open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру

З метою забезпечення захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій, підвищення ефективності функціонування
єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру п о с т а н о в л я ю:
1. Вважати, що запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру (далі - надзвичайні ситуації)
та ефективна ліквідація їх наслідків є одним із головних
пріоритетів у діяльності Кабінету Міністрів України, центральних
та місцевих органів виконавчої влади.
2. Установити, що матеріальні резерви для попередження і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створюються і
використовуються:
Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
- для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та надання
невідкладної допомоги постраждалому населенню (оперативний
резерв);
Міністерством аграрної політики України, Міністерством палива
та енергетики України, Міністерством охорони здоров'я України,
Міністерством транспорту України, Державним комітетом України по
водному господарству, Державним комітетом зв'язку та
інформатизації України, Державним комітетом лісового господарства
України, Державним комітетом промислової політики України - для
попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що
виникають на підприємствах, в установах та організаціях, на
об'єктах підвищеної небезпеки, інших об'єктах, що належать до
сфери управління зазначених органів виконавчої влади (відомчий
резерв);
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими та районними державними
адміністраціями - для попередження і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, надання невідкладної допомоги постраждалому
населенню на відповідній території (регіональний та місцевий
резерви);
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності
- для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
виконання невідкладних відновлювальних робіт на об'єктах, що їм
належать (об'єктовий резерв).
Порядок створення і використання матеріальних резервів для
попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Контроль за створенням, зберіганням, поповненням і
використанням центральними та місцевими органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності
матеріальних резервів для попередження і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій покласти на Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
4. Установити, що Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи готує разом з Національною академією
наук України та подає на розгляд Кабінету Міністрів України
щорічну доповідь про стан техногенної безпеки в Україні та основні
напрями підвищення рівня такої безпеки.
5. Кабінету Міністрів України:
1) затвердити в місячний строк порядок створення і
використання матеріальних резервів для попередження і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій;
2) у тримісячний строк:
вирішити питання щодо утворення у складі Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи державної інспекції цивільного
захисту та техногенно-екологічної безпеки;
ужити заходів щодо вдосконалення системи підготовки і
перепідготовки кадрів у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій;
затвердити методику визначення збитків від надзвичайних
ситуацій;
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
посилення відповідальності за порушення законодавства України у
сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
організувати проведення комплексної оцінки технологічного
стану об'єктів підвищеної небезпеки та вжити заходів щодо
забезпечення сталої роботи таких об'єктів в умовах надзвичайних
ситуацій;
затвердити план реагування на надзвичайні ситуації державного
рівня, в тому числі на радіаційні аварії, з урахуванням
рекомендацій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ);
3) розглянути питання щодо перетворення військ Цивільної
оборони України у державну професійну спеціальну
аварійно-рятувальну службу у складі Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи та внести до 1 грудня 2001 року
відповідні пропозиції.
6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям провести аналіз
стану екологічної і техногенної безпеки у відповідних галузях, на
території кожного регіону України та здійснити заходи щодо
підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій.
7. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:
1) у місячний строк:
переглянути з урахуванням змін у структурі центральних
органів виконавчої влади плани взаємодії цих органів при
ліквідації надзвичайних ситуацій державного рівня;
утворити оперативний міжвідомчий штаб з ліквідації
надзвичайних ситуацій із працівників центрального апарату, органів
і організацій системи Міністерства, представників інших
центральних органів виконавчої влади, запровадити ефективну
систему підготовки, оповіщення, збору членів штабу та затвердити
порядок його роботи в період ліквідації надзвичайних ситуацій;
проводити разом з Міністерством оборони України, починаючи з
третього кварталу 2001 року, щорічні навчання керівників
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій з питань реагування на надзвичайні
ситуації, в тому числі в умовах надзвичайного та воєнного стану;
2) організувати у 2001 році на базі Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту навчання начальників
цивільної оборони районів, а також міст, віднесених до груп із
цивільної оборони.
8. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України разом із Міністерством України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи забезпечити висвітлення в засобах
масової інформації заходів щодо запобігання та локалізації аварій
і катастроф та інформування населення про правила поведінки в
екстремальних умовах.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 лютого 2001 року

N 80/2001

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: