open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
N 13/21 від 29.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

9 лютого 2001 р.

за N 125/5316
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

екології та природних ресурсів

N 202 ( z0808-11 ) від 17.06.2011 }
Про затвердження Порядку взаємодії органів Державного комітету України по водному господарству і Міністерства екології та природних ресурсів України з питань здійснення контролю за раціональним використанням,

охороною та відтворенням водних ресурсів

Відповідно до Закону України "Про внесення зміни до статті
239 Кодексу України про адміністративні правопорушення" від 14
вересня 1999 року N 1040-XIV ( 1040-14 ) органи Держводгоспу
України здійснюють управління і контроль за використанням і
охороною вод та відтворенням водних ресурсів і їм надано право
розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням правил використання і охорони водних ресурсів (стаття
48 та статті 59, 60, 61 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ). Відповідно до Положення про Державний
комітет України по водному господарству, затвердженого Указом
Президента України від 14 липня 2000 р. N 898 ( 898/2000 ),
Держводгоспу надано право перевіряти, відповідно до законодавства,
на підприємствах, в установах і організаціях додержання вимог
водного законодавства України. З метою забезпечення взаємодії і координації зусиль органів
Держводгоспу України та органів Державної екологічної інспекції
Мінекоресурсів України з питань охорони, раціонального
використання та відтворення водних ресурсів і запобігання
дублюванню контрольних функцій з цих питань Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок взаємодії органів Державного комітету
України по водному господарству і Міністерства екології та
природних ресурсів України з питань здійснення контролю за
раціональним використанням, охороною та відтворенням водних
ресурсів, що додається.
2. Юридичному відділу Держводгоспу (Ю.Смовж) у 5-денний
термін подати наказ на державну реєстрацію в Міністерство юстиції
України в установленому порядку.
3. Управлінню комплексного використання водних ресурсів
(М.Бабич) та Головній державній екологічній інспекції (П.Свирид)
забезпечити тиражування необхідної кількості примірників Порядку
взаємодії та довести його до органів Держводгоспу і органів
Мінекоресурсів України.
4. Органам Мінекоресурсів та Держводгоспу забезпечити
виконання вимог цього Порядку взаємодії.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра екології та природних ресурсів, Головного державного
інспектора України з охорони навколишнього природного середовища
та заступника Голови Державного комітету по водному господарству
відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр екології та
природних ресурсів України І.Заєць
Голова Державного комітету
України по водному господарству В.Хорєв
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології та

природних ресурсів України і

Державного комітету України по

водному господарству

29.01.2001 N 13/21
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 лютого 2001 р.

за N 125/5316
ПОРЯДОК

взаємодії органів Державного комітету України по водному

господарству і Міністерства екології та природних

ресурсів України з питань здійснення контролю за

раціональним використанням, охороною та відтворенням

водних ресурсів
1. Загальні положення
1.1. Порядок взаємодії розроблено на підставі Закону України
"Про внесення зміни до статті 239 Кодексу України про
адміністративні правопорушення" від 14.09.99 N 1040-XIV
( 1040-14 ), Положення про Держводгосп України, затвердженого
Указом Президента України від 14 липня 2000 р. N 898 ( 898/2000 ),
та з метою забезпечення взаємодії, координації зусиль органів
Держводгоспу України й органів Мінекоресурсів України з питань
охорони та раціонального використання водних ресурсів,
унеможливлення дублювання перевірок підконтрольних об'єктів. 1.2. Він є обов'язковим для виконання органами Держводгоспу
України, що здійснюють контроль за раціональним використанням,
охороною та відтворенням водних ресурсів, і органами Державної
екологічної інспекції Мінекоресурсів України. 1.3. Порядок взаємодії може змінюватись за ініціативою однієї
із сторін та за погодженням із другою стороною.
2. Принципи взаємодії
2.1. Основними принципами взаємодії є: 2.1.1. Суворе дотримання чинного законодавства, екологічних
норм і правил; 2.1.2. Оперативне та комплексне використання сил і засобів,
що є в органів Держводгоспу та органів Державної екологічної
інспекції; 2.1.3. Чітка координація дій.
3. Об'єкти, що підлягають контролю органами Держводгоспу України та органами Державної екологічної інспекції Мінекоресурсів України з питань охорони та використання

водних ресурсів
3.1. Об'єктами контролю у галузі охорони та використання
водних ресурсів, на які поширюється дія цього Порядку взаємодії, є
такі: 3.1.1. Органи Держводгоспу, що здійснюють контроль за
раціональним використанням, охороною та відтворенням водних
ресурсів: підприємства, установи, організації незалежно від форм
власності і видів господарської діяльності, які розташовані на
землях водного фонду (крім земель водного фонду, зайнятих морями
та островами на них); водогосподарські споруди та пристрої, які регулюють режими
використання водних ресурсів та дотримання правил експлуатації цих
споруд і пристроїв; дотримання режимів роботи водосховищ та водогосподарських
систем; об'єкти, які звітують про використання вод за формою
державної статистичної звітності 2-ТП (водгосп) ( z0480-97 ) - з
питань ведення первинного обліку використання вод і достовірності
статистичної звітності та раціонального використання водних
ресурсів; роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних споруд,
днопоглибленням, видобуванням корисних копалин, прокладанням
кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного
фонду (крім земель водного фонду, зайнятих морями та островами на
них). Перелік об'єктів, що контролюються місцевими (басейновими)
органами Держводгоспу України, визначається спільно з відповідними
органами Державної екологічної інспекції Мінекоресурсів України; 3.1.2. Органи Державної екологічної інспекції Мінекоресурсів
України: здійснюють у межах водоохоронних зон державний контроль за
дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, використанням і охороною природних ресурсів
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм
власності та господарювання, громадянами, а також іноземними
юридичними і фізичними особами. Такий контроль здійснюється, як правило, шляхом проведення
спільних перевірок.
4. Напрямки взаємодії
Основними напрямками взаємодії є: 4.1. Визначення пріоритетів при здійсненні контролю з питань
охорони, раціонального використання та відтворення водних
ресурсів. 4.2. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення існуючої
законодавчої та нормативно-правової бази контролю за дотриманням
водного законодавства. 4.3. Розгляд та погодження розроблених проектів законодавчих
актів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України
з питань охорони та використання водних ресурсів. 4.4. Затвердження (погодження) розроблених
нормативно-методичних документів з питань організації та
здійснення контролю за раціональним використанням та охороною
водних ресурсів. 4.5. Унесення до відповідних органів виконавчої влади
пропозицій щодо усунення виявлених причин і умов, які сприяють
здійсненню порушень водного законодавства. 4.6. Розслідування випадків надзвичайних ситуацій, що
виникають на водних об'єктах, та екстремально високих рівнів
забруднення поверхневих вод. 4.7. Співпраця з питань щодо збору, обробки, зберігання та
аналізу інформації, що стосується спільної діяльності (матеріали
моніторингу, обстежень об'єктів, застосування заходів впливу до
порушників водного законодавства), та оперативний обмін нею.
5. Основні форми взаємодії
5.1. Розгляд питань щодо здійснення контролю за раціональним
використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів на
спільних засіданнях колегій Мінекоресурсів України і Держводгоспу
України та на засіданнях колегій Республіканського комітету
охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Автономної
Республіки Крим, державних управлінь екології та природних
ресурсів в областях Мінекоресурсів України за участю посадових
осіб відповідних органів Держводгоспу України. 5.2. Визначення об'єктів, діяльність яких суттєво впливає або
може впливати на стан водних ресурсів, та внесення пропозицій щодо
включення їх до Переліку екологічно небезпечних об'єктів України,
який затверджується Головним державним інспектором України з
охорони навколишнього природного середовища. 5.3. Проведення комплексних (спільних) перевірок дотримання
вимог природоохоронного законодавства. 5.4. Визначення органами Держводгоспу України разом з
органами Державної екологічної інспекції Мінекоресурсів України
переліку об'єктів, що підлягають контролю з питань використання і
охорони водних ресурсів органами Держводгоспу України на
відповідній території. 5.5. Погодження дозволів на будівельні, днопоглиблювальні і
вибухові роботи, видобування піску, гравію, прокладення кабелів,
трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду. 5.6. Подання органами Держводгоспу України на розгляд
відповідним органам Мінекоресурсів пропозицій щодо обмеження,
тимчасової заборони (зупинення) чи припинення виробничої
діяльності об'єктів або анулювання дозволів на
спецводокористування при виявленні порушень водного законодавства.
Прийняття рішень за цими пропозиціями та контроль за їх
виконанням.
6. Порядок взаємодії
Взаємодія здійснюється: 6.1. Між центральними апаратами Держводгоспу України і
Мінекоресурсів України, зокрема між Управлінням комплексного
використання водних ресурсів (Упрводресурсів) та Головною
державною екологічною інспекцією (Головдержекоінспекцією). Упрводресурсів та Головдержекоінспекція: 6.1.1. Готують матеріали для проведення спільних засідань
колегій Мінекоресурсів та Держводгоспу або оперативних нарад з
питань здійснення контролю за раціональним використанням, охороною
та відтворенням водних ресурсів; 6.1.2. Створюють робочу групу (при потребі) для проведення
розслідування випадків надзвичайних ситуацій та екстремально
високих рівнів забруднення поверхневих вод; 6.1.3. Розглядають пропозиції, що надходять з органів
Держводгоспу України, щодо обмеження, тимчасової заборони
(зупинення) чи припинення виробничої діяльності підприємств
(окремих виробництв), установ, організацій чи анулювання дозволів
на спеціальне водокористування за порушення водного законодавства.
Рішення з цих питань приймає Головдержекоінспекція не пізніше
десятиденного терміну, про що повідомляє орган Держводгоспу, який
вніс цю пропозицію; 6.1.4. Розглядають пропозиції органів Держводгоспу щодо
включення об'єктів, діяльність яких суттєво впливає (може
впливати) на стан водних ресурсів, до Переліку екологічно
небезпечних об'єктів загальнодержавного значення та готують
висновки для затвердження Переліку Головним державним інспектором
України з охорони навколишнього природного середовища; 6.1.5. Щокварталу обмінюються узагальненою інформацією про
наслідки інспекційної діяльності з питань здійснення контролю в
галузі охорони і використання водних ресурсів; 6.1.6. Розглядають проекти законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань використання та охорони водних
ресурсів і готують за ними пропозиції; 6.1.7. Організовують навчання та підвищення кваліфікації
інспекторського складу. 6.2. Між басейновими управліннями водних ресурсів (їх
територіальними органами), обласними виробничими управліннями
водного господарства та меліорації Держводгоспу України (далі -
місцеві органи Держводгоспу) та державною екологічною інспекцією
Республіканського комітету охорони навколишнього середовища та
природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державними
екологічними інспекціями державних управлінь екології та природних
ресурсів в областях Мінекоресурсів України (далі - органами
Держекоінспекції). Місцеві органи Держводгоспу: 6.2.1. Погоджують з відповідним органом Держекоінспекції
перелік об'єктів зони діяльності, на яких вони здійснюватимуть
контроль за дотриманням водного законодавства; 6.2.2. Не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу подають
до відповідного органу Держекоінспекції перелік тих підприємств,
установ, організацій та інших суб'єктів підприємницької
діяльності, перевірку яких доцільно включити до комплексного плану
перевірок об'єктів, який формується та затверджується
Республіканським комітетом охорони навколишнього середовища та
природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державним
управлінням екології та природних ресурсів відповідної області
Мінекоресурсів України; 6.2.3. На запрошення керівництва відповідного органу
Держекоінспекції або місцевої державної адміністрації беруть
участь в обранні ділянок під будівництво екологічно небезпечних
об'єктів та участь у роботі державних комісій за приймання до
експлуатації об'єктів, які мають потенційну небезпеку для водних
ресурсів; 6.2.4. Готують для Республіканського комітету охорони
навколишнього середовища та природних ресурсів Автономної
Республіки Крим, відповідних державних управлінь екології та
природних ресурсів відповідної області Мінекоресурсів України
умови дозволів на спеціальне водокористування; 6.2.5. Уносять обгрунтовані пропозиції до відповідного органу
Держекоінспекції щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення)
чи припинення виробничої діяльності підприємств (окремих
виробництв), установ, організацій, чи анулювання дозволів на
спеціальне водокористування за порушення водного законодавства; 6.2.6. Беруть участь у розслідуванні випадків надзвичайних
ситуацій, що виникають на водних об'єктах, та випадків
екстремально високих рівнів забруднення поверхневих вод, а також
контролюють стан виконання заходів з ліквідації наслідків цих
забруднень; 6.2.7. На запрошення керівництва відповідного органу
Держекоінспекції беруть участь у роботі експертних комісій (груп)
з питань використання та охорони вод. Органи Держекоінспекції: 6.2.8. Розглядають пропозиції місцевих органів Держводгоспу
щодо переліку об'єктів, контроль яких з питань використання та
охорони водних ресурсів органи Держводгоспу здійснюватимуть у
поточному році; 6.2.9. Формують та затверджують у встановленому порядку
комплексний план перевірок на поточний рік; 6.2.10. У 10-денний термін розглядають та вирішують у
встановленому порядку пропозиції місцевих органів Держводгоспу
щодо обмеження або припинення виробничої діяльності підприємств
(окремих виробництв), установ, організацій чи анулювання дозволів
на спеціальне водокористування за порушення водного законодавства
та повідомляють про прийняте рішення з цих питань відповідний
місцевий орган Держводгоспу України, який вніс цю пропозицію; 6.2.11. Організовують розслідування випадків надзвичайних
ситуацій і екстремально високого забруднення навколишнього
природного середовища та, при потребі, залучають до цього місцеві
органи Держводгоспу України; 6.2.12. Залучають (при потребі) місцеві органи Держводгоспу
до роботи у виборі ділянок під будівництво об'єктів та приймання
об'єктів в експлуатацію. 6.3. Взаємодія органів Держводгоспу України та Мінекоресурсів
усіх рівнів у разі надзвичайних ситуацій, що призводять до
негативних наслідків для навколишнього природного середовища,
здійснюється шляхом: 6.3.1. Негайного інформування один одного про наявні дані
щодо причин, природи, масштабів та впливу на навколишнє природне
середовище надзвичайної ситуації, що виникла, а також заходи, що
вживаються для ліквідації її наслідків; 6.3.2. Розроблення та здійснення узгоджених заходів контролю
з комплексним використанням наявних сил та засобів.
7. Контроль виконання
7.1. Взаємодія організовується безпосередньо керівниками
місцевих органів Держводгоспу України та органів Держекоінспекції
і ними контролюється. 7.2. Контроль за виконанням цього Порядку взаємодії
покладається на Упрводресурсів Держводгоспу України та
Головдержекоінспекцію Мінекоресурсів України. 7.3. Питання про стан виконання Порядку взаємодії розглядають
Головний державний інспектор України з охорони навколишнього
природного середовища та заступник Голови Держводгоспу України,
який за розподілом обов'язків здійснює керівництво Управлінням
комплексного використання водних ресурсів.
Начальник Управління комплексного
використання водних ресурсів М.Бабич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: