open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 24/43 від 12.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2001 р.

за N 178/5369
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України з питань регуляторної політики та

підприємництва

N 14/41 ( z0264-11 ) від 11.02.2011 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з виконання

топографо-геодезичних, картографічних робіт

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт
(додається). 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), Управлінню державного геодезичного нагляду,
експертизи та ліцензування Департаменту геодезії, картографії та
кадастру Міністерства екології та природних ресурсів України
(Шелудько В.Г.) в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Управлінню державного геодезичного нагляду експертизи та
ліцензування (Шелудько В.Г.) забезпечити публікацію цього наказу в
засобах масової інформації. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного
управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті
Міністрів України від 19.05.93 N 24 ( z0093-93 ) "Про затвердження
Інструкції про умови і правила здійснення аерофотозйомочних,
топографо-геодезичних, картографічних робіт, кадастрових зйомок
суб'єктами підприємницької діяльності, порядок надання ліцензії та
контролю за їх дотриманням", зареєстрований Міністерством юстиції
України 22.08.93 за N 93. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Міністра екології та природних ресурсів України Лизуна С.О.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Міністр екології та природних
ресурсів України І.О.Заєць
Затверджено

Наказ Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва та

Міністерства екології та

природних ресурсів України

12.02.2001 N 24/43
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2001 р.

за N 178/5369

Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності з виконання

топографо-геодезичних, картографічних робіт
1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт (далі -
Ліцензійні умови) розроблені на підставі Законів України "Про
топографо-геодезичну та картографічну діяльність" ( 353-14 ), "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ) та у відповідності до Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000
N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів
ліцензування". 1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження
господарської діяльності з виконання топографо-геодезичних,
картографічних робіт. 1.3. Ліцензування господарської діяльності з виконання
топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюється
Міністерством екології та природних ресурсів України. 1.4. Ліцензії, у залежності від фахової підготовки персоналу,
технічного забезпечення та забезпечення режиму виконання робіт,
надаються для здійснення окремих видів топографо-геодезичних і
картографічних робіт суб'єктам господарської діяльності у
відповідності до видів робіт, указаних у Переліку видів
топографо-геодезичних і картографічних робіт та кваліфікації
виконавців (далі - Перелік, додається). 1.5. Приймання документів, що подаються для одержання
ліцензій та ліцензування проводиться Управлінням державного
геодезичного нагляду, експертизи та ліцензування Департаменту
геодезії, картографії та кадастру Міністерства екології та
природних ресурсів України 1.6. При здійсненні господарської діяльності з виконання
топографо-геодезичних, картографічних робіт суб'єкт господарювання
повинен дотримуватись норм Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), діючих
санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм, а також
застосовувати методи і способи робіт, які є безпечними для життя і
здоров'я людей. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарської діяльності з виконання топографо-геодезичних,
картографічних робіт незалежно від їх організаційно-правової форми
та форми власності.
2. Вимоги до провадження господарської діяльності з виконання

топографо-геодезичних, картографічних робіт
2.1. Господарська діяльність з виконання
топографо-геодезичних, картографічних робіт потребує додержання
кваліфікаційних, організаційних та технологічних вимог, які
встановлені діючими нормативно-правовими актами та
нормативно-технічними документами галузі, додержання яких є
обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання.
2.2. Кваліфікаційні вимоги 2.2.1. Суб'єкт господарювання здійснює топографо-геодезичні,
картографічні роботи за умови: наявності в складі юридичної особи (постійна робота) фахівців
з однієї з зазначених спеціальностей: астрономо-геодезист,
фотограмметрист, інженер-геодезист, прикладна геодезія, топограф,
картограф, маркшейдер, землевпорядник, геоінформаційні системи,
кадастр, які закінчили вищі навчальні заклади геодезичного профілю
(інші спеціалісти можуть мати споріднений фах - будівельник,
землевпорядник, гідромеліорація) у залежності від виду робіт
(додаток); призначення цього фахівця в організації відповідальним за
якість виконання робіт, що ліцензуються; наявності у фізичної особи-суб'єкта підприємницької
діяльності фаху астрономо-геодезист, фотограмметрист,
інженер-геодезист, прикладна геодезія, топограф, картограф або
маркшейдер, а також землевпорядник, геоінформаційні системи або
кадастр - після закінчення навчального закладу геодезичного
профілю залежно від виду робіт (додаток). 2.2.2. Фах у всіх працівників організацій, які здійснюють
господарську діяльність з виконання топографо-геодезичних,
картографічних робіт повинен бути підтверджений копіями диплома
державного зразка про закінчення відповідного навчального закладу,
завіреними підписом керівника та печаткою організації. Для виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт
загальнодержавного призначення юридичні особи повинні мати
спеціалістів указаних вище спеціальностей, а також повний перелік
необхідних для роботи геодезичних приладів та обладнання.
2.3. Організаційні вимоги 2.3.1. Суб'єкт господарювання, що здійснює господарську
діяльність з виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт
повинен: виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи
відповідно до діючих та затверджених у встановленому порядку
нормативно-технічних документів щодо додержання технології
виконання робіт, ведення польової та камеральної документації,
оформлення технічних проектів, звітів, пояснювальних записок,
повноти, точності і відповідності відображення місцевості на
топографічних планах та картах умовним знакам, здійснення контролю
робіт, що визначено статтями 10 та 16 Закону України "Про
топографо-геодезичну та картографічну діяльність" ( 353-14 ); мати дозвіл Служби безпеки України, згідно з вимогами статті
20 Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), у разі
виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт
загальнодержавного та спеціального призначення, за результатами
яких можуть бути отримані відомості, що становлять державну
таємницю України, та спеціально обладнані приміщення і захищені
засоби математичної обробки; виконувати роботи в установлених системах координат; отримувати у відповідних органах (Укркартгеофонд, органи
місцевої виконавчої влади) вихідні топографо-геодезичні та
картографічні дані, що необхідні для виконання робіт на конкретних
об'єктах, відповідно до статті 10 Закону України "Про
топографо-геодезичну та картографічну діяльність" ( 353-14 ) та
постанови Кабінету Міністрів від 25.03.97 N 269 ( 269-97-п ) "Про
затвердження Положення про порядок розпорядження картографічною
інформацією"; здійснювати картографічну діяльність у відповідності до
Положення про авторське право в картографії, що затверджено
спільним наказом Головного управління геодезії, картографії та
кадастру при Кабінеті Міністрів України та Державного агентства
України з авторських та суміжних прав при Кабінеті Міністрів
України від 26.08.97 N 85/41 ( z0422-97 ) та зареєстровано
Міністерством юстиції України 24.09.97 за N 422/2226; подавати для контролю в Управління державного геодезичного
нагляду, експертизи та ліцензування Департаменту геодезії,
картографії та кадастру створену картографічну продукцію у
відповідності до статті 24 Закону України "Про
топографо-геодезичну та картографічну діяльність" ( 353-14 ); передавати до Державного картографо-геодезичного фонду
України копії матеріалів робіт відповідно до Порядку надходження,
зберігання, використання та обліку матеріалів Державного
картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.07.99 N 1344 ( 1344-99-п ); брати участь у загальнодержавному топографічному моніторингу; забезпечувати регулярність метрологічних перевірок
геодезичних приладів в органах Держстандарту відповідно до Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
та виконання обов'язкових технологічних перевірок засобів
вимірювання з відображенням їх у польових журналах згідно з
інструкціями за видами робіт; повідомляти один раз на рік, до 15 січня наступного року, про
обсяги виконаних астрономо-геодезичних, нівелірних,
гравіметричних, картографічних, аерознімальних та інших робіт; надавати до Департаменту геодезії, картографії та кадастру
Міністерства екології та природних ресурсів України відомості про
технічний стан пунктів державної геодезичної і нівелірної мереж
України, а також пунктів мереж згущення, що використовуються для
створення знімальних геодезичних мереж як вихідні відповідно до
статті 22 Закону України "Про топографо-геодезичну та
картографічну діяльність" ( 353-14 ); забезпечувати контроль усіх технологічних процесів з боку
виконавців та керівників робіт відповідно до положень
технологічних інструкцій, з оформленням відповідного акта.
2.4. Технологічні вимоги 2.4.1. Технологічні вимоги включають вимоги до технічних
показників обладнання та приладів, а також наявність
нормативно-технічних документів. 2.4.2. Для провадження господарської діяльності з
топографо-геодезичних, картографічних робіт мають
використовуватися прилади та обладнання, необхідні за
номенклатурою (теодоліти, нівеліри та ін.) та точністю
(високоточні, точні та технічної точності), що пройшли
метрологічну перевірку, підтверджену свідоцтвом органу
Держстандарту, а також засоби математичної обробки результатів
вимірювання, створення та розмноження оригіналів картографічних
матеріалів та ліцензоване програмне забезпечення, у тому числі: геодезичні супутникові (GPS) - приймачі, високоточні і точні
електронні тахеометри, теодоліти та нівеліри, гравіметри,
комп'ютери та відповідне програмне забезпечення для виконання
робіт, передбачених кодами Єдиного ліцензійного реєстру (ЄЛР)
43.01 - 43.03, зазначеними в Переліку; - аерофотоапарати, прилади обробки аерофільмів та друку
фотографій, сканери високої роздільної здатності, аналітичні та
цифрові фотограмметричні прилади, точні та технічної точності
тахеометри (електронні), теодоліти та нівеліри, кіпрегелі,
комп'ютери та відповідне програмне забезпечення для виконання
робіт, передбачених кодами ЄЛР 43.04, 43.05, указаними в Переліку; - сканери високої роздільної здатності, обладнання для
підготовки карт до видання, комп'ютери та спеціалізоване програмне
забезпечення (Геоінформаційни системи, Система управління банком
даних, тощо) для виконання робіт, передбачених кодами ЄЛР 43.06,
43.07, указаними в Переліку. 2.4.3. Для здійснення зазначеного у ліцензії виду діяльності
необхідно мати повний перелік нормативно-технічних документів щодо
виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт, включаючи
основні положення, інструкції та керівні технічні матеріали, що
підтверджується наданням відповідної довідки.
Начальник Управління
ліцензування видів
господарської діяльності О.В.Єфремов
Начальник Управління державного
геодезичного нагляду,
експертизи та ліцензування В.Г.Шелудько
Додаток

до пунктів 1.4, 2.2.1 та 2.4.2

до Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з

виконання топографо-геодезичних,

картографічних робіт
Перелік

видів топографо-геодезичних, картографічних робіт

та кваліфікації виконавців
Даний перелік розроблено відповідно до Закону України "Про
топографічну та картографічну діяльність".
------------------------------------------------------------------ Коди | Перелік видів робіт | Кваліфікація | ЄЛР | | виконавців | --------+-----------------------------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------- Топографо-геодезичні роботи
Геодезичні роботи
43.01 Створення державної геодезичної Астрономо-геодезист,

мережі інженер-геодезист,

прикладна геодезія
43.01.01 Уточнення параметрів земного

еліпсоїда і гравітаційного поля

Землі, зв'язок координатних,

гравіметричних і висотних систем
43.01.02 Створення і розвиток державних

геодезичних (планових) мереж 1, 2 і

3 класів
43.01.03 Створення і розвиток державної

нівелірної мережі I, II, III і IV

класів
43.01.04 Створення і розвиток державної

гравіметричної мережі
43.01.05 Врівноваження, складання,

підготовка до видання і видання

каталогів пунктів державної

геодезичної мережі всіх класів
43.01.06 Обстеження і відновлення пунктів

державної геодезичної мережі
43.02 Створення мереж згущення Астрономо-геодезист,

інженер-геодезист,

прикладна геодезія,

маркшейдер,

фотограмметрист,

кадастр,

землевпорядник
43.02.01 Побудова і розвиток геодезичних

мереж згущення 4 класу, 1 і 2

розрядів, нівелювання III, IV

класів
43.02.02 Побудова і розвиток знімальних

мереж
43.02.03 Урівноваження, складання,

підготовка до видання і видання

каталогів геодезичних мереж

згущення
43.02.04 Обстеження і відновлення пунктів

геодезичних мереж згущення
43.03 Створення спеціальних геодезичних Астрономо-геодезист,

мереж, інженерно-геодезичні інженер-геодезист,

вишукування прикладна геодезія,

фотограмметрист,

маркшейдер, топограф,

кадастр,

землевпорядник
43.03.01 Створення спеціальних геодезичних і

нівелірних мереж при проектуванні

та будівництві будівель та

інженерно-технічних споруд
43.03.02 Геодезичні, нівелірні і

гравіметричні роботи на

геодинамічних та техногенних

полігонах з метою сейсмологічних

спостережень і прогнозу землетрусів
43.03.03 Геодезичні роботи з визначення та

встановлення меж

адміністративно-територіальних

утворень (крім землевпорядних

робіт)
43.03.04 Геодезичні роботи з інвентаризації

та встановлення меж земельних

ділянок (крім землевпорядних робіт)
43.03.05 Урівноваження спеціальних

геодезичних і нівелірних мереж усіх

класів і розрядів та складання,

підготовка каталогів координат та

висот геодезичних пунктів та

межевих знаків (кутів повороту меж)
Топографічні роботи,

що виконуються за результатами дистанційних та наземних

методів збирання інформації
43.04 Аерофототопографічні роботи Астрономо-геодезист

фотограмметрист,

топограф, картограф
43.04.01 Виконання аерофотознімальних робіт,

виготовлення похідних матеріалів

аерофотозйомки (дублікати негативів

і позитивів, контактні, проекційні

і трансформовані фотознімки,

репродукції накидного монтажу)
43.04.02 Виготовлення фотосхем, фотопланів,

відкоригованих фотокарт,

відеозображень, синтезованих

багатозональних відеозображень,

розквантованих за щільністю

відбитків і їх фрагментів,

дублікатів растрових зображень,

ортофотопланів, ортофотокарт,

растрових, векторних і геокодованих

зображень і т. ін.
43.04.03 Створення похідних матеріалів

аерофотознімальних робіт,

аналогічних указаним під кодом

43.04.01 Переліку (без виконання

самих аерофотознімальних робіт);
43.04.04 Створення матеріалів за

результатами космічних зйомок,

аналогічних зазначеним під кодом

43.04.02 Переліку
43.05.00 Топографічні зйомки Топограф, картограф,

прикладна геодезія,

інженер-геодезист,

маркшейдер,

фотограмметрист,

землевпорядник,

кадастр
43.05.01 Топографічні зйомки масштабів

1:500-1:5 000 та їх поновлення
43.05.02 Топографічна зйомка масштабу

1:10000 та їх поновлення
43.05.03 Топографічні зйомки шельфу та

внутрішніх водоймищ
43.05.04 Кадастрові зйомки, топографічні

роботи для забезпечення основи

різних кадастрів
Картографічні роботи
43.06 Роботи зі створення (укладання, Картограф,

поновлення, підготовка до видання) топограф,

карт (планів) у графічному, фотограмметрист,

цифровому та електронному видах прикладна геодезія,

інженерна-геодезія,

астрономо-геодезія
43.06.01 Топографічних карт та планів міст

інших населених пунктів
43.06.02 Топографічних карт шельфу та

внутрішніх водоймищ
43.06.03 Кадастрових карт і планів (крім

земельно-кадастрової документації)
43.06.04 Навігаційних морських карт та карт

внутрішніх водних шляхів
43.06.05 Тематичних і спеціальних

(геологічних кліматичних,

економічних, охорони природи і ін.)

карт, планів і атласів
43.06.06 Довідкових загальногеографічних,

політичних,

політико-адміністративних,

адміністративних карт і атласів,

атласів автомобільних і залізничних

доріг
43.06.07 Навчальних карт, атласів, інших

картографічних посібників

(включаючи фотосхеми, фотоплани,

фотокарти, екранні або

демонстраційні карти і т. інш.) для

загальноосвітніх закладів
43.06.08 Туристичних карт (оглядових,

маршрутів відпочинку і ін.), карт

та атласів для мисливців і рибалок
43.06.09 Планів міст і інших населених

пунктів і їх частин, у тому числі з

різним тематичним змістом:

туристичних, торгових,

архітектурних і ін.; інформаційних

видань на картографічній основі;

картографічних схем

адміністративних і муніципальних

утворень міст і інших населених

пунктів
43.06.10 Рельєфних карт і глобусів, інших

видань на картографічній основі або

з її використанням, указаних під

кодом 43.04
43.07 Роботи з створення та ведення Геоінформаційні

системи,

інженер-геодезист,

прикладна геодезія,

топограф,

маркшейдер
43.07.01 Створення, впровадження і ведення

географічних інформаційних

(геоінформаційних) систем
43.07.02 Формування і ведення банків, баз

цифрових та електронних даних,

зазначених під кодами

43.06.01-43.06.09
43.07.03 Формування і ведення банків, баз

топографо-геодезичної і

картографічної інформації для

створення кадастрів
43.07.04 Формування і ведення державних

картографо-геодезичних фондів
43.07.05 Формування і ведення регіональних

картографо-геодезичних фондів
43.07.06 Створення і ведення відомчих

інформаційних фондів, які включають

топографо-геодезичні і

картографічні матеріали і дані
43.08 Науково-дослідні роботи Наукові працівники з

будь-якою геодезичною

спеціальністю
43.08.01 Здійснення науково-дослідних і

дослідно-конструкторських робіт в

галузі геодезії, картографії,

дистанційного зондування Землі,

метрологічного та

нормативно-технічного забезпечення

топографо-геодезичних і

картографічних робіт
Начальник Управління
ліцензування видів
господарської діяльності О.В.Єфремов
Начальник Управління державного
геодезичного нагляду,
експертизи та ліцензування В.Г.Шелудько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: