open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації

ракетно-космічної та ракетної техніки

(укр/рос)
( Угоду ратифіковано Законом

N 241-IV ( 241-15 ) від 22.11.2002 )

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, що
далі іменуються Сторонами, прагнучи створити сприятливі умови для розвитку
науково-технічної та виробничої кооперації між організаціями і
підприємствами ракетно-космічної та ракетної галузей промисловості
обох країн в інтересах співробітництва у різноманітних сферах
дослідження та використання космічного простору і спільної
діяльності у сфері оборонних та конверсійних програм, беручи до уваги Угоду між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про співробітництво у галузі створення та експлуатації
ракетно-космічної та ракетної техніки від 8 лютого 1995 року
( 643_072 ) (далі - Угода від 8 лютого 1995 року), беручи до уваги Угоду між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про співробітництво у галузі дослідження та використання
космічного простору у мирних цілях від 27 серпня 1996 року (далі
- Угода від 27 серпня 1996 року), відзначаючи, що співробітництво між Україною та Російською
Федерацією є предметом зазначених вище угод та інших
домовленостей, укладених у виконання їх положень, передбачає
широкий взаємний обмін товарами, бажаючи сприяти укладенню взаємовигідних угод та досягненню
домовленостей з метою сприяння взаємному обміну товарами у сфері
освоєння космічного простору і створення та експлуатації
ракетно-космічної та ракетної техніки, погодились про таке:
Стаття 1
Сфера дії
Співробітництво у рамках цієї Угоди здійснюється відповідно
до чинного законодавства держав Сторін з дотриманням норм та
принципів міжнародного права та без шкоди для виконання Сторонами
зобов'язань за іншими міжнародними договорами та домовленостями,
учасниками яких є їх держави.
Стаття 2
Визначення
Для цілей цієї Угоди: термін "товари" означає космічні апарати і ракети-носії, їх
елементи, ракетну техніку, відповідні комплектуючі вироби та
запасні частини, а також будь-який предмет, природну або штучну
речовину або матеріал, продукт, що постачається або
виготовляється, необхідні для здійснення запуску, включаючи
контрольне та випробувальне обладнання, технології у вигляді
інформації та даних, зафіксованих на матеріальних носіях,
необхідних для їх розробки, виробництва або застосування. Цим
терміном позначається також інша інформація та дані у будь-якій
матеріальній формі, у тому числі: - комп'ютерне програмне забезпечення та бази даних; - винаходи; - дослідно-конструкторські та інженерно-технічні розробки; - ноу-хау, включаючи, виробничу документацію та технічні
характеристики; - дані про дослідницькі, експериментальні,
дослідно-конструкторські та інженерно-конструкторські проектні
розробки; термін "транзит" означає переміщення за умов, передбачених
цією Угодою, товарів з території держави однієї Сторони через
територію держави другої Сторони для їх подальшого ввозу у треті
держави або їх переміщення з території третіх держав через
територію держави однієї Сторони на територію держави другої
Сторони.
Стаття 3
Мета узгодженої політики
1. Ця Угода укладається з метою забезпечення на основі
взаємності сприятливих умов, за яких буде здійснюватися
переміщення товарів в інтересах співробітництва між Україною та
Російською Федерацією в дослідженні та використанні космічного
простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної
техніки у рамках Угоди від 8 лютого 1995 року ( 643_072 ) та Угоди
від 27 серпня 1996 року, а також угод та домовленостей, укладених
для виконання їх положень. 2. Товари, призначені для використання у рамках
співробітництва в сферах, вказаних у пункті 1 цієї Статті, при їх
ввезенні та/або їх вивезенні не підлягають обкладенню митом та
податками, стягнення яких відноситься до компетенції митних
органів України та Російської Федерації, за винятком випадків,
стосовно яких у цій Угоді передбачено інше.
Стаття 4
Пріоритетна сфера застосування пільг
Пріоритетною сферою застосування пільг, передбачених цією
Угодою, є спільна діяльність, яка здійснюється у рамках бюджетних
програм і проектів України та Російської Федерації.
Стаття 5
Інші сфери застосування пільг
1. Пільги зі сплати мита та податків, передбачені цією
Угодою, застосовуються щодо товарів, які ввозяться і/або
вивозяться у рамках: - безоплатних поставок, зокрема, з метою визначення можливих
нових напрямків співробітництва у різноманітних сферах освоєння
космічного простору та застосування ракетно-космічної та ракетної
техніки; - спільної інноваційної діяльності, пов'язаної, зокрема, з
конверсійним використанням ракетно-космічної техніки та
промисловим застосуванням побічних технологічних результатів, що
отримуються у ході дослідження та використання космічного
простору, і яка передбачає, серед іншого, проведення спеціальних
досліджень, підготовку техніко-економічних обгрунтувань,
здійснення експериментальних проектів та дослідних розробок. 2. Застосування пільг, передбачених цією Угодою, не наносить
збитків практиці підписання контрактів у зв'язку з наданням послуг
з комерційних космічних запусків та застосуванню у відповідних
випадках ринкових принципів стосовно цін та умов таких послуг в
інтересах міжнародних замовників, як це може випливати з угод та
домовленостей, учасниками яких є держави Сторін.
Стаття 6
Транзит
З метою забезпечення транзиту товарів, переміщення яких
здійснюється за умов цієї Угоди, Сторони домовились, що: - транзит товарів, що постачаються в рамках цієї Угоди
залізничним транспортом здійснюються за умов, які застосовуються
для внутрішніх перевезень; - тарифи на транзит товарів будь-яким видом транспорту,
включаючи тарифи на вантажно-розвантажувальні роботи, а також
митні збори за митний супровід товарів повинні бути економічно
обгрунтованими; - перетинання транзитними товарами та транспортними засобами,
що їх перевозять, кордонів держав Сторін здійснюється у місцях,
які визначаються митними органами кожної із держав Сторін за
узгодженням з відповідними відомствами; - митні органи держав Сторін обмінюються переліками місць
перетинання транзитними товарами та транспортними засобами
кордонів їх держав; - митні органи держав Сторін обмінюються зразками засобів
митного забезпечення з метою ідентифікації, а також документів,
необхідних для контролю транзитних товарів та транспортних
засобів.
Стаття 7
Акцизні податки
Пільги на сплату митних платежів, передбачені цією Угодою, не
поширюються на товари, які підлягають обкладенню акцизними
податками.
Стаття 8
Нерозповсюдження ракетної технології

та експортний контроль
У ході виконання цієї Угоди Сторони забезпечують дотримання
норм та вимог Режиму контролю за ракетною технологією. Сторони
застосовують законодавство своїх держав з експортного контролю
щодо всіх товарів та послуг, які знаходяться у національних
списках та переліках експортного контролю.
Стаття 9
Механізм взаємодії
1. Кабінет Міністрів України призначає Національне космічне
агентство України і Уряд Російської Федерації призначає Російське
авіаційно-космічне агентство компетентними органами, які
відповідають за контроль щодо ефективного виконання цієї Угоди. За
дорученням Сторін компетентні органи відповідають за належне
здійснення узгодженої загальної політики та заходів, визначених
цією Угодою. У рамках таких делегованих повноважень компетентні
органи визначають конкретну політику, яку належить проводити
стосовно проектів та програм співробітництва, які підпадають під
дію Статі 5 цієї Угоди, і у зв'язку з цим можуть готувати та
направляти на розгляд Сторін відповідні пропозиції стосовно
найприйнятнішого та найдоцільнішого порядку застосування цієї
Угоди до співробітництва за такими проектами та програмами. Сторони у разі необхідності додатково призначають в якості
компетентних органів інші відомства, які здійснюють визначені види
діяльності у сферах співробітництва, вказаних у пункті 1 Статті 3
цієї Угоди. Відповідна домовленість між Сторонами досягається у
формі обміну нотами дипломатичними каналами. 2. Компетентні органи визначають номенклатуру та кількість
товарів, переміщення яких регулюється цією Угодою та надають
митним органам своїх держав інформацію про всі поставки товарів,
які підпадають під звільнення від податків та мита, які було
обумовлено в цій Угоді, а також про організації та підприємства,
які здійснюють ввезення та/або вивезення цих товарів.
Стаття 10
Врегулювання спорів
Сторони через компетентні органи або, у разі необхідності,
спеціально призначених представників врегульовують шляхом
консультацій та переговорів будь-який спір, що стосується
тлумачення та застосування цієї Угоди.
Стаття 11
Набуття чинності та дія
1. Ця Угода тимчасово застосовується з дати її підписання і
набуває чинності по завершенню 30 днів з дати останнього
письмового повідомлення, надісланого по дипломатичних каналах, про
виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набуття нею чинності. 2. Ця Угода укладається на невизначений термін. Кожна із
Сторін може припинити дію цієї Угоди, надіславши по дипломатичних
каналах другій Стороні відповідне письмове повідомлення. У цьому
випадку Угода припиняє свою дію по завершенню 6 місяців з дати
такого повідомлення. 3. У випадку припинення дії цієї Угоди її положення
продовжують застосовуватись щодо переміщення товарів у рамках угод
та домовленостей, укладених і досягнутих до дати припинення дії
Угоди, якщо Сторони не домовляться про інше. 4. З дати набуття чинності цієї Угоди припиняє свою дію
Стаття 6 Угоди від 8 лютого 1995 року ( 643_072 ).
Вчинено в м. Дніпропетровськ 11 лютого 2001 року у двох
примірниках, кожний українською та російською мовою, причому
обидва тексти мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд Російської
України Федерації
Соглашение

между Кабинетом Министров Украины и Правительством

Российской Федерации о перемещении товаров в рамках

сотрудничества в освоении космического пространства

и создании и эксплуатации ракетно-космической

и ракетной техники
(Днепропетровск, 11 февраля 2001 года)

Кабинет Министров Украины и Правительство Российской
Федерации, в дальнейшем именуемые Сторонами, стремясь создать благоприятные условия для развития
научно-технической и производственной кооперации между
организациями и предприятиями ракетно-космической и ракетной
отраслей промышленности обеих стран в интересах сотрудничества в
различных областях исследования и использования космического
пространства и совместной деятельности в сфере оборонных и
конверсионных программ, принимая во внимание Соглашение между Правительством Украины
и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области
создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники от
8 февраля 1995 года ( 643_072 ) (в дальнейшем - Соглашение от 8
февраля 1995 года), принимая во внимание Соглашение между Правительством
Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в
области исследования и использования космического пространства в
мирных целях от 27 августа 1996 года (в дальнейшем - Соглашение от
27 августа 1996 года), отмечая, что сотрудничество между Украиной и Российской
Федерацией, являющееся предметом указанных выше соглашений и
других договоренностей, заключенных во исполнение их положений,
предполагает широкий взаимный обмен товарами, желая способствовать заключению взаимовыгодных соглашений и
достижению договоренностей с целью содействия взаимному обмену
товарами в области освоения космического пространства и создания и
эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Сфера действия
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется
в соответствии с законодательством государств Сторон, с
соблюдением норм и принципов международного права и без ущерба для
выполнения Сторонами обязательств по другим международным
договорам и договоренностям, участниками которых являются их
государства.
Статья 2
Определения
Для целей настоящего Соглашения: термин "товары" означает космические аппараты и
ракеты-носители, их элементы, ракетную технику, соответствующие
комплектующие изделия и запасные части, а также любой предмет,
природное или искусственное вещество или материал, поставляемый
или изготавливаемый продукт, необходимые для осуществления
запуска, включая контрольное и испытательное оборудование,
технологии в виде информации и данных, зафиксированных на
материальных носителях, которые необходимы для их создания,
производства или применения. Этим термином обозначается также
прочая информация и данные в любой материальной форме, в том
числе: - компьютерное программное обеспечение и базы данных; - изобретения; - опытно-конструкторские и инженерно-технические разработки; - ноу-хау, включая производственную документацию и
технические характеристики; - данные об исследовательских, экспериментальных,
опытно-конструкторских и инженерно-конструкторских проектных
разработках; термин "транзит" означает перемещение на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением, товаров с территории
государства одной Стороны через территорию государства другой
Стороны для их последующего ввоза в третьи страны или их
перемещение с территории третьих стран через территорию
государства одной Стороны на территорию государства другой
Стороны.
Статья 3
Цели согласованной политики
1. Настоящее Соглашение заключается с целью обеспечения на
основе взаимности благоприятных условий, на которых будет
осуществляться перемещение товаров в интересах сотрудничества
между Российской Федерацией и Украиной в исследовании и
использовании космического пространства, создании и эксплуатации
ракетно-космической и ракетной техники в рамках Соглашения от 8
февраля 1995 года ( 643_072 ) и Соглашения от 27 августа 1996
года, а также соглашений и договоренностей, заключенных во
исполнение их положений. 2. Товары, предназначенные для использования в рамках
сотрудничества в областях, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
при их ввозе и/или их вывозе не подлежат обложению пошлинами и
налогами, взимание которых относится к компетенции таможенных
органов Российской Федерации и Украины за исключением случаев,
применительно к которым в настоящем Соглашении предусмотрено иное.
Статья 4
Приоритетная сфера применения льгот
Приоритетной сферой применения льгот, предусмотренных
настоящим Соглашением, является совместная деятельность,
осуществляемая в рамках бюджетных программ и проектов Российской
Федерации и Украины.
Статья 5
Другие сферы применения льгот
1. Льготы по уплате пошлин и налогов, предусмотренные
настоящим Соглашением, применяются также в отношении товаров,
ввозимых и/или вывозимых в рамках: - безвозмездных поставок, в частности, для целей определения
возможных новых направлений сотрудничества в различных областях
освоения космического пространства и применения
ракетно-космической и ракетной техники; - совместной инновационной деятельности, связанной, в
частности, с конверсионным использованием ракетно-космической
техники и промышленным применением побочных технологических
результатов, получаемых в ходе исследования и использования
космического пространства, и предполагающей, среди прочего,
проведение специальных исследований, подготовку
технико-экономических обоснований, осуществление экспериментальных
проектов и опытных разработок. 2. Применение льгот, предусмотренных настоящим Соглашением,
не наносит ущерба практике заключения контрактов в связи с
предоставлением услуг по коммерческим космическим запускам и
применению в соответствующих случаях рыночных принципов в части
цен и условий таких услуг в интересах международных заказчиков,
как это может следовать из соглашений и договоренностей,
участниками которых являются государства Сторон.
Статья 6
Транзит
В целях обеспечения транзита товаров, перемещаемых на
условиях настоящего Соглашения, Стороны договорились, что: - транзит товаров, поставляемых в рамках настоящего
Соглашения железнодорожным транспортом, осуществляется на
условиях, которые применяются к внутренним перевозкам; - тарифы на транзит товаров любым видом транспорта, включая
тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, а также таможенные сборы
за таможенное сопровождение товаров должны быть экономически
обоснованными; - пересечение транзитными товарами и перевозящими их
транспортными средствами границ государств Сторон производится в
местах, определяемых таможенными органами каждого из государств
Сторон по согласованию с соответствующими ведомствами; - таможенные органы государств Сторон обмениваются перечнями
мест пересечения транзитными товарами и транспортными средствами
границ их государств; - таможенные органы государств Сторон обмениваются образцами
средств идентификации, а также документов, необходимых для
контроля транзитных товаров и транспортных средств.
Статья 7
Акцизные налоги
Льготы по уплате таможенных платежей, предусмотренные
настоящим Соглашением, не распространяются на товары, подлежащие
обложению акцизными налогами.
Статья 8
Нераспространение ракетной технологии

и экспортный контроль
В ходе исполнения настоящего Соглашения Стороны обеспечивают
соблюдение норм и требований Режима контроля за ракетной
технологией. Стороны применяют законодательство своих государств
по экспортному контролю в отношении всех товаров и услуг,
содержащихся в национальных списках и перечнях экспортного
контроля.
Статья 9
Механизм взаимодействия
1. Правительство Российской Федерации назначает Российское
авиационно-космическое агентство и Кабинет Министров Украины
назначает Национальное космическое агентство Украины компетентными
органами, ответственными за контроль над эффективным исполнением
настоящего Соглашения. По поручению Сторон компетентные органы
отвечают за должное осуществление согласованной общей политики и
мер, определенных настоящим Соглашением. В рамках таких
делегированных полномочий компетентные органы определяют
конкретную политику, которую следует проводить в отношении
проектов и программ сотрудничества, подпадающих под действие
статьи 5 настоящего Соглашения, и в связи с этим могут
подготавливать и направлять на рассмотрение Сторон соответствующие
предложения относительно наиболее предпочтительного и
целесообразного порядка применения настоящего Соглашения к
сотрудничеству по таким проектам и программам. Стороны в случае необходимости дополнительно назначают в
качестве компетентных органов иные ведомства, осуществляющие
определенные виды деятельности в областях сотрудничества,
указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего Соглашения.
Соответствующая договоренность между Сторонами заключается путем
обмена нотами по дипломатическим каналам. 2. Компетентные органы совместно определяют номенклатуру и
количество товаров, перемещаемых на условиях настоящего
Соглашения, и предоставляют таможенным органам своих государств
информацию о всех поставках товаров, подпадающих под освобождения
от налогов и пошлин, оговоренные в настоящем Соглашении, а также
об организациях и предприятиях, осуществляющих ввоз и/или вывоз
таких товаров.
Статья 10
Урегулирование споров
Стороны через компетентные органы или, при необходимости,
через специально уполномоченных представителей урегулируют
посредством консультаций и переговоров любой спор, касающийся
толкования и применения настоящего Соглашения.
Статья 11
Вступление в силу и действие
1. Настоящее Соглашение временно применяется с даты его
подписания и вступает в силу через 30 дней с даты последнего
письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления в силу. 2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения,
направив по дипломатическим каналам другой Стороне соответствующее
письменное уведомление. В этом случае Соглашение прекращает свое
действие по истечении 6 месяцев с даты такого уведомления. 3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения его
положения продолжают применяться в отношении перемещения товаров в
рамках соглашений и договоренностей, заключенных до даты
прекращения действия настоящего Соглашения, если Стороны не
договорятся об ином. 4. С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает
свое действие статья 6 Соглашения от 8 февраля 1995 года
( 643_072 ).
Совершено в Днепропетровске 11 февраля 2001 года в двух
экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.
(Подписи)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: