open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 24 січня 2001 р. N 41

Київ
Про внесення змін до обсягів

державного замовлення на 2000 рік

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів,
виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2000 рік,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня
2000 р. N 1198 ( 1198-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 32, ст. 1347, N 40, ст. 1704, N 46, ст. 2009), зміни, що
додаються.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 січня 2001 р. N 41
ЗМІНИ,

що вносяться до обсягів державного замовлення на

закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг

для державних потреб на 2000 рік ( 1198-2000-п )

1. У графі "Прийом, чоловік" таблиці 1 "Державне замовлення
на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих
кадрів":
1) у розділі "Аспірантура":
у підрозділі "Фізико-математичні науки" цифри "726" замінити
цифрами "727";
у підрозділі "Хімічні науки" цифри "178" і "146" замінити
відповідно цифрами "174" і "142";
у підрозділі "Біологічні науки" цифри "342" і "249" замінити
відповідно цифрами "333" і "240";
у підрозділі "Технічні науки" цифри "1683" і "1220" замінити
відповідно цифрами "1686" і "1221";
у підрозділі "Сільськогосподарські науки" цифри "324" і "209"
замінити відповідно цифрами "304" і "201";
у підрозділі "Історичні науки" цифри "253" замінити цифрами
"252";
у підрозділі "Економічні науки" цифри "1014" і "590" замінити
відповідно цифрами "1042" і "601";
у підрозділі "Філософські науки" цифри "119" замінити цифрами
"120";
у підрозділі "Ветеринарні науки" цифри "69" і "50" замінити
відповідно цифрами "72" і "54";
у підрозділі "Педагогічні науки" цифри "260" і "193" замінити
відповідно цифрами "268" і "198";
у підрозділі "Мистецтвознавство" цифри "83" і "72" замінити
відповідно цифрами "107" і "87";
у підрозділі "Інші" цифри "125" і "79" замінити відповідно
цифрами "92" і "93";
2) у розділі "Докторантура":
у підрозділі "Мистецтвознавство" цифри "8" і "8" замінити
відповідно цифрами "9" і "9";
у підрозділі "Інші" цифри "16" і "16" замінити відповідно
цифрами "15" і "15";
3) в обсягах державного замовлення на підготовку фахівців,
науково-педагогічних та робітничих кадрів по Мінкультури:
а) у розділі "Аспірантура, усього" цифри "105" і "90"
замінити відповідно цифрами "133" і "108";
у підрозділі "Педагогічні науки" цифри "14" і "12" замінити
відповідно цифрами "18" і "15";
у підрозділі "Мистецтвознавство" цифри "73" і "65" замінити
відповідно цифрами "97" і "80";
б) у розділі "Київський національний університет культури і
мистецтв" цифри "20" і "12" замінити відповідно цифрами "36" і
"23";
у підрозділі "Педагогічні науки" цифри "6" і "4" замінити
відповідно цифрами "10" і "7";
у підрозділі "Мистецтвознавство" цифри "6" і "3" замінити
відповідно цифрами "18" і "11";
в) у розділі "Національна музична академія" цифри "40" і "35"
замінити відповідно цифрами "45" і "40";
у підрозділі "Мистецтвознавство" цифри "38" і "33" замінити
відповідно цифрами "43" і "38";
г) у розділі "Докторантура" цифри "10" і "10" замінити
відповідно цифрами "11" і "11";
у підрозділі "Мистецтвознавство" цифри "7" і "7" замінити
відповідно цифрами "8" і "8";
ґ) у розділі "Київський національний університет культури і
мистецтв" цифри "2" і "2" замінити відповідно цифрами "3" і "3";
у підрозділі "Мистецтвознавство" цифри "1" і "1" замінити
відповідно цифрами "2" і "2";
4) в обсягах державного замовлення на підготовку фахівців,
науково-педагогічних та робітничих кадрів по Мінагрополітики:
а) у розділі "Аспірантура, усього" цифри "686" і "466"
замінити відповідно цифрами "691" і "464";
б) у підрозділі "Фізико-математичні науки" цифру "3" замінити
цифрою "4";
в) у підрозділі "Хімічні науки" цифри "4" і "4" замінити
відповідно цифрами "0" і "0";
г) у підрозділі "Біологічні науки" цифри "92" і "58" замінити
відповідно цифрами "83" і "49";
ґ) у підрозділі "Технічні науки" цифри "81" і "69" замінити
відповідно цифрами "84" і "70";
д) у підрозділі "Сільськогосподарські науки" цифри "298" і
"190" замінити відповідно цифрами "278" і "182";
е) у підрозділі "Історичні науки" цифру "2" замінити цифрою
"1";
є) у підрозділі "Економічні науки" цифри "132" і "89"
замінити відповідно цифрами "160" і "100";
ж) у підрозділі "Філософські науки" цифру "2" замінити цифрою
"3";
з) у підрозділі "Педагогічні науки" цифри "2" і "1" замінити
відповідно цифрами "6" і "3";
и) у підрозділі "Ветеринарні науки" цифри "69" і "50"
замінити відповідно цифрами "72" і "54";
і) у розділі "Національний аграрний університет" цифри "130"
і "90" замінити відповідно цифрами "135" і "88";
ї) у підрозділі "Фізико-математичні науки" цифру "1" замінити
цифрою "2";
й) у підрозділі "Хімічні науки" цифри "4" і "4" замінити
відповідно цифрами "0" і "0";
к) у підрозділі "Біологічні науки" цифри "17" і "14" замінити
відповідно цифрами "0" і "5";
л) у підрозділі "Технічні науки" цифри "18" і "16" замінити
відповідно цифрами "21" і "17";
м) у підрозділі "Сільськогосподарські науки" цифри "50" і
"31" замінити відповідно цифрами "30" і "23";
н) у підрозділі "Історичні науки" цифру "2" замінити цифрою
"1";
о) у підрозділі "Економічні науки" цифри "20" і "11" замінити
відповідно цифрами "48" і "22";
п) у підрозділі "Філософські науки" цифру "2" замінити цифрою
"3";
р) у підрозділі "Педагогічні науки" цифри "2" і "1" замінити
відповідно цифрами "6" і "3";
с) у підрозділі "Ветеринарні науки" цифри "13" і "9" замінити
відповідно цифрами "16" і "13";
5) в обсягах державного замовлення на підготовку фахівців,
науково-педагогічних та робітничих кадрів по Мінекономіки:
а) у розділі "Бакалавр" цифри "120" замінити цифрами "119";
б) у підрозділі "Міжнародні відносини" цифри "24" замінити
цифрами "25";
в) у підрозділі "Економіка і підприємництво" цифри "49"
замінити цифрами "47".
2. У таблиці 2 "Державне замовлення на підвищення
кваліфікації, перепідготовку та підготовку кадрів (післядипломна
освіта)":
у розділі "Мінекономіки":
а) у підрозділі "Підготовка фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр - всього" цифри "65"
замінити цифрами "66";
б) у підрозділі "0304 - міжнародні відносини" цифру "0"
замінити цифрою "7";
в) у підрозділі "0502 - менеджмент" цифри "65" замінити
цифрами "59";
у розділі "Мін'юст":
у підрозділі "Підвищення кваліфікації" цифри "2000" і "2000"
замінити відповідно цифрами "797" і "797";
у розділі "Державна податкова адміністрація":
у підрозділі "Підвищення кваліфікації" цифри "4468" і "4468"
замінити відповідно цифрами "4323" і "4323".
3. У таблиці 7 "Державне замовлення на поставку продукції
виробничо-технічного призначення":
1) у розділі "Чорна металургія":
а) у підрозділі "Прокат чорних металів" цифри "210" і "210"
замінити відповідно цифрами "220" і "341";
у позиції "Національна академія наук" цифри "210" і "210"
замінити відповідно цифрами "220" і "341";
б) підрозділ "Сталь сортова холоднотягнута" та позицію
"Національна академія наук" виключити;
в) підрозділ "Металовироби 5 60" та позицію
"Міноборони 5 60" виключити;
г) підрозділ "Дріт контровий 3 3,8" та позицію
"Міноборони 3 3,8" виключити;
ґ) у підрозділі "Електроди зварювальні" цифри "65" і "145,1"
замінити відповідно цифрами "64" і "143,7", позицію "Міноборони
1 1,4" виключити;
2) у розділі "Кольорова металургія":
у підрозділі "Припій ПОС" цифри "1,4" і "22,5" замінити
відповідно цифрами "0,9" і "17,5", позицію "Міноборони 0,5 5"
виключити;
3) у розділі "Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова
промисловість":
а) у підрозділі "Меблі" цифри "1600" замінити цифрами "1422";
у позиції "Конституційний Суд" цифри "200" замінити цифрами
"22";
б) у підрозділі "Стрічка паперова 210 міліметрів" цифри "26"
і "156" замінити відповідно цифрами "22" і "130";
у позиції "Міноборони" цифри "26" і "156" замінити відповідно
цифрами "22" і "130";
в) підрозділ "Папір електрохімічний ЕХБ-1, ЕХБ-4" та позицію
"Міноборони" виключити;
4) у розділі "Хімічна та нафтохімічна промисловість":
а) у підрозділі "Розчинники" цифри "8,4" і "35,7" замінити
відповідно цифрами "11,7" і "48,27";
у позиції "Міноборони" цифри "7,9" і "32,2" замінити
відповідно цифрами "11,2" і "44,77";
б) у підрозділі "Емалі на конденсаційних смолах" цифри "65,7"
і "574,2" замінити відповідно цифрами "46,5" і "394,1";
у позиції "Міноборони" цифри "35,7" і "334,2" замінити
відповідно цифрами "16,5" і "154,1";
в) у підрозділі "Нітрогрунти, шпаклівки" цифри "4,3" і "33,5"
замінити відповідно цифрами "3,3" і "25,64";
у позиції "Міноборони" цифри "4,3" і "33,5" замінити
відповідно цифрами "3,3" і "25,64";
г) у підрозділі "Емалі на ефірах целюлози" цифри "5" і "60"
замінити відповідно цифрами "22,1" і "265,07";
у позиції "Міноборони" цифри "5" і "60" замінити відповідно
цифрами "22,1" і "265,07";
Ґ) у підрозділі "Порошок "Тонер" слова "Порошок "Тонер"
замінити словами "Порошки спеціальні";
д) у підрозділі "Кислота сірчана акумуляторна" цифри "0,5" і
"0,8" замінити відповідно цифрами "5,9" і "9,45";
у позиції "Міноборони" цифри "0,5" і "0,8" замінити
відповідно цифрами "5,9" і "9,45";
е) підрозділ "Герметики 0,5 2,1" та позицію
"Міноборони 0,5 2,1" виключити;
є) у підрозділі "Карбід кальцію" цифри "18" і "39,7" замінити
відповідно цифрами "17,2" і "38,34";
у позиції "Міноборони" цифри "3" і "5,2" замінити відповідно
цифрами "2,2" і "3,84";
ж) підрозділ "Клей-88 0,8 7,2" та позицію
"Міноборони 0,8 7,2" виключити;
з) у підрозділі "Стрічка ПВХ електроізоляційна" цифри "2,2" і
"12,8" замінити відповідно цифрами "0,1" і "2,8";
позицію "Міноборони 2,1 10" виключити;
и) у підрозділі "Шини для вантажних автомобілів" цифри "4085"
і "1840,5" замінити відповідно цифрами "4975" і "4022,97";
у позиції "Міноборони" цифри "2415" і 1207,9" замінити
відповідно цифрами "3305" і "3390,37";
і) у підрозділі "Шини для легкових автомобілів" цифри "3160"
і "448" замінити відповідно цифрами "1982" і "322,97";
у позиції "Міноборони" цифри "1550" і "202" замінити
відповідно цифрами "372" і "76,97";
ї) у підрозділі "Хімреактиви" цифри "318,5" замінити цифрами
"1318";
позицію "Міноборони 0,5" виключити;
й) підрозділ "Засоби хімічного захисту 292,8" та позицію
"Міноборони 292,8" виключити;
5) у розділі "Непродовольчі товари":
а) у підрозділі "Синтетичні миючі засоби" цифри "24,5" і
"74,5" замінити відповідно цифрами "23" і "70";
позицію "Міноборони 1,5 4,5" виключити;
б) у підрозділі "Господарчі товари" цифри "128" замінити
цифрами "142";
доповнити підрозділ позицією такого змісту:
"Конституційний Суд 14";
в) у підрозділі "Автомобільні тенти" цифри "267,3" замінити
цифрами "517";
у позиції "Міноборони" цифри "267,3" замінити цифрами "517";
6) у розділі "Будівельне і дорожнє машинобудування":
а) у підрозділі "Крани на автомобільному ходу" цифри "4" і
"618,1" замінити відповідно цифрами "3" і "482,54";
у позиції "Міноборони" цифри "4" і "618,1" замінити
відповідно цифрами "3" і "482,54";
б) у підрозділі "Гаражне обладнання" цифри "307,5" замінити
цифрами "560,65";
у позиції "Міноборони" цифри "307,5" замінити цифрами
"560,65";
7) у розділі "Верстатобудування та інструментальна
промисловість":
підрозділ "Шліфувальні матеріали 12" та позицію "Міноборони
12" виключити;
8) у розділі "Автомобільна промисловість":
а) у підрозділі "Автомобілі легкові" цифри "221" і "5647,2"
замінити відповідно цифрами "222" і "5687,2".
Доповнити підрозділ позицією такого змісту:
"Конституційний Суд 1 40";
б) у підрозділі "Автомобілі вантажно-пасажирські" цифри "5" і
"145" замінити відповідно цифрами "40" і "862,8";
доповнити підрозділ позицією такого змісту:
"Міноборони 35 717,8";
в) у підрозділі "Запасні частини до автотракторної техніки"
цифри "1944,7" замінити цифрами "1503,5";
у позиції "Міноборони" цифри "841,2" замінити цифрами "400";
г) доповнити розділ підрозділом та позицією такого змісту:
"Автопідйомник штук 1 15,8 --------------------------------------------------- Конституційний Суд 1 15,8";
9) у розділі "Електротехнічна промисловість":
а) у підрозділі "Акумулятори для автотракторної техніки
свинцево-кислотні" цифри "9800" і "2261,3" замінити відповідно
цифрами "4665" і "1069,94";
у позиції "Міноборони" цифри "8000" і "1850,3" замінити
відповідно цифрами "2865" і "658,94";
б) у підрозділі "Прилади НВЧ" цифри "0,1" і "1695,2" замінити
відповідно цифрами "0,1" і "1699,4";
у позиції "Міноборони" цифри "0,1" і "1695,2" замінити
відповідно цифрами "0,1" і "1699,4";
в) доповнити розділ підрозділом і позицією такого змісту:
"Електротехнічне обладнання та товари 11,1 --------------------------------------------------- Конституційний Суд 11,1";
10) у розділі "Приладобудування":
а) у підрозділі "Лабораторне обладнання" цифри "65" і
"1184,1" замінити відповідно цифрами "5" і "65,9";
у позиції "Мінагрополітики" цифри "100" замінити цифрами
"65,9";
позицію "Національна академія наук 60 1084,1" виключити;
б) доповнити розділ підрозділом і позицією такого змісту:
"Лабораторне устаткування 1084,1 --------------------------------------------------- Національна академія наук 1084,1";
в) у підрозділі "Технологічне обладнання":
цифри "32" і "400,5" замінити відповідно цифрами "30" і
"360,5";
позицію "Мінагрополітики 2 40" виключити;
г) у підрозділі "Спектрофотометри" цифри "16" і "1454,3"
замінити відповідно цифрами "14" і "1569,9";
у позиції "Мінагрополітики" цифри "6" і "510" замінити
відповідно цифрами "4" і "625,6";
ґ) у підрозділі "Ультрамікротом" цифри "140" замінити цифрами
"293,7";
у позиції "Мінагрополітики" цифри "140" замінити цифрами
"293,7";
д) у підрозділі "Хроматографи "Селміхром-1" та запасні
частини до нього" цифри "687,7" замінити цифрами "768";
у позиції "Мінагрополітики" цифри "160" замінити цифрами
"240,3";
е) у підрозділі "Розмножувальна техніка" цифри "541" і
"1744,2" замінити відповідно цифрами "551" і "1474,16";
у позиції "Міноборони" цифри "438,2" замінити цифрами
"27,46";
доповнити підрозділ позицією такого змісту:
"Конституційний Суд 10 140,7";
є) у підрозділі "Топографічні прилади" цифри "11" і "1077,5"
замінити відповідно цифрами "2" і "226";
у позиції "Міноборони" цифри "11" і "1077,5" замінити
відповідно цифрами "2" і "226";
ж) у підрозділі "Засоби комп'ютерної техніки та запчастини до
неї" цифри "725,5" замінити цифрами "643,1";
у позиції "Конституційний Суд" цифри "250" замінити цифрами
"167,6";
з) у підрозділі "Персональні комп'ютери" цифри "631" і
"1538,5" замінити відповідно цифрами "565" і "1008,5";
позицію "Мінагрополітики 66 530" виключити;
и) доповнити розділ підрозділом і позицією такого змісту:
"Комп'ютерна техніка 88 530 --------------------------------------------------- Мінагрополітики 88 530";
і) у підрозділі "Надання послуг щодо впровадження унікального
обладнання" цифри "528" замінити цифрами "127,5";
у позиції "Мінагрополітики" цифри "403" замінити цифрами
"127,5";
позицію "Національна академія наук 125" виключити;
11) у розділі "Транспорт і зв'язок" у підрозділі "Прилади
зв'язку" цифри "1200" і "601,1" замінити відповідно цифрами
"1288" і "839,7";
доповнити підрозділ позиціями такого змісту:
"Конституційний Суд 87 38,8
Міноборони 1 199,8";
12) доповнити розділ "Надання послуг" підрозділом і позицією
такого змісту:
"Надання послуг 125 --------------------------------------------------- Національна академія наук 125".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: