадовими особами, зазначеними у
пункті 6 цього Положення. { Абзац п'ятий пункту 12 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 378 ( 378-2006-п ) від
29.03.2006 }
13. Про відмову у виконанні доручення посадова особа
Державної прикордонної служби інформує відповідний правоохоронний
або розвідувальний орган чи посадову особу, які надали доручення,
із зазначенням причини відмови. Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 378
( 378-2006-п ) від 29.03.2006 }
14. Виконання доручень здійснюється в пунктах пропуску через
державний кордон України військовослужбовцями Державної
прикордонної служби під час перевірки в осіб документів на право
в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію або
виїзду з України.
15. Відповідно до міжнародних договорів України з суміжними
державами про здійснення спільного прикордонного контролю в
пунктах пропуску через державний кордон України Державна
прикордонна служба може проводити обмін інформацією з
прикордонними службами цих держав про осіб, стосовно яких є
доручення щодо обмеження їх права виїзду за межі держави
проживання (перебування). Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 378
( 378-2006-п ) від 29.03.2006 }
16. Порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби
у разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України
осіб, стосовно яких є доручення, та порядок взаємодії органів
охорони державного кордону з правоохоронними і розвідувальними
органами визначається законодавством, у тому числі
нормативно-правовими актами Адміністрації Держприкордонслужби, які
затверджуються за погодженням з МВС, СБУ, Управлінням державної
охорони, Державною податковою адміністрацію, Мін'юстом, Службою
зовнішньої розвідки. Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 378
( 378-2006-п ) від 29.03.2006, N 1109 ( 1109-2011-п ) від
20.10.2011 }
17. Під час застосування до осіб обмежень щодо їх права
в'їзду в Україну або виїзду з України посадові особи Державної
прикордонної служби повинні роз'яснити їм підстави прийняття таких
рішень та порядок їх оскарження і на вимогу цих осіб видавати
відповідні письмові роз'яснення.

Зразок Додаток

до Положення
Реєстраційний номер, дата
або кутовий штамп з їх
зазначенням _______________________________________

(посада, прізвище та ім'я посадової
_______________________________________

особи Державної прикордонної служби,
_______________________________________

якій надсилається доручення, адреса)
ДОРУЧЕННЯ
__________________________________________________________________

(назва правоохоронного (розвідувального) органу, _________________________________________________________________

що надає доручення) Правові підстави надання доручення __________________________

(кримінальна справа, _________________________________________________________________
постанова прокурора або слідчого, оперативно-розшукова або _________________________________________________________________
контррозвідувальна справа, проведення розвідувальних заходів, _________________________________________________________________
а також норма закону, згідно з якою виконуватиметься доручення)
Відомості про особу (осіб), щодо якої (яких) надається
доручення ________________________________________________________

(громадянство, прізвище, ім'я (імена) та по батькові, _________________________________________________________________
число, місяць, рік народження, стать, місце проживання, серія та _________________________________________________________________
номер паспортного документа , коли і ким виданий, ймовірні _________________________________________________________________
напрямок та дата перетинання державного кордону України, країна _________________________________________________________________
виїзду (в'їзду)
Вид доручення _______________________________________________

(згідно з пунктом 3 Положення) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Термін контролю _____________________________________________
Про виконання доручення повідомити __________________________

(посада, прізвище та _________________________________________________________________
ініціали посадової особи, адреса, міжміський код, номер телефону, _________________________________________________________________
факсу, конфіденційного та ВЧ-зв'язку, у робочий та неробочий час) ____________________________________ ____________________
(посада особи правоохоронного органу) (підпис)
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 378
( 378-2006-п ) від 29.03.2006, N 262 ( 262-2009-п ) від
25.03.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: