open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
N 20 від 29.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

9 лютого 2001 р.

за N 124/5315
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

екології та природних ресурсів

N 202 ( z0808-11 ) від 17.06.2011 }
Про затвердження Положення про здійснення органами

Держводгоспу України контролю за раціональним

використанням, охороною та відтворенням водних

ресурсів

Відповідно до статті 13 Водного кодексу України ( 213/95-ВР )
та Положення про Державний комітет України по водному
господарству, затвердженого Указом Президента України від 14 липня
2000 р. N 898 ( 898/2000 ), Держводгоспу надано право перевіряти у
випадках, передбачених законодавством, на підприємствах, в
установах і організаціях додержання вимог водного законодавства
України. Законом України "Про внесення зміни до статті 239 Кодексу
України про адміністративні правопорушення" від 14 вересня 1999
року N 1040-XIV ( 1040-14 ) органам Держводгоспу надано право
розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням правил використання і охорони водних ресурсів, та
накладати адміністративні стягнення (стаття 48 та статті 59, 60,
61 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ). З метою забезпечення виконання органами Держводгоспу функцій
контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням
водних ресурсів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про здійснення органами Держводгоспу
України контролю за раціональним використанням, охороною та
відтворенням водних ресурсів (додається).
2. Юридичному відділу (Ю.Смовж) у 5-денний термін подати
наказ на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України в
установленому порядку.
3. Управлінню комплексного використання водних ресурсів
(М.Бабич), Управлінню справами (М.Демковська) забезпечити
тиражування Положення для підвідомчих організацій, на які
покладено контроль за дотриманням вимог водного законодавства.
4. Відділу кадрового та соціального забезпечення (В.Галій),
Управлінню комплексного використання водних ресурсів та Управлінню
фінансів (О.Андрєєв) забезпечити виготовлення та видачу необхідної
кількості посвідчень для посадових осіб органів Держводгоспу, які
будуть здійснювати контроль за раціональним використанням,
охороною та відтворенням водних ресурсів.
5. Керівникам Республіканського комітету по водному
господарству Автономної Республіки Крим, басейнових управлінь
водних ресурсів, облводгоспів, управлінь каналу Дніпро-Донбас,
головного Каховського магістрального каналу, каналів Інгулецької
зрошувальної системи, Північно-Кримського каналу, каналу
Дніпро-Інгулець забезпечити виконання функцій контролю за
раціональним використанням, охороною та відтворенням водних
ресурсів.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету К.Алієва.
Голова Комітету В.Хорєв
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України по водному

господарству

29.01.2001 N 20
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 лютого 2001 р.

за N 124/5315
ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення органами Держводгоспу України контролю

за раціональним використанням, охороною та

відтворенням водних ресурсів
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 13 та 16
Водного кодексу України ( 213/95-ВР ), статей 48, 59, 60, 61 та
239 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,
80732-10 ) та Положення про Державний комітет України по водному
господарству, затвердженого Указом Президента України від 14 липня
2000 р. N 898 ( 898/2000 ). 1.2. До системи органів Держводгоспу України, які здійснюють
контроль за раціональним використанням, охороною та відтворенням
водних ресурсів, входять: у центральному апараті Держводгоспу України - Управління
комплексного використання водних ресурсів (далі - Упрводресурсів)
та Управління експлуатації водогосподарських систем; Республіканський комітет по водному господарству Автономної
Республіки Крим; басейнові управління водних ресурсів та їх територіальні
органи; обласні виробничі управління водного господарства та
меліорації та їх структурні підрозділи (управління зрошувальних
систем, управління меліоративних систем і водного господарства,
управління водного господарства, управління меліоративних систем і
протипаводкових споруд, управління осушувальних систем); Управління каналу Дніпро-Донбас; Управління головного Каховського магістрального каналу; Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи; Управління Північно-Кримського каналу; Управління каналу Дніпро-Інгулець.
1.3. Перелік посадових осіб органів Держводгоспу України,
яким надається право здійснювати контроль та розглядати справи про
адміністративні правопорушення, затверджується наказом Голови
Держводгоспу України. 1.4. Керівництво діяльністю органів Держводгоспу з питань
здійснення контролю покладається на заступника Голови Держводгоспу
України (за розподілом обов'язків). 1.5. Методичне забезпечення діяльності органів Держводгоспу з
питань здійснення контролю покладається на Упрводресурсів. 1.6. Посадові особи, яким надано право здійснювати контроль
та розглядати справи про адміністративні правопорушення,
підпорядковані і підзвітні керівнику відповідного органу
Держводгоспу, у якому вони працюють. 1.7. При виконанні своїх повноважень органи Держводгоспу
взаємодіють з Державною екологічною інспекцією та її
територіальними органами Міністерства екології та природних
ресурсів України.
2. Основні завдання
Основними завданнями органів Держводгоспу є здійснення
контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням
водних ресурсів, що включає в себе контроль за: забезпеченням права державної власності на води; наявністю та станом водоохоронних споруд та обладнання; веденням обліку використання води та скидами речовин, що
забруднюють, у водні джерела і наявністю відповідної апаратури та
систем контролю; дотриманням правил експлуатації водогосподарських споруд і
пристроїв; дотриманням умов дозволів на спеціальне водокористування; дотриманням установлених режимів роботи водосховищ та
водогосподарських систем; виконанням заходів з охорони вод від забруднення, засмічення
та виснаження при здійсненні господарської діяльності на
водозборах, у водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах
річок, водосховищ, озер та інших водних об'єктів; дотриманням порядку та режиму використання земель водного
фонду; виконанням заходів щодо безпечного водокористування у зонах
впливу атомних електростанцій.
3. Функції
Органи Держводгоспу, що здійснюють контроль за раціональним
використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів,
відповідно до покладених на них завдань: 3.1. Здійснюють контроль за дотриманням підприємствами,
установами та організаціями, незалежно від форм власності та
господарювання, громадянами, а також іноземними юридичними і
фізичними особами: правил експлуатації водогосподарських споруд (об'єктів),
пристроїв, систем, водосховищ і водойм, що використовуються як
водосховища; норм (лімітів) і правил водокористування і водовідведення та
встановленого режиму використання вод; правил ведення водокористувачами первинного обліку кількості
вод, що забираються із водних об'єктів і скидаються до них, та
визначення якості вод; правил забудови та господарського освоєння земель у зонах
можливого затоплення та у водоохоронних зонах. 3.2. Здійснюють перевірку: наявності та стану обладнання й апаратури для обліку
використаної і скинутої води; дотримання норм і правил організації водовідведення
поверхневих вод з територій населених пунктів; дотримання порядку та умов загального і спеціального
водокористування. 3.3. Розглядають представлені на погодження: пропозиції щодо визначення місць будівництва підприємств,
споруд та інших об'єктів, функціонування яких може вплинути на
стан водних об'єктів; матеріали на проведення будівельних, днопоглиблювальних,
вибухових робіт та видобутку корисних копалин, прокладення
кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, а також бурових,
сільськогосподарських та інших робіт на водних об'єктах або в
прибережних захисних смугах та водоохоронних зонах. 3.4. Здійснюють перевірку: достовірності даних статистичної звітності з обліку
водокористування; стану будівництва водоохоронних об'єктів на землях водного
фонду; ведення господарської діяльності на водозборах, у прибережних
захисних смугах та водоохоронних зонах; 3.5. Здійснюють контроль за: реалізацією державних та регіональних програм оздоровлення,
використання, охорони та відтворення водних ресурсів; виконанням водокористувачами та учасниками водогосподарського
комплексу встановленого режиму спрацювання водосховищ
загальнодержавного значення; використанням земель водного фонду; веденням будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бурових
робіт, добуванням корисних копалин, прокладанням кабелю,
трубопроводів та інших комунікацій, що здійснюються юридичними та
фізичними особами на водних об'єктах; виконанням підприємствами, організаціями та установами
передбачених заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод
і ліквідацією її наслідків. 3.6. Погоджують водокористувачам клопотання для отримання
дозволу на спеціальне водокористування. 3.7. Вносять пропозиції керівникам підприємств, установ та
організацій щодо ліквідації наслідків аварійних забруднень водних
ресурсів. 3.8. Визначають ступінь пошкодження водогосподарських споруд
і пристроїв для оформлення матеріалів на відшкодування збитків,
заподіяних їх власнику.
4. Права
Органи Держводгоспу, що здійснюють контроль за раціональним
використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів, мають
право: 4.1. Обстежувати в установленому порядку підприємства,
установи та організації, незалежно від форм власності і видів
господарської діяльності, військові та оборонні об'єкти, а також
об'єкти органів внутрішніх справ, що використовують водні ресурси
чи здійснюють господарську діяльність на водозборах та в
прибережних захисних смугах і водоохоронних зонах у будь який час
з метою перевірки додержання водного законодавства. 4.2. Видавати підприємствам, установам та організаціям,
незалежно від форм власності і видів господарської діяльності,
громадянам, а також іноземним фізичним і юридичним особам приписи
щодо здійснення відповідних заходів з раціонального використання,
охорони вод та відтворення водних ресурсів. 4.3. Порушувати перед відповідними органами в установленому
законодавством порядку питання щодо: обмеження, тимчасової заборони (зупинки) будівництва,
реконструкції, розширення об'єктів промисловості, зв'язку,
оборони, транспорту та іншого призначення, проведення робіт з
експлуатації (добування) природних ресурсів, пошукових та інших
робіт, що здійснюються з порушенням водного законодавства; заборони (тимчасової зупинки), обмеження роботи промислових
підприємств, господарської діяльності суб'єктів господарювання на
водозборах, у межах прибережних захисних смуг та у водоохоронних
зонах, якщо ця діяльність здійснюється з порушенням норм і правил
використання і охорони водних ресурсів чи призводить або призведе
до забруднення, засмічення чи виснаження водного об'єкта; тимчасової зупинки дії виданих дозволів на спеціальне
водокористування у разі недотримання умов цих дозволів. 4.4. Зупиняти або забороняти проведення робіт у руслах річок
чи акваторіях водосховищ, якщо ці роботи не погоджені в
установленому порядку із спеціально уповноваженими органами
державної виконавчої влади в галузі використання, охорони та
відтворення водних ресурсів. 4.5. Складати акти перевірки і протоколи про порушення
законодавства в галузі охорони та раціонального використання
водних ресурсів та у випадках пошкодження водогосподарських споруд
(об'єктів) та пристроїв чи при порушенні правил їх експлуатації. 4.6. Пред'являти позови про відшкодування збитків, заподіяних
унаслідок порушення водного законодавства чи пошкодження
водогосподарських споруд (об'єктів) та пристроїв. Розрахунок
збитків проводиться відповідно до методик, затверджених у
встановленому порядку. 4.7. Викликати громадян та посадових осіб для надання усних
або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними водного
законодавства, проводити фотографування, здійснювати звукозапис,
кіно- та відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і
розкриття адміністративних правопорушень, відповідальність за які
передбачена статтями 48, 59, 60 та 61 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ). 4.8. Отримувати безкоштовно від підприємств, установ та
організацій, громадян, іноземних фізичних та юридичних осіб
інформаційні матеріали в обсягах статистичної звітності, необхідні
для визначення стану використання та охорони водних ресурсів,
повідомлення про аварійні забруднення водних ресурсів та про хід
ліквідації їх наслідків, пояснення обставин, що призвели до
порушення правил експлуатації водогосподарських споруд і пристроїв
чи їх пошкодження. 4.9. Розглядати справи про адміністративні правопорушення,
пов'язані з порушенням правил використання, охорони водних
ресурсів (стаття 48, статті 59, 60, 61 ( 80731-10 ), за винятком
випадків забруднення та засмічення підземних вод або порушення
водоохоронного режиму на водозборах, яке спричинило забруднення
цих вод). 4.10. Уносити пропозиції щодо притягнення осіб, які допустили
порушення водного законодавства, до дисциплінарної, матеріальної,
адміністративної або кримінальної відповідальності у випадках,
передбачених законодавством.
5. Звітність
5.1. Особи, що здійснюють контроль за раціональним
використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів, звітують
керівництву відповідних органів Держводгоспу в установлені
терміни. 5.2. Органи Держводгоспу подають звіти про здійснення
контролю в Упрводресурсів та відповідним органам державної
статистики згідно з установленими формами та термінами. 5.3. Упрводресурсів узагальнюють звіти та інформують
керівництво Держводгоспу України щоквартально.
6. Окремі положення
6.1. Форми документів (акт перевірки, протокол про
адміністративне правопорушення, припис, постанова про накладання
адміністративного стягнення, позовні заяви, претензії, подання і
т. ін.), які необхідні для здійснення функцій контролю за
раціональним використанням, охороною та відтворенням водних
ресурсів, затверджуються наказом Держводгоспу України. 6.2. Посадові особи, що здійснюють контроль, мають
посвідчення, форма якого затверджується Головою Держводгоспу
України. 6.3. Рішення та дії посадових осіб органів Держводгоспу
можуть бути оскаржені: а) посадових осіб органів Держводгоспу України - у керівників
цих органів і суду; б) керівників органів Держводгоспу України - у голови
Держводгоспу України і суду. Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дію.

Начальник Управління комплексного
використання водних ресурсів М.Бабич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: