open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 37/45/73/44 від 08.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2001 р.

за N 160/5351
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

екології та природних ресурсів

N 25/39/24/21 ( z0128-11 ) від 24.01.2011 }
Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і

справляння плати за користування надрами в цілях,

не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів

N 9/10/14/11 ( z0077-02 ) від 09.01.2002 )

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2000 року N 1682 ( 1682-2000-п ) "Про плату за
користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення і справляння
плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, що додається. 2. Міністерству екології та природних ресурсів України подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установлений чинним законодавством термін.
Міністр екології та природних
ресурсів України І.О.Заєць
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Міністр праці та соціальної
політики України І.Я.Сахань

Затверджено

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України,

Державної податкової адміністрації

України, Міністерства фінансів

України, Міністерства праці та

соціальної політики України

08.02.2001 N 37/45/73/44
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2001 р.

за N 160/5351
Інструкція
про порядок обчислення і справляння плати за користування

надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням

корисних копалин
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Законів України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ), "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про
господарську діяльність у Збройних Силах України" ( 1076-14 ),
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ),
Кодексу України про надра, постанов Кабінету Міністрів України від
27 січня 1995 року N 59 ( 59-95-п ) "Про затвердження Положення
про порядок надання гірничих відводів", від 31 серпня 1995 року
N 709 ( 709-95-п ) "Про затвердження Порядку надання дозволів
(ліцензій) на користування надрами", від 2 серпня 1996 року N 899
( 899-96-п ) "Про платежі за користування надрами", від
8 листопада 2000 року N 1682 ( 1682-2000-п ) "Про плату за
користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин". ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінекоресурсів N 9/10/14/11 ( z0077-02 ) від 09.01.2002 ) 1.2. Інструкція обов'язкова до виконання усіма суб'єктами
господарської діяльності незалежно від форм власності (включаючи
підприємства з іноземними інвестиціями), які користуються надрами
в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, на
території України. 1.3. Інструкція встановлює єдиний порядок обчислення і
справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, та складання розрахунків плати за
користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин, і їх подання до органів державної податкової
служби. 1.4. Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин (далі - плата), не звільняє
суб'єктів господарської діяльності від справляння плати за
користування надрами для видобування корисних копалин, збору за
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), якщо
інше не передбачено чинним законодавством та міжнародними угодами
України. 1.5. Органи Міністерства праці та соціальної політики України
разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
відслідковують зміни у переліку суб'єктів господарювання, які
користуються надрами в цілях, не пов'язаних з використанням
корисних копалин, визначеному відповідно до пункту 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1682 ( 1682-2000-п ). Органи державного гірничого нагляду в місячний термін з дня
видачі чи вилучення акта про надання гірничого відводу подають до
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі за місцезнаходженням ділянки
надр довідку про зміни в переліку суб'єктів господарювання, які
користуються надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин, за формою, наведеною у додатку 1 до цієї
Інструкції. 1.6. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі в п'ятиденний термін з
дня отримання, відповідно до пункту 1.5 Інструкції, довідки про
зміни в переліку суб'єктів господарювання, які користуються
надрами в цілях, не пов'язаних з використанням корисних копалин,
направляють її копію до органів державної податкової служби за
місцезнаходженням ділянки надр.
2. Платники плати за користування надрами в цілях,

не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
2.1. Платниками є юридичні та фізичні особи - суб'єкти
господарської діяльності усіх форм власності, їх філії, відділення
та інші відокремлені підрозділи, нерезиденти та їх постійні
представництва в Україні (далі - платники), які користуються у
межах території України ділянкою надр в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, для зберігання природного газу та
газоподібних продуктів в пористих чи тріщинуватих геологічних
утвореннях (пластах-колекторах), нафти та інших рідких
нафтопродуктів, для витримування виноматеріалів, виробництва і
зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та
інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших
товарів, речовин і матеріалів, провадження інших видів
господарської діяльності в спеціально створених та існуючих
гірничих виробках (відпрацьованих і пристосованих), а також
природних порожнинах (печерах). 2.2. Якщо в складі підприємства - користувача надр немає
філій або якщо до його складу входять філії, які не мають
банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку
своєї діяльності, не складають окремого балансу, то плата
сплачується таким підприємством за місцезнаходженням ділянки надр.
3. Об'єкт справляння плати за користування надрами в цілях,

не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
3.1. Плата справляється за обсяги наданого для використання
підземного простору (ділянки) надр із урахуванням корисних
властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх
використання. Об'єктом справляння плати є: для зберігання природного газу та газоподібних продуктів -
активний об'єм зберігання газу в пористих чи тріщинуватих
геологічних утвореннях (пластах-колекторах); для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів - об'єм
спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих
і пристосованих), а також природних порожнин (печер); для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання
винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин,
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів,
речовин і матеріалів, провадження інших видів господарської
діяльності (наприклад, для туристичної) - площа підземного
простору, що надана у користування в спеціально створених та
існуючих гірничих виробках (відпрацьованих і пристосованих), а
також в природних порожнинах (печерах). 3.2. Плата не справляється за використання: підземного простору (ділянки) надр військовими частинами,
закладами, установами і організаціями Збройних Сил України та
іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів
України, що фінансуються за рахунок державного бюджету; транспортних тунелів та інших підземних комунікацій,
колекторно-дренажних систем та об'єктів міського комунального
господарства; підземних споруд на глибині не більше 20 метрів, збудованих
відкритим способом без засипання або з наступним грунтовим
засипанням. 3.3. Обсяги використання підземного простору (ділянок) надр
визначаються згідно з наданим гірничим відводом за даними
проектної документації на підземні споруди на користування надрами
в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин,
проектно-кошторисної документації, технічних паспортів на підземні
споруди, не пов'язані з видобуванням корисних копалин, та
договорів оренди, інвентарних карток обліку основних засобів тощо.
4. Нормативи плати за користування надрами в цілях,

не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
4.1. Річні нормативи плати встановлюються окремо для кожного
виду користування надрами в гривнях до одиниці виміру залежно від
корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час
їх використання. Нормативи плати установлюються як: фіксована сума в гривнях за тисячу кубічних метрів активного
об'єму використання підземного простору надр - пористих чи
тріщинуватих геологічних утворень (пластів-колекторів) - для
зберігання природного газу та газоподібних продуктів; фіксована сума в гривнях за кубічний метр використання
підземного простору спеціально створених та існуючих гірничих
виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних
порожнин (печер) - для зберігання нафти та інших рідких
нафтопродуктів; фіксована сума в гривнях за квадратний метр використання
підземного простору спеціально створених та існуючих гірничих
виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних
порожнин (печер) - для витримування виноматеріалів, виробництва і
зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та
інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших
товарів, речовин і матеріалів, провадження іншої господарської
діяльності. Нормативи плати затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 8 листопада 2000 року N 1682 ( 1682-2000-п ) і
застосовуються з 1 липня 2001 року.
5. Порядок обчислення плати за користування надрами в цілях,

не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
5.1. Сума плати визначається платниками самостійно і
обчислюється щороку: для зберігання природного газу та газоподібних продуктів -
виходячи з активного об'єму зберігання газу в пористих чи
тріщинуватих геологічних утвореннях (пластах-колекторах) та річних
нормативів плати, зазначених у пункті 4.1 цієї Інструкції; для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів -
виходячи з об'єму спеціально створених та існуючих гірничих
виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних
порожнин (печер) та річних нормативів плати, зазначених у пункті
4.1 цієї Інструкції; для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання
винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин,
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів,
речовин і матеріалів, провадження іншої господарської діяльності -
виходячи з площі підземного простору спеціально створених та
існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а
також природних порожнин (печер) та річних нормативів плати,
зазначених у пункті 4.1 цієї Інструкції. 5.2. Умовні приклади розрахунків плати наведено в додатку 2
до цієї Інструкції.
6. Порядок подання розрахунку плати за користування

надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням

корисних копалин, та сплати її до бюджетів
6.1. Базовий податковий (звітний) період для плати за
користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин, дорівнює календарному кварталу. ( Абзац
пункту 6.1 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 9/10/14/11
( z0077-02 ) від 09.01.2002 ) Розрахунок плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, складається і
подається платниками до органів державної податкової служби за
місцезнаходженням ділянки надр протягом 40 календарних днів,
наступних за останнім календарним днем звітного (податкового)
кварталу. ( Абзац пункту 6.1 в редакції Наказу Мінекоресурсів
N 9/10/14/11 ( z0077-02 ) від 09.01.2002 ) Якщо останній день строку подання розрахунку плати припадає
на вихідний або святковий день, то останнім днем строку подання
вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.
( Абзац пункту 6.1 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 9/10/14/11
( z0077-02 ) від 09.01.2002 ) У разі, коли в майбутніх податкових періодах платник
самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним
розрахунку плати, такий платник зобов'язаний подати новий
(уточнений) розрахунок плати, що містить виправлені показники.
( Абзац пункту 6.1 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 9/10/14/11
( z0077-02 ) від 09.01.2002 ) У разі використання підземного простору (ділянки) надр
виключно у цілях, визначених пунктом 3.2 цієї Інструкції,
розрахунок плати за таке використання не складається і до органів
державної податкової служби не подається. 6.2. Розрахунок заповнюється чітко, розбірливо, без
виправлень, помарок. У незаповненому рядку робиться прочерк. 6.3. Розрахунок плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, складається за формою,
що наведена у додатку 3. 6.4. Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, вноситься платниками в розмірі 100
відсотків відповідно до бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням ділянки
надр щокварталу протягом 10 календарних днів, наступних за
останнім днем граничного строку подання розрахунку плати (тобто
протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу). ( Пункт 6.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів N 9/10/14/11
( z0077-02 ) від 09.01.2002 ) 6.5. Суб'єкт господарської діяльності, що обліковується як
платник податків і зборів (обов'язкових платежів) в органі
державної податкової служби іншого району (міста), ніж
місцезнаходження ділянки надр, додатково протягом 40 календарних
днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу, подає (надсилає) копію розрахунку до
органу державної податкової служби, в якому він зареєстрований, з
відміткою органу державної податкової служби, який прийняв
оригінал розрахунку, а також протягом 10 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку
збору (тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу) - копію
платіжного документа про його сплату. ( Пункт 6.5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів N 9/10/14/11
( z0077-02 ) від 09.01.2002 ) 6.6. Розрахунок плати за 2001 рік подається платниками до
органів державної податкової служби за місцезнаходженням ділянки
надр у місячний термін з дня набрання чинності цієї Інструкції.
Плата за перше півріччя 2001 року не справляється. 6.7. Нарахована сума плати за користування надрами в цілях,
не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, включається до
валових витрат виробництва та обігу.
7. Звільнення від плати за користування надрами в цілях,

не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
Від плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, звільняються землевласники і
землекористувачі відповідно до вимог статті 29 Кодексу України про
надра ( 132/94-ВР ).
8. Контроль за справлянням плати за користування надрами в

цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
8.1. Контроль за правильністю визначення обсягів використання
надр в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин,
здійснюють органи державного гірничого нагляду в установленому
порядку. 8.2. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і
повнотою внесення до бюджетів плати здійснюють органи державної
податкової служби. 8.3. У разі використання надр в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, не за місцем реєстрації платника
плати, перевірка, як правило, проводиться органом державної
податкової служби за місцезнаходженням ділянки надр. У п'ятиденний
термін після закінчення такої перевірки орган державної податкової
служби направляє копію матеріалів перевірки тому органу державної
податкової служби, в якому він зареєстрований як платник податків,
зборів (обов'язкових платежів). 8.4. Органи державної податкової служби ведуть облік
платників, які мають зобов'язання щодо сплати плати, відповідно до
Інструкції про порядок обліку платників податків, затвердженої
наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98
N 80 ( z0172-98 ) та зареєстрованої в Мін'юсті України 16.03.98 за
N 172/2612, в редакції Інструкції, затвердженої наказом Державної
податкової адміністрації України від 17.11.98 N 552 ( z0791-98 )
та зареєстрованої в Мін'юсті України 14.12.98 за N 791/3231, з
урахуванням положень, визначених цією Інструкцією. 8.5. Для обліку платників за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, використовуються дані
переліку, визначеного відповідно до пункту 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 08.11.2000 N 1682 ( 1682-2000-п ), довідок
про зміни у цьому переліку, що надаються державними податковими
адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі відповідно до пункту 1.6 Інструкції,
розрахунки плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, та інші документи, які
підтверджують факт користування суб'єктами господарювання ділянкою
надр в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. 8.6. Органи державної податкової служби ведуть облік
нарахованих і сплачених сум плати за користування надрами в цілях,
не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, відповідно до
Інструкції про порядок ведення державними податковими інспекціями
оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових
платежів, затвердженої наказом Головної державної податкової
інспекції України від 12.05.94 N 37 ( z0114-94 ) і зареєстрованої
в Мін'юсті України 25.05.94 за N 114/323, у редакції Інструкції,
затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України
від 02.04.99 N 174 ( z0304-99 ) і зареєстрованої в Мін'юсті
України 13.05.99 за N 304/3597. 8.7. Повернення та зарахування неправильно сплачених сум
плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, здійснюється згідно з чинним
законодавством України. 8.8. Дозвіл на спеціальне використання надр скасовується
органом, що його видав, за поданням органу державної податкової
служби у разі невнесення або внесення в неповному обсязі плати за
користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин, протягом шести місяців ( Інструкцію доповнено
пунктом 8.8 згідно з Наказом Мінекоресурсів N 9/10/14/11
( z0077-02 ) від 09.01.2002 )
9. Відповідальність і права платників
9.1. Платники плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, несуть
відповідальність за правильність обчислення, повноту і
своєчасність внесення до бюджетів плати, а також за правильність
складання і своєчасність подання розрахунків до органів державної
податкової служби відповідно до чинного законодавства України. 9.2. Штрафні санкції та пеня застосовуються в порядку,
встановленому чинним законодавством України. ( Пункт 9.2 в
редакції Наказу Мінекоресурсів N 9/10/14/11 ( z0077-02 ) від
09.01.2002 ) 9.3. Платники мають право оскаржити дії посадових осіб
органів державної податкової служби в порядку, встановленому
чинним законодавством України.
Начальник науково-технічного
Управління Міністерства екології
та природних ресурсів України М.Пилипчук
Додаток 1

до пункту 1.5 Інструкції про порядок

обчислення і справляння плати за

користування надрами в цілях,

не пов'язаних з видобуванням корисних

копалин
Довідка

про зміни в переліку суб'єктів господарювання, які

користуються надрами в цілях, не пов'язаних з

видобуванням корисних копалин

в ___________________
------------------------------------------------------------------- N |Назва суб'єкта|Місце- | Дата | Термін | Вид |Дата |Приміт-| з/п|господарювання|знаход-|надання |користу-|корис-|вилу-| ка | | |ження |ділянки | вання |туван-|чення| | | | | надр у |з ___ | ня | | | | | |користу-|по ___ | | | | | | | вання | | | | | ---+--------------+-------+--------+--------+------+-----+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+--------------+-------+--------+--------+------+-----+-------| ---+--------------+-------+--------+--------+------+-----+-------| ---+--------------+-------+--------+--------+------+-----+-------| ---+--------------+-------+--------+--------+------+-----+-------| ---+--------------+-------+--------+--------+------+-----+-------| ---+--------------+-------+--------+--------+------+-----+-------| ---+--------------+-------+--------+--------+------+-----+-------| ------------------------------------------------------------------ Територіальне управління
Держнаглядохоронпраці в ____________
Підпис (прізвище) відповідальної особи
М. П.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласна державна адміністрація,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
Підпис (прізвище) відповідальної особи
М. П.
Додаток 2

до пункту 5.3 Інструкції про порядок

обчислення і справляння плати за

користування надрами в цілях, не

пов'язаних з видобуванням корисних

копалин
Приклади

розрахунків плати за користування надрами

в цілях, не пов'язаних з видобуванням

корисних копалин
Приклад 1 Підприємство використовує підземні пористі геологічні
утворення для зберігання природного газу. Основні показники
проекту підземного сховища для зберігання природного газу: загальний об'єм - 1 650 000 тис. куб. м; активний об'єм - 900 000 тис. куб. м. Річний норматив плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за 1000 куб. м
активного об'єму підземного сховища для зберігання природного газу
складає 0,05 грн./рік. Річна плата для зберігання природного газу становить: 900 000 тис. куб. м х 0,05 грн./рік = 45 000 грн. Щоквартальна сума плати становитиме 11 250 грн.
Приклад 2 Виноробне підприємство має на балансі природну порожнину
(печеру) площею 500 кв. м, яка використовується для витримування
виноматеріалів. Річний норматив плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за 1 кв. м підземного
сховища для витримування виноматеріалів складає 0,14 грн./рік. Річна плата за користування надрами для витримування
виноматеріалів підприємства буде становити: 500 кв. м х 0,14
грн./рік = 70 грн. Щоквартальна сума плати буде становити 17,5 грн.
Додаток 3

до пункту 6.3. Інструкції

про порядок обчислення і

справляння плати за

користування надрами в

цілях, не пов'язаних з

видобуванням корисних

копалин
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп органу державної
податкової служби)

--------------------------------- |Загальний розрахунок | | |--------------------------+----| |Новий (уточнений) | | |розрахунок | | ---------------------------------

До органу державної податкової _________________________________
служби

Ідентифікаційний код ------------------------------------- латника згідно з ЄДРПОУ, | | | | | | | | | | РДПАУ або номер з ДРФО ------------------------------------- фізичної особи)
Місцезнаходження суб'єкта
господарювання ____________________________________
Прізвище відповідальної особи ____________________________________

Ідентифікаційний номер ------------------------------------- ідповідальної особи | | | | | | | | | | -------------------------------------
Телефон ____________________________________
Місцезнаходження ділянки надр ____________________________________

РОЗРАХУНОК

плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з

видобуванням корисних копалин,

за ________ звітний (податковий) квартал 200__ року

(I, II, III, IV)
------------------------------------------------------------------ Код | Оди- | Вид |Обсяг підземного | Річний | Сума | рядка | ниця | користування | простору |норматив| плати, | |виміру| надрами | (ділянки) надр | плати, |грн. (к.| | | | (активний об'єм |грн. за | 4 х к. | | | | зберігання газу |одиницю | 5) | | | | та газоподібних | виміру | | | | |продуктів; об'єм | | | | | | спеціально | | | | | | створених та | | | | | |існуючих гірничих| | | | | | виробок, | | | | | | природних | | | | | | порожнин; площа | | | | | | спеціально | | | | | | створених та | | | | | |існуючих гірничих| | | | | | виробок, | | | | | | природних | | | | | | порожнин) | | | ------+------+--------------+-----------------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------+------+--------------+-----------------+--------+--------| 01 | тис. |Зберігання | | | | |куб. м|природного | | | | |актив-|газу та | | | | | ного |газоподібних | | | | |об'єму|продуктів | | | | ------+------+--------------+-----------------+--------+--------| 02 | куб. |Зберігання | | | | | м |нафти та інших| | | | | |рідких | | | | | |нафтопродуктів| | | | ------+------+--------------+-----------------+--------+--------| 03 |кв. м |Витримування | | | | | |вино- | | | | | |матеріалів, | | | | | |виробництво | | | | | |і зберігання | | | | | |винопродукції | | | | ------+------+--------------+-----------------+--------+--------| 04 |кв. м |Вирощування | | | | | |грибів, | | | | | |овочів, квітів| | | | | |та інших | | | | | |рослин | | | | ------+------+--------------+-----------------+--------+--------| 05 |кв. м |Зберігання | | | | | |харчових | | | | | |продуктів, | | | | | |промислових та| | | | | |інших товарів,| | | | | |речовин і | | | | | |матеріалів | | | | ------+------+--------------+-----------------+--------+--------| 06 |кв. м |Провадження | | | | | |іншої | | | | | |господарської | | | | | |діяльності | | | | ------+------+-----------------------------------------+--------| 07 | грн. |Сума плати, розрахована за річним | | | |нормативом плати | | | |(р.01+р.02+р.03+р.04+р.05+р.06) | | ------+------+-----------------------------------------+--------| 08 | грн. |Сума плати за звітний квартал (р.07:4) | | ------+------+-----------------------------------------+--------| 09 | грн. |Нараховано плати за даними раніше | | | |поданого розрахунку, що уточнюється | | | |(р.08 розрахунку, що уточнюється) * | | ------+------+-----------------------------------------+--------| 10 | грн. |Сума плати (недоплата), яка збільшує | | | |податкове зобов'язання в зв'язку з | | | |виправленням помилки (р. 08 - р. 09) * | | ------+------+-----------------------------------------+--------| 11 | грн. |Сума плати, яка зменшує податкові | | | |зобов'язання в зв'язку з виправленням | | | |помилки (р. 09 - р. 08) * | | ------+------+-----------------------------------------+--------| 12 | грн. |Сума штрафу у розмірі 10% від суми | | | |недоплати (нараховується платником | | | |самостійно відповідно до пункту 17.2 | | | |статті 17 Закону України від 21.12.2000 | | | |N 2181-III "Про порядок погашення | | | |зобов'язань платників податків перед | | | |бюджетами та державними цільовими | | | |фондами") (р. 10 х 10%) * | | ------+------+-----------------------------------------+--------| 13 | грн. |Зміст помилки * | | ----------------------------------------------------------------- * Рядки 09 - 13 заповнюються у разі подання нового
(уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.
Керівник Підпис (прізвище)
Головний бухгалтер Підпис (прізвище)

М.П.
Заповнення розрахунку плати за користування надрами в цілях,

не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
1. У спеціальному полі для службових відміток про вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" проставляється позначка (Х), якщо подається загальний
розрахунок плати. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що містить виправлені показники, позначки у рядку не
проставляються. У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" проставляється
позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок плати,
що містить виправлені показники. У разі подання загального
розрахунку позначки в рядку не проставляються.
2. У колонці 4 "Обсяг підземного простору (ділянки) надр"
згідно з наданим гірничним відводом за даними проектної
документації на підземні споруди на користування надрами в цілях,
не пов'язаних з видобуванням корисних копалин,
проектно-кошторисної документації, технічних паспортів на підземні
споруди, не пов'язані з видобуванням корисних копалин, та
договорів оренди, інвентарних карток обліку основних засобів тощо
проставляються: у рядку 01 "Зберігання природного газу та газоподібних
продуктів" - активний об'єм зберігання природного газу та
газоподібних продуктів (у тисячах кубічних метрів); у рядку 02 "Зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів"
- об'єм спеціально створених та існуючих гірничих виробок,
природних порожнин (у кубічних метрах); у рядках 03 "Витримування виноматеріалів, виробництво і
зберігання винопродукції", 04 "Вирощування грибів, овочів, квітів
та інших рослин", 05 "Зберігання харчових продуктів, промислових
та інших товарів, речовин і матеріалів" та 06 "Провадження іншої
господарської діяльності" - площа спеціально створених та існуючих
гірничих виробок, природних порожнин (у квадратних метрах).
3. У колонці 5 "Річний норматив плати": у рядках 01
"Зберігання природного газу та газоподібних продуктів", 02
"Зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів", 03
"Витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання
винопродукції", 04 "Вирощування грибів, овочів, квітів та інших
рослин", 05 "Зберігання харчових продуктів, промислових та інших
товарів, речовин і матеріалів" та 06 "Провадження іншої
господарської діяльності" в залежності від виду використання надр
проставляються відповідні річні нормативи плати за користування
надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин,
які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
8 листопада 2000 року N 1682 ( 1682-2000-п ) і застосовуються з 1
липня 2001 року.
4. У колонці 6 "Сума плати": у рядках 01 "Зберігання
природного газу та газоподібних продуктів", 02 "Зберігання нафти
та інших рідких нафтопродуктів", 03 "Витримування виноматеріалів,
виробництво і зберігання винопродукції", 04 "Вирощування грибів,
овочів, квітів та інших рослин", 05 "Зберігання харчових
продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів" та
06 "Провадження іншої господарської діяльності" проставляється
добуток значень колонок 4 та 5 відповідних рядків.
5. У рядку 07 "Сума плати, розрахована за річним нормативом
плати" проставляється значення, яке дорівнює сумі показників
комірок колонки 6 за рядками 01 - 06.
6. У рядку 08 "Сума плати за звітний квартал" проставляється
сума плати за звітний квартал, яка становить одну четверту суми
плати, розрахованої за річним нормативом плати, тобто значення
рядка 07, поділене на 4.
7. Рядки 09 - 13 заповнюються у разі подання нового
(уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники, з
використанням показників загального розрахунку за відповідний
період. У разі подання загального розрахунку рядки 09 - 13 не
заповнюється і в них відповідно проставляються риски. У рядку 09 "Нараховано плати за даними раніше поданого
розрахунку, що уточнюється" проставляється показник рядка 08
загального розрахунку за період, показники якого виправляються.
8. У рядку 10 "Сума плати (недоплати), яка збільшує податкове
зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень рядків 08 і 09 нового (уточненого) розрахунку
плати, що містить виправлені показники.
9. У рядку 11 "Сума плати, яка зменшує податкове зобов'язання
у зв'язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень
рядків 09 і 08 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить
виправлені показники.
10. У рядку 12 "Сума штрафу у розмірі 10% від суми недоплати"
проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за
рядком 10 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить
виправлені показники.
11. У рядку 13 "Зміст помилки" платник стисло вказує причину,
яка вплинула на розмір податкового зобов'язання за платою за
користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин. Додаток 3 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 9/10/14/11
( z0077-02 ) від 09.01.2002 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: