open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
br> Угода

між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Російської Федерації про умови співробітництва в галузі

технічного сприяння третім країнам під час спорудження,
реконструкції, модернізації та експлуатації на їхній території

промислових підприємств та інших об'єктів

Дата підписання: 11.02.2001 Дата набуття чинності: 11.02.2001
Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, які
надалі іменуються Сторонами, надаючи важливого значення економічним перетворенням в
Україні та Російській Федерації, зумовленим переходом до ринкової
економіки, входженням у світове господарство, та широкій участі у
зовнішньоекономічній діяльності українських та російських
міністерств, відомств, об'єднань, організацій та підприємств
(надалі - учасники зовнішньоекономічної діяльності), усвідомлюючи взаємну вигоду та зацікавленість у кооперації
діяльності Сторін в економічному та технічному співробітництві з
третіми країнами, домовилися про наступне:
Стаття 1
Співробітництво Сторін в галузі технічного сприяння третім
країнам буде здійснюватися у відповідності з чинним законодавством
держав Сторін і ґрунтуватися на принципах рівності, взаємної
вигоди та економічної ефективності проектів, що спільно
реалізуються.
Стаття 2
Технічне сприяння третім країнам Сторони будуть здійснювати
на основі кооперації учасників зовнішньоекономічної діяльності в
проектуванні, будівництві, виготовленні та поставках комплектного
обладнання та матеріалів, відрядженні спеціалістів, прийомі на
навчання іноземних спеціалістів, експлуатації збудованих об'єктів
та наданні інших послуг іноземному замовнику, в тому числі
інжинірингових та "ноу-хау". Умови кооперації під час реалізації конкретних проектів у
третіх країнах визначаються учасниками співробітництва,
організатором якого є представник тієї Сторони, від імені якої
підписано міжнародний договір та/або контракти на виконання
поставок, робіт та інших послуг.
Стаття 3
Правовою основою технічного сприяння у спорудженні об'єктів у
третіх країнах будуть міжнародні договори про
торговельно-економічне, науково-технічне співробітництво з цими
країнами та/або контракти, укладені в рамках цих договорів
учасниками зовнішньоекономічної діяльності Сторін з компаніями,
фірмами та іншими суб'єктами третіх країн.
Стаття 4
Поставки обладнання, матеріалів та надання інших послуг для
спорудження об'єктів у третіх країнах будуть здійснюватися
відповідно до законодавства держав Сторін на основі договорів та
контрактів, що укладаються між учасниками зовнішньоекономічної
діяльності держав обох Сторін на умовах, прийнятих у міжнародній
практиці.
Стаття 5
Фінансування участі на основі кооперації учасників
зовнішньоекономічної діяльності держав Сторін в наданні технічного
сприяння третім країнам буде здійснюватися виходячи з умов
міжнародних договорів, угод та інших документів, зазначених у
статті 3 цієї Угоди. У разі спільної реалізації угод, підписаних однією із Сторін
з урядами третіх країн, про надання цим країнам технічного
сприяння фінансування співробітництва Сторони, що бере участь у
реалізації технічного сприяння як учасник кооперації та не є
організатором співробітництва відповідно до цієї Угоди, буде
здійснюватися у міру виконання урядами або іноземними замовниками
третіх країн їхніх зобов'язань за вищевказаними угодами. У разі спільної реалізації угод, підписаних однією із Сторін
з урядами третіх країн, про надання цим країнам технічного
сприяння на умовах надання державних або комерційних кредитів
іноземному замовникові кожна із Сторін буде самостійно здійснювати
фінансування частки участі учасників зовнішньоекономічної
діяльності її держави в реалізації технічного сприяння з наступним
здійсненням розрахунків у міру виконання урядами або іноземними
замовниками третіх країн їхніх зобов'язань за вищевказаними
угодами.
Стаття 6
Сторони будуть надавати державну підтримку учасникам
реалізації проектів, що здійснюються в рамках цієї Угоди.
Стаття 7
Для здійснення розрахунків відповідно до статті 5 цієї Угоди
при реалізації угод про надання технічного сприяння третім країнам
на умовах надання державних кредитів Сторонами визначаються
уповноважені банки. При реалізації угод про співробітництво на
комерційних умовах, у тому числі на умовах надання комерційних
кредитів, уповноважені банки визначаються учасниками
зовнішньоекономічної діяльності держав Сторін. На підставі підписуваних угод та контрактів уповноважені
банки укладають міжбанківські угоди про порядок обліку та ведення
розрахунків з оплати вищезазначених витрат.
Стаття 8
Спори між Сторонами щодо тлумачення та застосування цієї
Угоди підлягають розв'язанню шляхом переговорів.
Стаття 9
Ця Угода не зачіпає зобов'язань Сторін, що випливають з інших
міжнародних договорів, учасниками яких вони є.
Стаття 10
Ця Угода набуває чинності з дати підписання і діє протягом 5
років, після закінчення яких її дія буде автоматично
продовжуватися на черговий п'ятирічний період. Будь-яка із Сторін
може заявити не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення чергового
п'ятирічного терміну про свої наміри припинити дію цієї Угоди. З дати набуття чинності цієї Угоди втрачає свою чинність
Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про
співробітництво об'єднань, організацій та підприємств України та
Російської Федерації при здійсненні будівництва об'єктів у третіх
країнах від 22 жовтня 1992 р. ( 643_069 ). Вчинено в м. Дніпропетровську 11 лютого 2001 року у двох
екземплярах, кожний українською та російською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Російської Федерації


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: