open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Торговельна угода

між Урядом України та

Урядом Ісламскої Республіки Іран
( Торговельну Угоду ратифіковано Законом

N 1010-IV ( 1010-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.13 )

Уряд України та Уряд Ісламської Республіки Іран, які надалі
іменуються "Договірні Сторони", висловлюючи взаємну зацікавленість у зміцненні та розвитку
торговельних зв'язків, розширенні та диверсифікації комерційної
співпраці, піднятті рівня торгівлі і співробітництва, що базуються
на рівноправності, недискримінації та підтриманні спільних
інтересів, домовились про наступне:
Стаття 1
Обмін товарами та послугами між Договірними Сторонами та
контракти, які укладено між фізичними та юридичними особами обох
країн будуть здійснюватись в рамках даної Угоди та у відповідності
до чинного законодавства та правил кожної Договірної Сторони.
Стаття 2
Товари, що були предметом обміну у відповідності до даної
Угоди між Договірними Сторонами, можуть бути реекспортовані в
треті країни, відповідно до законів та правил Сторони, яка
здійснила експорт.
Стаття 3
Кожна Договірна Сторона, згідно з своїми законами та
правилами, вживатиме відповідних заходів для видачі сертифікатів
про походження на товари, які експортуються до іншої Договірної
Сторони.
Стаття 4
Обмін товарами та послугами між Договірними Сторонами
здійснюватиметься в рамках даної Угоди та у відповідності до
стандартів, узгоджених між відповідними установами Договірних
Сторін.
Стаття 5
Кожна Договірна Сторона забезпечить по відношенню до
імпортних та експортних поставок іншої Сторони найкращий режим,
ідентичний тим, які надаються третім країнам, стосовно: - імпортних та експортних процедур; - величини, методу та критерію стягнення митних зборів; - усіх інших зборів, що застосовуються в даний час чи будуть
застосовані у майбутньому. Вищезазначені положення даної статті не застосовуються до: а) вигод, переваг, привілей і пільг, які кожна з Договірних
Сторін надає або буде надавати у майбутньому сусіднім країнам для
сприяння прикордонному товарообігу; б) вигод, переваг, привілей і пільг, які кожна з Договірних
Сторін надає або буде надавати у майбутньому як наслідок її участі
в зонах вільної торгівлі та митних союзах.
Стаття 6
Договірні Сторони домовились повідомляти одна одну у
найкоротші терміни про внесення змін до правил оподаткування
експорту та імпорту, митних зборів та інших обов'язкових платежів.
Стаття 7
З метою розвитку спільних комерційних зв'язків Договірні
Сторони домовились співпрацювати у напрямку взаємного зменшення
або скасування нетарифних заходів чи надання нетарифних
преференцій в рамках додаткових угод між відповідними установами
кожної з сторін, укладення яких може бути необхідним.
Стаття 8
Договірні Сторони, відповідно до своїх законів та правил,
заохочуватимуть інвестиційне та науково-технологічне
співробітництво між собою, у тому числі шляхом створення спільних
підприємств на своїх територіях як для своїх внутрішніх ринків,
так і для ринків третіх країн.
Стаття 9
Усі перекази або платежі у іноземній валюті, що виникають із
застосування положень даної Угоди, а також розрахунки
здійснюватимуться у вільно конвертованих валютах у відповідності
до національних правил кожної Сторони, а також міжнародних
банківських правил та практики.
Стаття 10
Кожна Договірна Сторона заохочуватиме свої комерційні
структури та організації до участі у міжнародних чи
спеціалізованих ярмарках, які проводитимуться на території іншої
сторони та по можливості сприятиме комерційним структурам та
організаціям іншої сторони.
Стаття 11
Кожна сторона дозволить торговельним та комерційним
структурам/установам іншої сторони проводити щорічну
виставку-продаж чи ярмарок для показу продукції власного
виробництва, враховуючи, що: - Тривалість ярмарку не перевищуватиме 15 днів; - Торговельні та комерційні структури/установи
дотримуватимуться законів та правил країни, де проводиться
ярмарок; - Класифікація та обсяги товарів що мають виставлятись
погоджуються між Договірними Сторонами; - Положення цієї статті не перешкоджатимуть Договірним
Сторонам домовлятись про інше стосовно дат та тривалості
виставок-продажів чи ярмарків.
Стаття 12
Договірні Сторони з метою розширення торговельних відносин
домовились про надання консульських послуг та сприяння, зокрема
надання комерційних віз та засвідчення комерційних документів
відповідно до чинного законодавства кожної з Договірних Сторін.
Стаття 13
З метою сприяння та розвитку обміну продукцією/товарами,
послугами та торговельною інформацією між сторонами кожна сторона
дозволить іншій стороні відкрити торговельне представництво чи
центр на своїй території у відповідності з законодавством та
правилами кожної країни. Кількість представників та обладнання, а
також філій вищезгаданих представництв чи центрів визначатимуться
майбутніми угодами між Договірними Сторонами.
Стаття 14
Кожна Договірна Сторона з метою досягнення збалансованої
тенденції у взаємних торговельних обмінах задовольнятиме, по
можливості, свої потреби відносно іншої Сторони з урахуванням
привілей, наданих у відповідності з її законами та правилами.
Стаття 15
Договірні Сторони домовились у відповідності до законів та
правил двох країн заохочувати свої торговельні палати підтримувати
тісне та ефективне співробітництво та, у разі необхідності,
створювати спільні торговельні палати, здійснювати обмін
комерційними делегаціями та проводити спеціалізовані семінари та
конференції для ознайомлення з продукцією та здійснення
маркетингу, надавати необхідне сприяння до завершення заходу.
Стаття 16
Договірні Сторони з метою розвитку комерційних відносин
заохочуватимуть своїх фізичних та юридичних осіб до втілення
міжнародних ринкових методів, таких як зустрічні-закупки
(buy-back) та компенсаційні угоди, створення торговельних
об'єднань/підприємств і встановлення довготривалого комерційного
співробітництва та підтримуватимуть здійснення вищезгаданих угод.
Стаття 17
Транзит товарів через територію будь-якої сторони
здійснюватиметься у відповідності до положень діючого
національного законодавства Договірних Сторін.
Стаття 18
Договірні Сторони домовились, що громадяни будь-якої із
сторін зазнаватимуть однакового ставлення з боку судових органів в
межах їхніх територій, а також громадяни іншої сторони
звільнятимуться від сплати застави за їхнє іноземне громадянство,
як зазначено у відповідних законах та правилах обох сторін.
Стаття 19
Договірні Сторони домовились створити Спільну Комісію, яка
складатиметься з рівної кількості їхніх представників, яка
проводитиме свої засідання щорічно почергово на території кожної
сторони. До функцій/обов'язків Комісії відноситься наступне: а) Нагляд за належним виконанням даної Угоди, б) Винесення рішень заради уникнення труднощів, які можуть
виникнути із застосування даної Угоди, в) Розгляд та вивчення шляхів розширення та диверсифікації
взаємної торгівлі та надання з приводу цього ексклюзивних
рекомендацій сторонам.
Стаття 20
Усі спори та суперечності, що виникатимуть у зв'язку з цією
Угодою для прийняття рішень мають розглядатись Спільною Комісією,
яка складатиметься з одного представника від кожної сторони та
однієї чи трьох міжнародних персон, які не є громадянами сторін та
обираються за домовленістю між вищезгаданими представниками.
Комісія вивчає факти та згідно з відповідними правилами,
процедурами та звичаями виносять рішення Договірним Сторонам.
Стаття 21
Положення даної Угоди не мають обмежувати права кожної
сторони накладати будь-які обмеження з метою захисту національних
інтересів, здоров'я населення та/або запобігання захворюванням,
тваринним чи рослинним епідеміям.
Стаття 22
Після набуття чинності цією Угодою втрачає силу Торговельна
Угода між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран, яка
була підписана в м. Тегерані 26 квітня 1992 року, що відповідає 6
дню місяця ордібехешта 1371 року ( 364_006 ).
Стаття 23
Дана Угода вступить в дію з дати останнього письмового
повідомлення однією Договірною Стороною іншої про здійснення усіх
необхідних внутрішніх державних процедур, необхідних для вступу в
дію даної Угоди, та діятиме протягом 3 років. Після сплину цього
періоду дана Угода продовжуватиме діяти на наступні річні періоди
доки будь-яка з сторін не повідомить письмово іншу про своє
рішення припинити дію цієї Угода щонайменше за шість місяців до
закінчення строку її дії. Після скасування чинності цієї Угоди її положення відносно
контрактів, підписаних та не виконаних повністю, будуть чинними
щонайбільше протягом одного року після скасування цієї Угоди, якщо
сторони не домовляться про інше.
Вчинено у одній преамбулі та 23 статтях в м.Тегеран 6 лютого
2001 року, що відповідає 18 числу місяця бахмана 1379 року, у
трьох оригінальних примірниках українською, перською та
англійською мовами, причому усі тексти є однаково автентичними. У випадку розбіжностей у тлумаченні перевага надаватиметься
тексту англійською мовою.
За Уряд За Уряд
України Ісламської Республіки Іран

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: