open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 24 січня 2001 р. N 52

Київ
Про затвердження Порядку перерахування

субвенцій на фінансування пільг і субсидій

населенню на оплату електроенергії, природного

та скрапленого газу і житлово-комунальних послуг

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 230 ( 230-2001-п ) від 14.03.2001 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок перерахування субвенцій на фінансування
пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та
скрапленого газу і житлово-комунальних послуг (додається).
2. Установити, що для забезпечення передбаченого Законом
України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 )
річного обсягу надходжень до державного бюджету рентної плати за
природний газ, який видобувається в Україні, та відрахувань від
плати за транзит природного газу через територію України
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та суб'єкти
підприємницької діяльності щоденно перераховують в установленому
порядку авансовий платіж на загальну суму не менш як
12 млн. гривень, що зараховується у рахунок платежів, фактично
визначених до сплати кожної декади.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям
забезпечити подання Державному казначейству за встановленою ним
формою заявки на перерахування субвенцій для фінансування пільг і
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та
скрапленого газу і житлово-комунальних послуг. ( Пункт 3 в
редакції Постанови КМ N 230 ( 230-2001-п ) від 14.03.2001 )

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 січня 2001 р. N 52
ПОРЯДОК

перерахування субвенцій на фінансування пільг і

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного

та скрапленого газу і житлово-комунальних послуг

1. Цей Порядок визначає механізм проведення міжбюджетних
розрахунків за субвенціями на фінансування пільг і субсидій, що
надаються населенню на оплату електроенергії, природного та
скрапленого газу і житлово-комунальних послуг (далі - субвенції),
відповідно до положень статей 44 та 49 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ).
2. У межах надходжень до державного бюджету рентної плати за
природний газ, що видобувається в Україні, та відрахувань від
плати за транзит природного газу через територію України Державне
казначейство не рідше ніж один раз на тиждень згідно із заявками
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій перераховує субвенції
на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських
(міст Києва та Севастополя) бюджетів, відкриті в управліннях
Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі. ( Пункт 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 230 ( 230-2001-п ) від 14.03.2001 )
3. Отриману згідно з пунктом 2 цього Порядку субвенцію Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації розподіляють між
бюджетами районів і міст обласного (республіканського) значення
пропорційно плановим загальним обсягам субвенцій, передбачених
бюджетам районів і міст обласного (республіканського) значення у
рішеннях про затвердження обласних (республіканського) бюджетів,
але не більше ніж сума фактичної кредиторської заборгованості
відповідних бюджетів. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 230 ( 230-2001-п ) від 14.03.2001 )
4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть
приймати рішення про використання отриманої субвенції згідно з цим
Порядком без розподілу її між бюджетами районів і міст обласного
(республіканського) значення. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ
N 230 ( 230-2001-п ) від 14.03.2001 )
5. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі на підставі платіжних
доручень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
перераховують зазначені кошти на рахунки районних бюджетів і
бюджетів міст обласного (республіканського) значення, відкриті у
відповідних органах Державного казначейства.
Для проведення розрахунків відповідно до цього Порядку органи
Державного казначейства відкривають суб'єктам підприємницької
діяльності рахунки згідно з переліком, установленим Державним
казначейством.
Обслуговування цих рахунків здійснюється на умовах,
визначених угодами між органами Державного казначейства та
суб'єктами підприємницької діяльності.
6. Районні державні адміністрації та виконавчі органи міських
рад (міст обласного і республіканського значення) розподіляють
субвенції між підрозділами функціональної класифікації видатків
бюджету та головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів
пропорційно їх фактичній заборгованості перед постачальниками
ресурсів (товарів, послуг).
7. На підставі платіжних доручень головних розпорядників
коштів місцевих бюджетів органи Державного казначейства
перераховують кошти на рахунки (у тому числі відкриті в органах
Державного казначейства) постачальників ресурсів (товарів,
послуг).
У разі проведення розрахунків за електроенергію та
водопостачання кошти перераховуються на розподільчі рахунки
енергопостачальних компаній, відкриті в установах ВАТ "Державний
ощадний банк України", для подальшого спрямування їх через ДП
"Енергоринок" та генеруючі компанії на рахунки суб'єктів
підприємницької діяльності, які є постачальниками природного газу.
У разі коли розрахунки за спожиту електроенергію проводяться
Київською міською та районними у місті Києві державними
адміністраціями з АК "Київенерго", кошти спрямовуються на поточний
рахунок цієї компанії для подальшого проведення розрахунків із
суб'єктами підприємницької діяльності, які є постачальниками
природного газу.
Порядок проведення розрахунків за природний газ і
теплопостачання, джерелом якого є природний газ, визначається НАК
"Нафтогаз України" та Державним казначейством.
Інші розрахунки між суб'єктами господарювання проводяться в
порядку, що встановлюється Мінпаливенерго, Держбудом і НАК
"Нафтогаз України".
8. Усі учасники розрахунків, що проводяться згідно з цим
Порядком, у графі "призначення платежу" платіжних доручень
зазначають додатково "Стаття 49".
9. Порядок відкриття рахунків учасникам розрахунків, що
проводяться згідно з цим Порядком в органах Державного
казначейства, а також відображення здійснених операцій у
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання
Державного бюджету України та місцевих бюджетів установлюється
Державним казначейством.
( Додаток 1 (Нормативи розподілу субвенцій на надання пільг
та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і
скрапленого газу та житлово-комунальних послуг, джерелом яких є
надходження до Державного бюджету України рентної плати за
природний газ, що видобувається в Україні,та відрахувань від плати
за транзит природного газу через територію України між бюджетами
адміністративно-територіальних одиниць на 2001 рік) втратив
чинність на підставі Постанови КМ N 230 ( 230-2001-п ) від
14.03.2001 )

( Додаток 2 (Нормативи розподілу субвенцій за видами
енергоносіїв та житлово-комунальних послуг) втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 230 ( 230-2001-п ) від 14.03.2001 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: