open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 31/51 від 13.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 березня 2001 р.

за N 185/5376
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України з питань регуляторної політики та

підприємництва

N 14/41 ( z0264-11 ) від 11.02.2011 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської

діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин, що додаються. 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), Департаменту геології та використання надр
Мінекоресурсів України (Гурський Д.С.) в установленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України. 3. Департаменту геології та використання надр (Гурський Д.С.)
забезпечити публікацію цього наказу у засобах масової інформації. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної
палати України та Державного комітету України по геології і
використанню надр від 08.04.99 N 33/58 ( z0258-99 ) "Про
затвердження Інструкції про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з пошуку (розвідки)
та експлуатації родовищ корисних копалин та контроль за їх
дотриманням", зареєстрований Мін'юстом України 24.04.99 за
N 258/3551. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Міністра екології та природних ресурсів України Лизуна С.О.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Міністр екології та природних
ресурсів України І.Заєць
Затверджено

Наказ Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва

і Міністерства екології та

природних ресурсів України

від 13.02.2001 N 31/51
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 березня 2001 р.

за N 185/5376
Ліцензійні

умови провадження господарської

діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин
1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування", визначають умови
провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних
копалин у межах території України, її континентального шельфу,
виключної (морської) економічної зони. 1.2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правових
форм та форм власності, що провадять діяльність з пошуку
(розвідки) корисних копалин. 1.3. Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні та
організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з
пошуку (розвідки) корисних копалин ( додаток 1), що виконуються за
єдиними для Державного фонду надр України принципами підрахунку,
геолого-економічної оцінки і обліку запасів корисних копалин
відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 05.05.97 N 432 ( 432-97-п ). 1.4. Якщо суб'єкт господарювання провадить господарську
діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин не в повному
обсязі, а частково або з окремих спеціальних робіт, то ліцензійні
умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що
встановлює вимоги до провадження господарської діяльності,
зазначеної в ліцензії. 1.5. Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних
копалин повинна здійснюватись відповідно до вимог інструкцій із
застосування класифікації запасів до родовищ корисних копалин
(додаток 2), які визначають порядок геологічного вивчення окремого
виду корисних копалин. 1.6. Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних
копалин повинна здійснюватися з дотриманням вимог Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) та чинного
законодавства щодо користування надрами.
2. Вимоги до провадження господарської діяльності з пошуку

(розвідки) корисних копалин
2.1. Суб'єкт господарювання, що проводить діяльність з пошуку
(розвідки) корисних копалин, повинен мати: фахівців, які мають відповідну геологічну або
гірничотехнічну освіту та професійну підготовку з проведення
робіт, що засвідчується документами державного зразка. При цьому
технічне керівництво геологорозвідувальними роботами можуть
здійснювати особи, які мають закінчену гірничотехнічну освіту з
відповідної спеціальності; обладнання, машини та механізми, що виготовлені відповідно до
стандартів або технічних умов, згідно з галуззю застосування,
зазначеною в інструкції з експлуатації; технологічні засоби, експлуатація яких відповідає вимогам
нормативно-технічної документації заводу-виготовлювача, ремонтній
документації, вимогам з охорони праці та довкілля; будівлі, приміщення, виробничі майданчики, які обладнані з
урахуванням шкідливості виробництва та відповідають вимогам
санітарних норм відповідно до Санітарних правил планування та
забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 19.06.96 за N 173 ( z0379-96 ) та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за
N 379/1404; лабораторії, атестовані згідно з Порядком акредитації
вимірювальних лабораторій, затвердженим наказом Держстандарту
України від 05.11.98 N 886 ( z0806-98 ) та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 22.12.98 за N 806/3246. 2.2. Господарську діяльність необхідно здійснювати: з веденням геологічної, геофізичної, маркшейдерської і
виконавчо-технічної документації, збереженням її, а також зразків
гірських порід і руд, дублікатів проб; з повнотою вивчення геологічної будови надр,
гірничотехнічних, гідрогеологічних та виконання інших умов,
необхідних для експлуатації розвіданих родовищ; з достовірністю визначення кількості та якості запасів усіх
корисних копалин і наявних у них компонентів відповідно до
Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд
Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів
геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних
корисних копалин, затвердженої наказом Державної комісії України
по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ) від 04.09.95 N 35
( z0394-95 ) і зареєстрованої Міністерством юстиції України
01.11.95 за N 394/930; з веденням робіт методами і способами, які виключають
невиправдані втрати корисних копалин, зниження їх якості, надмірне
руйнування грунтового покриву та забруднення довкілля та
забезпечують ефективну рекультивацію території.
3. Особливі вимоги до провадження господарської діяльності
3.1. Результати проведених робіт з пошуку (розвідки) корисних
копалин та рекомендації з їх використання викладаються у
геологічних звітах із розвідки родовищ і протоколах ДКЗ про
затвердження запасів мінеральної сировини. 3.2. Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних
копалин у разі проведення дослідно-промислової розробки родовищ
повинна передбачати повноту вилучення та комплексне раціональне
видобування корисних копалин. 3.3. Суб'єкт господарювання у разі потреби геологічну
інформацію, необхідну для здійснення робіт з пошуку (розвідки)
корисних копалин, повинен отримувати на умовах згідно з Положенням
про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 N 423
( 423-95-п ).
Начальник Управління
ліцензування видів господарської
діяльності О.В. Єфремов
Начальник Управління
надрокористування О.В. Дем'янчук
Додаток 1

до пункту 1.3

Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з пошуку (розвідки)

корисних копалин
Види
господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин
1. Геофізичні роботи 1.1. Наземні 1.1.1. Сейсморозвідка 1.1.2. Магніторозвідка 1.1.3. Радіометрія і ядерна геофізика 1.1.4. Гравіорозвідка 1.1.5. Електророзвідка 1.2. Свердловинна геофізика 1.3. Шахтна геофізика 1.4. Каротаж нафтогазових свердловин 1.5. Каротаж свердловин на тверді корисні копалини 1.6. Каротаж гідрогеологічних свердловин 1.7. Морські геофізичні дослідження 1.7.1. Сейсморозвідка (набортна та донна) 1.7.2. Гравіорозвідка (набортна та донна) 1.7.3. Магніторозвідка (набортна та донна) 1.7.4. Електророзвідка 1.7.5. Радіометрія 1.8. Повітряні дослідження 1.8.1. Електророзвідка 1.8.2. Магніторозвідка 1.8.3. Радіометрія та ядерна геофізика 1.8.4. Гравіорозвідка
2. Геологічне супроводження геологорозвідувальних робіт 2.1. Складання проектів та кошторисів 2.2. Геолого-економічна оцінка об'єктів 2.3. Розвідка родовищ 2.4. Дослідно-промислова розвідка 2.5. Експлуатаційна розвідка родовищ 2.6. Підрахунок запасів корисних копалин 2.7. Складання звітів про виконані роботи
3. Буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) твердих
корисних копалин 3.1. Ударно-канатне буріння 3.2. Механічне колонкове буріння 3.3. Шарошкове (безкернове) буріння 3.4. Буріння з гідротранспортом керна 3.5. Тампонування свердловин
4. Буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин 4.1. Складання проектів та кошторисів 4.2. Буріння та ремонт свердловин 4.3. Тампонування свердловин
5. Буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) нафти і газу 5.1. Буріння свердловин на нафту і газ 5.2. Спрямоване буріння та перебурювання свердловин
6. Монтаж-демонтаж бурових комплексів з пошуку (розвідки)
нафти і газу
7. Дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу 7.1. Випробування свердловин на продуктивність 7.2. Освоєння та інтенсифікація продуктивних горизонтів в
експлуатаційній колоні
8. Цементування обсадних колон, капітальний ремонт,
тампонування та консервування нафтових і газових свердловин
9. Лабораторні роботи
10. Гірничі роботи (у тому числі дослідно-промислова
розробка) 10.1. Проходження відкритих гірничих виробок (кар'єри,
канави, траншеї тощо) 10.2. Проходження підземних гірничих виробок (шурфи, шахти,
допоміжні виробки тощо)
11. Гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геоекологічні
роботи 11.1. Складання проектів та кошторисів 11.2. Гідрогеологічні роботи і дослідження 11.2.1. Польові дослідно-фільтраційні роботи 11.2.2. Стаціонарні гідрогеологічні спостереження 11.3. Інженерно-геологічні роботи і дослідження 11.4. Геоекологічні роботи і дослідження 11.4.1. Геоекологічне картування 11.4.2. Моніторинг підземних вод 11.4.3. Моніторинг екзогенних геологічних процесів 11.4.4. Моніторинг ендогенних геологічних процесів 11.4.5. Моніторинг геохімічного стану ландшафтів 11.5. Складання звітів про виконані роботи

Додаток 2

до пункту 1.5

Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з

пошуку (розвідки) корисних

копалин
Перелік
інструкцій із застосування Класифікації запасів до родовищ

корисних копалин
------------------------------------------------------------------ Назва інструкції | Затверджено | | Державною комісією | |по запасах корисних | | копалин при Раді | | Міністрів СРСР | -------------------------------------------+--------------------| 1 | 2 | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 06.10.83 | запасів до родовищ залізних руд | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 14.03.83 | запасів до родовищ хромових руд | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 14.03.83 | запасів до родовищ марганцевих руд | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 11.01.83 | запасів до родовищ алюмінієвих руд | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 29.09.82 | запасів до родовищ свинцевих та | | цинкових руд | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 17.09.82 | запасів до родовищ мідних руд | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 30.12.82 | запасів до родовищ нікелевих і | | кобальтових руд | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 30.11.82 | запасів до родовищ олов'яних руд | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 30.12.82 | запасів до родовищ вольфрамових руд | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 30.12.82 | запасів до родовищ молібденових руд | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 18.02.83 | запасів до родовищ сурм'яних руд | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 18.02.83 | запасів до родовищ ртутних руд | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 23.11.82 | запасів до золоторудних родовищ | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 10.08.82 | запасів до розсипних родовищ корисних | | копалин | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 20.09.82 | запасів до родовищ вугілля та горючих | | сланців | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 31.12.82 | запасів до родовищ апатитових і | | фосфоритових руд | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 29.12.83 | запасів до родовищ азбесту | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 30.06.83 | запасів до родовищ бариту і вітериту | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 30.09.83 | запасів до родовищ бору | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 24.02.83 | запасів до родовищ гіпсу та ангідриту | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 20.08.82 | запасів до родовищ глинистих порід | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 14.03.83 | запасів до родовищ графіту | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 31.12.82 | запасів до родовищ викопних солей | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 21.06.83 | запасів до родовищ каолінів | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 31.12.82 | запасів до родовищ карбонатних порід | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 24.02.83 | запасів до родовищ крем'янистих порід | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 21.06.83 | запасів до родовищ магматичних порід | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 29.09.82 | запасів до родовищ магнезиту і бруситу | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 30.06.83 | запасів до родовищ озерних солей | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 20.08.82 | запасів до родовищ піску і гравію | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 30.06.83 | запасів до родовищ плавикового шпату | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 22.11.82 | запасів до родовищ самородної сірки | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 28.09.82 | запасів до родовищ слюди (мусковіту, | | флогопіту, вермикуліту) | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 10.08.82 | запасів до родовищ будівельного та | | облицювального каміння | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 30.08.83 | запасів до родовищ тальку і пірофіліту | | -------------------------------------------+--------------------| Тимчасова інструкція із застосування | 30.11.84 | Класифікації запасів до родовищ | | ювелірно-обробного каміння | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 14.10.83 | запасів до родовищ перспективних і | | прогнозних ресурсів нафти і горючих газів | | -------------------------------------------+--------------------| Тимчасова інструкція із застосування | 15.03.85 | Класифікації запасів до родовищ і | | прогнозних ресурсів природних | | нафтових бітумів | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 19.01.84 | експлуатаційних запасів підземних вод до | | родовищ питних і технічних вод | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 06.06.84 | експлуатаційних запасів підземних вод до | | родовищ лікувальних мінеральних вод | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 06.06.84 | експлуатаційних запасів підземних вод до | | родовищ теплоенергетичних вод | | -------------------------------------------+--------------------| Інструкція із застосування Класифікації | 06.06.84 | експлуатаційних запасів підземних вод до | | родовищ промислових вод | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: