open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 30/50 від 13.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 березня 2001 р.

за N 184/5375
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України з питань регуляторної політики та

підприємництва

N 14/41 ( z0264-11 ) від 11.02.2011 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з видобування уранових руд

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з видобування уранових руд, що додаються. 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), Департаменту геології та використання надр
Мінекоресурсів України (Гурський Д.С.) в установленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України. 3. Департаменту геології та використання надр (Гурський Д.С.)
забезпечити публікацію наказу "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з видобування уранових руд" у
засобах масової інформації. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Міністра екології та природних ресурсів України Лизуна С.О.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О. Кужель
Міністр екології та природних
ресурсів України І. Заєць
Затверджено

Наказ Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

і Міністерства екології та

природних ресурсів України

від 13.02.2001 N 30/50
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 березня 2001 р.

за N 184/5375
Ліцензійні

умови провадження господарської діяльності

з видобування уранових руд
1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови, розроблені відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), Закону України "Про видобування і переробку уранових
руд" ( 645/97-ВР ), Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування",
визначають умови провадження господарської діяльності з
видобування уранових руд у межах території України, її
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони. 1.2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правових
форм та форм власності, що провадять діяльність з видобування
уранових руд. 1.3. Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні та
організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з
видобування уранових руд. 1.4. Господарська діяльність з видобування уранових руд
повинна забезпечувати повноту вилучення та комплексне раціональне
видобування корисних копалин згідно з технічними проектами,
технологічними схемами, регламентами, затвердженими в
установленому порядку, рекомендаціями геологічних звітів з
розвідки родовищ, які визначені до експлуатації, та протоколами
Державної комісії України по запасах корисних копалин про
затвердження запасів мінеральної сировини. 1.5. Господарська діяльність з видобування урану повинна
здійснюватися з дотриманням вимог Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Закону України
"Про видобування і переробку уранових руд" ( 645/97-ВР ), Кодексу
України про надра ( 132/94-ВР ) та чинного законодавства щодо
користування надрами.
2. Вимоги до провадження господарської

діяльності з видобування уранових руд
2.1. Суб'єкт господарювання, що проводить діяльність з
видобування уранових руд, повинен мати: фахівців, які мають відповідну геологічну, гірничо-технічну
освіту та професійну підготовку з проведення робіт, що
засвідчується документами державного зразка; обладнання, машини та механізми, що виготовлені відповідно до
стандартів або технічних умов, згідно з галуззю застосування,
зазначеною в інструкції з експлуатації. 2.2. Господарську діяльність необхідно здійснювати за умов: ведення геологічної, геофізичної, маркшейдерської і
виконавчо-технічної документації, збереження її, а також зразків
гірських порід і руд, дублікатів проб; застосування методів і способів, які б унеможливлювали
невиправдані втрати корисних копалин, зниження їх якості, надмірне
руйнування грунтового покриву та забруднення довкілля; визначення при проектуванні робіт усіх потенційних збитків та
розроблення необхідних природоохоронних заходів з розділенням їх
на попереджувальні і такі, що здійснюються у разі проявлення
збитків; виконання гігієнічних регламентів щодо проведення технічних
та організаційних заходів для забезпечення радіаційної безпеки
гірничодобувного підприємства відповідно до Норм радіаційної
безпеки України (НРБУ-97), затверджених постановою Головного
державного санітарного лікаря України від 01.12.97 N 62; організації та дотримання методик об'єктового обстеження й
моніторингу району підприємства з видобування урану, здійснення
екологічного контролю за виробничими процесами та станом
промислових зон, збирання, зберігання та безоплатного надання
даних і/або узагальненої інформації для її комплексного оброблення
згідно з Положенням про державну систему моніторингу довкілля,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98
N 391 ( 391-98-п ); забезпечення підготовки та перепідготовки персоналу
гірничодобувного підприємства з ведення робіт згідно з чинним
законодавством; такого розміщення видобутих гірських порід і корисних
копалин, яке б передбачало можливість та ефективність наступної
рекультивації зайнятої ними території і не завдавало шкоди
довкіллю відповідно до Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР ). 2.3. Додатково до звичайних заходів щодо безпеки ведення
робіт на гірничодобувних уранових об'єктах відповідно до статті 11
Закону України "Про видобування і переробку уранових руд"
( 645/97-ВР ) необхідно виконувати заходи: зменшення впливу випромінювання радону та інших радіоактивних
газів, пилу та руд на персонал; забезпечення контролю за дозами опромінення персоналу; забезпечення контролю за рівнем радіоактивного забруднення
довкілля; захисту довкілля від радіоактивного забруднення; забезпечення контролю за радіоактивним забрудненням
гірничошахтного устаткування, обладнання, транспортних засобів
тощо; забезпечення очищення шахтних вод та вод спеціальних пралень. 2.4. У місцях розташування гірничодобувних уранових об'єктів
з метою захисту населення від можливого негативного впливу їх
діяльності необхідно встановлювати території з особливим режимом,
санітарно-захисні зони і зони спостереження. Розміри та межі території з особливим режимом,
санітарно-захисної зони і зони спостереження необхідно визначати в
проектах гірничодобувних уранових об'єктів згідно з діючими
санітарними правилами протирадіаційного захисту України. На територіях з особливим режимом необхідно здійснювати
обов'язковий постійний контроль за станом радіаційної обстановки. 2.5. Суб'єкт господарювання відповідно до статті 11 Закону
України "Про видобування і переробку уранових руд" ( 645/97-ВР )
зобов'язаний в установленому порядку, а також на вимогу органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інформувати
ці органи та населення про радіаційний стан на території з
особливим режимом, виникнення на об'єктах аварійних та інших
ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан довкілля чи
становлять загрозу для населення.
3. Особливі вимоги з провадження господарської

діяльності
3.1. Суб'єкт господарювання у разі необхідності геологічну та
нормативно-технічну інформацію для здійснення видобувних робіт
повинен отримувати на умовах згідно з Положенням про порядок
розпорядження геологічною інформацією, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 13.06.95 N 423 ( 423-95-п ).
Начальник Управління ліцензування
видів господарської діяльності О.В. Єфремов
Начальник Управління
надрокористування О.В. Дем'янчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: