open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 201 від 10.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 березня 2001 р.

за N 198/5389

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Фонду державного майна

N 566 ( z0436-04 ) від 24.03.2004 )

Про затвердження Порядку проведення пільгового продажу акцій відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"

З метою вдосконалення механізмів приватизації відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком", відповідно до статті 12
Закону України "Про особливості приватизації відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком" ( 1869-14 ) та статті 25
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення пільгового продажу акцій
відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (додається). 2. Начальнику Управління систем продажу акцій В.Красовському
забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції
України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду С.Лєдомську.
В.о.Голови Фонду М.Чечетов
Затверджено

Наказ Фонду державного

майна України

10.02.01 N 201
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 березня 2001 р.

за N 198/5389
Порядок

проведення пільгового продажу акцій відкритого

акціонерного товариства "Укртелеком"
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
особливості приватизації відкритого акціонерного товариства
"Укртелеком" ( 1869-14 ), Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) та Указу Президента України від
15.06.93 N 210/93 ( 210/93 ) "Про корпоратизацію підприємств" (зі
змінами та доповненнями). 1.2. Порядок установлює механізм проведення пільгового
продажу акцій відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"
(далі - ВАТ "Укртелеком"). 1.3. У Порядку терміни вживаються у такому значенні: пільговий продаж акцій - першочерговий продаж акцій за ціною
на рівні половини їх номінальної вартості на неконкурентних
засадах особам, зазначеним у статті 25 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та статті 12 Закону
України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного
товариства "Укртелеком" ( 1869-14 ); комісія з пільгового продажу акцій (далі - комісія) -
колегіальний орган, який створюється за наказом Голови Фонду
державного майна України з метою організації та проведення
пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком"; дирекція ВАТ "Укртелеком" (далі - дирекція) - визначений
головою правління ВАТ "Укртелеком" відокремлений підрозділ
товариства (філія, генеральна дирекція), який не має статусу
юридичної особи і у якому буде організовано приймання заяв та
грошових коштів на пільгове придбання акцій від його працівників
та інших осіб, що мають право на пільгове придбання акій; підкомісія з пільгового продажу акцій (далі - підкомісія) -
колегіальний орган, який створюється за наказом Фонду державного
майна України з метою організації та проведення пільгового продажу
акцій ВАТ "Укртелеком" у відповідній дирекції; договір-доручення про пільговий продаж акцій ВАТ "Укртелеком"
- двостороння угода про проведення пільгового продажу акцій ВАТ
"Укртелеком", яка укладається Фондом державного майна України (в
особі голови комісії) з ВАТ "Укртелеком" (в особі голови
правління); договір-доручення про пільговий продаж акцій ВАТ "Укртелеком"
у дирекції - двостороння угода про проведення пільгового продажу
акцій ВАТ "Укртелеком" працівникам цієї дирекції та іншим особам,
що мають право на пільгове придбання акцій, яка укладається Фондом
державного майна України (в особі голови підкомісії) з відповідною
дирекцією ВАТ "Укртелеком" (в особі її керівника); заява про пільгове придбання акцій (далі - заява) - документ,
складений заявником або його уповноваженою особою, або
представником, що засвідчує бажання заявника придбати акції ВАТ
"Укртелеком"; заявник - працівник Укртелекому, який є громадянином України,
або інша особа, які згідно з чинним законодавством мають право на
пільгове придбання акцій ВАТ "Укртелеком", унесені в установленому
порядку у відповідні списки і виявили бажання подати заяву до
підкомісії; перелік заявників - документ, який складається кожною
дирекцією ВАТ "Укртелеком" на визначену комісією дату і включає
всіх заявників, що подали заяви до відповідної підкомісії, із
зазначенням у цьому документі відомостей, які повинні відповідати
відомостям про заявників, зазначених у книзі реєстрації заяв; перелік власників акцій - документ, який складається ВАТ
"Укртелеком" на визначену комісією дату на підставі наданих
дирекціями переліків заявників і включає всіх покупців -
працівників ВАТ та інших осіб, що мають право на пільгове
придбання акцій, які придбали акції за результатами пільгового
продажу акцій ВАТ "Укртелеком", із зазначенням у цьому документі
відомостей, які повинні відповідати відомостям про заявників,
зазначених у переліках заявників.
Розділ 2. Організація та проведення пільгового продажу

акцій ВАТ "Укртелеком"
2.1. Рішення про проведення пільгового продажу акцій ВАТ
"Укртелеком" приймається Фондом державного майна України після
затвердження Кабінетом Міністрів України рішення комісії з
приватизації Укртелекому щодо умов приватизації Укртелекому.
2.2. Голова правління ВАТ "Укртелеком" у 5-денний термін
після затвердження Кабінетом Міністрів України рішення комісії з
приватизації Укртелекому щодо умов приватизації Укртелекому видає
наказ про призначення представників підприємства до складу комісії
та передає цей наказ (форма якого встановлена в додатку 1) разом з
копією свідоцтва про державну реєстрацію ВАТ та копією свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій до Фонду державного майна України.
2.3. Керівники дирекцій ВАТ "Укртелеком" у 5-денний термін
після затвердження Кабінетом Міністрів України рішення комісії з
приватизації Укртелекому щодо умов приватизації Укртелекому
видають накази про призначення представників дирекцій до складу
підкомісій (форма наказів установлена в додатку 2) та передають їх
до Фонду державного майна України.
2.4. У 5-денний термін після отримання документів, зазначених
у п.2.2 та п.2.3, Фонд державного майна України видає накази: про пільговий продаж акцій ВАТ "Укртелеком" згідно з додатком
3, яким затверджує склад комісії та зобов'язує її організувати
проведення пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком" у встановлені
планом розміщення акцій терміни; про пільговий продаж акцій ВАТ "Укртелеком" у дирекціях
товариства згідно з додатком 4, якими затверджує склади підкомісій
і зобов'язує їх організувати проведення пільгового продажу акцій
ВАТ "Укртелеком" працівникам відповідних дирекцій та іншим особам,
що мають право на пільгове придбання акцій. Комісія складається з 11-16 осіб. До складу комісії
включаються працівники Фонду державного майна України, у тому
числі голова комісії та відповідальний секретар, і представники
трудового колективу товариства із запропонованих головою правління
ВАТ "Укртелеком". Головою комісії призначається один із
заступників Голови Фонду. Від трудового колективу товариства до
складу комісії обов'язково входять: голова правління, головний
бухгалтер та заступник генерального директора з питань управління
персоналом і права. До складу комісії можуть включатися
представники засновника товариства та правоохоронних органів за їх
згодою з правом дорадчого голосу. Кожна підкомісія складається з 5-9 осіб. До складу підкомісії
входять працівники Фонду державного майна України, у тому числі
голова підкомісії та його заступник, і представники трудового
колективу дирекції, запропоновані керівником цієї дирекції. Від
трудового колективу дирекції до складу підкомісії обов'язково
повинні входити: керівник дирекції, головний бухгалтер та
заступник керівника дирекції з питань управління персоналом. До
складу підкомісії можуть включатися представники регіональних
управлінь правоохоронних органів за їх згодою з правом дорадчого
голосу. Усі зміни щодо складу комісії та підкомісій вносяться
відповідними наказами Фонду державного майна України. Комісія та підкомісії припиняють свою роботу за рішенням
Фонду державного майна України після завершення пільгового продажу
акцій ВАТ "Укртелеком".
2.5. Голова комісії забезпечує: контроль за дотриманням у роботі комісії вимог чинного
законодавства; контроль за організацією та проведенням пільгового продажу
акцій ВАТ "Укртелеком"; контроль за додержанням термінів пільгового продажу акцій ВАТ
"Укртелеком" у межах, установлених планом розміщення акцій та цим
Порядком.
2.6. Відповідальний секретар комісії забезпечує: координацію роботи голів підкомісій; підготовку необхідних матеріалів до засідань комісії; своєчасне оформлення і подання на затвердження Голові Фонду
державного майна України протоколів про поточні та остаточні
підсумки пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком"; своєчасне надання до Управління розвитку фондового ринку
Фонду державного майна України затверджених протоколів про поточні
й остаточні підсумки пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком"
разом з інформацією про надходження оплати за ці акції та
переліками власників акцій - для визначення розміру пакета акцій,
що належить державі в статутному фонді акціонерного товариства, та
видачі розпорядження про внесення змін до реєстру власників
іменних цінних паперів; підготовку та затвердження наказу про виконання плану
розміщення акцій ВАТ "Укртелеком" у частині проведення пільгового
продажу акцій.
2.7. Голови підкомісій забезпечують: контроль за дотриманням у роботі відповідних підкомісій вимог
чинного законодавства; контроль за організацією та проведенням пільгового продажу
акцій ВАТ "Укртелеком" працівникам відповідних дирекцій та іншим
особам, що мають право на пільгове придбання акцій; своєчасне оформлення і подання до комісії для затвердження
протоколів про поточні та остаточні підсумки пільгового продажу
акцій ВАТ "Укртелеком" працівникам відповідних дирекцій та іншим
особам, що мають право на пільгове придбання акцій.
2.8. Кожна підкомісія протягом десяти днів з дня затвердження
її складу розглядає та затверджує (протокольно) списки осіб, які
мають право на пільгове придбання акцій ВАТ "Укртелеком" і
подаватимуть заяви до цієї підкомісії (додаток 5), а саме: працівників ВАТ "Укртелеком", які працюють у відповідній
дирекції і мають право на пільгове придбання акцій ВАТ
"Укртелеком" згідно з частиною 1 статті 25 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та частиною 2 статті 12
Закону України "Про особливості приватизації відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком" ( 1869-14 ) (список 1); інших осіб, які мають право на пільгове придбання акцій ВАТ
"Укртелеком" згідно з частиною 2 статті 25 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та частиною 2 статті 12
Закону України "Про особливості приватизації відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком" ( 1869-14 ) (список 2); керівників, їх заступників, головних спеціалістів та
керівників структурних підрозділів ВАТ "Укртелеком", які є
працівниками відповідної дирекції і мають право на пільгове
придбання акцій згідно з частиною 4 статті 25 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та частиною 3 статті 12
Закону України "Про особливості приватизації відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком" ( 1869-14 ) (список 3). До працівників ВАТ "Укртелеком" належать особи, які на
постійній основі працюють на підприємстві і для яких ВАТ
"Укртелеком" є основним місцем роботи. До списку 2 включаються: 1. Колишні працівники ВАТ "Укртелеком": які вийшли на пенсію; звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) і не працюють з моменту звільнення на
інших підприємствах; особи, які мають право відповідно до законодавства
повернутися на попереднє місце роботи в Укртелеком; інваліди, звільнені у зв'язку з каліцтвом або професійним
захворюванням; працівники, звільнені за станом здоров'я. 2. Працівники соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних
закладів, що приватизуються у складі Укртелекому. До списку 3 включаються всі працівники ВАТ "Укртелеком",
посади яких у встановленому порядку відповідно до штатного розпису
віднесені до категорії керівників, та головні спеціалісти. Списки підписуються керівником дирекції, заступником
керівника дирекції з питань управління персоналом і погоджуються з
головою правління ВАТ "Укртелеком" та заступником генерального
директора з питань управління персоналом і права. Після погодження
списки підписує голова відповідної підкомісії. Списки складаються
у двох примірниках і повинні бути пронумеровані, прошнуровані та
скріплені печатками Фонду державного майна України, ВАТ
"Укртелеком" та відповідної дирекції товариства. У ході складання та погодження списків голова правління та
заступник генерального директора з питань управління персоналом і
права повинні забезпечити відповідно до законодавства єдиний
підхід керівників дирекцій щодо включення окремих категорій
громадян у ці списки і відповідність кількості осіб, унесених у
списки, штатному розпису підприємства та його дирекцій. Персональна відповідальність за оформлення списків згідно з
установленою формою та за наявність у списках усієї інформації,
передбаченої цією формою, покладається на голів відповідних
підкомісій. Персональна відповідальність за повноту списків осіб, що
мають право на пільгове придбання акцій, та достовірність
наведеної у списках інформації покладається на керівників
відповідних дирекцій ВАТ "Укртелеком", а за відповідність списків
вимогам чинного законодавства та поінформованість громадян,
унесених у списки, про терміни і умови пільгового продажу акцій -
на голову правління та керівників відповідних дирекцій товариства.
2.9. У ході проведення пільгового продажу акцій ВАТ
"Укртелеком" комісія: здійснює координацію роботи підкомісій; контролює дотримання термінів пільгового продажу акцій
товариства; розглядає звернення громадян, а також керівників ВАТ
"Укртелеком" та його дирекцій з питань пільгового придбання акцій
ВАТ "Укртелеком", вирішує спірні питання та приймає згідно з
чинним законодавством України обов'язкові для виконання членами
комісії та підкомісій рішення; веде протоколи своїх засідань; на підставі протоколів підкомісій про поточні або остаточні
підсумки пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком" у відповідних
дирекціях складає та підписує протоколи про поточні або остаточні
підсумки пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком", які подає на
затвердження Голові Фонду державного майна України; несе відповідальність за належне оформлення документів та
достовірність інформації, зазначеної в оформлених документах.
2.10 У ході пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком" кожна
підкомісія: контролює дотримання термінів пільгового продажу акцій ВАТ
"Укртелеком" у відповідній дирекції товариства; розглядає звернення громадян з питань пільгового придбання
акцій ВАТ "Укртелеком", вирішує спірні питання та приймає згідно з
чинним законодавством України обов'язкові для виконання членами
підкомісії рішення; затверджує, на підставі звернень громадян або керівництва
дирекції та наданих ними підтверджувальних документів, додатки до
списків осіб, що мають право на пільгове придбання акцій. У
додатки до списків включаються громадяни, які помилково не були
включені в основні списки, та ті, які протягом терміну пільгового
продажу акцій були прийняті на роботу до ВАТ "Укртелеком". Додатки
до списків складаються з урахуванням вимог пункту 2.8 цього
Порядку; веде протоколи своїх засідань; складає, підписує і передає до комісії для затвердження
протоколи про поточні та остаточні підсумки пільгового продажу
акцій ВАТ "Укртелеком" у відповідній дирекції; несе відповідальність за належне оформлення документів та
достовірність інформації, зазначеної в оформлених документах.
2.11. Розподіл акцій, передбачених планом розміщення акцій
для пільгового продажу керівникам та головним спеціалістам ВАТ
Укртелеком, здійснюється у порядку, що встановлюється правлінням
товариства за погодженням з Фондом державного майна України. Факторами, що впливають на розмір пакета акцій, який
пропонується для продажу конкретному керівникові або головному
спеціалістові, можуть бути: посада, яку він займає; його особистий вклад у результати виробничо-господарської
діяльності ВАТ "Укртелеком"; чисельність та показники виробничо-господарської діяльності
підрозділу, який очолює керівник або в якому працює головний
спеціаліст; стаж роботи керівником та/або головним спеціалістом у ВАТ
"Укртелеком". Результати проведеного розподілу затверджуються окремим
рішенням правління товариства, яке оформляється відповідним
протоколом протягом п'яти днів після затвердження списків,
зазначених у пункті 2.8 цього Порядку, і заносяться у відомості,
форма яких установлена в додатку 6. Відомості повинні бути
пронумеровані, прошнуровані, скріплені печатками ВАТ "Укртелеком"
та Фонду державного майна України і протягом трьох днів після їх
складання передані до відповідних дирекцій. Кожен керівник або
головний спеціаліст у 10-денний термін після складання відомостей
повинен бути особисто під розписку поінформований за місцем роботи
про кількість виділених йому внаслідок розподілу акцій. У разі
тривалої відсутності керівника або головного спеціаліста на роботі
за станом здоров'я або в зв'язку з відпусткою чи відрядженням його
інформують рекомендованим листом на адресу проживання.
2.12. Голова правління та керівники дирекцій ВАТ "Укртелеком"
у 10-денний термін з дня затвердження списків осіб, що мають право
на пільгове придбання акцій товариства, повинні поінформувати
громадян, унесених до цих списків, про початок пільгового продажу
акцій, обов'язково зазначаючи умови, термін та місце приймання
заяв. Інформування громадян здійснюється шляхом опублікування
зазначеної інформації в друкованих виданнях, зокрема в газетах
"Урядовий кур'єр" та "Голос України". Крім того, працівників
підприємства інформують про початок, терміни та умови пільгового
продажу акцій на зборах трудових колективів, а громадянам,
унесеним до списку 2, ВАТ "Укртелеком" направляє листи на адресу
їх проживання із зазначенням інформації щодо терміну приймання
заяв, місця приймання заяв, максимальної кількості акцій, які вони
мають право придбати, їх загальної номінальної вартості, вартості
придбання однієї акції та номера телефону для довідок.
2.13. Фонд державного майна України (в особі голови комісії)
у 5-денний термін з дня створення комісії укладає з ВАТ
"Укртелеком" (в особі голови правління) договір-доручення згідно з
додатком 7. У договорі-дорученні Фонд державного майна України
доручає голові правління ВАТ "Укртелеком": організувати в усіх
дирекціях проведення пільгового продажу акцій ВАТ громадянам, які
мають право на пільгове придбання акцій та внесені до списків 1,
2, 3, забезпечити перерахування дирекціями в установленому порядку
грошових коштів на акумуляційні рахунки та до позабюджетного
Державного фонду приватизації, а також формувати перелік власників
акцій за підсумками пільгового продажу акцій.
2.14. Фонд державного майна України (в особі голів
підкомісій) у 5-денний термін з дня створення підкомісій укладає з
кожною дирекцією (в особі їх керівників) договори-доручення згідно
з додатком 8. У договорі-дорученні Фонд державного майна України
доручає керівнику відповідної дирекції: організувати в
установленому порядку проведення пільгового продажу акцій ВАТ
"Укртелеком" у дирекції, підписувати приватизаційні платіжні
доручення про переказ коштів з іменних рахунків заявників,
відкритих у банківських установах України, на приватизаційний
рахунок дирекції, а також формувати перелік заявників за
результатами пільгового продажу акцій у цій дирекції.
2.15. Після підписання договору-доручення голова правління
ВАТ "Укртелеком" забезпечує: своєчасне надання достовірної інформації про пільговий продаж
акцій товариства Фонду державного майна України та громадянам, які
мають право придбати акції у ході їх пільгового продажу; можливість громадянам, унесеним до списків осіб, що мають
право на пільгове придбання акцій товариства, без будь-яких
обмежень подати в установленому порядку заяву до відповідної
підкомісії; надання (у разі потреби) керівникам дирекцій узгоджених з
Фондом державного майна України методичних рекомендацій щодо
включення відповідно до законодавства окремих категорій громадян у
списки на пільгове придбання акцій ВАТ "Укртелеком".
2.16. Після підписання договору-доручення керівник кожної
дирекції ВАТ "Укртелеком" забезпечує: своєчасне надання Фонду державного майна України та
громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій,
достовірної інформації про пільговий продаж акцій ВАТ "Укртелеком"
у відповідній дирекції; можливість громадянам, унесеним до списків осіб, що мають
право на пільгове придбання акцій товариства, без будь-яких
обмежень подати в установленому порядку заяву до відповідної
підкомісії; приймання заяв за встановленою у додатку 9 формою та
перевірку їх щодо повноти та правильності заповнення; ведення обліку заяв громадян на пільгове придбання акцій та
виданих приватизаційних платіжних доручень; перерахування заявниками в установленому порядку грошових
коштів на приватизаційний рахунок відповідної дирекції.
Розділ 3. Порядок подання заяв та оплати за акції
3.1. Громадяни, унесені до списків осіб, що мають право на
пільгове придбання акцій ВАТ "Укртелеком", реалізують своє право
шляхом безпосереднього подання заяв про пільгове придбання акцій.
Заяви подаються у двох примірниках особисто або через уповноважену
особу чи представника до відповідної підкомісії або до створених
за наказом керівника дирекції, погодженим з головою правління ВАТ
"Укртелеком", пунктів приймання заяв. 3.2. Порядок створення, функціонування та ліквідації пунктів
приймання заяв затверджується наказом голови правління ВАТ
"Укртелеком" за погодженням з Фондом державного майна України.
Основними завданнями пунктів приймання заяв повинні бути: видача громадянам, унесеним до списків на пільгове придбання
акцій, приватизаційних платіжних доручень про переказ грошових
коштів з їх іменних рахунків, відкритих у банках України, на
приватизаційний рахунок, відкритий відповідній дирекції; приймання у встановленому порядку заяв від громадян, унесених
до списків на пільгове придбання акцій; перевірка правильності заповнення заяв; перевірка тотожності інформації, зазначеної у заяві, з
інформацією, зазначеною у списках на пільгове придбання акцій; ведення книги реєстрації заяв та журналу обліку виданих
приватизаційних платіжних доручень; передача прийнятих заяв разом з приватизаційними платіжними
дорученнями, що підтверджують оплату заявлених акцій, до
відповідної підкомісії.
3.3. Якщо громадянин доручив юридичній або фізичній особі
подати від його імені заяву про пільгове придбання акцій ВАТ
"Укртелеком", то особа, яка приймає заяву, повинна переконатись: у наявності в юридичної особи договору із довірителем
(громадянином, що має право на пільгове придбання акцій
товариства) про надання йому послуг під час пільгового продажу
акцій ВАТ "Укртелеком"; у наявності повноважень у представника юридичної особи
представляти інтереси цієї юридичної особи, що підтверджується
нотаріально завіреною копією установчого документу або нотаріально
завіреною довіреністю; у наявності нотаріально завіреної довіреності на право
фізичної особи представляти інтереси громадянина, який має право
на пільгове придбання акцій ВАТ "Укртелеком". У заяві про пільгове придбання акцій та в книзі реєстрації
заяв у графі "підпис заявника" проставляється підпис уповноваженої
особи чи представника покупця і вказується документ, який
підтверджує її повноваження (довіреність для фізичної особи,
договір та установчий документ або довіреність для юридичної
особи). У книгу реєстрації заяв, перелік заявників та в перелік
власників акцій ВАТ "Укртелеком" записуються дані покупця, тобто
громадянина, який має право на пільгове придбання акцій
товариства.
3.4. Приймання заяв про пільгове придбання акцій ВАТ
"Укртелеком" здійснюється у терміни, установлені Кабінетом
Міністрів України в плані розміщення акцій товариства. У разі
наявності акцій, не реалізованих за результатами їх пільгового
продажу, Фонд державного майна України за погодженням із комісією
з приватизації ВАТ приймає рішення про проведення додаткового
пільгового продажу акцій громадянам, які були внесені в списки
осіб, що мають право на пільгове придбання акцій, але з поважних
причин (довгострокове відрядження, хвороба і т.ін.) не змогли
реалізувати це право в ході пільгового продажу акцій. За
результатами додаткового пільгового продажу акцій комісія та
підкомісії складають відповідні протоколи.
3.5. Керівники, які бажають придбати виділені для них
унаслідок проведеного розподілу акції або частину виділених акцій,
подають до відповідної підкомісії додаткові заяви про пільгове
придбання акцій згідно з пунктами 2.15 - 3.4 цього Порядку.
Кількість акцій, що заявляється кожним керівником, не повинна
перевищувати точної кількості акцій, виділених йому в результаті
проведеного розподілу акцій, а сума грошових коштів, заявлена для
оплати цих акцій, повинна бути, як правило, кратною одній гривні.
У разі відмови керівника придбати всі виділені йому внаслідок
проведеного розподілу акції їх залишок можуть придбати інші
керівники, які в повному обсязі заявили виділені для них акції.
Повторний розподіл незаявлених акцій здійснюється згідно з пунктом
2.11 цього Порядку.
3.6. Керівник, який виявив бажання придбати акції на суму, що
перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
одночасно із заявою про придбання акцій повинен подати до
відповідної підкомісії декларацію про доходи. Форма декларації про доходи встановлена додатком 1 до
Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої
наказом Головної державної податкової інспекції України від
21.04.93 N 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
09.06.93 за N 64 (зі змінами та доповненнями до неї). У разі неподання керівником декларації про доходи його заява
про пільгове придбання акцій не приймається.
3.7. Якщо громадянин виявив бажання придбати акції на
пільгових умовах, то виписуються три примірники приватизаційного
платіжного доручення про переказ коштів з іменного рахунку
заявника на приватизаційний рахунок, відкритий відповідній
дирекції ВАТ "Укртелеком". Якщо банк платника і банк одержувача
коштів розташовані в різних містах, то платіжне доручення
виписується у чотирьох примірниках.
3.8. Після оплати заявлених акцій заява реєструється у книзі
реєстрації заяв, форма якої встановлена в додатку 10. Один
примірник заяви повертається заявнику, а інший - передається до
підкомісії. Книга реєстрації заяв повинна бути пронумерована,
прошнурована та скріплена печатками ВАТ "Укртелеком" та
відповідної дирекції товариства.
3.9. Протягом терміну пільгового продажу акцій заявник (крім
керівників та головних спеціалістів) подає заяву і здійснює оплату
заявлених акцій один раз. Заява вважається прийнятою, якщо в
15-денний термін після подання заяви її не відхилили та не
повернули заявнику.
Розділ 4. Затвердження підсумків пільгового продажу

акцій ВАТ "Укртелеком"
4.1. Підкомісії не менше одного разу в ході пільгового
продажу акцій та в 5-денний термін після закінчення встановленого
терміну пільгового продажу акцій - приймання заяв: розглядають заяви, що надійшли від громадян, які мають право
на пільгове придбання акцій, на відповідність цих заяв вимогам
чинного законодавства. У разі виявлення розбіжностей підкомісії
інформують про це відповідних громадян та вживають заходів щодо
усунення виявлених розбіжностей; оформляють та підписують протоколи засідання про поточні або
остаточні підсумки пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком" у
відповідній дирекції, форма яких установлена в додатку 11. У
протоколі зазначаються: кількість сплачених акцій, сума
номінальних вартостей сплачених акцій, сума грошових коштів до
сплати за заявлені акції окремо за списками 1, 2, 3. Кожен
протокол повинен бути підписаний не менш як 2/3 складу підкомісії,
у тому числі головою підкомісії або його заступником (у разі
відсутності голови), керівником відповідної дирекції, головним
бухгалтером та заступником керівника з питань управління
персоналом; передає до комісії у чотирьох примірниках підписаний протокол
засідання про результати пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком"
у відповідній дирекції разом із поданими керівниками деклараціями
про доходи.
4.2. Комісія в 5-денний термін після отримання протоколів,
зазначених у п.4.1 цього Порядку: аналізує інформацію, зазначену в протоколах підкомісій. У
разі потреби вимагає від підкомісій надання пояснень та
додаткових документів, що підтверджують її достовірність. У разі
виявлення розбіжностей комісія інформує про це відповідні
підкомісії та вживає заходів щодо їх усунення; оформляє та підписує протокол засідання про поточні або
остаточні підсумки пільгового продажу акцій, форма якого
встановлена в додатку 12. У протоколі зазначається загальна
кількість та номінальна вартість запропонованих до продажу акцій,
кількість сплачених акцій, сума номінальних вартостей сплачених
акцій, сума грошових коштів до сплати за заявлені акції та залишок
нереалізованих акцій окремо за списками 1, 2, 3. Протокол повинен
бути підписаний не менш як 2/3 складу комісії, у тому числі
головою комісії, головою правління ВАТ "Укртелеком", головним
бухгалтером та заступником генерального директора з питань
управління персоналом і права; передає у трьох примірниках підписаний протокол засідання про
результати пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком" разом із
протоколами підкомісій на затвердження до Фонду державного майна
України; передає до Фонду державного майна України всі подані
керівниками декларації про доходи.
4.3. Фонд державного майна України в 5-денний термін
розглядає протокол засідання комісії про результати пільгового
продажу акцій разом з протоколами засідань підкомісій та приймає
рішення про їх затвердження. У разі потреби Фонд вимагає від
голови правління ВАТ "Укртелеком" або інших членів комісії надання
пояснень та додаткових документів, що підтверджують достовірність
інформації, зазначеної в протоколах. З дня затвердження протоколу
засідання комісії покупці набувають права власності на акції,
придбані в ході їх пільгового продажу. Перехід та реалізація права
власності на придбані акції здійснюється відповідно до статті 5
Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ). Один
примірник затвердженого протоколу засідання комісії та по одному
примірнику затверджених протоколів засідань підкомісій Фонд
державного майна України передає до ВАТ "Укртелеком", по одному
примірнику протоколів засідань підкомісій передає до відповідних
дирекцій, а всі інші залишає у себе.
4.4. У 10-денний термін після затвердження Фондом державного
майна України зазначених у пункті 4.3 протоколів голова правління
та керівники дирекцій ВАТ "Укртелеком" забезпечують: проведення розрахунків з органом приватизації відповідно до
Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти
приватизації ( v0467224-92 ), затвердженого Головою Фонду
державного майна України 02.11.92 та Головою Національного банку
України 30.10.92, зі змінами та доповненнями; формування переліків заявників згідно з додатком 13 цього
Порядку та переліку власників акцій згідно з додатком 3 до пункту
2.3 Порядку здійснення операцій в системі реєстру власників
іменних цінних паперів на підставі документів, які надаються
органом приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 11.09.2000 N 1885 ( z0631-00 ) та зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 22.09.2000 за N 631/4852. Переліки
формуються у паперовому вигляді та в електронному вигляді у формі
DBF-файлів.
4.5. У 3-денний термін після проведення дирекціями оплати за
акції відповідно до затверджених протоколів голова правління ВАТ
"Укртелеком" подає до Фонду державного майна України один
примірник завіреного переліку власників акцій. Перелік надається у
паперовому вигляді та в електронному вигляді в формі DBF- файлів
на дискетах 3,5" 1,44 Мб або засобами електронної пошти. На ярлику
дискети (дискет) указуються: вид продажу акцій, код за ЄДРПОУ
емітента, номер дискети, загальна кількість дискет, дата
формування переліку на дискеті. 4.6. У 5-денний термін після отримання оплати за акції та
переліку власників акцій Фонд державного майна України видає
розпорядження про внесення змін до реєстру власників іменних
цінних паперів ВАТ "Укртелеком", форма якого встановлена додатком
1 до пункту 2.3 Порядку здійснення операцій в системі реєстру
власників іменних цінних паперів на підставі документів, які
надаються органом приватизації, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 11.09.2000 N 1885 ( z0631-00 ) та
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.09.2000 за
N 631/4852.
4.7. У 10-денний термін після видачі розпорядження про
внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів голова
правління ВАТ "Укртелеком" забезпечує: інформування згідно з процедурою, визначеною у пункті 2.12
цього Порядку, громадян, які придбали акції, про підсумки
пільгового продажу акцій; унесення інформації про власників акцій до реєстру власників
іменних цінних паперів; видачу сертифікатів акцій або тимчасових свідоцтв на іменні
цінні папери громадянам згідно з переліком власників акцій.
4.8. Розсилка сертифікатів акцій або тимчасових свідоцтв на
іменні цінні папери акціонерам, які в 10-денний термін не одержали
такого документа особисто, здійснюється у місячний термін
рекомендованими листами.
4.9. Акції, не реалізовані в ході їх пільгового та
додаткового пільгового продажу, підлягають розміщенню іншими
способами на підставі затвердженого в установленому порядку
уточненого плану розміщення акцій.
Розділ 5. Прикінцеві положення
5.1. Емітент несе відповідальність за збереження у
встановленому порядку документів, які є підставою для формування
реєстру (унесення змін до реєстру) власників іменних цінних
паперів, зокрема: списків осіб, які мають право на пільгове придбання акцій
(списки 1, 2, 3); відомостей про результати розподілу акцій між керівниками та
головними спеціалістами, які були внесені в список 3; приватизаційних платіжних доручень з відміткою банку про
проведення платежу; заяв громадян про пільгове придбання акцій та книг реєстрації
цих заяв; переліків заявників, сформованих за результатами приймання
заяв у кожній дирекції; переліків власників акцій, сформованих за результатами
пільгового продажу акцій.
5.2. Контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав
акціонерів у процесі пільгового продажу акцій Укртелекому
здійснюють Фонд державного майна України та Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку.
5.3. Ухилення від виконання, несвоєчасне або неналежне
виконання розпоряджень та рішень Фонду державного майна України в
межах вимог цього Порядку тягне за собою відповідальність емітента
та його керівника згідно з чинним законодавством.
Начальник Управління систем продажу акцій В.Красовський
Додаток 1

до п.2.2 Порядку проведення

пільгового продажу акцій

відкритого акціонерного

товариства "Укртелеком"
НАКАЗ N _______
м.__________ "____"___________ 200__ р.
З метою забезпечення реалізації плану розміщення ВАТ
"Укртелеком", затвердженого ______________ Кабінету Міністрів
України від "____"_________ 200__ р. N_______ , та організованого
проведення пільгового продажу акцій товариства
НАКАЗУЮ:
1. Призначити для роботи в комісії з пільгового продажу акцій
ВАТ таких працівників:
------------------------------------------------------------------ N з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | Посада | -------+--------------------------------------+-----------------| 1 | | | -------+--------------------------------------+-----------------| 2 | | | -------+--------------------------------------+-----------------| .......| | | -----------------------------------------------------------------
2. Керівникам дирекцій: ----------------------------------------------------------------- N з/п | Назва дирекції | Прізвище та ініціали керівника | -------+----------------------+---------------------------------| 1 | | | -------+----------------------+---------------------------------| 2 | | | -------+----------------------+---------------------------------| .......| | | ----------------------------------------------------------------- ід особисту відповідальність забезпечити проведення в
установленому порядку пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком" у
підпорядкованих дирекціях.
3. Керівникам зазначених вище дирекцій разом із дирекцією з
питань управління персоналом забезпечити в установленому порядку
складання та погодження списків осіб, які мають право на пільгове
придбання акцій відповідно до статті 25 Закону України "Про
приватизацію державного майна" та статті 12 Закону України "Про
особливості приватизації відкритого акціонерного товариства
"Укртелеком". Відповідальний ________________________________. Термін 10 днів.
4. Бухгалтерії підприємства забезпечити дирекції бланками
заяв та приватизаційних платіжних доручень у кількості, достатній
для здійснення приймання заяв від громадян, унесених до списків 1,
2, 3. Відповідальний ________________________________. Термін ___________ днів.

Голова правління ______________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
Примітка. У разі потреби до наказу можуть включатися інші пункти

щодо організації та проведення пільгового продажу

акцій ВАТ "Укртелеком".
Додаток 2

до п.2.3 Порядку проведення

пільгового продажу акцій

відкритого акціонерного

товариства "Укртелеком"
НАКАЗ N _______
м.__________ "___"___________ 200__ р.
З метою організованого проведення пільгового продажу акцій
ВАТ "Укртелеком" у _________________________________ дирекції ВАТ

(назва дирекції)
НАКАЗУЮ:
1. Призначити для роботи в підкомісії з пільгового продажу
акцій ВАТ "Укртелеком" у ______________________________ дирекції

(назва дирекції) аких працівників:
------------------------------------------------------------------ N з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | Посада | -------+--------------------------------------+-----------------| 1 | | | -------+--------------------------------------+-----------------| 2 | | | -------+--------------------------------------+-----------------| .......| | | -----------------------------------------------------------------
2. Відділу кадрів забезпечити в установленому порядку
складання та погодження списків осіб, які мають право на пільгове
придбання акцій і подаватимуть заяви до підкомісії з пільгового
продажу акцій ВАТ "Укртелеком" у _______________ дирекції, а саме:

(назва дирекції) працівників ВАТ "Укртелеком", які працюють у дирекції і мають
право на пільгове придбання акцій ВАТ "Укртелеком" згідно з
частиною 1 статті 25 Закону України "Про приватизацію державного
майна" та з частиною 2 статті 12 Закону України "Про особливості
приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"
(список 1); інших осіб, які мають право на пільгове придбання акцій ВАТ
"Укртелеком" згідно з частиною 2 статті 25 Закону України "Про
приватизацію державного майна" та з частиною 2 статті 12 Закону
України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного
товариства "Укртелеком" (список 2); керівників, їх заступників, головних спеціалістів та
керівників структурних підрозділів ВАТ "Укртелеком", які є
працівниками дирекції і мають право на пільгове придбання акцій
згідно з частиною 4 статті 25 Закону України "Про приватизацію
державного майна" та з частиною 3 статті 12 Закону України "Про
особливості приватизації відкритого акціонерного товариства
"Укртелеком" (список 3). Відповідальний ________________________________. Термін 10 днів.
3. Керівникам підрозділів дирекції під особисту
відповідальність провести роз'яснювальну роботу в колективах з
метою сприяння своєчасному проведенню пільгового продажу акцій.
Керівник дирекції ____________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали) М.П.
Примітка. У разі потреби до наказу можуть включатися інші пункти

щодо організації та проведення пільгового продажу

акцій ВАТ "Укртелеком" у дирекції.
Додаток 3

до п.2.4 Порядку проведення

пільгового продажу акцій

відкритого акціонерного

товариства "Укртелеком"
НАКАЗ N ____

про пільговий продаж акцій ВАТ "Укртелеком"
м.__________ "___"_______________ 200__ р.

З метою реалізації плану розміщення акцій ВАТ "Укртелеком",
затвердженого ________________ Кабінету Міністрів України від
"___"____________ 200__ р. N______, та керуючись Порядком
проведення пільгового продажу акцій відкритого акціонерного
товариства "Укртелеком",
НАКАЗУЮ:
1. Створити комісію з пільгового продажу акцій ВАТ
"Укртелеком" у складі:
Голова комісії - ____________________________________________

(прізвище та ініціали) (посада)
Відповідальний - ____________________________________________
секретар комісії (прізвище та ініціали) (посада)
Члени комісії: ____________________________________________

(прізвище та ініціали) (посада) ____________________________________________
2. Провести пільговий продаж акцій ВАТ "Укртелеком" згідно з
планом розміщення акцій товариства за ціною ______ грн. за акцію,
у тому числі працівникам підприємства та іншим особам, що мають
право на пільгове придбання акцій, сумарною номінальною вартістю ________ грн. кожному.

3. На голову комісії покладаються повноваження відповідно до
пункту 2.5 Порядку проведення пільгового продажу акцій відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком". 4. На відповідального секретаря комісії покладаються
повноваження відповідно до пункту 2.6 Порядку проведення
пільгового продажу акцій відкритого акціонерного товариства
"Укртелеком".
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду
державного майна України _____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали) М.П.
Додаток 4

до п.2.4 Порядку проведення

пільгового продажу акцій

відкритого акціонерного

товариства "Укртелеком"
НАКАЗ N ____

про пільговий продаж акцій ВАТ "Укртелеком"
м.__________ "___"_________ 200__ р.

у ___________________________ дирекції ВАТ

(назва дирекції)

З метою реалізації плану розміщення акцій ВАТ "Укртелеком",
затвердженого __________________ Кабінету Міністрів України від
"___"___________ 200__ р. N______, та керуючись Порядком
проведення пільгового продажу акцій відкритого акціонерного
товариства "Укртелеком",
НАКАЗУЮ:
1. Створити підкомісію з пільгового продажу акцій ВАТ
"Укртелеком" у ________________ дирекції товариства в такому
складі:
Голова підкомісії - ____________________________________________

(прізвище та ініціали) (посада)
Заступник голови - ____________________________________________
підкомісії (прізвище та ініціали) (посада)
Члени підкомісії: ____________________________________________

(прізвище та ініціали) (посада)
2. Провести пільговий продаж акцій ВАТ "Уктелеком" у __________________ дирекції товариства за ціною ______ грн. за
акцію, у тому числі працівникам дирекції та іншим особом, що мають
право на пільгове придбання акцій, сумарною номінальною вартістю ________ грн. кожному.
3. На голову підкомісії покладаються повноваження відповідно
до пункту 2.7 Порядку проведення пільгового продажу акцій
відкритого акціонерного товариства "Укртелеком".
4. Видати довіреність _______________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові голови підкомісії)
на право представляти інтереси Фонду державного майна України під
час пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком" у __________________
дирекції товариства.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на ___________________________.
Уповноважена особа Фонду
державного майна України _____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали) М.П.
Додаток 5

до п.2.8 Порядку проведення

пільгового продажу акцій

відкритого акціонерного

товариства "Укртелеком"
Списки осіб, які мають право на пільгове придбання акцій ВАТ "Укртелеком" (_____________________ дирекція ВАТ)

(назва дирекції)
Список 1
Працівники ВАТ "Укртелеком", які працюють у _____________________ дирекції і мають право на пільгове
придбання акцій ВАТ "Укртелеком" згідно з частиною 1 статті 25
Закону України "Про приватизацію державного майна" та з частиною 2
статті 12 Закону України "Про особливості приватизації відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком": ----------------------------------------------------------------- N з/п |Прізвище, |Посада |Серія, номер| Домашня | Примітки| |ім'я, по | |документа, | адреса | | |батькові | |що посвідчує| | | | | |особу, ким і| | | | | |коли виданий| | | ------+-----------+--------+------------+------------+----------| ------+-----------+--------+------------+------------+----------| ------+-----------+--------+------------+------------+----------| Усього| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник дирекції _________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Заступник керівника з _________ ____________________
питань управління персоналом (підпис) (ініціали, прізвище)
Голова підкомісії _________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Список 2
Інші особи, які мають право на пільгове придбання акцій ВАТ
"Укртелеком" згідно з частиною 2 статті 25 Закону України "Про
приватизацію державного майна" та з частиною 2 статті 12 Закону
України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного
товариства "Укртелеком": ----------------------------------------------------------------- N з/п |Прізвище, |Посада |Серія, номер| Домашня | Примітки| |ім'я, по | |документа, | адреса | | |батькові | |що посвідчує| | | | | |особу, ким і| | | | | |коли виданий| | | ------+-----------+--------+------------+------------+----------| ------+-----------+--------+------------+------------+----------| Усього| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник дирекції _________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Заступник керівника з _________ ____________________
питань управління персоналом (підпис) (ініціали, прізвище)
Голова підкомісії _________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Список 3
Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники
структурних підрозділів ВАТ "Укртелеком", які є працівниками __________________________ дирекції і мають право на пільгове
придбання акцій згідно з частиною 4 статті 25 Закону України "Про
приватизацію державного майна" та з частиною 3 статті 12 Закону
України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного
товариства "Укртелеком": ----------------------------------------------------------------- N з/п |Прізвище, |Посада |Серія, номер| Домашня | Примітки| |ім'я, по | |документа, | адреса | | |батькові | |що посвідчує| | | | | |особу, ким і| | | | | |коли виданий| | | ------+-----------+--------+------------+------------+----------| ------+-----------+--------+------------+------------+----------| Усього| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник дирекції _________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Заступник керівника з _________ ____________________
питань управління персоналом (підпис) (ініціали, прізвище)
Голова підкомісії _________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 6

до п.2.11 Порядку проведення

пільгового продажу акцій

відкритого акціонерного

товариства "Укртелеком"
Відомість N________ про результати розподілу акцій між
керівниками _____________________ дирекції ВАТ "Укртелеком",
унесеними в список 3, затверджена протоколом засідання правління
ВАТ "Укртелеком" від "___"__________ 200__ р. N_____
------------------------------------------------------------------ N | Прізвище, |Посада |Виділено| Бажаю | Залишок |Підпис | з/п | ім'я | |акцій, | придбати| акцій, |заявника| | по батькові| | шт. | акцій, | шт. | | | | | | шт. | | | -----+------------+-------+--------+---------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----+------------+-------+--------+---------+---------+--------| 1 | | | | | | | -----+------------+-------+--------+---------+---------+--------| 2 | | | | | | | -----+------------+-------+--------+---------+---------+--------| 3 | | | | | | | --------------------------+--------+---------+---------+--------| Усього: | | | | | -----------------------------------------------------------------
Голова правління
ВАТ "Укртелеком" __________________ ______________________

М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)
Представник
органу приватизації ________________ ______________________

М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 7

до п.2.13 Порядку проведення

пільгового продажу акцій

відкритого акціонерного

товариства "Укртелеком"
Договір-доручення про пільговий продаж акцій

ВАТ "Укртелеком"
Фонд державного майна України (надалі - Довіритель) в особі
заступника Голови Фонду - голови комісії з пільгового продажу
акцій ВАТ "Укртелеком" ____________________________, який діє на
підставі Тимчасового положення про Фонд державного майна України,
затвердженого постановою Верховної Ради України від 07.07.92
N 2558-XII, і ВАТ "Укртелеком" (надалі - Повірений) в особі голови
правління _____________________________, який діє на підставі
статуту, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Довіритель доручає, а Повірений бере на себе
зобов'язання щодо організації та проведення пільгового продажу
простих іменних акцій ВАТ "Укртелеком" у кількості __________ шт.,
номінальною вартістю однієї акції ______грн., за ціною _____ грн.
за акцію особам, які мають право на пільгове придбання акцій і в
установленому порядку внесені до списків 1, 2, 3.
2. Зобов'язання сторін
2.1. Довіритель: 2.1.1. Передає право організації та проведення у
встановленому порядку пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком". 2.1.2. Видає розпорядження голові правління ВАТ про внесення
відповідних змін до реєстру власників іменних цінних паперів на
підставі одержаних від Повіреного переліків власників акцій та
документів, що підтверджують оплату за акції. У разі укладання ВАТ
"Укртелеком" договору про ведення реєстру власників іменних цінних
паперів з реєстратором розпорядження видається реєстратору.
2.2. Повірений зобов'язаний: 2.2.1. Організувати в усіх дирекціях ВАТ "Укртелеком"
проведення пільгового продажу акцій ВАТ громадянам, які мають
право на пільгове придбання акцій і внесені до списків 1, 2, 3. 2.2.2. Протягом 10 днів після затвердження протоколів комісії
та підкомісій про результати пільгового продажу акцій ВАТ
"Укртелеком": забезпечити перерахування дирекціями в установленому порядку
грошових коштів Довірителю до позабюджетного Державного фонду
приватизації; на підставі наданих дирекціями переліків заявників сформувати
перелік власників акцій за підсумками пільгового продажу акцій ВАТ
та передати його Довірителю. 2.2.3. Надавати, на вимогу Довірителя, у будь-який момент
відомості про виконані згідно з цим договором дії. 2.2.4. На підставі розпорядження Довірителя забезпечити
внесення відповідних змін до реєстру власників іменних цінних
паперів та видачу сертифікатів акцій або тимчасових свідоцтв на
іменні цінні папери громадянам згідно з переліком власників акцій.
3. Відповідальність сторін
3.1. За несвоєчасне перерахування грошових коштів до
позабюджетного Державного фонду приватизації Повірений сплачує
пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку
України в перерахунку на суму недоплати за кожний день
прострочення платежу. 3.2. За невиконання або неналежне виконання умов цього
договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством. 3.3. У разі порушення Повіреним пунктів 2.2.1 - 2.2.4
договору він розривається в односторонньому порядку, про що
Повіреному повідомляється письмово і зазначається про конкретні
порушення, допущені в роботі. Робоча та фінансова документація
передається згідно з описом відповідальному представнику органу
приватизації. Кошти перераховуються до позабюджетного Державного
фонду приватизації. 3.4. Голова правління несе персональну відповідальність за
відповідність чинному законодавству списків осіб, які мають право
на пільгове придбання акцій, відповідність загальної кількості
осіб, унесених у списки на пільгове придбання акцій, штатному
розпису підприємства та його дирекцій, поінформованість громадян,
унесених у списки, про терміни та умови пільгового продажу акцій,
повноту та достовірність інформації, що міститься у переліку
власників акцій, створеному за підсумками їх пільгового продажу. 3.5. Питання, що виникли під час виконання цього договору,
але не були врегульовані ним, оформляються змінами та доповненнями
до цього договору.
4. Строки дії договору
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і втрачає
чинність з моменту завершення виконання Довірителем та Повіреним
узятих на себе зобов'язань. 4.2. Строки та умови виконання договору підлягають перегляду
та змінам у разі внесення змін у законодавчі акти України та в
інші документи щодо приватизації, які можуть вплинути на строки та
умови виконання робіт за цим договором.
Адреса та реквізити сторін:
ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 01130, м.Київ, бул.Тараса Шевченка,18,
п/р N _________ у ________________ банку м.Києва, МФО ____________
Голова Правління ______________________ ____________________
М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ: 01133, м.Київ, вул.Кутузова,
18/9 п/р N _______ у _______________ банку м.Києва, МФО _________

Заступник Голови Фонду -
голова комісії з пільгового
продажу акцій ВАТ "Укртелеком" __________ ____________________

М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 8

до п.2.14 Порядку проведення

пільгового продажу акцій

відкритого акціонерного

товариства "Укртелеком"
Договір-доручення про пільговий продаж акцій

ВАТ "Укртелеком" у ___________________ дирекції ВАТ

Фонд державного майна України (надалі - Довіритель) в особі ______________________ - голови підкомісії з пільгового продажу
акцій ВАТ "Укртелеком" у ___________________ дирекції ВАТ, який
діє на підставі довіреності від "___"___________ 200__ р. N______,
і ____________________________ дирекція ВАТ "Укртелеком" (надалі -
Повірений) в особі керівника дирекції ___________________________, який діє на підставі _________________________, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Довіритель доручає, а Повірений бере на себе
зобов'язання щодо здійснення пільгового продажу простих іменних
акцій ВАТ "Укртелеком" номінальною вартістю однієї акції ________
грн., за ціною ______ грн. за акцію особам, які мають право на
пільгове придбання акцій і в установленому порядку внесені до
списків 1, 2, 3 дирекції. 1.2. Договір є підставою для банківської установи, яка
обслуговує Повіреного, на відкриття балансового рахунку для
акумулювання грошових коштів у ході пільгового продажу акцій. 1.3. З метою виконання умов цього договору керівнику
Повіреного, його заступникам, головному бухгалтеру та його
заступникам, а також за наказом керівника Повіреного іншим
відповідальним працівникам дирекції надається право підпису
приватизаційних платіжних доручень.
2. Зобов'язання сторін
2.1. Довіритель: 2.1.1. Передає право прийняття та обліку в установленому
порядку заяв про пільгове придбання акцій ВАТ. 2.1.2. Надає право відкриття у встановленному порядку пунктів
приймання заяв. 2.1.3. Надає право здійснення розрахунків за придбані акції
згідно з чинним законодавством.
2.2. Повірений зобов'язаний: 2.2.1. Організувати проведення пільгового продажу акцій ВАТ
"Укртелеком" у _______________________ дирекції ВАТ. 2.2.2. Здійснювати в установленому порядку приймання та облік
заяв про пільгове придбання акцій ВАТ "Укртелеком" від осіб, які
мають право на пільгове придбання акцій і в установленому порядку
внесені до списків 1, 2, 3 дирекції. 2.2.3. Акумулювати в установленому порядку грошові кошти в
процесі пільгового продажу акцій. Кошти, сплачені громадянами за
заявлені акції, повинні бути зараховані на акумуляційний рахунок
Повіреного не пізніше дня закінчення приймання заяв. 2.2.4. Протягом 10 днів після затвердження протоколу комісії
та підкомісії про результати пільгового продажу акцій ВАТ
"Укртелеком": перерахувати грошові кошти Довірителю до позабюджетного
Державного фонду приватизації; сформувати переліки заявників за підсумками пільгового
продажу акцій та передати їх до генеральної дирекції ВАТ
"Укртелеком". 2.2.5. Пред'являти, на вимогу Довірителя, копії платіжних
доручень на перерахування грошових коштів та надавати Довірителю в
будь-який момент відомості про виконані згідно з цим договором
дії.
3. Відповідальність сторін
3.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього
договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством. 3.2. У разі порушення Повіреним пунктів 2.2.1 - 2.2.5
договору він розривається в односторонньому порядку, про що
Повіреному повідомляється письмово і зазначається про конкретні
порушення, допущені в роботі. Робоча та фінансова документація
передається згідно з описом відповідальному представнику органу
приватизації. Кошти перераховуються до позабюджетного Державного
фонду приватизації. 3.3. Керівник дирекції несе персональну відповідальність за
повноту списків осіб дирекції, що мають право на пільгове
придбання акцій, достовірність наведеної у списках інформації,
відповідність списків вимогам чинного законодавства,
поінформованість громадян, унесених у списки, про терміни та умови
пільгового продажу акцій, повноту та достовірність інформації, що
міститься у переліку заявників, створеному за підсумками
пільгового продажу акцій. 3.4. Питання, що виникли під час виконання цього договору,
але не були врегульовані ним, оформляються змінами та доповненнями
до цього договору.
4. Строки дії договору
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і втрачає
чинність з моменту завершення виконання Довірителем та Повіреним
узятих на себе зобов'язань. 4.2. Строки та умови виконання договору підлягають перегляду
та змінам у разі внесення змін у законодавчі акти України та в
інші документи щодо приватизації, які можуть вплинути на строки та
умови виконання робіт за цим договором.
Адреса та реквізити сторін:
____________________ дирекція ВАТ "Укртелеком" ___________________

(місцезнаходження)
п/р N _________ у ______________ банку м.____________ МФО_________

Керівник дирекції _________________ ____________________

М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ: 01133, м.Київ, вул.Кутузова 18/9,
п/р N __________ у ________________ банку м.Києва МФО___________
Голова підкомісії з пільгового
продажу акцій ВАТ "Укртелеком"
у _____________ дирекції ВАТ __________ ____________________

М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 9

до п.2.16 Порядку проведення

пільгового продажу акцій

відкритого акціонерного

товариства "Укртелеком"
У підкомісію з пільгового
продажу акцій ВАТ "Укртелеком"
у _________________ дирекції ВАТ
Заява

про пільгове придбання акцій громадянином (кою)
----------------------------------------------------------------------------- 1. ОБ'ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" | ------------------------------------------------| Код за ЄДРПОУ ------------------------------------------------| ----------------- (повна назва відкритого акціонерного товариства)| |2|1|5|6|0|7|6|6| ------------------------------------------------| ----------------- Поштовий ----------- м.Київ, бул.Т.ШЕВЧЕНКА, 18 | індекс |0|1|0|3|0| ---------------------------| ----------- (місцезнаходження) | ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 2. ПОКУПЕЦЬ | Прізвище ----------------------------------------------------------------- | Ім'я ------------------------- По батькові ------------------------------- | Поштовий індекс ------------- Адреса ------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- Телефон ----------------- | ----------------- ----------------- | ______________________________ Серія ----------------- N ----------------- | (документ, що посвідчує особу) | виданий "___"________ ____ р. _____________________________________________| (назва органу, що видав документ) | ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 3. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА АБО ПРЕДСТАВНИК ПОКУПЦЯ (заповнювати тільки в разі | потреби) | Прізвище ----------------------------------------------------------------- | Ім'я ------------------------- По батькові ------------------------------- | Поштовий індекс ------------- Адреса ------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- Телефон ----------------- | ----------------- ----------------- | ______________________________ Серія ----------------- N ----------------- | (документ, що посвідчує особу) | виданий "___"________ ____ р. _____________________________________________| (назва органу, що видав документ) | ---------------------------------------------------------------------------| 4.Бажаю придбати|___________________________________________________ акцій | акції за | (кількість штук цифрами та літерами) | грошові кошти |_____________________________________________________ грн.| | (сума номінальних вартостей цифрами та літерами) | |_____________________________________________________ грн.| | (сума до сплати за акції цифрами та літерами) | ----------------------------------------------------------------------------
"___"______________ ____ р. "___"______________ ____ р.
(дата заповнення заяви) (дата прийняття заяви)
____________________ __________________ ______________________
(підпис заявника або (підпис особи, яка (прізвище та ініціали)
його уповноваженої приймає заяву і
особи) засвідчує підпис М.П.

заявника)
Примітка. Заява заповнюється друкованими літерами від руки або з

використанням технічних засобів друку.
Додаток 10

до п.3.8 Порядку проведення

пільгового продажу акцій

відкритого акціонерного

товариства "Укртелеком"
Книга реєстрації заяв про пільгове придбання акцій

ВАТ "Укртелеком"

у ________________________________ дирекції ВАТ

(назва дирекції)
--------------------------------------------------------------------------- N |Дата |Прізвище,|Поштовий|Вид, серія, |Кількість|Сума до |Підпис | з/п|прийняття|ім'я та |індекс |номер |заявлених|сплати |заявника| |заяви |по |та |документа, |акцій |за акції| | | |батькові |адреса |що посвідчує| | | | | |заявника |заявника|особу, ким і| | | | | | | |коли виданий| | | | ---+---------+---------+--------+------------+---------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+---------+---------+--------+------------+---------+--------+--------| 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | ...| | | | | | | | ---------------------------------------------+---------+--------+--------| Усього: | | | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник дирекції ________________ ____________________

М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

Уповноважена особа
ВАТ "Укртелеком" ________________ ____________________

М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 11

до п.4.1 Порядку проведення

пільгового продажу акцій

відкритого акціонерного

товариства "Укртелеком"
Затверджую _________________________________________

(посадова особа, яка затверджує протокол) ___________ __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

"___"______________ 200__ р.

М.П.
ПРОТОКОЛ N______

засідання підкомісії про підсумки (поточні підсумки)

пільгового продажу акцій

ВАТ "Укртелеком" у ____________________ дирекції ВАТ
м.________________ "___"__________ 200__ р.
Присутні: голова підкомісії

члени підкомісії
Порядок денний: 1. Про підсумки (поточні підсумки) пільгового продажу акцій
ВАТ "Укртелеком" у _______________________ дирекції ВАТ за станом
на "___"___________ 200__ р.: пільговий продаж акцій почався
"___"____________ 200__ р. і проводився згідно з Порядком
проведення пільгового продажу акцій відкритого акціонерного
товариства "Укртелеком". ----------------------------------------------------------------- Кому |Кількість |Сума номінальних |Сума до сплати за | реалізовано |сплачених |вартостей |акції (кошти на | |акцій (шт.)|сплачених |акумуляційному | | |акцій (грн.) |рахунку дирекції) | --------------+-----------+-----------------+-------------------| За списком 1 | | | | --------------+-----------+-----------------+-------------------| За списком 2 | | | | --------------+-----------+-----------------+-------------------| За списком 3 | | | | --------------+-----------+-----------------+-------------------| Усього:| | | | -----------------------------------------------------------------
Підкомісія ухвалила: 1. Затвердити результати пільгового продажу акцій ВАТ
"Укртелеком" у __________________ дирекції ВАТ. 2. Керівнику дирекції у 10-денний термін після затвердження
Фондом державного майна України цього протоколу та протоколу
засідання комісії з пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком"
перевести кошти, які були накопичені на приватизаційному рахунку
дирекції, до позабюджетного Державного фонду приватизації. 3. Керівнику дирекції на підставі книги реєстрації заяв та
цього протоколу скласти та затвердити переліки заявників за станом
на "___"______________ 200__ р. і подати їх до генеральної
дирекції ВАТ "Укртелеком".
Голова підкомісії _________________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени підкомісії: _________________ ______________________

М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 12

до п.4.2 Порядку проведення

пільгового продажу акцій

відкритого акціонерного

товариства "Укртелеком"
Затверджую

Голова Фонду державного майна

України __________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

"___"_____________ 200_ р.

М.п.
ПРОТОКОЛ N______
засідання комісії з пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком"

про підсумки (поточні підсумки) пільгового продажу акцій

ВАТ "Укртелеком"
м.______________ "___"____________ 200_ р.
Присутні: голова комісії

члени комісії
Порядок денний: 1. Про підсумки (поточні підсумки) пільгового продажу акцій
ВАТ "Укртелеком" за станом на "___"___________ 200__ р.: пільговий
продаж акцій ВАТ "Укртелеком" розпочався "___" ________ 200__ р. і
проводився згідно з Порядком проведення пільгового продажу акцій
відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" та планом
розміщення акцій, затвердженим _____________________ Кабінету
Міністрів України від "___"___________ 200_ р. N ________. ------------------------------------------------------------------------------ Кому |Запропоно- |Кількість |Сума номіналь-|Сума до сплати |Залишок| реалізовано |вано до |сплачених |них вартостей |за акції (кошти |акцій | |продажу |акцій (шт.)|сплачених |на акумуляційних | (шт.) | |акцій (шт.)| |акцій (грн.) |рахунках дирекцій| | | | | |ВАТ) | | ------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+-------| За списком 1| | | | | | ------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+-------| За списком 2| | | | | | ------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+-------| За списком 3| | | | | | ------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+-------| Усього: | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Комісія ухвалила: 1. Затвердити результати пільгового продажу акцій ВАТ
"Укртелеком". 2. Голові правління ВАТ "Укртелеком" у 10-денний термін після
затвердження Головою Фонду державного майна України цього
протоколу забезпечити перерахування коштів, які були накопичені на
приватизаційних рахунках дирекцій, до позабюджетного Державного
фонду приватизації. 3. Голові правління ВАТ "Укртелеком" на підставі наданих
керівниками дирекцій переліків заявників та цього протоколу з
відміткою про надходження коштів до позабюджетного Державного
фонду приватизації скласти та затвердити перелік власників акцій
за станом на "___"__________ 200__ р. і подати його до Фонду
державного майна України.
Голова комісії _______________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії: _______________ ____________________

М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 13

до п.4.4 Порядку проведення

пільгового продажу акцій

відкритого акціонерного

товариства "Укртелеком"
ПЕРЕЛІК

заявників, які подали заяви про пільгове придбання акцій

ВАТ "Укртелеком" у _____________________ дирекції ВАТ
------------------------------------------------------------------ N |Прізвище, |Поштовий |Вид, серія, |Кількість|Примітки | з/п |ім'я та по |індекс та |номер |заявлених| | |батькові |адреса |документа, що|акцій | | |заявника | |посвідчує | | | | | |особу, ким і | | | | | |коли виданий | | | ----+-------------+-----------+-------------+---------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----+-------------+-----------+-------------+---------+---------| 1 | | | | | | ----+-------------+-----------+-------------+---------+---------| 2 | | | | | | ----+-------------+-----------+-------------+---------+---------| 3 | | | | | | ----+-------------+-----------+-------------+---------+---------| ... | | | | | | --------------------------------------------+---------+---------| Усього: | | | -----------------------------------------------------------------
Дата "___"____________ 200__ р.
Керівник дирекції ___________________ ____________________

М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: