open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 52 від 13.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

15 лютого 2001 р.

за N 140/5331
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

праці та соціальної політики

N 228 ( z0759-06 ) від 19.06.2006 }
Про упорядкування умов оплати праці працівників управління

"Укрспортзабезпечення"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

праці та соціальної політики

N 100 ( z0167-02 ) від 14.02.2002

N 207 ( z0676-03 ) від 22.07.2003

N 67 ( z0416-04 ) від 19.03.2004

N 211 ( z1174-04 ) від 10.09.2004

N 21 ( z0161-05 ) від 25.01.2005

N 141 ( z0507-05 ) від 22.04.2005

N 301 ( z1216-05 ) від 04.10.2005 )
( У назві наказу та в тексті слова "Державний комітет молодіжної
політики, спорту і туризму України" замінено словами "Державний
комітет України з питань фізичної культури і спорту" у
відповідному відмінку згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики
N 100 ( z0167-02 ) від 14.02.2002 )
( У назві та тексті наказу слова "Державного комітету України
з питань фізичної культури і спорту" вилучені на підставі
Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 141
( z0507-05 ) від 22.04.2005 )

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
7 грудня 2000 р. N 20180/30 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів і службовців управління "Укрспортзабезпечення" згідно
з додатками 1 та 2.
2. Надати право керівнику управління "Укрспортзабезпечення" в
межах встановленого фонду оплати праці та граничної чисельності
працівників: 1) установлювати: а) керівникам структурних підрозділів, спеціалістам та
службовцям - посадові оклади відповідно до схем посадових окладів,
затверджених цим наказом; б) заступникам керівника, заступникам керівників структурних
підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, - посадові
оклади на 3-7 відсотків нижче посадового окладу відповідного
керівника; в) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не
передбачені цим наказом, на рівні посадових окладів відповідних
категорій спеціалістів та службовців; г) керівникам структурних підрозділів, їх заступникам,
спеціалістам і службовцям - надбавки за високі досягнення у праці
або за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50
відсотків від посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання
завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни
ці надбавки скасовуються або зменшуються; ґ) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників,
керівників підрозділів та їх заступників) - доплати: за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих
самих категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без
збереження заробітної плати тощо) - до 50 відсотків від посадового
окладу за основною роботою з використанням з цією метою до 50
відсотків від посадового окладу відсутнього працівника; за виконання обов'язків тимчасово відсутніх
працівників-жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з
вагітністю і пологами, а також осіб, які перебувають у частково
оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до
досягнення дитиною шестирічного віку, - до 30 відсотків від
посадового окладу за основною роботою, з використанням з цією
метою економії заробітної плати на посадах, що їх посідають
відсутні із зазначених причин працівники; 2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх
особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду
заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків; 3) надавати працівникам матеріальну допомогу в розмірі
середньомісячної заробітної плати; 4) виплачувати працівникам: - надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови:
однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу; - доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків
від посадового окладу; - надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 15
відсотків від посадового окладу. Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за
профілем з науковим ступенем або почесним званням. Преміювання керівника, його заступників, установлення їм
надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної
допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах
наявних коштів на оплату праці.
3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці України від 27.02.97 N 17 ( z0090-97 ) "Про упорядкування
умов оплати праці працівників управління "Укрспортзабезпечення"
Держкомспорту України", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 25 березня 1997 р. за N 90/1894.
4. Наказ набирає чинності з 1 березня 2001 року.
Міністр І.Я.Сахань
Додаток 1

до наказу Міністерства праці

та соціальної політики

України

13.02.2001 N 52

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України

від 04.10.2005 N 301

( z1216-05 )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і спеціалістів управління "Укрспортзабезпечення"

------------------------------------------------------------------ Посада |Місячний посадовий| | оклад, гривень | ---------------------------------------------+------------------| Начальник управління | 817 | ---------------------------------------------+------------------| Начальник відділу | 504-546 | ---------------------------------------------+------------------| Головний спеціаліст | 396-450 | ---------------------------------------------+------------------| Провідний спеціаліст | 355-396 | ---------------------------------------------+------------------| Спеціаліст 1-ї категорії | 344-355 | ---------------------------------------------+------------------| Спеціаліст 2-ї категорії | 330-344 | ---------------------------------------------+------------------| Спеціаліст | 330 | ----------------------------------------------------------------- Додаток 1 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 100
( z0167-02 ) від 14.02.2002, N 207 ( z0676-03 ) від 22.07.2003,
N 67 ( z0416-04 ) від 19.03.2004, N 211 ( z1174-04 ) від
10.09.2004, N 21 ( z0161-05 ) від 25.01.2005, N 141 ( z0507-05 )
від 22.04.2005, N 301 ( z1216-05 ) від 04.10.2005 )

Додаток 2

до наказу Міністерства праці

та соціальної політики

України

13.02.2001 N 52

(у редакції наказу

Міністерства праці

та соціальної політики

України

від 04.10.2005 N 301

( z1216-05 )

СХЕМА

посадових окладів службовців

управління "Укрспортзабезпечення"

------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | |посадовий оклад, | | гривень | ----------------------------------------------+-----------------| Завідувач: архіву, підрозділу з обліку і | 344 | доставки документів | | ----------------------------------------------+-----------------| Старший: інспектор, статистик; завідувач: | 330 | друкарського бюро, | | копіювально-розмножувального бюро | | ----------------------------------------------+-----------------| Завідувач: експедиції, господарства, складу; | 320-330 | касир, інспектор, статистик | | ----------------------------------------------+-----------------| Секретар керівника, комендант, друкарка 1-ї | 330 | категорії | | ----------------------------------------------+-----------------| Друкарка 2-ї категорії, секретар-друкарка | 320 | ----------------------------------------------+-----------------| Діловод-архіваріус | 320 | ----------------------------------------------------------------- Додаток 2 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 100
( z0167-02 ) від 14.02.2002, N 207 ( z0676-03 ) від 22.07.2003,
N 67 ( z0416-04 ) від 19.03.2004, N 211 ( z1174-04 ) від
10.09.2004, N 21 ( z0161-05 ) від 25.01.2005, N 141 ( z0507-05 )
від 22.04.2005, N 301 ( z1216-05 ) від 04.10.2005 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: