open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
СХВАЛЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2001 р. N 76

( 76-2001-п )
Програма

відселення громадян Закарпатської області

з будинків, які знаходяться в зонах активних

зсувних процесів, на 2001 і 2002 роки

Загальна частина
Закарпаття розташоване на стику двох природних географічних
областей:
Українські Карпати (гірський масив) - близько 75 відсотків
території;
Середньодунайська рівнина (фрагмент), яка має відносно
плоску, практично не розчленовану поверхню з абсолютними
відмітками 100-120 метрів.
Рельєф регіону неоднорідний та полігенетичний, що є
результатом прямої залежності мегарельєфу від тектонічної будови.
Великим тектонічним структурам відповідає гірська будова Карпат
(складчастий, складнопобудований пояс альпійської геосинкліналі);
Закарпатському внутрішньому прогину (тектонічній депресії) -
полігений рівнинно-горбистий і низькогірський (інверсійний)
рельєф.
Гірська система простягається з північного заходу на
південний схід на відстань до 130 кілометрів при середній ширині
в/межах Закарпаття близько 40 кілометрів.
У гірській частині Закарпаття після катастрофічного паводка
4-7 листопада 1998 р. різко активізувалися небезпечні
екзогенно-геологічні процеси. Станом на 1 липня 1999 р. відмічено
значну активізацію 558 зсувів. Внаслідок активізації зсувних
процесів у зоні їх впливу опинилося 2168 житлових будинків, із 473
з них необхідно негайно відселяти жильців, а 1695 будинків можуть
бути зруйновані, якщо зсуви поступово не затухнуть.
Найбільш активно зсуви проявляються в Тячівському,
Хустському, Рахівському та Міжгірському районах. Особливу
небезпеку становлять зсуви в зоні Тереблянського водосховища, у
разі сходження яких може бути пошкоджена його гребля.
Значну шкоду завдає бокова ерозія в долинах гірських річок.
Фактично долини перебувають на початку нового геоморфологічного
циклу, пов'язаного з активною перебудовою (омолодженням) рельєфу.
У зв'язку із зазначеним досить швидко змінюються сформовані в
певний геологічний період надзаплавні тераси. В межах цих терас
розташовані, як правило, центральні частини населених пунктів,
основні транспортні комунікації та орні землі. Крім того, з
терасами пов'язані алювіальні горизонти, за рахунок яких, в
основному, забезпечується водопостачання населення. Погіршується
якість питної води, зменшуються її експлуатаційні запаси на
розвіданих водозабірних ділянках.
У період інтенсивних дощів значну шкоду наносять селі. Вони
складно прогнозуються, мають високу швидкість формування І вкрай
небезпечні. Так, внаслідок селю 4 листопада 1998 р. у с. Руська
Мокра вночі повністю засипано будинок, загинуло 4 чоловіка.
Селенебезпечними практично є всі бокові притоки основних рік при
водороздільній частині Карпат.
Протягом післяпаводкового періоду у Закарпатській області
було обстежено 185 населених пунктів та прилеглі до них території.
Виявлено 558 зсувів загальною площею 1629 гектарів, об'ємом понад
114 млн. куб. метрів та 117 ділянок бокової ерозії, відзначено
сходження 82 селевих потоків. У зв'язку з цим було прийнято
рішення про негайне відселення 473 сімей. Крім того, проводиться
спостереження ще за 1695 будинками в зонах активних зсувів. З
урахуванням швидкості сходження та активної небезпеки гірських
схилів найближчим часом можуть бути прийняті рішення про негайне
відселення жильців з 850 будинків. Результати обстежень зведено в
додатку 1.
Ураховуючи надзвичайну щільність і масштабність (практично на
всій гірській та передгірській частині області) проявів
екзогенно-геологічних процесів, широкомасштабні
інженерно-будівельні, відновні та захисні роботи необхідно
проводити на найбільш уразливих ділянках, де існує значна загроза
населенню та комунікаціям. Обов'язковим є проведення на всій
території області запобіжних заходів.
Мета і завдання Програми
Мета Програми - розв'язання комплексу проблем із забезпечення
житлом населення, яке постраждало від зсувних процесів або
проживає на зсувонебезпечних ділянках.
Завданнями Програми є:
забезпечення житлом громадян, будинки яких, були зруйновані
внаслідок зсувних процесів;
проведення ремонту будинків, пошкоджених під час зсувів,
проведення обстеження будинків, які знаходяться в зонах
активного та потенційного розвитку зсувних процесів.
Механізм реалізації Програми
Заходи, передбачені Програмою, здійснюватимуть установи та
організації, які належать до сфери управління Держбуду,
Мінекоресурсів, Закарпатської облдержадміністрації,
райдержадміністрації, а також підприємства, установи та '
організації, що належать до комунальної власності відповідних
територіальних громад.
Громадяни, які були відселені із зсувонебезпечних ділянок,
забезпечуватимуться житлом у новозбудованих або відремонтованих
будинках, а також у придбаних квартирах чи будинках садибного
типу.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
Державного бюджету України та місцевих бюджетів (за їх згодою)
згідно з додатком 2 до цієї Програми.
Заходи та завдання з реалізації Програми наведено у додатках
3-10 до цієї Програми.
Очікувані результати реалізації Програми
У результаті реалізації Програми будуть створені безпечні
умови проживання населення Закарпатської області, яке постраждало
внаслідок зсувних процесів, а саме передбачається:
побудувати 923 будинки, відремонтувати 410 будинків і
придбати 400 квартир або будинків садибного типу;
відкоригувати генеральні плани населених пунктів і районів, у
межах яких розвиваються небезпечні геологічні процеси.
Крім того, виконання завдань Програми дасть змогу створити у
Закарпатській області додаткові робочі місця на підприємствах
виробництва будівельних матеріалів та на будівництві житла.

Додаток 1

до Програми
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про геологічне обстеження території Закарпатської області

(станом на 1 липня 2000 р.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва району |Кількість | Виявлено зсувів | Виявлено |Виявлено|Загальна | 3 них | |обстежених|--------------------------|селенебез-|ділянок |кількість|------------------------| |населених |кількість,|площа, | обсяг,|печних | бічної |будинків,|підлягають| взято під | |пунктів | штук |гекта- | млн. | ділянок | ерозії |які |відселенню|спостереження| | | |рів | куб. | | |опинилися| | | | | | | метрів| | |у зонах | | | | | | | | | |зсувів | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- сього 185 558 1628 115 82 117 2168 473 1695
в тому числі:
Берегівській 6 4 8,9 0,36 2 2
Великоберезнянський 10 10 3,63 0,46 8 3 1 2
Виноградівський 2 1 4,5 0,045 11 11
Воловецький 15 33 1,54 0,026 3 3 18 5 13
Іршавський 8 18 57,48 1,532 475 8 467
Міжгірський 34 98 90,95 3,83 40 30 201 13 188
Мукачівський 3 6 3,7 0,08 8 2 6
Перечинський 9 9 2,54 0,027 3 39 39
Рахівський 22 65 402,5 45 15 257 7 250
Свалявський 15 16 4,28 0,067 1 5 15 4 11
Тячівський 33 214 893,8 55,53 32 33 923 414 509
Хустський 28 84 154,44 8,33 6 20 216 19 197

Додаток 2

до Програми
ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ

фінансового забезпечення Програми відселення

громадян Закарпатської області з будинків,

які знаходяться в зонах активних зсувних процесів,

на 2001-2002 роки

(млн. гривень) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- айменування | Перелік витрат | Джерела фінансування |--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------- |на прид- |на здійснення|на прид- | на ремонт| на |на упоряд- |на прок- |загальна|Потреба в|Державний|Місцевий |бання і | будівельних |бання | житла | проектно- |кування |ладку | сума |коштах за| бюджет |бюджет |доставку | робіт без |квартир або| | пошукові |генеральних|інженерних| витрат | роками | | |будівельних| залучення |будинків | | роботи та |планів |мереж до | | | |та гос- |матеріалів | коштів | | | моніторинг| |кварталів | | | |подар- | | Держбюджету | | |зсувних зон| |забудови | | | |ський | | | | | | | | | | | метод -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2001 рік, 12,83 4,3 3,1 0,6 0,2 1 22,03 22,03 16,53 5,5 ерша частина (2001 програми рік) 473 будинки)
2002 рік, 21,35 7,4 6,98 1,54 0,9 0,2 1,5 39,87 39,87 30,77 9,1 руга частина (2002 програми рік) 850 будинки)
Разом за 34,18 11,7 10,08 1,54 1,5 0,4 2,5 61,9 61,9 47,3 14,6 програмою
Додаток З

до Програми
РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ

з будівництва, ремонту та придбання житла

для громадян Закарпатської області,

будинки яких знаходяться у зонах активних зсувів

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 3 них на будівництво | 3 них на придбання житла | Ремонт | | | |-------------------------------------------------+---------------------------------+-------------------------------- Назва районів |Кількість| Площа |Загальна |кількість| площа |вартість за | в тому числі |кількість| площа |вартість за |кількість| площа | Сума за |будинків |розрахун- |вартість,|будинків |розрахун- | нормою | вартість |будинків |розрахун- | нормою |будинків |розрахун- | нормою | |кова, |гривень | |кова, |470 гривень/| матеріалів | |кова, |340 гривень/| |кова, |48 гривень/ | |кв. метрів| | |кв. метрів| кв. метр, |(франко-завод),| |кв. метрів| кв. метр, | |кв. метрів| кв. метр, | | | | | | гривень | гривень | | | гривень | | | гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- сього 1733 134436 45801 923 72725 34180750 24033414 400 29653 10082020 410 32058 1533784 554 тому числі:
Берегівський 3 203 87220 2 140 65800 46472 1 63 21420
Великоберезнянський 7 503 236410 7 503 236410 166796
Виноградівський 16 1157 496310 11 949 446030 312650 3 138 46920 2 70 3360
Воловецький 24 2819 711596 14 1048 492560 346979 6 459 156060 4 1312 62976
Іршавський 336 29123 8563512 159 14422 6778340 4743799 46 3697 3256980 131 11004 528192
Міжгірський 145 10884 3392320 51 4008 1883760 1324645 50 4036 1372240 44 2840 136320
Мукачівський 7 615 289050 7 615 289050 202494
Перечинський 444 34225 14667206 311 24553 11539910 8113453 126 9120 3100800 7 552 26496
Рахівський 205 13206 4203735 88 5630 2646100 1875850 61 4089 1390260 56 3487 167370
Свалявський 9 630 161980 1 70 32900 23236 5 350 119000 3 210 10080
Тячівський 386 29651 9202026 186 14287 6714890 4725746 78 5992 2037280 122 9372 449856
Хустський 151 11420 3790188 86 6500 3055000 2151295 24 1709 581060 41 3211 154128

Додаток 4

до Програми
РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ

будівництва та придбання житла для громадян

Закарпатської області, будинки яких знаходяться

у зонах активних зсувів і щодо яких

прийнято рішення про відселення

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 3 них на будівництво | 3 них на придбання житла | | | |-------------------------------------------------+--------------------------------- Назва районів |Кількість| Площа |Загальна |кількість| площа |вартість по | в тому числі |кількість| площа |вартість за |будинків |розрахун- |вартість,|будинків |розрахун- | нормі | вартість |будинків |розрахун- | нормою | |кова, |гривень | |кова, |470 гривень/| матеріалів | |кова, |340 гривень/ | |кв. метрів| | |кв. метрів| кв. метр, |(франко-завод),| |кв. метрів| кв. метр, | | | | | | гривень | гривень | | | гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- сього 473 36418 159306000 348 27296 12829120 9021954 125 9122 3101480
в тому числі:
Великоберезнянський 1 63 21420 1 63 21420
Воловецький 5 335 157450 5 335 157450 111400
Іршавський 8 690 316500 7 630 296100 207275 1 60 20400
Міжгірський 13 1012 415970 7 553 259910 182733 6 459 156060
Мукачівський 2 180 72900 1 90 42300 29611 1 90 30600
Рахівський 7 560 230960 4 312 146640 103144 3 248 84320
Свалявський 4 345 162150 4 345 162150 113662
Тячівський 414 31987 13979330 302 23875 11221250 7889029 112 8112 2758080
Хустський 19 1246 573920 18 1156 543320 385102 1 90 30600

Додаток 5

до Програми
ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ

з будівництва та придбання житла для громадян

Закарпатської області, будинки яких знаходяться

у зонах активних зсувів і щодо яких

прийнято рішення про відселення

----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Усього | Передбачено збудувати|Бажають придбати житло Назва районів і |----------------------------------+-----------------------+---------------------- населених пунктів |кількість| площа |кількість|розрахункова |кількість|розрахункова |будинків |------------------------|будинків | площа |будинків | площа | |фактична, |розрахункова,| | кв. метрів | | кв. метрів | |кв. метрів| кв. метрів | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- сього 473 40808 36418 348 27296 125 9122
в тому числі
Великоберезнянський
район,
с. Тихий 1 63 63 1 63
Воловецький район,
всього 5 483 335 5 335
в тому числі:
с. Верхні Ворота 1 32 32 1 32
с. Задільське 1 48 48 1 48
с. Кічерний 2 237 165 2 165
смт Воловець 1 166 90 1 90
Іршавський район
с. Білки 8 750 690 7 630 1 60
Міжгірський район,
всього 13 1039 1012 7 553 6 459
в тому числі:
с. Буковець 1 110 90 1 90
с. Голятин 1 83 83 1 83
смт Колочава 2 180 180 2 180
с. Вучкове 1 90 90 1 90
с. Репинне 1 78 78 1 78
с. Синевир 1 95 90 1 90
с. Стригальня 3 174 172 1 52 2 120
смт Міжгір'я 3 229 229 1 70 2 159
Мукачівський район 2 210 180 1 90 1 90
с. Медведівці 2 210 180 1 90 1 90
Рахівський район,
всього 7 642 560 4 312 3 248
в тому числі:
смт Великий Бичків 1 68 68 1 68
с. Верхнє Водяне 1 90 90 1 90
с. Видричка 1 56 56 1 56
смт Кобилецька Поляна 1 110 90 1 90
с. Розтоки 1 132 90 1 90
с. Середнє Водяне 2 186 166 2 166
Свалявський район,
всього 4 365 345 4 345
в тому числі:
с. Голубине 3 280 260 3 260
с. Малая Мартинка 1 85 85 1 85
Тячівський район,
всього 414 35893 31987 302 23875 112 8112
в тому числі:
м. Тячів 2 131 131 2 131
с. Бедевля 8 666 6348 8 634
с. Велика Уголька 3 189 189 3 189
с. Вільхівці 9 803 715 4 301 5 414
с. Вільхівці-Лази 23 1716 1680 16 1188 7 492
с. Вільхівчик 23 1608 1538 3 193 20 1345
с. Ганичі 12 955 868 10 740 2 128
с. Глибокий Потік 35 3564 2829 25 2173 10 656
с. Грушеве 15 1346 1230 13 1064 2 166
с. Діброва 15 1648 1177 15 1177
с. Калини 5 226 226 5 226
с. Комсомольськ 34 2602 2500 7 462 27 2038
с. Красна 3 218 218 3 218
с. Лази 15 1278 1187 14 1106 1 81
с. Лопухів 12 1061 970 1 90 11 880
с. Нересниця 8 518 518 7 428 1 90
с. Новобарове 1 100 90 1 90
с. Округла 1 16 16 1 16
с. Руська Мокра 38 3015 2781 16 1207 22 1574
смт Тересва 1 120 90 1 90
с. Тернове 50 4358 4060 50 4060
с. Топчине 38 4539 3344 38 3344
с. Угля 60 5001 4781 57 4623 3 158
с. Чумалеве 1 90 90 1 90
смт Усть-Чорна 2 125 125 2 125
Хустськкй район,
всього 19 1363 1246 18 1156 1 90
в тому числі:
с. Березове 5 343 336 5 336
с. Забрід 2 137 137 2 137
с. Копашневе 3 115 115 3 115
с. Липецька Поляна 1 110 90 1 90
с. Липовець 2 162 140 2 140
с. Нанкове 1 128 90 1 90
с. Нижній Бистрий 4 248 248 3 158 1 90
с. Нижнє Селище 1 120 90 1 90

Додаток 6

до Програми
ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ

з будівництва, ремонту та придбання житла для громадян

Закарпатської області, будинки яких перейдуть

з режиму спостереження в режим відселення

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Усього під | Перейдуть в режим | 3 них Назва районів і | спостереженням | відселення |---------------------------------------------------------------- населених пунктів | | | будуть будувати | бажають придбати |залишаються на старому | | | | житло | місці і потребують | | | | | ремонту ------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------- |кількість| площа |кількість| площа |кількість| площа |кількість| площа |кількість| Площа |будинків |розрахун- |будинків |розрахун- |будинків |розрахун- |будинків |розрахун- |будинків |розрахун- | |кова, | |кова, | |кова, | |кова, | |кова, | |кв. метрів| |кв. метрів| |кв. метрів| |кв. метрів| |кв. метрів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- сього 1695 128604 850 65960 575 45429 275 20531 410 32058
в тому числі:
Берегівський район,
всього 2 140 2 140 2 140
в тому числі:
с. Мужієве 1 60 1 60 1 60
с. Нижні Ремети 1 80 1 80 1 80
Великоберезнянський
район, всього 2 168 2 168 2 168
в тому числі:
с. Домашин 1 90 1 90 1 90
с. Руський Мочар 1 78 1 78 1 78
Виноградівський
район, всього 11 602 6 397 4 319 2 78 2 70
в тому числі:
с. Велика Копаня 9 437 4 232 2 154 2 78 2 70
с. Хижа 2 165 2 165 2 165
Воловецький район,
всього 13 1881 7 495 7 495 4 1312
в тому числі:
с. Гукливий 1 84 1 84
с. Лази 1 320 1 320
смт Нижні Ворота 1 68 1 68
с. Розтока 1 72
с. Петрусовиця 1 68 1 68 1 68
с. Скотарське 2 92 1 50 1 50
смт Воловець 6 1177 5 377 5 377 1 840
Іршавський район,
всього 467 39228 203 17939 158 14332 45 3607 131 11004
в тому числі:
с. Арданове 62 6314 24 3198 14 2378 10 820 19 1596
с. Білки 2 180 1 90 1 90
с. ВІльхівка 3 270 2 180 2 180
смт Довге 20 1800 10 900 8 720 2 180 5 420
смт Ільниця 30 2700 15 1350 15 1350 7 588
с. Імстичеве 5 450 3 270 3 270 1 84
с. Лисичеве 15 1443 15 1443 15 1443 1 84
с. Лукове 1 80 1 80 1 80
с. Сільце 329 25991 132 10428 99 7821 33 2607 98 8232
Міжгірський район,
всього 188 11710 94 7484 47 3696 47 3788 44 2840
в тому числі:
с. Буковець 14 910 6 490 4 330 2 160 2 145
с. Верхній Бистрий 8 480 4 251 2 165 2 86 2 145
с. Голятин 17 1010 8 745 4 324 4 421 2 145
смт Колочава 21 1281 10 810 4 320 6 490 5 311
с. Вучкове 11 720 5 410 2 170 3 240 5 311
с. Репинне 18 1062 11 875 5 425 6 450 4 249
с. Синевир 19 1121 9 791 4 341 5 450 5 311
с. Синевирська Поляна 8 641 4 324 2 166 2 158 2 145
с. Стригальня 24 1320 11 868 6 470 5 398 6 373
с. Сухий 9 630 5 390 3 245 2 145 2 145
смт Міжгір'я 39 2535 21 1530 11 740 10 790 9 560
Мукачівський район: 6 540 3 270 3 270
с. Буковинка 6 540 3 270 3 270
Перечинський район,
всього 39 2908 23 1686 9 678 14 1008 7 552
в тому числі:
с. Дубринич 6 428 3 216 1 72 2 144 1 90
с. Зарічеве 24 1728 13 936 5 360 8 576 5 372
с. Новоселиця 2 144 2 144 2 144
смт Перечин 7 608 5 390 3 246 2 144 1 90
Рахівський район,
всього 250 15882 130 8473 70 4474 60 3999 56 3487
в тому числі:
смт Богдан 2 120 1 68 1 68
с. Верхнє Водяне 23 1240 6 406 4 280 2 126 8 498
с. Видричка 5 300 3 180 2 120 1 60 1 62
с. Водиця 10 600 3 200 2 140 1 60 З 187
с. Ділове 3 220 2 140 1 70 1 70
с. Кваси 4 224 3 170 2 110 1 60
с. Косівська Поляна 75 5825 45 3415 20 1470 25 1945 15 935
с. Лазещина 4 240 3 180 2 120 1 60
с. Луг 2 108 2 108 2 108
с. Розтоки 9 520 8 460 2 120 6 340
с. Росішка 2 160 1 60 1 60 1 62
с. Середнє Водяне 8 518 6 390 6 390 1 62
с. Чорна Тиса 3 170 1 56 1 56 1 62
смт Великий Бичків 3 210 2 140 1 70 1 70
смт Кобилецька Поляна 81 4265 35 1840 19 1000 16 840 23 1433
м. Рахів 11 795 7 506 4 290 3 216 2 124
смт Ясіня 5 367 2 154 1 70 1 84 1 62
Свалявський район,
всього 11 770 6 420 1 70 5 350 3 210
в тому числі:
с. Ганьковиця 1 70 1 70 1 70
с. Голубине 3 210 1 70 1 70 1 70
с. Неліпине 1 70 1 70 1 70
с. Оленьове 1 70 1 70 1 70
смт Поляна 1 70 1 70 1 70
с. Росош 4 280 1 70 1 70 2 140
Тячівський район,
всього 509 39093 264 20279 186 14287 78 5992 122 9372
в тому числі:
с. Бадевля 22 1690 11 845 9 691 2 154 6 461
с. Велика Уголька 5 384 2 154 1 77 1 77 1 77
с. Вільхівчик 10 768 5 384 2 154 3 230 3 230
с. Вільхівці-Лази 16 1229 8 614 4 307 4 307 4 307
с. Вільхівці 37 2842 19 1459 15 1152 4 307 9 691
с. Ганичі 26 1997 14 1075 10 768 4 307 6 461
с. Глибокий Потік 47 3610 24 1844 17 1306 7 538 12 922
с. Грушеве 40 3072 21 1613 17 1306 4 307 10 768
с. Діброва 22 1690 11 845 9 691 2 154 6 461
с. Калини 14 1075 8 615 6 461 2 154 3 230
с. Комсомольськ 11 845 6 461 2 154 4 307 2 154
с. Лази 58 4454 30 2304 24 1843 6 461 14 1075
с. Лопухів 36 2765 19 1459 11 845 8 614 6 461
с. Нерескиця 5 384 3 231 2 154 1 77 1 77
с. Підплеша 3 230 1 77 1 77 1 77
с. Руська Мокра 26 1997 14 1075 3 230 11 845 6 461
смт Тересва 2 154 1 77 1 77
с. Тернове 65 4992 34 2612 27 2074 7 538 16 1220
с. Топчине 8 614 4 307 3 230 1 77 2 154
с. Угля 37 2842 19 1459 15 1152 4 307 9 691
смт Усть-Чорна 3 230 2 154 1 77 1 77 1 77
с. Чумалеве 10 768 5 384 4 307 1 77 2 154
смт Дубове 6 461 3 231 2 154 1 77 2 154
Хустський район,
всього 197 15682 110 8209 86 6500 24 1709 41 3211
в тому числі:
с. Березове 22 1496 12 816 8 544 4 272 5 392
с. Велятин 6 540 3 270 3 270 2 157
с. Вільшани 5 260 2 104 1 52 1 52 1 78
с. Горінчове 2 106 1 58 1 58
с. Драгове 9 870 5 450 5 450 2 157
с. Забрідь 9 603 5 335 5 335 2 157
с. Копашневе 39 2769 21 1449 16 1104 5 345 9 705
с. Кошелеве 9 870 4 360 4 360 2 157
с. Крива 3 270 1 87 1 87 1 78
с. Липовець 8 536 5 320 3 192 2 128 1 78
с. Липецька Поляна 18 1746 10 900 6 540 4 360 4 313
с. Липча 23 2070 14 1260 14 1260 4 313
с. Монастирець 4 216 2 108 2 108 1 78
с. Нанкове 7 476 5 270 5 270 1 78
с. Нижнє Селище 4 360 2 180 2 180 1 78
с. Нижній Бистрий 29 2494 18 1242 10 690 8 552 5 392

Додаток 7

до Програми
РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ

житла, яке необхідно придбати для

громадян Закарпатської області, будинки яких

знаходяться у зонах активних зсувів

та перебувають у режимі спостереження

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 3 них на будівництво | 3 них на придбання житла | Ремонт | | | |-------------------------------------------------+---------------------------------+-------------------------------- Назва районів |Кількість| Площа |Загальна |кількість| площа |вартість за | в тому числі |кількість| площа |вартість за |кількість| площа | Сума за |будинків |розрахун- |вартість,|будинків |розрахун- | нормою | вартість |будинків |розрахун- | нормою |будинків |розрахун- | нормою | |кова, |гривень | |кова, |470 гривень/| матеріалів | |кова, |340 гривень/| |кова, |48 гривень/ | |кв. метрів| | |кв. метрів| кв. метр, |(франко-завод),| |кв. метрів| кв. метр, | |кв. метрів| кв. метр, | | | | | | гривень | гривень | | | гривень | | | гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- сього 1260 65960 29870954 575 45429 21351630 15011460 275* 20531 6980540 410 32058 1538784
в тому числі:
Берегівський 2 140 65800 2 140 65800 46472
Великоберезнянський 2 168 78960 2 168 55397
Виноградівський 8 397 179810 4 319 149930 105375 2 78 26520 2 70 3360
Воловецький 11 495 295626 7 495 232650 164246 4 1312 62970
Іршавський 334 17939 8490612 158 14332 6736040 4714188 45 3607 1226380 131 11004 528192
Міжгірський 138 7484 3161360 47 3696 1737120 1221501 47 3788 1287920 44 2840 136320
Мукачівський 3 270 126900 3 270 126900 88832
Перечинський 30 1686 687876 9 678 318660 224424 14 1008 342720 7 552 26496
Рахівський 186 8473 3629816 70 4474 2102780 1490748 60 3999 1359660 56 З457 167376
Свалявський 9 420 161980 1 70 32900 23236 5 350 119000 3 210 10080
Тячівський 386 20279 9202026 186 14287 6714890 4725746 78 5992 2037380 122 9372 449856
Хустський 151 8209 3790188 86 6500 3055000 2151295 24 1709 581060 41 3211 154128

Додаток 8

до Програми
РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ

житла, яке необхідно придбати

для громадян Закарпатської області, будинки

яких перейдуть з режиму спостереження в режим відселення

-------------------------------------------------------------------- Назва районів |Кількість| Площа | Вартість за нормою і населених пунктів |будинків |розрахункова,|340 гривень за 1 кв.м. | | кв. метрів |(верхня межа, гривень) ------------------------------------------------------------------- сього 275 20531 6980540
в тому числі:
Виноградівський
район,
в тому числі:
с. Велика Копаня 2 78 26520
Іршавський район,
всього 45 3607 1226380
в тому числі:
с. Арданове 10 820 278500
смт Довге 2 180 61200
с. Сільце 33 2607 886380
Міжгірський район,
всього 47 3788 1287920
в тому числі:
с. Буковець 2 160 54400
с. Верхній Бистрий 2 86 29240
с. Голятин 4 421 143140
смт Колочава 6 490 166600
с. Вучкове 3 240 81600
с. Репинне 6 450 153000
с. Синевир 5 450 153000
с. Синевирська Поляна 2 158 53720
с. Стригальня 5 398 135320
с. Сухий 2 145 49300
смт Міжгір'я 10 790 268600
Перечинський район,
всього 14 1008 342720
в тому числі:
с. Дубринич 2 144 48960
с. Зарічеве 8 576 195840
с. Новоселиця 2 144 48960
смт Перечин 2 144 48960
Рахівський район,
всього 60 3999 1359660
в тому числі:
смт Богдан 1 68 23120
с. Верхнє Водяне 2 126 42840
с. Видричка 1 60 20400
с. Водиця 1 60 20400
с. Ділове 1 70 23800
с. Кваси 1 60 20400
с. Косівська Поляна 25 1945 661300
с. Лазещина 1 60 20400
смт Великий Бичків 1 70 23800
смт Кобилецька Поляна 16 840 285600
м. Рахів 3 216 73440
смт Ясіня 1 84 28560
Свалявський район,
всього 5 350 119000
в тому числі:
с. Ганьковиця 1 70 23800
с. Голубине 1 70 23800
с. Оленеве 1 70 23800
смт Поляна 1 70 23800
с. Росош 1 70 23800
Тячівський район,
всього 78 5992 2037280
в тому числі:
с. Бедевля 2 154 52360
с. Велика Уголька 1 77 26180
с. Вільхівчик 3 230 78200
с. Вільхівці-Лази 4 307 104380
с. Вільхівці 4 307 104380
с. Ганичі 4 307 104380
с. Глибокий Потік 7 538 182920
с. Грушеве 4 307 104380
с. Діброва 2 154 52360
с. Калини 2 154 52360
с. Комсомольськ 4 307 104380
с. Лази 6 461 156740
с. Лопухів 8 614 208760
с. Нересниця 1 77 26180
с. Руська Мокра 11 845 287300
с. Тернове 7 538 182920
с. Топчине 1 77 26180
с. Угля 4 307 104380
смт Усть-Чорна 1 77 26180
с. Чумалеве 1 77 26180
смт Дубове 1 77 26180
Хустський район,
всього 24 1709 581060
в тому числі:
с. Березове 4 272 92480
с. Вільшани 1 52 17680
с. Копашневе 5 345 117300
с. Липовець 2 128 43520
с. Липецька Поляна 4 360 122400
с. Нижній Бистрий 8 552 187680

Додаток 9

до Програми
РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ

ремонту будинків громадян Закарпатської області,
будинки яких знаходяться у зонах активних зсувних процесів

------------------------------------------------------------------- Назва районів |Кількість| Площа | Сума за нормою і населених пунктів |будинків |розрахункова,| 48 гривень/кв. метр | | кв. метр | ------------------------------------------------------------------ сього 410 32058 1538784
в тому числі:
Виноградівський район,
всього 2 70 3360
в тому числі по
населених пунктах
с. Велика Копаня 2 70 3360
с. Хижа
Воловецький район,
всього 4 1312 62976
в тому числі:
с. Гукливий 1 84 4032
с. Лази 1 320 15360
смт Нижні Ворота 1 68 3264
смт Воловець 1 840 40320
Іршавський район,
всього 131 11004 528192
в тому числі:
с. Арданове 19 1596 76608
смт Довге 5 420 20160
смт Ільниця 7 588 28224
с. Імстичеве 1 84 4032
с. Лисичеве 1 84 4032
с. Сільце 98 8232 395136
Міжгірський район,
всього 44 2840 136320
в тому числі:
с. Буковець 2 145 6960
с. Верхній Бистрий 2 145 6960
с. Голятин 2 145 6960
смт Колочава 5 311 14928
с. Вучкове 5 311 14928
с. Репинне 4 249 11952
с. Синевир 5 311 14928
с. Сикевирська Поляна 2 145 6960
с. Стригальня 6 373 17904
с. Сухий 2 145 6960
смт Міжгір'я 9 560 26880
Мукачівський район,
с. Буковинка
Перечинський район,
всього 7 552 26496
в тому числі:
с. Дубринич 1 90 4320
с. Зарічеве 5 372 17856
смт Перечин 1 90 4320
Рахівський район,
всього 56 3487 167376
в тому числі:
смт Богдан
с. Верхнє Водяне 8 498 23904
с. Видричка 1 62 2976
с. Водиця 3 187 8976
с. Косівська Поляна 15 935 44880
с. Росішка 1 62 2976
с. Середнє Водяне 1 62 2976
с. Чорна Тиса 1 62 2976
смт Великий Бичків
смт Кобилецька Поляна 23 1433 68784
м. Рахів 2 124 5952
смт Ясіня 1 62 2976
Свалявський район,
всього 3 210 10080
в тому числі:
с. Ганьковиця
с. Голубине 1 70 3360
с. Росош 2 140 6720
Тячівський район,
всього 122 9372 449856
в тому числі:
с. Бедевля 6 461 22128
с. Велика Уголька 1 77 3696
с. Вільхівчик 3 230 11040
с. Вільхівці-Лази 4 307 14736
с. Вільхівці 9 691 33168
с. Ганичі 6 461 22128
с. Глибокий Потік 12 922 44256
с. Грушеве 10 768 36864
с. Діброва 6 461 22128
с. Калини 3 230 11040
с. Комсомольськ 2 154 7392
с. Лази 14 1075 51600
с. Лопухів 6 461 22128
с. Нересниця 1 77 3696
с. Підплеша 1 77 3696
с. Руська Мокра 6 461 22128
с. Тернове 16 1229 58992
с. Топчине 2 154 7392
с. Угля 9 691 33168
смт Усть-Чорна 1 77 3696
с. Чумалеве 2 154 7392
смт Дубове 2 154 7392
Хустський район,
всього 41 3211 154128
в тому числі:
с. Березове 5 392 18816
с. Велятин 2 157 17536
с. Вільшани 1 78 3744
с. Драгове 2 157 7536
с. Забрідь 2 157 7536
с. Копашневе 9 705 33840
с. Кошелеве 2 157 7536
с. Крива 1 78 3744
с. Липовець 1 78 3744
с. Липецька Поляна 4 313 15024
с. Липча 4 313 15024
с. Монастирець 1 78 3744
с. Нанкове 1 78 3744
с. Нижнє Селище 1 78 3744
с. Нижній Бистрий 5 392 18816

Додаток 10

до Програми
РОЗРАХУНОК КОШТІВ

необхідних для проектно-пошукових робіт та моніторингу

щодо зсувних процесів

(тис. гривень) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зміст заходів | Термін | Відповідальні |Вартість| Джерела |Очікувані результати |реалізації| виконавці | робіт |фінансування| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- нженерно-геологічний нагляд за станом 2001, Мінекоресурсів, 150 тис. Державний визначення будинків, ілянок активного розвитку зсувів, де далі Держбуд, гривень бюджет що потребують снує загроза житловим будинкам та згідно з облрайдерж- щорічно України відселення отенційного розвитку зсувного процесу програмою адміністрації
Розробка та виконання деяких -"- Закарпатська 350 тис. -"- зниження ризику апобіжних заходів щодо стабілізації облдерж- гривень виникнення сувонебезпечних схилів в районах адміністрація, щорічно надзвичайних итлових поселень Мінекоресурсів, ситуацій Держбуд
Вибір безпечних ділянок під 2001 рік -"- 130 тис. -"- планування забудови овозабудову для мешканців, які гривень у безпечних місцях ідселяються із зсувонебезпечних щорічно айонів
Уточнення кадастру зсувонебезпечних -"- Мінекоресурсів 250 тис. -"- створення ілянок із створенням комп'ютерної гривень комп'ютерної бази ази даних щорічно даних за зсувонебезпечними ділянками
Обстеження будинків, які знаходяться в постійно Закарпатська 200 тис. -"- оперативне онах активного та потенційного облдерж- гривень реагування на озвитку зсувного процесу адміністрація, щорічно можливість Мінекоресурсів, виникнення Держбуд надзвичайної ситуації
Геологічне дешифрування матеріалу 2001 рік Мінекоресурсів 220 тис. -"- планування ерофотозйомки із спостереження за гривень обстеження озвитком зсувного процесу щорічно зсувонебезпечних ділянок
Розробка науково обгрунтованих заходів 2001, Мінекоресурсів, 200 тис. -"- розробка і з зниження виникнення ризику далі Держводгосп гривень реалізація заходів адзвичайних ситуацій в місцях щорічно щорічно із зниження ризиків итлової забудови руйнації житлового фонду
Усього 1500 тис. гривень

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: