open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Кабінетом Міністрів України та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією

про повітряне сполучення
( Угоду затверджено Постановою КМ

N 1587 ( 1587-2002-п ) від 25.10.2002 )

Кабінет Міністрів України та Велика Соціалістична Народна
Лівійська Арабська Джамагирія, далі "Договірні Сторони", будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,
відкритої для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ), бажаючи укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між їх відповідними територіями та за їх межами, домовились про таке:
Стаття 1
Визначення
1. У цій Угоді, якщо контекст не припускає іншого: a) термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію, відкриту для підписання в Чикаго сьомого грудня
1944 року ( 995_038 ) та містить будь-який Додаток, прийнятий
згідно зі Статтею 90 цієї Конвенції, або будь-яку поправку до
Додатків ( 995_655 ) або Конвенції згідно з її Статтями 90 та 94,
у тій мірі, у якій ці Додатки або поправки прийняті обома
Договірними Сторонами; b) термін "авіаційні власті" означає щодо України - Державний
департамент авіаційного транспорту, а щодо Великої Соціалістичної
Народної Лівійської Арабської Джамагирії - Адміністрацію цивільної
авіації Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської
Джамагирії або в обох випадках - будь-яку особу чи орган, які
уповноважені здійснювати будь-які функції, що в цей час
виконуються згаданими властями; c) термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, яке призначене та отримало дозвіл відповідно до
Статті 3 цієї Угоди; d) терміни "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне
повітряне сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з
некомерційними цілями" мають значення відповідно до Статей 2 та 96
Конвенції ( 995_038 ); e) термін "тариф" означає ціни, які сплачуються за
перевезення пасажирів і вантажу, та умови, згідно з якими ці ціни
застосовуються, включаючи ціни та умови стосовно агентських та
інших додаткових послуг, але за винятком винагороди й умов
стосовно перевезення пошти; f) термін "ємність": (i) щодо повітряного судна означає комерційне завантаження
цього повітряного судна на маршруті або частині маршруту; (ii) щодо встановленого повітряного сполучення означає
ємність повітряного судна, яке використовується на цьому
сполученні, помножену на частоту польотів, здійснених цим
повітряним судном протягом певного періоду на маршруті або частині
маршруту. 2. Додаток до цієї Угоди вважається частиною цієї Угоди та
усі посилання на неї включатимуть посилання на Додаток, якщо не
передбачено інше.
Стаття 2
Надання прав
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, вказані в цій Угоді, з метою встановлення регулярних
міжнародних повітряних сполучень по маршрутах, вказаних у Додатку
до неї (далі відповідно "договірні лінії" та "встановлені
маршрути"). 2. Кожне авіапідприємство, призначене будь-якою Договірною
Стороною, під час експлуатації договірних ліній по встановлених
маршрутах буде користуватися такими правами: a) здійснювати політ без посадки через територію іншої
Договірної Сторони; b) здійснювати зупинки з некомерційними цілями на території
іншої Договірної Сторони; c) здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони
в пунктах, вказаних у Додатку до цієї Угоди, з метою прийняття на
борт та/або зняття міжнародного комерційного завантаження -
пасажирів, вантажу і пошти. 3. Вказане в пункті 2 цієї Статті не буде розглядатися як
право призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони
брати на борт пасажирів, вантаж та пошту для перевезення за
винагороду чи на умовах оренди між пунктами на території іншої
Договірної Сторони.
Стаття 3
Призначення та дозволи на виконання польотів
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне або
декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах або відкликати чи замінити такі
призначення, повідомивши про це письмово іншу Договірну Сторону. 2. Після одержання такого призначення інша Договірна Сторона
відповідно до положень пунктів 3 та 4 цієї Статті без затримки
надасть кожному призначеному авіапідприємству відповідний дозвіл
на виконання польотів. 3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони, перш ніж
видати дозвіл на виконання польотів, можуть зажадати від
авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною, доказів
того, що воно здатне виконувати умови, передбачені законодавством,
які звичайно та обгрунтовано застосовуються такими властями при
здійсненні міжнародних повітряних сполучень згідно з положеннями
Конвенції ( 995_038 ). 4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в паданні
дозволу на польоти, вказаного в пункті 2 цієї Статті, або
встановити такі умови, які вона вважатиме необхідними при
користуванні призначеним авіапідприємством правами, вказаними в
Статті 2 цієї Угоди, у будь-якому випадку, коли згадана Договірна
Сторона не має задовільних доказів того, що переважне володіння
авіапідприємством та фактичний контроль над ним належать
Договірній Стороні, що призначає авіапідприємство, або її
громадянам. 5. Коли авіапідприємство або авіапідприємства таким чином
призначені та отримали дозвіл, вони можуть розпочати експлуатацію
договірних ліній за умови, що тарифи, встановлені відповідно до
положень Статті 12 цієї Угоди, введені в дію на таких лініях. 6. Будь-яка Договірна Сторона матиме право відповідно до
положень цієї Статті замінити будь-яке авіапідприємство, яке вона
раніше призначила, іншим авіапідприємством і/або призначити
додаткове. Щойно призначене авіапідприємство матиме такі ж самі
права та нестиме такі ж зобов'язання, як і авіапідприємство, яке
воно заміняє. На додатково призначене авіапідприємство поширюються
такі ж самі права та зобов'язання.
Стаття 4
Скасування або тимчасове припинення дозволів

на виконання польотів
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
виконання польотів або тимчасово припинити користування
авіапідприємством, призначеним іншою Договірною Стороною, правами,
вказаними в Статті 2 цієї Угоди, або встановити такі умови, які
вона може вважати необхідними при користуванні цими правами: a) у будь-якому випадку, коли вона не має задовільних доказів
того, що переважне володіння авіапідприємством та фактичний
контроль над ним належать Договірній Стороні, яка призначає
авіапідприємство, або її громадянам; або b) у випадку, коли згадане авіапідприємство не дотримується
законодавства Договірної Сторони, яка надає ці права; або c) у випадку, коли авіапідприємство іншим чином не може
здійснювати експлуатацію відповідно до умов, передбачених цією
Угодою. 2. Якщо негайне скасування, тимчасове припинення або
встановлення умов, вказаних у пункті 1 цієї Статті, не є
необхідним для запобігання подальшим порушенням законодавства,
такі права будуть використані лише після консультації з іншою
Договірною Стороною відповідно до Статті 17 цієї Угоди.
Стаття 5
Застосовність законодавства
1. Законодавство однієї Договірної Сторони, яке регулює вхід
на її територію, перебування в її межах та вихід з неї повітряних
суден, зайнятих у міжнародній аеронавігації, або експлуатацію і
навігацію таких повітряних суден під час їх перебування в межах її
території, застосовуватиметься до повітряних суден будь-якого
авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною. 2. Законодавство однієї Договірної Сторони щодо прибуття до
її території, перебування в її межах, транзиту та відправлення з
неї пасажирів, екіпажів, вантажу та пошти, зокрема, формальності
щодо паспортних, митних, валютних та санітарних заходів будуть
застосовуватися до пасажирів, екіпажів, вантажу та пошти
повітряних суден будь-якого авіапідприємства, призначеного іншою
Договірною Стороною, під час їх перебування у межах згаданої
території.
Стаття 6
Визнання посвідчень та свідоцтв
1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними однією
з Договірних Сторін, та строк дії яких не вичерпаний, будуть
визнані дійсними іншою Договірною Стороною за умови, що вимоги,
згідно з якими такі посвідчення або свідоцтва були видані чи
визнані дійсними, дорівнюють або перевищують мінімальні стандарти,
які встановлені або можуть встановлюватися час від часу згідно з
Конвенцією ( 995_038 ). 2. Кожна Договірна Сторона, однак, при польотах над своєю
власною територією залишає за собою право відмовити у визнанні
чинними посвідчень про кваліфікацію і свідоцтв, виданих її власним
громадянам чи визнаних дійсними іншою Договірною Стороною або
іншою державою.
Стаття 7
Збори за користування
Будь-які збори за користування кожним аеропортом, включаючи
його споруди, технічні й інші засоби та послуги, а також будь-які
збори за користування аеронавігаційними засобами, засобами зв'язку
та послугами, стягуватимуться відповідно до ставок, встановлених
кожною Договірною Стороною, і не перевищуватимуть ті, що
сплачуються її національним повітряним судном, зайнятим у
подібних міжнародних повітряних сполученнях.
Стаття 8
Мита та процедури
1. Повітряні судна призначеного авіапідприємства будь-якої
Договірної Сторони, які здійснюють міжнародні повітряні
сполучення, а також їх комплектне бортове обладнання, запаси
палива та мастильних матеріалів, бортові запаси (включаючи
продукти харчування, напої та тютюнові вироби), що знаходяться на
борту таких повітряних суден, звільнятимуться від сплати всіх мит,
зборів за огляд та інших подібних мит або податків по прибутті на
територію іншої Договірної Сторони за умови, що таке обладнання,
матеріали та запаси залишаються на борту повітряного судна до
моменту їх вивозу у зворотному напрямку. 2. Також звільнятимуться від сплати таких мит і податків, за
винятком зборів за надане обслуговування: a) бортові запаси, що взяті на борт на території однієї
Договірної Сторони в межах лімітів, встановлених органами згаданої
Договірної Сторони, та призначені для використання на борту
повітряного судна будь-якого призначеного авіапідприємства іншої
Договірної Сторони, яке здійснює міжнародне сполучення; та b) запасні частини та обладнання, ввезені на територію
будь-якої Договірної Сторони для технічного обслуговування або
ремонту повітряних суден, які експлуатуються при міжнародних
сполученнях призначеним авіапідприємством іншої Договірної
Сторони; та c) паливо та мастильні матеріали, призначені для забезпечення
повітряного судна призначеного авіапідприємства іншої Договірної
Сторони, яке експлуатує договірні лінії, навіть якщо ці запаси
споживаються на частині маршруту над територією Договірної
Сторони, де вони були прийняті на борт. 3. Стосовно матеріалів, вказаних в пункті 2 цієї Статті вище,
може бути висунута вимога зберігання їх під митним наглядом або
контролем. 4. Комплектне бортове обладнання, а також матеріали, запаси
та запасні частини, які знаходяться на борту повітряного судна, що
експлуатується призначеним авіапідприємством будь-якої Договірної
Сторони, можуть бути розвантажені на території іншої Договірної
Сторони тільки за згодою митних органів цієї території. У такому
випадку вони можуть бути розміщені під наглядом згаданих органів
доти, доки вони не будуть вивезені у зворотному напрямку або не
отримають іншого призначення згідно з митними правилами. 5. Необхідні документи призначеного авіапідприємства
будь-якої Договірної Сторони, включаючи авіаквитки, авіавантажні
накладні, а також рекламні матеріали, будуть звільнені від сплати
всіх мит та податків на території іншої Договірної Сторони. 6. Багаж і вантаж прямого транзиту будуть звільнені від
сплати мит та інших подібних податків.
Стаття 9
Пряме транзитне сполучення
Пасажири, багаж і вантаж прямого транзиту через територію
будь-якої Договірної Сторони, які не залишають відведеної для
такої мети зони аеропорту, будуть підлягати лише спрощеному
контролю, за винятком заходів з безпеки для запобігання
насильству, повітряному піратству та контрабанді наркотичних
речовин.
Стаття 10
Принципи, що регулюють експлуатацію

договірних ліній
1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін буде
надана справедлива та рівна можливість експлуатації договірних
ліній по встановлених маршрутах між їх відповідними територіями. 2. Під час здійснення повітряних сполучень призначене
авіапідприємство кожної Договірної Сторони враховуватиме інтереси
призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони, щоб не
зашкодити перевезенням, які здійснюються останніми за цими ж
маршрутами або частинами маршрутів. 3. Договірні лінії, які експлуатуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, будуть відповідати
суспільним потребам у перевезеннях по встановлених маршрутах, та
кожне призначене авіапідприємство матиме головною метою надання
такої ємності, яка при розумному коефіцієнті завантаження
повітряного судна відповідала б існуючим та обгрунтовано
очікуваним потребам у перевезеннях пасажирів, вантажу і пошти між
територіями обох Договірних Сторін. 4. Договірні лінії будуть експлуатуватися призначеними
авіапідприємствами відповідно до загальних принципів, що ємність
залежить від: a) потреб у перевезеннях між країнами відправлення та
призначення; b) потреб у перевезеннях зони, через яку проходять договірні
лінії; та c) потреб у транзитних перевезеннях авіапідприємств.
Стаття 11
Розклади
1. Розклади руху по договірних лініях будуть подаватися
авіаційним властям обох Договірних Сторін для затвердження не менш
ніж за шістдесят (60) днів до запропонованої дати їх введення. В
особливих випадках цей строк може бути скорочений за згодою
згаданих властей. 2. Будь-які наступні зміни до затвердженого розкладу
призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони будуть
подаватися авіаційним властям іншої Договірної Сторони для
затвердження.
Стаття 12
Тарифи
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії будуть
встановлюватися на розумних рівнях з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи собівартість економічної експлуатації,
помірний прибуток, характеристики авіалінії (такі, як показники
швидкості та комфорту) та ставки, які встановлюються іншими
авіапідприємствами, які експлуатують цей маршрут або будь-яку його
частину. Ці тарифи будуть визначені відповідно до нижченаведених
положень цієї Статті. 2. Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї Статті, повинні, по
можливості, бути погоджені між призначеними авіапідприємствами по
кожному з встановлених маршрутів шляхом проведення консультації з
іншими авіапідприємствами, які експлуатують цей маршрут або його
частину. Погоджені таким чином тарифи підлягають затвердженню
авіаційними властями Договірних Сторін. 3. Погоджені таким чином тарифи повинні подаватися авіаційним
властям обох Договірних Сторін для затвердження не менш ніж за
шістдесят (60) днів до пропонованої дати їх введення за винятком,
коли згадані власті згодні скоротити цей період в особливих
випадках. 4. Затвердження тарифів може здійснюватися прискорено; або,
якщо жодні з авіаційних властей не виказали незгоди протягом
тридцяти (30) днів від дати подання відповідно до пункту 3 цієї
Статті, тарифи будуть вважатися затвердженими. У випадку, якщо
період для подання скорочено, як передбачено у пункті 3, авіаційні
власті можуть домовитись, що період, протягом якого будь-яка
незгода може бути виказана, буде скорочено відповідно. 5. Якщо призначені авіапідприємства не можуть погодитися щодо
будь-якого з цих тарифів, або якщо з будь-якої іншої причини тариф
не може бути погоджений відповідно до положень пункту 2 цієї
Статті, авіаційні власті Договірних Сторін будуть намагатися
встановити тариф за взаємною згодою. 6. Якщо авіаційні власті не можуть погодитися щодо
затвердження будь-якого тарифу, поданого їм згідно з пунктом 2
цієї Статті або подання тарифу згідно з пунктом 3, спір буде
врегульовано відповідно до положень Статті 19 цієї Угоди. 7. Встановлені тарифи залишатимуться в дії доти, доки не
будуть встановлені нові тарифи відповідно до положень цієї Статті. 8. Жоден тариф не буде введено в дію, якщо авіаційні власті
будь-якої Договірної Сторони не затвердили його.
Стаття 13
Фінансові положення
1. Призначене авіапідприємство однієї Договірної Сторони буде
вільно продавати авіатранспортні перевезення на території іншої
Договірної Сторони за місцеву чи будь-яку вільно конвертовану
валюту безпосередньо або через агентів згідно з відповідними
дозволами та національним законодавством. 2. Кожна Договірна Сторона надає призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільно
переказувати до його головного офісу у вільно конвертованій валюті
за офіційним курсом обміну відповідно до правил валютного обміну
на час запиту про такий переказ сальдо доходів, отриманих за
перевезення пасажирів, пошти та вантажу таким авіапідприємством на
її території.
Стаття 14
Представництва
Для забезпечення експлуатації договірних ліній призначеному
авіапідприємству будь-якої Договірної Сторони буде надано право
утримувати своє представництво на території іншої Договірної
Сторони з необхідним адміністративним, комерційним і технічним
персоналом. Представництва призначеного авіапідприємства будуть
зареєстровані у відповідності до чинного законодавства країни
перебування.
Стаття 15
Авіаційна безпека
1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями з міжнародного
права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне
зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів
незаконного втручання складає невід'ємну частину цієї Угоди. Не
обмежуючи загальну застосовність своїх прав та зобов'язань
згідно з міжнародним правом, Договірні Сторони будуть діяти
відповідно до положень Конвенції про злочини та деякі інші акти,
що здійснюються на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14
вересня 1963 року ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970
року ( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), Протоколу про боротьбу
з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують
міжнародну цивільну авіацію, підписаного в Монреалі 24 лютого 1988
року ( 995_269 ), та положень чинних двосторонніх угод між
Договірними Сторонами, а також угод, що будуть укладені між ними в
майбутньому. 2. Договірні Сторони будуть надавати одна одній на прохання
усю допомогу, необхідну для запобігання незаконному захопленню
повітряних суден та іншим протиправним діям, спрямованим проти
безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та екіпажів,
аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якій іншій
загрозі безпеці цивільної авіації. 3. Договірні Сторони діятимуть відповідно до положень з
авіаційної безпеки та технічних вимог, встановлених Міжнародною
організацією цивільної авіації та визначених як Додатки
( 995_655 ) до Конвенції ( 995_038 ), у тій мірі, у якій такі
положення та вимоги застосовні до Договірних Сторін; вони будуть
вимагати, щоб експлуатанти повітряних суден, зареєстрованих ними,
або експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються чи мають
основне місце діяльності на їх території, та експлуатанти
аеропортів на їх території діяли згідно з такими положеннями з
авіаційної безпеки. 4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання зазначених у пункті 3 положень з авіаційної
безпеки, котрі передбачені іншою Договірною Стороною щодо входу на
її територію, виходу з неї або перебування в її межах. Кожна
Договірна Сторона забезпечить вживання необхідних заходів в межах
своєї території для захисту повітряних суден та огляду пасажирів,
екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів перед та під
час посадки чи навантаження. Кожна Договірна Сторона також
доброзичливо розгляне будь-яке прохання іншої Договірної Сторони
щодо вживання обгрунтованих спеціальних заходів безпеки у випадку
конкретної загрози. 5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільних повітряних суден, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажів, аеропортів та аеронавігаційних засобів, Договірні
Сторони надаватимуть одна одній допомогу шляхом полегшення зв'язку
та прийняття відповідних заходів, спрямованих на швидке та
безпечне усунення таких дій чи загрози дій.
Стаття 16
Розслідування авіаційної події
1. Кожна Договірна Сторона бере на себе зобов'язання
полегшити та надати допомогу повітряному судну іншої Договірної
Сторони та його пасажирам і екіпажу у випадку непередбачених
обставин або авіаційної події на її території. Така допомога буде
подана будь-якою з Договірних Сторін таким же чином і в тій мірі,
як та, що надається своєму власному повітряному судну, пасажирам
та екіпажу. 2. У випадку авіаційної події, непередбачених обставин,
вимушеної посадки, пошкодження чи зруйнування, що трапилися з
повітряним судном однієї Договірної Сторони, інша Договірна
Сторона буде: a) діяти відповідно до положень Додатка 13 ( 995_655 ) до
Конвенції ( 995_038 ); b) надавати всю можливу допомогу вказаному повітряному судну; c) негайно вживати всіх можливих заходів, щоб надати допомогу
екіпажу і пасажирам, які потрапили в авіаційну подію; d) негайно інформувати іншу Договірну Сторону про авіаційну
подію; e) охороняти пошту, багаж та вантаж, які перевозяться на
борту повітряного судна; f) зберігати всі уламки, що уціліли, та записи приладу -
самописця зруйнованого повітряного судна, а також документацію,
яка знаходиться на борту повітряного судна, та всю супутню
документацію щодо польоту. 3. Договірна Сторона, на території якої трапилася авіаційна
подія, вживе необхідних заходів для розслідування обставин та
причин авіаційної події та на запит іншої Договірної Сторони
дозволить представникам іншої Договірної Сторони вільний в'їзд до
своєї території, щоб бути присутніми як спостерігачі під час
розслідування авіаційної події. 4. Договірна Сторона після проведення розслідування
повідомить його результати іншій Договірній Стороні та, на запит,
перша Договірна Сторона підготує копії всіх документів, що
стосуються авіаційної події. Ці копії міститимуть всі документи і
дані, які необхідні згідно з законодавством щодо міжнародних
польотів у межах території Договірної Сторони, яка здійснює
розслідування.
Стаття 17
Консультації
1. Час від часу між авіаційними властями Договірних Сторін
будуть проводитися консультації для забезпечення тісного
співробітництва з усіх питань щодо виконання цієї Угоди. 2. Будь-яка Договірна Сторона може у будь-який час зажадати
проведення консультацій з будь-яких питань, що стосуються цієї
Угоди. Вказані консультації розпочнуться не пізніше тридцяти (30)
днів з дати подання запиту другої Договірної Сторони, якщо інше не
погоджено між Договірними Сторонами.
Стаття 18
Надання статистичних даних
1. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони будуть надавати
авіаційним властям іншої Договірної Сторони на їх запит періодичні
та інші статистичні дані. 2. Такі дані повинні включати всю інформацію, яка є
обгрунтовано необхідною для визначення обсягу перевезень,
здійснених призначеним авіапідприємством по договірних лініях,
інформацію по пунктах відправлення та призначення таких
перевезень.
Стаття 19
Врегулювання спорів
1. Якщо між Договірними Сторонами виникає будь-який спір щодо
тлумачення чи застосування цієї Угоди, Договірні Сторони, у першу
чергу, будуть намагатися врегулювати його шляхом переговорів. 2. Якщо Договірні Сторони не можуть досягти врегулювання
спору шляхом переговорів, вони можуть домовитись про передачу
права вирішення спору будь-якій особі чи органу, або спір може
бути на прохання будь-якої Договірної Сторони винесений на розгляд
арбітражу в складі трьох арбітрів, двоє з яких, призначені кожною
з Договірних Сторін, призначають третього. Кожна з Договірних
Сторін призначить арбітра протягом шістдесяти (60) днів з дати
одержання по дипломатичних каналах однією Договірною Стороною від
іншої повідомлення з проханням арбітражного врегулювання спору, а
третього арбітра буде призначено протягом наступних шістдесяти
(60) днів. Якщо будь-яка з Договірних Сторін не може призначити
арбітра протягом встановленого періоду, або якщо третього арбітра
не призначено протягом встановленого періоду, Президент Ради
Міжнародної організації цивільної авіації може на прохання
будь-якої Договірної Сторони призначити арбітра чи арбітрів, як
того потребує справа. Якщо Президент є громадянином однієї з
Договірних Сторін або іншім чином не в змозі виконати цю функцію,
його заступник може зробити необхідні призначення. У будь-якому
випадку третій арбітр повинен бути громадянином третьої держави та
буде діяти як президент арбітражного органу. 3. Договірні Сторони зобов'язуються виконати будь-яке
рішення, прийняте згідно з пунктом 2 цієї Статті. 4. Кожна Договірна Сторона бере на себе сплату необхідних
видатків та винагороди свого арбітра; сплата необхідних видатків
та винагороди третього арбітра, а також видатків щодо роботи
арбітражу буде розподілена нарівно Договірними Сторонами.
Стаття 20
Внесення поправок
1. Якщо будь-яка з Договірних Сторін вважає за доцільне
змінити положення цієї Угоди, вона може запитати консультації з
іншою Договірною Стороною щодо запропонованого внесення змін у
відповідності до пункту 2 Статті 17. Будь-які поправки, погоджені
таким чином, набудуть чинності після їх підтвердження обміном
нотами по дипломатичних каналах. 2. Будь-які поправки до Додатка можуть бути внесені шляхом
прямого погодження між авіаційними властями Договірних Сторін та
набудуть чинності після їх підтвердження відповідними листами.
Стаття 21
Реєстрація в ICAO
Ця Угода та будь-які наступні поправки до неї будуть
зареєстровані в Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 22
Втрата чинності
Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час надіслати по
дипломатичних каналах іншій Договірній Стороні повідомлення про
своє рішення припинити чинність цієї Угоди. Таке повідомлення буде
одночасно надіслано до Міжнародної організації цивільної авіації.
Якщо таке повідомлення надіслано, ця Угода втратить чинність через
дванадцять (12) місяців з дати, коли повідомлення було одержано
іншою Договірною Стороною, якщо тільки повідомлення про втрату
чинності не відкликано за згодою до закінчення цього строку. Якщо
підтвердження про одержання іншою Договірною Стороною повідомлення
відсутнє, воно вважатиметься одержаним через чотирнадцять (14)
днів після отримання повідомлення Міжнародною організацією
цивільної авіації.
Стаття 23
Набуття чинності
Ця Угода укладена на необмежений період. Кожна Договірна Сторона надішле іншій Договірній Стороні
письмове повідомлення по дипломатичних каналах про завершення
виконання необхідних внутрішньодержавних процедур щодо набуття
цією Угодою чинності. Угода набуде чинності з дати одержання
останнього з цих двох повідомлень.
На підтвердження чого ті, що нижче підписалися, належним
чином уповноважені на це своїми відповідними Урядами, підписали цю
Угоду.
Вчинено в м. Тріполі 23 січня 2001 року, у двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, усі тексти
автентичні. Однак, у разі спору тексту англійською мовою буде
надано перевагу.
За Кабінет Міністрів За Велику Соціалістичну
України Народну Лівійську

Арабську Джамагирію
Леонід Костюченко Башир Рамадан Абу Джанах
Міністр Транспорту Заступник з питань

виробництва

Секретаря Генерального

Народного Комітету
Додаток
A. Призначені авіакомпанії України матимуть право здійснювати
регулярні міжнародні повітряні сполучення в обох напрямках за
маршрутами, визначеними нижче: ----------------------------------------------------------- Пункти | Проміжні | Пункти | Пункти | відправлення| пункти |призначення| за межами | ------------+----------------+-----------+----------------| Київ |три пункти, що | Тріполі |три пункти, що | |будуть визначені| |будуть визначені| |пізніше | |пізніше | -----------------------------------------------------------
B. Призначені авіакомпанії Великої Соціалістичної Народної
Лівійської Арабської Джамагирії матимуть право здійснювати
регулярні міжнародні повітряні сполучення в обох напрямках за
маршрутами, визначеними нижче:
------------------------------------------------------------ Пункти | Проміжні | Пункти | Пункти | відправлення| пункти |призначення| за межами | ------------+----------------+-----------+----------------| Тріполі |три пункти, що | Київ |три пункти, що | |будуть визначені| |будуть визначені| |пізніше | |пізніше | -----------------------------------------------------------
C. Будь-які проміжні пункти та пункти за межами підлягають
узгодженню між авіаційними властями обох Договірних Сторін та
можуть обслуговуватися призначеним авіапідприємством
(авіапідприємствами) кожної Договірної Сторони без використання
комерційних прав "П'ятої свободи повітря". D. 1. Кожне призначене авіапідприємство однієї Договірної
Сторони, яке здійснює перевезення або уповноважене здійснювати
перевезення по договірних лініях, може укладати ринкові
домовленості з співробітництва типу "блокд-спейс" чи "код-шерінг"
з: a) авіапідприємством чи авіапідприємствами будь-якої
Договірної Сторони; b) авіапідприємством чи авіапідприємствами третьої Сторони.
Якщо ця третя Договірна Сторона не уповноважує чи не дозволяє
подібні ринкові домовленості між авіапідприємствами іншої
Договірної Сторони та іншими авіапідприємствами для здійснення
перевезень до, з та через територію такої третьої країни,
Договірні Сторони мають право не визнавати такі домовленості. 2. Реалізація положень, зазначених вище, можлива тільки за
умов, що всі авіапідприємства: a) мають відповідні права на експлуатацію маршрутів; та b) експлуатують договірні лінії в межах частот та ємності,
визначених відповідними Угодами про повітряне сполучення між
Договірними Сторонами та компетентними властями відповідної
заінтересованої третьої Сторони. 3. "Код-шерінгові" авіапідприємства будуть надавати
пропоновані домовленості типу "код-шерінг" та "блокд-спейс" на
розгляд авіаційним властям обох Договірних Сторін не пізніше
сорока п'яти (45) днів до пропонованої дати їх введення. Такі
"код-шерінгові" домовленості та домовленості про "блокд-спейс"
підлягають затвердженню авіаційними властями обох Договірних
Сторін.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: