open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про співробітництво в сфері дослідження та використання

космічного простору в мирних цілях
22 січня 2001 року
( Угоду затверджено Постановою КМ

N 1393 ( 1393-2001-п ) від 24.10.2001 )

Уряд України та Уряд Держави Ізраїль, що далі іменуються
"Сторонами", Враховуючи стабільний взаємний інтерес обох Сторін у мирному
використанні космічного простору; Зважаючи на бажання здійснювати розширене співробітництво між
Сторонами в космічній науці та відповідні інтереси в потенційному
застосуванні космічних технологій у мирних цілях; Усвідомлюючи, що співробітництво в сфері дослідження та
використання космічного простору в мирних цілях буде сприяти
укріпленню традиційних дружніх стосунків та взаємному розумінню
між народами обох країн; Визнаючи, що спільні зусилля щодо розвитку космосу, науки,
техніки та технологій є значним фактором у розвитку обох країн погодились про наступне:
Стаття 1
Національне космічне агентство України та Ізраїльське
космічне агентство будуть Виконавчими агентствами для цілей цієї
Угоди (далі - Виконавчі агентства).
Стаття 2
Виконавчі агентства визначатимуть сферу взаємних інтересів та
шукатимуть шляхи розвитку спільних програм у сфері досліджень та
мирного використання космічного простору, а також здійснювати
активну співпрацю в межах цих програм.
Стаття 3
Спільні цивільні програми можуть здійснюватися за такими
напрямками: супутникове обладнання спостереження та вимірювання; наземні спостереження; космічні дослідження з використанням наземної інфраструктури; програми обміну студентами та науковими співробітниками та
освітня діяльність.
Стаття 4
Виконавчі агентства сприятимуть розвитку співробітництва у
таких формах: - спільні дослідження, взаємні наукові та технологічні
програми; - обмін спеціалістами та експертами за взаємною згодою з
метою прийняття участі у здійсненні цих програм; - організація спільних семінарів, конференцій, виставок,
навчання; - обмін науково-технічною інформацією та документацією; - створення спільних наукових та технічних центрів,
лабораторій та фондів підтримки спільної діяльності. За взаємною згодою Виконавчі агентства можуть здійснювати
співробітництво в інших формах.
Стаття 5
Строки дії та умови спільних програм у рамках цієї Угоди
визначатимуться виконавчими угодами між Виконавчими агентствами,
які включатимуть, в тому числі та за певних обставин, характер та
сфери застосування програм, взаємні зобов'язання задіяних
агентств, право інтелектуальної власності, відповідні обов'язки та
механізми врегулювання розбіжностей.
Стаття 6
Кожне з Виконавчих агентств нестиме відповідальність за
фінансування спільних програм у рамках цієї Угоди відповідно до
своїх зобов'язань, які передбачені виконавчими угодами,
зазначеними у Статті 5, та з врахуванням чинного законодавства
кожної з Сторін.
Стаття 7
Спільна діяльність повинна здійснюватись відповідно до
національного законодавства держав Сторін та підпорядковуватись
умовам фінансування, передбачених для цілей цієї діяльності. Угода
не змінює прав та зобов'язань кожної із Сторін, передбачених
іншими двосторонніми та багатосторонніми угодами, в яких бере
участь ця Сторона.
Стаття 8
Кожна Сторона зобов'язується не передавати, без письмового
узгодження з іншою Стороною, інформацію щодо результатів,
отриманих під час виконання програм у рамках цієї Угоди, третій
Стороні. Загальнодоступна інформація, що стосується цієї Угоди, може
бути використана Стороною тільки в своїй частині програми та,
залежно від участі іншої Сторони, після відповідного узгодження з
нею.
Стаття 9
Виконавчі угоди мають включати положення щодо передачі
технічних даних та майна, їх маркування та ідентифікації.
Стаття 10
Ця Угода не передбачає ніякої спільної винахідницької
діяльності. Проте, згідно зі Статтею 5, якщо спільні програми у
рамках цієї Угоди передбачатимуть спільну винахідницьку
діяльність, відповідні виконавчі угоди можуть включати відповідні
положення щодо захисту та розподілення прав у будь-якій формі
інтелектуальної власності, що може виникнути.
Стаття 11
З метою забезпечення ефективного виконання спільної
діяльності, Виконавчі агентства повинні регулярно проводити, за
взаємною згодою, консультації та обмін фахівцями та експертами.
Стаття 12
Будь-які розбіжності або суперечки щодо тлумачення та
застосування цієї Угоди повинні вирішуватися шляхом проведення
консультацій між Сторонами.
Стаття 13
Кожна Сторона повинна дипломатичними каналами повідомити іншу
Сторону про виконання всіх внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття чинності цією Угодою. Ця Угода набуває
чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про
виконання внутрішньодержавних процедур.
Стаття 14
Ця Угода діє протягом 5 років та автоматично продовжується на
наступні 5 років, якщо будь-яка із Сторін за шість (6) місяців до
закінчення відповідного періоду дії цієї Угоди не надасть
письмового повідомлення інший Стороні про намір припинити її дію.
Закінчення строку дії цієї Угоди не повинне перешкоджати розвитку
незавершених проектів, виконання яких має продовжуватися до їх
завершення, відповідно до домовленості щодо строків та умов.
Стаття 15
Ця Угода може бути змінена або доповнена за взаємною
письмовою згодою Сторін. Будь-які зміни або доповнення до цієї
Угоди повинні набувати чинності в порядку, передбаченому для
набуття чинності Угодою.
Засвідчуючи викладене, особи, що підписалися нижче, належним
чином уповноважені своїми відповідними Урядами, підписали цю
Угоду.
Вчинено в м. Київ 22 січня 2001 року, що відповідає _________ 5761 року Іудейського календаря, у двох примірниках
українською мовою, на івриті та англійською мовою, при цьому всі
тексти є автентичними. У разі розбіжностей щодо тлумачення
положень Угоди перевагу матиме текст, викладений англійською
мовою.
За Уряд України За Уряд Держави Ізраїль

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: