open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТУ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 32/17 від 13.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 березня 2001 р.

за N 186/5377
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва

N 116/202 ( z1055-03 ) від 29.10.2003 )

Про затвердження Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з пересилання грошових

переказів

На виконання статті 8 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з пересилання грошових переказів (далі - Ліцензійні
умови), що додаються. 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), Управлінню координації діяльності операторів
зв'язку та ліцензування Держкомзв'язку України (Катасова Л.В.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Заступнику Голови Державного комітету зв'язку та
інформатизації України (Орленко М.П.) забезпечити публікацію
наказу про затвердження Ліцензійних умов у засобах масової
інформації та розміщення на Web-сторінці Держкомзв'язку України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Голови Держкомзв'язку України Орленка М.П.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Голова Державного комітету
зв'язку та інформатизації
України О.Б.Шевчук
Затверджено

Наказ Державного комітету України

з питань регуляторної політики та

підприємництва, Державного комітету

зв'язку та інформатизації України

13.02.2001 N 32/17
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 березня 2001 р.

за N 186/5377
Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності

з пересилання грошових переказів
1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
пересилання грошових переказів, розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ), Про захист
прав споживачів ( 1023-12 ), Правил надання послуг поштового
зв'язку ( 1446-97-п ), інших нормативних документів, що регулюють
здійснення діяльності та розвиток галузі зв'язку, визначають
порядок надання послуг поштового зв'язку в частині пересилання
грошових переказів. 1.2. Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші вимоги до суб'єктів
господарської діяльності, що обов'язкові при наданні послуг з
пересилання грошових переказів. 1.3. Вид діяльності, що підлягає ліцензуванню, повинен бути
зазначений в установчих документах суб'єкта господарської
діяльності. 1.4. Приймання документів, що подаються для одержання
ліцензії, видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача
дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних
реєстрів здійснюється Державним комітетом зв'язку та
інформатизації України (Держкомзв'язку України) у порядку і
терміни, що визначені Законом України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). 1.5. Для одержання ліцензії на провадження господарської
діяльності з пересилання грошових переказів суб'єкт господарської
діяльності подає до Держкомзв'язку України заяву за встановленою
формою (додаток 1). Зазначена заява подається особисто або через
уповноважену особу. У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених
підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження. 1.6. До заяви додаються документи згідно зі статтею 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ). Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї,
приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику
з відміткою про дату прийняття документів Держкомзв'язку України. 1.7. Для кожної філії, інших відокремлених підрозділів
ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ним ліцензії, Держкомзв'язку України видає ліцензіату
засвідчену ним копію ліцензії на підставі заяви ліцензіата про
видачу копії ліцензії (додаток 3). Засвідчена Держкомзв'язку
України копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії,
інших відокремлених підрозділів ліцензіата на надання послуг з
пересилання грошових переказів на підставі отриманої ліцензії. 1.8. У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого
відокремленого підрозділу, який провадитиме господарську
діяльність з пересилання грошових переказів згідно з отриманою
ліцензією, ліцензіат повинен подати до Держкомзв'язку України
заяву про видачу копії ліцензії (додаток 3), а також документи
відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). 1.9. У разі ліквідації філії, іншого відокремленого
підрозділу, який провадив господарську діяльність з пересилання
грошових переказів згідно з отриманою ліцензією, або в разі
припинення провадження філією, іншим відокремленим підрозділом
ліцензіата господарської діяльності з пересилання грошових
переказів згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний
протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або
іншого відокремленого підрозділу чи з дати припинення діяльності
такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати до
Держкомзв'язку України відповідне повідомлення в письмовій формі. 1.10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) ліцензіат зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до Держкомзв'язку України
заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією,
що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх
нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни. 1.11. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат
зобов'язаний звернутися до Держкомзв'язку України із заявою про
видачу дубліката ліцензії (додаток 5). 1.12. Держкомзв'язку України для розгляду заяв про видачу
ліцензій і відповідних документів створює ліцензійну комісію.
Положення про комісію та її склад затверджується наказом
Держкомзв'язку України. Рішення ліцензійної комісії оформлюється протоколом її
засідання. Протокол ліцензійної комісії є підставою для видання
розпорядження щодо видачі ліцензії, відмови у видачі ліцензії,
переоформлення ліцензії, визнання ліцензії недійсною, анулювання
ліцензії, скасування рішення про видачу ліцензії. 1.13. У цих ліцензійних умовах терміни та визначення
вживаються в такому значенні: поштовий зв'язок - приймання, обробка, перевезення та
доставка письмових відправлень, матеріальних цінностей, виконання
доручень фізичних та юридичних осіб щодо грошових переказів,
банківських операцій; переказ грошових коштів - послуга поштового зв'язку щодо
виконання доручення споживача на пересилання та виплату зазначеної
ним суми грошей адресату; пересилання грошових переказів - сукупність операцій з
приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) грошових
переказів. 1.14. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання
суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на провадження
господарської діяльності з пересилання грошових переказів.
2. Вимоги до суб'єкта господарювання, який

провадить господарську діяльність з пересилання

грошових переказів
Кваліфікаційні вимоги
2.1. Штат суб'єкта господарювання - юридичної особи повинен
налічувати не менше 30 відсотків працівників, які мають вищу та
середню спеціальну освіту та досвід роботи в галузі не менше
одного року. 2.2. Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа
повинен мати вищу або середню спеціальну освіту та досвід роботи в
галузі не менше трьох років. 2.3. Склад персоналу, який безпосередньо виконує функції
приймання, оброблення та вручення грошових переказів, повинен
відповідати галузевому довіднику кваліфікаційних характеристик
професій працівників.
Технологічні вимоги
2.4. Пересилання грошових переказів провадиться відповідно до
технології пересилання грошових переказів, яка розробляється
суб'єктом господарювання і затверджується органом ліцензування. 2.5. Технологія пересилання грошових переказів повинна
відповідати вимогам: Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. N 1515
( 1515-2000-п ); Порядку ведення касових операцій підприємствами зв'язку
України, затверджених наказом Держкомзв'язку України від 2 лютого
1998 р. N 26 ( z0529-98 ) та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 26 серпня 1998 р. за N 529/2969; Нормативів і основних контрольних строків у поштовому
зв'язку, затверджених наказом Міністерства зв'язку України від 5
серпня 1994 р. N 115 ( z0205-94 ) та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 29 серпня 1994 р. за N 205/415; Інструкції з обліку поштових відправлень на підприємстві
поштового зв'язку, в його філіях і структурних підрозділах,
затвердженої наказом Держкомзв'язку України від 17 грудня 1998 р.
N 173 ( z0002-99 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 4 січня 1999 р. за N 2/3295; Поштових правил (Технологічна частина), затверджених наказом
Мінзв'язку СРСР від 13 березня 1984 р. N 93; Інструкції N 7 про безготівкові розрахунки в господарському
обороті України, затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 2 серпня 1996 р. N 204 ( v0204500-96 ).
Організаційні вимоги
2.6. Ліцензіат повинен у місячний термін інформувати орган
ліцензування про початок надання послуг за ліцензією, про
припинення надання послуг. 2.7. Тарифи на послуги з пересилання грошових переказів
установлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)". 2.8. Ліцензіат несе відповідальність перед споживачами за
невиконання чи неналежне виконання доручень споживачів щодо
грошових переказів у порядку та розмірах, передбачених Законами
України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ), Правилами надання послуг поштового зв'язку
( 1446-97-п ). 2.9. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити подання державної та
відомчої статистичної звітності за формами, затвердженими органами
статистики та Адміністрацією зв'язку України. Статистичні дані
повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у
встановлені строки і за визначеними адресами. 2.10. Ліцензіат повинен надавати інформацію на запити
Адміністрації зв'язку України щодо обладнання і засобів поштового
зв'язку, перспектив розвитку створеної мережі, умов надання послуг
та їх обсягів, в окремих випадках.
3. Особливі вимоги до суб'єкта господарювання,

який провадить господарську діяльність з пересилання

грошових переказів
3.1. Ліцензіат повинен виконувати основні контрольні строки в
поштовому зв'язку, визначені наказом Міністерства зв'язку України
від 5 серпня 1994 р. N 115 ( z0205-94 ). 3.2. Ліцензіат зобов'язаний відповідно до Порядку ведення
касових операцій підприємствами зв'язку України ( z0529-98 )
обладнати касу і забезпечити зберігання грошей у приміщенні каси,
а також при їх транспортуванні. 3.3. Ліцензіат зобов'язаний використовувати моделі
реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, які
відповідають вимогам нормативних актів та сертифіковані в
державній системі сертифікації на відповідність вимогам діючих
державних стандартів і дозволені для застосування у сфері,
визначеній Законом України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" від 1 червня 2000 р. N 1776-III ( 1776-14 ). 3.4. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити таємницю зв'язку
згідно із законодавством.
Начальник Управління ліцензування
видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та
ліцензування Держпідприємництва
України О.В.Єфремов
Начальник Управління координації
діяльності операторів зв'язку та
ліцензування Держкомзв'язку України Л.В.Катасова
Додаток 1

до п.1.5 Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з пересилання

грошових переказів
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Заява

про видачу ліцензії
1. Заявник __________________________________________________

(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) _________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи ____________________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________

(адреса для листування)
Телефон ____________________________ Факс ________________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ ____________, КОАТУУ ____________, СПОДУ ____________,
КФВ ___________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
Поточний рахунок N ___________________ у _________________________ _________________________________________ МФО ___________________

(найменування кредитної установи)
2. Просить видати ліцензію на провадження господарської
діяльності з пересилання грошових переказів. 3. Територія, на якій будуть надаватися послуги зв'язку, ____ _________________________________________________________________

4. Очікувана дата початку надання послуг ____________________ 5. Філії підприємства _______________________________________

(найменування філії, іншого _________________________________________________________________

відокремленого підрозділу, місцезнаходження)
З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з пересилання грошових
переказів зобов'язуюсь виконувати.
Підпис заявника _________________________________________________
М.П.
"__" _____________ 200_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "__" __________ 200_ р. N _________
__________________________________ ___________ ________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
Додаток 2

до п.1.6 Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з пересилання

грошових переказів
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Опис N _____

документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
на провадження ___________________________________________________

(вид діяльності) ід ______________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання)
Дата і номер реєстрації заяви "__" ________________ 200_ р. N ____
------------------------------------------------------------------ N |Найменування | Відмітки про |Кількість |Примітки | з/п | документа |наявність документів |аркушів у | | | | (наявні, відсутні) |документі | | ----+---------------+---------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------
Прийняв ______________________________________________ документів

(цифрами і літерами)
"__" ___________ 200_ р.
__________________________________ ___________ ________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
Копію опису отримав
"__" ___________ 200_ р.
__________________________________ ___________ ________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
------------------------------------------------------------------- Відмітка про дату Підпис Прізвище, ім'я, по | прийняття документів, відповідальної особи батькові | що підтверджують відповідальної особи | внесення заявником | плати за видачу | ліцензії Дата "__" __________ 200_ р. | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3

до пунктів 1.7, 1.8

Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з пересилання

грошових переказів
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Заява

про видачу копії ліцензії ________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
1. Заявник _______________________________________________________

(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
2. Реєстраційний номер ліцензії __________________________________
3. Просить видати копію ліцензії у зв'язку з _____________________ _________________________________________________________________

(зазначити підстави: отримання ліцензії; _________________________________________________________________

створення нової філії, відокремленого підрозділу)
Назва філії, відокремленого підрозділу ___________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________

(адреса для листування) елефон _______________________________ Факс _____________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ ________, КОАТУУ ________, СПОДУ _______, КФВ ________
Поточний рахунок N ______________ у ______________________________ _____________________________________ МФО _______________________
(найменування кредитної установи) ісце провадження діяльності _____________________________________
4. Перелік документів, що підтверджують наявність філії,
відокремленого підрозділу (додається) ____________________________
Підпис заявника __________________________________
М.П.
"__" ________________ 200_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "__" ___________ 200_ р. N ________ __________________________________ ___________ ________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
Додаток 4

до п.1.10 Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з пересилання

грошових переказів
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Заява

про переоформлення ліцензії _________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
1. Заявник _______________________________________________________

(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) _________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи ____________________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________

(адреса для листування) елефон __________________________ Факс __________________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ _______, КОАТУУ _________, СПОДУ __________, КФВ _____
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
Поточний рахунок N _______________________ у _____________________ ______________________________________________ МФО ______________

(найменування кредитної установи) . Філії підприємства ____________________________________________

(найменування філії, іншого _________________________________________________________________

відокремленого підрозділу, місцезнаходження)
3. Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ____
4. Реєстраційний номер ліцензії __________________________________
5. Дата закінчення дії ліцензії __________________________________
6. Просить переоформити ліцензію в зв'язку з _____________________ _________________________________________________________________
(зазначити підстави відповідно до статті 16 Закону України "Про _________________________________________________________________

ліцензування певних видів господарської діяльності")
7. Перелік документів, які підтверджують відповідні зміни
(додається) _____________________________________________________
Підпис заявника _____________________________
М.П.
"__" ____________ 200_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "__" _____________ 200_ р. N ______ __________________________________ ___________ ________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
Додаток 5

до п.1.11 Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з пересилання

грошових переказів
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Заява

про видачу дубліката ліцензії _________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
1. Заявник _______________________________________________________

(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) _________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи ____________________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________

(адреса для листування) елефон _____________________________ Факс _______________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ _______, КОАТУУ _________, СПОДУ __________, КФВ _____
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
Поточний рахунок N _______________________ у _____________________ ______________________________________________ МФО ______________

(найменування кредитної установи) . Філії підприємства ____________________________________________

(найменування філії, іншого _________________________________________________________________

відокремленого підрозділу, місцезнаходження)
3. Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ____
4. Реєстраційний номер ліцензії __________________________________
5. Дата закінчення дії ліцензії __________________________________
6. Просить видати дублікат ліцензії в зв'язку з __________________ _________________________________________________________________

(зазначити підстави: втрата, пошкодження ліцензії) _________________________________________________________________
7. До заяви додається ____________________________________________

(указати: документ, що підтверджує внесення _________________________________________________________________

плати за видачу дубліката ліцензії, не придатна для _________________________________________________________________

користування ліцензія)
Підпис заявника _____________________________
М.П.
"__" ____________ 200_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "__" _____________ 200_ р. N ______ __________________________________ ___________ ________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: