open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 33/16 від 13.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 березня 2001 р.

за N 194/5385
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету зв'язку та інформатизації

N 132 ( z0977-04 ) від 17.06.2004 )
Про затвердження Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з надання послуг

телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів)

На виконання статей 8, 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих
об'єктів) (далі - Ліцензійні умови), що додаються.
2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), Управлінню координації діяльності операторів
зв'язку та ліцензування Держкомзв'язку України (Катасова Л.В.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Заступнику Голови Державного комітету зв'язку та
інформатизації України (Орленко М.П.) забезпечити публікацію
наказу про затвердження Ліцензійних умов у засобах масової
інформації та розміщення на Web-сторінці Держкомзв'язку України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної
палати України та Державного комітету зв'язку України від 14.09.98
N 87/129 ( z0616-98 ) "Про затвердження Інструкції про умови і
правила провадження окремих видів підприємницької діяльності в
галузі зв'язку, які підлягають ліцензуванню (ліцензійні умови), та
контроль за їх дотриманням", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 30.09.98 за N 616/3056.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Голови Держкомзв'язку України Орленка М.П.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Голова Державного комітету
зв'язку та інформатизації
України О.Б.Шевчук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з питань регуляторної політики та

підприємництва, Державного комітету

зв'язку та інформатизації України

13.02.2001 N 33/16
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 березня 2001 р.

за N 194/5385
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з надання послуг

телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів)
1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів)
(далі - надання послуг телефонного зв'язку) розроблені відповідно
до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ), інших нормативних та технічних документів, що
регулюють здійснення діяльності та розвиток галузі зв'язку, а
також визначають порядок надання послуг телефонного зв'язку.
1.2. Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні,
організаційні, технологічні, технічні та особливі вимоги до
суб'єктів господарської діяльності, що обов'язкові при наданні
послуг телефонного зв'язку.
1.3. Умови провадження господарської діяльності з надання
послуг телефонного зв'язку регулюються: Законами України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ), "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ), "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ); Концепцією розвитку зв'язку України до 2010 року,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня
1999 р. N 2238 ( 2238-99-п ); Комплексною програмою створення єдиної національної системи
зв'язку України (КП ЄНСЗ), затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 1993 р. N 790 ( 790-93-п ); Правилами користування місцевим телефонним зв'язком,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня
1997 р. N 385 ( 385-97-п ); Правилами користування міжміським та міжнародним телефонним
зв'язком, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
28 червня 1997 р. N 639 ( 639-97-п ); Правилами охорони ліній зв'язку, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 р. N 135
( 135-96-п ); Правилами взаємодії місцевих телефонних мереж загального
користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших
власників, затвердженими наказом Головного управління з питань
радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 5 вересня 1995 р.
N 39 ( z0336-95 ) і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
19 вересня 1995 р. за N 336/872; Правилами приєднання мереж електрозв'язку операторів різних
форм власності до мереж електрозв'язку загального користування,
затвердженими наказом Держкомзв'язку України від 21 червня 1999 р.
N 113 ( z0079-00 ) і зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 9 лютого 2000 р. за N 79/4300; Порядком створення системи та плану нумерації телефонної
мережі загального користування, затвердженим наказом
Держкомзв'язку України від 25 червня 1999 р. N 124 ( z0644-99 ) і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 вересня 1999 р.
за N 644/3937; іншими нормативними та технічними документами, що регулюють
розвиток галузі зв'язку, визначають принципи побудови та
експлуатації мереж, правила взаємодії та взаємопідключення,
порядок технічного обслуговування мереж, технічні норми та
параметри ліній і обладнання зв'язку, якість, технологічну
підтримку послуг, правила та порядок надання послуг телефонного
зв'язку, включаючи також міждержавні стандарти (ГОСТ), державні
стандарти України (ДСТУ), галузеві стандарти України (ГСТУ),
керівні нормативні документи (КНД), рекомендації, які діють у
галузі зв'язку.
1.4. Право власності, а також право на технічне
обслуговування і експлуатацію мереж телекомунікацій загального
користування може належати будь-якій юридичній особі - резиденту
України.
1.5. Відповідно до намірів провадити господарську діяльність
з надання послуг телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального
користування суб'єкти господарської діяльності можуть мати право
надавати такі послуги телефонного зв'язку: міжнародного (ліцензія видається тільки на діяльність на
території України); міжміського за такими напрямами: без надання в користування ліній передачі, мережевих трактів,
каналів зв'язку; надання в користування тільки ліній передачі, мережевих
трактів, каналів зв'язку; стільникового рухомого на базі стандартів NMT-450, GSM-900,
GSM-1800, CDMA та системи "Глобал Стар"; місцевого за такими напрямами: з правом створення власної мережі ємністю понад 1000 (одну
тисячу) абонентських номерів; з правом створення власної мережі ємністю до 1000 (однієї
тисячі) абонентських номерів; у мережах подвійного призначення з правом створення власної
мережі ємністю понад 1000 (одну тисячу) абонентських номерів; у мережах подвійного призначення з правом створення власної
мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів; у сільській місцевості; аудіотекс.
1.6. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, повинні
бути зазначені в установчих документах суб'єкта господарської
діяльності.
1.7. Приймання документів, що подаються для одержання
ліцензії, видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача
дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних
реєстрів здійснюються Державним комітетом зв'язку та
інформатизації України (далі - Держкомзв'язку України) у порядку і
терміни, що визначені Законом України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
1.8. Для одержання ліцензії на надання послуг телефонного
зв'язку суб'єкт господарської діяльності подає до Держкомзв'язку
України заяву за встановленою формою (додаток 1). Зазначена заява
подається особисто або через уповноважену особу. У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених
підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.
1.9. До заяви додаються документи згідно зі статтею 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ). Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї,
приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику
з відміткою про дату прийняття документів Держкомзв'язку України,
та підписом відповідальної особи.
1.10. Ліцензія, видана суб'єкту господарської діяльності, дає
право надання послуг телефонного зв'язку відповідно до намірів,
перелічених у пункті 1.5, на території, визначеній ліцензією.
1.11. Для кожної філії, інших відокремлених підрозділів
ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність з надання
послуг телефонного зв'язку на підставі отриманої ним ліцензії,
Держкомзв'язку України видає ліцензіату засвідчену ним копію
ліцензії на підставі заяви ліцензіата про видачу копії ліцензії
(додаток 3). Засвідчена Держкомзв'язку України копія ліцензії є
документом, що підтверджує право філії, інших відокремлених
підрозділів ліцензіата на надання послуг телефонного зв'язку на
підставі отриманої ліцензії.
1.12. У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого
відокремленого підрозділу, який провадитиме господарську
діяльність з надання послуг телефонного зв'язку згідно з отриманою
ліцензією, ліцензіат повинен подати до Держкомзв'язку України
заяву про видачу копії ліцензії (додаток 3), а також документи
відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
1.13. У разі ліквідації філії, іншого відокремленого
підрозділу, який провадив господарську діяльність з надання послуг
телефонного зв'язку згідно з отриманою ліцензією, або в разі
припинення провадження філією, іншим відокремленим підрозділом
ліцензіата господарської діяльності з надання послуг телефонного
зв'язку згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний
протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або
іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності
такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати до
Держкомзв'язку України відповідне повідомлення в письмовій формі.
1.14. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) ліцензіат зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до Держкомзв'язку України
заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією,
що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх
нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни.
1.15. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат
зобов'язаний звернутися до Держкомзв'язку України із заявою про
видачу дубліката ліцензії (додаток 5), до якої додається документ,
що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
1.16. Держкомзв'язку України для розгляду заяв про видачу
ліцензій і відповідних документів створює ліцензійну комісію.
Положення про комісію та її склад затверджується наказом
Держкомзв'язку України. Рішення ліцензійної комісії оформлюється протоколом її
засідання. Протокол ліцензійної комісії є підставою для видання
розпорядження щодо видачі ліцензії, відмови у видачі ліцензії,
переоформлення ліцензії, визнання ліцензії недійсною, анулювання
ліцензії, скасування рішення про видачу ліцензії.
1.17. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання
суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на провадження
господарської діяльності з надання послуг телефонного зв'язку.
2. Кваліфікаційні вимоги до суб'єкта господарювання,

який провадить господарську діяльність з надання

послуг телефонного зв'язку
2.1. Штат суб'єкта господарювання повинен налічувати не менше
30 відсотків працівників, які мають вищу та середню спеціальну
освіту та досвід роботи в галузі не менше одного року.
2.2. Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа
повинен мати вищу або середню спеціальну освіту за фахом та досвід
роботи в галузі не менше одного року.
2.3. Склад персоналу, який безпосередньо виконує функції
експлуатації та технічного обслуговування технічних засобів і
забезпечує надання послуг телефонного зв'язку, повинен відповідати
галузевому довіднику кваліфікаційних характеристик професій
працівників.
3. Організаційні вимоги до суб'єкта господарювання,

який провадить господарську діяльність з надання

послуг телефонного зв'язку
3.1. Ліцензіат повинен у місячний термін поінформувати орган
ліцензування про початок надання послуг за ліцензією, про
припинення надання послуг.
3.2. Ліцензіат зобов'язаний надавати послуги зв'язку,
передбачені ліцензією, 24 години щоденно, за винятком перерв для
проведення необхідних профілактичних і ремонтних робіт, які
повинні плануватись на час, коли незручності для споживача
найменші. При цьому графік виконання робіт має бути погоджений з
операторами мереж, з якими ліцензіат взаємодіє, не пізніше ніж за
п'ять робочих днів.
3.3. Ліцензіат зобов'язаний оперативно інформувати в
установленому порядку Держкомзв'язку України, інших операторів
телефонної мережі загального користування стосовно ситуацій, які
призвели або можуть призвести до припинення обслуговування
трафіку.
3.4. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити можливість надання
послуг зв'язку "з кінця в кінець" мережі телефонного зв'язку
загального користування.
3.5. Ліцензіат має право впроваджувати таксофони лише в межах
власних телефонних мереж відповідно до попиту.
3.6. Послуги телефонного зв'язку з таксофонів, переговорних
пунктів можуть надаватися операторами в межах власних мереж або
іншими суб'єктами господарювання на підставі угод тільки з
операторами, які одержали відповідні ліцензії з надання послуг
телефонного зв'язку.
3.7. Ліцензіат згідно зі схемою маршрутизації викликів
повинен передбачити можливість альтернативного виходу до мереж
операторів зв'язку загального користування відповідно до Порядку
створення системи та плану нумерації телефонної мережі загального
користування, затвердженого наказом Держкомзв'язку України від 25
червня 1999 р. N 124 ( z0644-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23 вересня 1999 р. за N 644/3937.
3.8. Ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам послуги
телефонного зв'язку, які відповідають за якістю стандартам та
технічним нормам, які впроваджені в галузі, вимогам договору про
надання послуг.
3.9. Ліцензіат повинен уживати заходи щодо модернізації
обладнання для забезпечення підтримки нових послуг, які
впроваджуються на рівні мереж. Про їх упровадження ліцензіат
інформує Держкомзв'язку України в місячний термін.
3.10. Ліцензіат у місячний термін повідомляє Держкомзв'язку
України про наміри щодо будь-яких змін у послугах зв'язку, які ним
надаються, та суттєві модифікації технічних засобів своєї мережі
зв'язку, що можуть погіршити якість зв'язку, і може проводити ці
роботи тільки за згодою Держкомзв'язку України.
3.11. Тарифи на послуги телефонного зв'язку встановлюються
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня
1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)".
3.12. Взаєморозрахунки між операторами зв'язку за надані
послуги повинні проводитися відповідно до порядку, установленого
Держкомзв'язку України.
3.13. Ліцензіат має право вести переговори та укладати прямі
угоди з іншими операторами та споживачами на надання послуг,
передбачених ліцензією, і проводити всі розрахунки за послуги.
3.14. Вимоги до ліцензіата із забезпечення доступу до
аварійних служб, телефонних довідково-інформаційних служб та служб
глобальних послуг: 3.14.1. Ліцензіат повинен кооперуватися з іншими операторами
телефонного зв'язку для забезпечення доступу споживачів до
аварійних служб. 3.14.2. Ліцензіат співробітничає на комерційних засадах зі
службами телефонних довідників. 3.14.3. Ліцензіат співробітничає на комерційних засадах з
іншими операторами зв'язку для забезпечення доступу споживачів
через його телефонну службу до телефонних довідково-інформаційних
служб.
3.15. Ліцензіат зобов'язаний періодично, шляхом оприлюднення,
інформувати споживачів про порядок надання послуг, ціни (тарифи).
Про зміну цін (тарифів), інші зміни, що стосуються надання послуг
телефонного зв'язку, інформувати не менше ніж за п'ять днів до їх
упровадження.
3.16. Для організації єдиного технологічного процесу,
внутрішньовиробничого зв'язку, управління єдиною національною
системою зв'язку ліцензіат зобов'язаний забезпечити службовий
зв'язок згідно з Правилами користування місцевим телефонним
зв'язком, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
22 квітня 1997 р. N 385 ( 385-97-п ).
3.17. Ліцензіат повинен надавати пріоритет в організації
зв'язку чи повідомленням щодо безпеки життя людей, проведення
невідкладних заходів з оборони, безпеки та охорони правопорядку, а
також повідомленням щодо значних аварій, катастроф, епідемій,
епізоотій, стихійного лиха.
3.18. Ліцензіат несе відповідальність перед споживачами за
невиконання чи неналежне виконання зобов'язань у порядку та
розмірах відповідно до Закону України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР );
Правил користування місцевим телефонним зв'язком, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. N 385
( 385-97-п ); Правил користування міжміським та міжнародним
телефонним зв'язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 28 червня 1997 р. N 639 ( 639-97-п ).
3.19. Ліцензіат повинен задовольняти вимоги споживача із
збереження конфіденційності інформації, яка стосується цього
споживача.
3.20. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити таємницю зв'язку
згідно із законодавством.
3.21. Ліцензіат має право ініціювати та брати участь у
розробці галузевих нормативних та технічних документів, які
вводяться у дію згідно із законодавством.
3.22. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити подання державної та
відомчої статистичної звітності за формами, затвердженими органами
статистики та Держкомзв'язку України. Статистичні дані повинні
бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені
строки і за визначеними адресами.
3.23. Ліцензіат повинен надавати інформацію на запити
Держкомзв'язку України щодо технічного стану та перспектив
розвитку створеної мережі, умов надання послуг та їх обсягів,
установлених цін (тарифів) на послуги, в окремих випадках.
4. Особливі вимоги до суб'єкта господарювання, який

провадить господарську діяльність з надання послуг

телефонного зв'язку
4.1. Ліцензіат повинен використовувати обладнання, що має
сертифікат відповідності Системи сертифікації УкрСЕПРО, виданий
Органом з сертифікації техніки зв'язку Держкомзв'язку України,
і/або використання якого в мережах зв'язку загального користування
визначено (погоджено) Держкомзв'язку України.
4.2. Усі ліцензіати відповідно до отриманих ліцензій на види
діяльності мають рівні права на отримання номерних ресурсів для
власних мереж абонентів і послуг. Облік, виділення і перерозподіл
номерних ресурсів на недискримінаційній основі здійснює
Держкомзв'язку України. 4.2.1. Оператори мереж можуть отримати номерні ресурси (коди
мереж, глобальних, термінових, інформаційно-довідкових послуг) в
Держкомзв'язку України і зобов'язані повернути їх Держкомзв'язку
України після припинення використання. Оператор не може передавати
та продавати право використання отриманих в Держкомзв'язку України
ресурсів іншим операторам. 4.2.2. Нумерація власної мережі ліцензіата повинна
відповідати плану нумерації мережі зв'язку загального використання
згідно з Порядком створення системи та плану нумерації телефонної
мережі загального користування, затвердженим наказом
Держкомзв'язку України від 25 червня 1999 р. N 124 ( z0644-99 ) і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 вересня 1999 р.
за N 644/3937.
4.3. Підключення мережі ліцензіата до мереж телефонного
зв'язку загального користування здійснюється відповідно до Правил
приєднання мереж електрозв'язку операторів різних форм власності
до мереж електрозв'язку загального користування, затверджених
наказом Держкомзв'язку України від 21 червня 1999 р. N 113
( z0079-00 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 9 лютого 2000
р. за N 79/4300. Порядок взаємодії операторів зв'язку визначається окремим
договором між операторами.
4.4. Ліцензіат повинен забезпечувати в рамках своєї мережі
технічну можливість щодо впровадження та фукціонування системи
синхронізації відповідно до галузевих нормативних та технічних
документів.
4.5. Ліцензіат зобов'язаний впроваджувати міжмережеві
інтерфейси з метою забезпечення управління єдиною національною
системою зв'язку.
4.6. Ліцензіат повинен забезпечити проведення
організаційно-технічних заходів щодо підтримки
оперативно-технічного управління мережами та трафіком Національним
центром управління мережами зв'язку (далі - Національний центр
управління).
4.7. Ліцензіат повинен забезпечити пропуск трафіка від
операторів зв'язку, які мають відповідну ліцензію на вид
діяльності, тільки через мережу зв'язку загального користування.
4.8. Ліцензіат - домінучий оператор повинен: проводити недискримінаційну політику щодо підключення інших
операторів та міжмережевої взаємодії з ними; забезпечити "прозорість", тобто доступність операторів
зв'язку до інформації про міжмережеві угоди, що досягається шляхом
дотримання чітких правил, які публікуються заздалегідь таким
чином, щоб гарантувалося ознайомлення із ними операторів зв'язку.
4.9. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити якісний зв'язок та
оповіщення в умовах надзвичайного стану.
4.10. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити функціонування мереж
зв'язку в особливий період у порядку, установленому Кабінетом
Міністрів України.
4.11. Ліцензіат повинен передбачати в рамках власної мережі
зв'язку організаційно-технічні заходи щодо запобігання
несанкціонованому доступу до засобів зв'язку та інформації, що
передається.
4.12. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити технічну можливість
щодо проведення оперативно-пошукових заходів правоохороних органів
згідно із чинним законодавством України, для чого укомплектовує
власні системи зв'язку обладнанням моніторингу.
5. Технічні та технологічні вимоги до суб'єкта

господарювання, який провадить господарську

діяльність з надання послуг міжнародного

телефонного зв'язку
5.1. Створення та експлуатація мережі міжнародного
телефонного зв'язку повинні проводитися згідно з нормативними та
технічними документами, чинними в галузі зв'язку.
5.2. Створення мережі зв'язку ліцензіата дозволяється за
умови наявності проектної документації, розробленої відповідно до
норм технологічного проектування.
5.3. Ліцензіат зобов'язаний погоджувати схеми і плани
створення мережі з Держкомзв'язку України.
5.4. Для надання послуг міжнародного телефонного зв'язку
ліцензіату надається право встановлювати, володіти та
експлуатувати необхідне комутаційне обладнання.
5.5. Ліцензіат має право надання послуг міжнародного
телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування
незалежно від технології.
5.6. Обов'язковою умовою операторської діяльності з надання
послуг міжнародного телефонного зв'язку є наявність міжнародного
центру комутації (МЦК).
5.7. Ліцензіат на власних мережах зв'язку запроваджує нові
стандарти і технології надання послуг, передбачених ліцензією, за
умови, що їх освоєння можливе протягом строку дії цієї ліцензії.
Запровадження нових стандартів і технологій, які вводитимуться на
мережах ліцензіата, ліцензіат погоджує з Держкомзв'язку України.
5.8. Ліцензіат не повинен вимагати від абонентів придбання
додаткових послуг зв'язку або апаратури при наданні послуг
міжнародного телефонного зв'язку.
5.9. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити пропуск вхідного
міжнародного трафіку до мереж загального користування за умов
забезпечення технічних можливостей доступу до всіх абонентів
телефонних мереж України.
5.10. Ліцензіат надає послуги міжнародного телефонного
зв'язку за умови забезпечення установленого рівня якості послуг
зв'язку.
5.11. Ліцензіат повинен застосовувати чинні Граничні тарифи
на основні послуги зв'язку, затверджені наказом Держкомзв'язку
України від 7 лютого 2000 р. N 23 ( z0308-00 ) і зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 29 травня 2000 р. за N 308/4529, із
змінами та доповненнями. Тарифи на інші послуги зв'язку, що надаються і не передбачені
Граничними тарифами на основні послуги зв'язку ( z0308-00 ),
установлюються ліцензіатом.
5.12. Ліцензіат бере участь в інвестуванні розвитку місцевих
телефонних мереж України відповідно до законодавства.
5.13. Ліцензіат повинен уживати необхідні заходи щодо
забезпечення зв'язку у разі надзвичайного стану за вказівкою
Держкомзв'язку України згідно з рішеннями Кабінету Міністрів
України.
5.14. Ліцензіат має право вести переговори та укладати угоди
з іноземними операторами про надання послуг міжнародного
телефонного зв'язку.
5.15. Ліцензіат повинен забезпечити резервування технічних
засобів, фрагментів мереж і альтернативні маршрути при пошкодженні
за надзвичайних ситуацій у телефонній мережі загального
користування.
5.16. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити управління мережею
та її моніторинг самостійно шляхом створення власних центрів
управління або делегувати функції управління іншому оператору.
Центри управління мережами операторів повинні взаємодіяти між
собою та з Національним центром управління.
5.17. Ліцензіат повинен забезпечити в межах власної мережі
технічну можливість роботи білінгових систем.
6. Технічні та технологічні вимоги до суб'єкта

господарювання, який провадить господарську

діяльність з надання послуг міжміського

телефонного зв'язку
6.1. Відповідно до намірів провадити господарську діяльність
з надання послуг міжміського телефонного зв'язку в мережах зв'язку
загального користування суб'єкти господарської діяльності можуть
мати право надавати послуги міжміського телефонного зв'язку за
такими напрямами: без надання в користування ліній передачі, мережевих трактів,
каналів зв'язку; надання в користування тільки ліній передачі, мережевих
трактів, каналів зв'язку.
6.2. Створення та експлуатація мережі міжміського телефонного
зв'язку повинні проводитися згідно з нормативними та технічними
документами, чинними в галузі зв'язку.
6.3. Створення мережі зв'язку ліцензіата повинно
здійснюватись за умови наявності проектної документації,
розробленої відповідно до норм технологічного проектування.
6.4. Ліцензіат зобов'язаний погоджувати схеми і плани
створення мережі з Держкомзв'язку України.
6.5. Ліцензіат повинен забезпечити резервування технічних
засобів, фрагментів мереж і альтернативні маршрути при пошкодженні
і за надзвичайних ситуацій у телефонній мережі загального
користування.
6.6. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити управління мережею та
її моніторинг самостійно шляхом створення власних центрів
управління або делегувати функції управління іншому оператору.
Центри управління мережами операторів повинні взаємодіяти між
собою та з Національним центром управління.
6.7. Ліцензіат повинен уживати необхідні заходи щодо
забезпечення зв'язку у разі надзвичайного стану за вказівкою
Держкомзв'язку України згідно з рішеннями Кабінету Міністрів
України.
6.8. Ліцензіат повинен застосовувати чинні Граничні тарифи на
основні послуги зв'язку, затверджені наказом Держкомзв'язку
України від 7 лютого 2000 р. N 23 ( z0308-00 ) і зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 29 травня 2000 р. за N 308/4529, із
змінами та доповненнями. Тарифи на інші послуги зв'язку, що надаються і не передбачені
Граничними тарифами на основні послуги зв'язку ( z0308-00 ),
установлюються ліцензіатом.
Без надання в користування ліній передачі, мережевих

трактів, каналів зв'язку
6.9. Для надання послуг міжміського телефонного зв'язку
ліцензіату надається право встановлювати, володіти та
експлуатувати необхідне телекомунікаційне обладнання без права
надання в користування іншим операторам зв'язку та суб'єктам
господарювання міжміських ліній передачі, мережевих трактів,
каналів зв'язку.
6.10. Ліцензіат має право надавати послуги міжміського
телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування
незалежно від технології.
6.11. Обов'язковою умовою операторської діяльності з надання
послуг міжміського телефонного зв'язку є наявність автоматичної
міжміської телефонної станції (АМТС).
6.12. Ліцензіат на власних мережах зв'язку запроваджує нові
стандарти і технології надання послуг, передбачених ліцензією, за
умови, що їх освоєння можливе протягом строку дії цієї ліцензії.
Запровадження нових стандартів і технологій, які вводитимуться на
мережах ліцензіата, ліцензіат погоджує з Держкомзв'язку України.
6.13. Ліцензіат не повинен вимагати від абонентів придбання
додаткових послуг зв'язку або апаратури при наданні послуг
міжміського телефонного зв'язку.
6.14. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити пропуск вхідного
міжміського трафіку до мереж загального користування за умов
забезпечення технічних можливостей доступу до всіх абонентів
телефонних мереж України та вихідного міжміського трафіку тільки
із зони нумерації відповідно до території здійснення діяльності за
ліцензією та згідно з чинними нормативними документами в галузі.
6.15. Ліцензіат надає послуги міжміського телефонного зв'язку
за умови забезпечення установленого рівня якості послуг зв'язку.
6.16. Ліцензіат повинен забезпечити в межах своєї мережі
технічну можливість роботи білінгових систем.
Надання в користування тільки ліній передачі,

мережевих трактів, каналів зв'язку
6.17. Ліцензіат повинен надавати в користування наявний
мережевий ресурс на недискримінаційній основі.
6.18. Для надання в користування міжміських ліній передачі,
мережевих трактів, каналів зв'язку ліцензіату надається право
встановлювати, володіти та експлуатувати необхідне
телекомунікаційне обладнання.
6.19. Ліцензіат повинен погоджувати з Держкомзв'язку України
запровадження нових стандартів і технологій.
6.20. Ліцензіат повинен надавати в користування міжміські
лінії передачі, мережеві тракти, канали зв'язку за умови
забезпечення їх відповідності діючим у галузі технічним нормам на
лінії передачі, мережеві тракти, канали зв'язку.
7. Технічні та технологічні вимоги до суб'єкта

господарювання, який провадить господарську

діяльність з надання послуг стільникового

телефонного зв'язку
7.1. Ліцензія на надання послуг стільникового рухомого
телефонного зв'язку видається за наявності частотного ресурсу.
7.2. Створення та експлуатація мережі стільникового рухомого
телефонного зв'язку повинні проводитися згідно з нормативними та
технічними документами, чинними в галузі зв'язку.
7.3. Створення мережі зв'язку ліцензіата дозволяється за
умови наявності проектної документації, розробленої відповідно до
норм технологічного проектування.
7.4. Ліцензіат зобов'язаний погоджувати схеми і плани
створення мережі з Держкомзв'язку України.
7.5. Для надання послуг стільникового рухомого телефонного
зв'язку ліцензіату надається право встановлювати, володіти та
експлуатувати необхідне телекомунікаційне обладнання.
7.6. Ліцензіат має право надавати послуги стільникового
рухомого телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального
користування за технологією, визначеною Держкомзв'язку України,
згідно із Законами України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), з правом організації
роумінгу.
7.7. Ліцензіат повинен забезпечити можливість організації
зв'язку з абонентами інших мереж стільникового рухомого
телефонного зв'язку незалежно від застосованих стандартів тільки
через мережу телефонного зв'язку загального користування.
7.8. Ліцензіат не повинен вимагати від абонентів придбання
додаткових послуг зв'язку або апаратури при наданні послуг
стільникового рухомого телефонного зв'язку.
7.9. Ліцензіат повинен надавати послуги стільникового
рухомого телефонного зв'язку за умови забезпечення установленого
рівня якості послуг зв'язку.
7.10. Тарифи на послуги стільникового рухомого телефонного
зв'язку встановлюються ліцензіатом згідно із чинним
законодавством.
7.11. Для проведення розрахунків за міжміські, міжнародні
розмови, доступ до глобальних довідково-інформаційних послуг
ліцензіат повинен своєчасно подавати дані про абонентів власної
мережі операторам, що надають такі послуги.
7.12. Ліцензіат повинен уживати необхідних заходів щодо
забезпечення зв'язку у разі надзвичайного стану за вказівкою
Держкомзв'язку України згідно з рішеннями Кабінету Міністрів
України.
8. Технічні та технологічні вимоги до суб'єкта

господарювання, який провадить господарську

діяльність з надання послуг місцевого

телефонного зв'язку
8.1. Відповідно до намірів провадити господарську діяльність
з надання послуг телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального
користування суб'єкти господарської діяльності можуть мати право
надавати послуги місцевого телефонного зв'язку за напрямами,
визначеними в пункті 1.5.
8.2. Створення та експлуатація мережі місцевого телефонного
зв'язку повинні проводитися згідно з нормативними та технічними
документами, чинними в галузі зв'язку.
8.3. Створення мережі зв'язку ліцензіата дозволяється за
умови наявності проектної документації, розробленої відповідно до
норм технологічного проектування.
8.4. Створення мережі місцевого телефонного зв'язку з
використанням радіодоступу повинно проводитися за технологією,
визначеною Держкомзв'язку України, згідно із Законами України "Про
зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ), тільки в межах соти власної АТС.
8.5. Для надання послуг місцевого телефонного зв'язку
ліцензіату надається право встановлювати, володіти та
експлуатувати необхідне телекомунікаційне обладнання.
8.6. За умови використання застарілих типів комутаційного
обладнання ліцензіат повинен передбачити його заміну на сучасне
протягом дії ліцензії та надати план заміни Держкомзв'язку
України.
8.7. Ліцензіат повинен забезпечити технічне обслуговування
обладнання та ліній відповідно до нормативних та технічних
документів, чинних у галузі зв'язку.
8.8. Ліцензіат може встановлювати, володіти та експлуатувати
опорно-транзитні телефонні станції (далі - ОПТС) для пропуску
трафіку від мереж інших операторів телефонного зв'язку за
домовленістю з ними щодо пропуску трафіку із заданими нормативами
якості в мережі та дотриманням технічних вимог до обладнання, яке
виконує функції ОПТС.
8.9. Підключення до мережі ліцензіата інших мереж телефонного
зв'язку з метою забезпечення споживачам цих мереж виходу на мережі
зв'язку загального користування України допускається тільки у
разі, якщо мережа ліцензіата підключена до мережі загального
користування як опорна АТС (ОПС). При цьому повинні витримуватися
чинні норми та правила пропуску додаткового трафіку приєднаної
мережі з обов'язковим уточненням технічних умов на приєднання до
мережі загального користування. Ємність приєднаних мереж не враховується в монтованій ємності
мережі ліцензіата.
8.10. Ліцензіат повинен застосовувати чинні Граничні тарифи
на основні послуги зв'язку, затверджені наказом Держкомзв'язку
України від 7 лютого 2000 р. N 23 ( z0308-00 ) і зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 29 травня 2000 р. за N 308/4529, із
змінами та доповненнями. Для пільгових категорій населення пільги з оплати послуг
зв'язку надаються згідно із чинним законодавством.
8.11. Тарифи на інші послуги зв'язку, що надаються і не
передбачені Граничними тарифами на основні послуги зв'язку
( z0308-00 ), установлюються ліцензіатом.
8.12. Для проведення розрахунків за міжміські, міжнародні
розмови, доступ до глобальних довідково-інформаційних послуг
ліцензіат повинен своєчасно подавати дані про абонентів власної
мережі операторам, що надають такі послуги.
8.13. Ліцензіат повинен вести облік абонентів і дані про них
подавати до довідкових служб згідно із чинним законодавством.
9. Технічні та технологічні вимоги до суб'єкта

господарювання, який провадить господарську

діяльність з надання послуг аудіотекс
9.1. Використання обладнання зв'язку для надання послуг
аудіотекс повинно проводитися ліцензіатом згідно з нормативними та
технічними документами, чинними в галузі зв'язку.
9.2. Підключення обладнання зв'язку для надання послуг
аудіотекс до комутаційної станції дозволяється за умови наявності
проектної документації, розробленої відповідно до норм
технологічного проектування.
9.3. При підключенні до мереж телефонного зв'язку загального
користування повинні витримуватися чинні норми та правила
пропуску додаткового трафіку приєднаної мережі з обов'язковим
уточненням технічних умов на приєднання до мережі загального
користування.
9.4. Порядок взаємодії ліцензіата з операторами зв'язку
повинен визначатися окремими договорами між ними.
9.5. Ліцензіат зобов'язаний використовувати наданий йому
доступ до мережі загального користування тільки для надання послуг
аудіотекс.
9.6. Ліцензіат відповідає за зміст і рекламу послуг аудіотекс
згідно із чинним законодавством.
9.7. Тарифи на послуги аудіотекс установлюються ліцензіатом
згідно із чинним законодавством.
Начальник Управління ліцензування
видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та
ліцензування Держпідприємництва
України О.В.Єфремов
Начальник Управління координації
діяльності операторів зв'язку та
ліцензування Держкомзв'язку України Л.В.Катасова
Додаток 1

до п.1.8 Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з надання

послуг телефонного зв'язку

(крім відомчих об'єктів)
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
ЗАЯВА

про видачу ліцензії
1. Заявник __________________________________________________

(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) _________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи ______________________________
Поштова адреса ___________________________________________________

(адреса для листування)
Телефон ____________________________ Факс ________________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ ____________, КОАТУУ ____________, СПОДУ ____________,
КФВ ___________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
Поточний рахунок N ___________________ у _________________________ _________________________________________ МФО ___________________

(найменування кредитної установи)
2. Просить видати ліцензію на провадження господарської
діяльності з надання послуг телефонного зв'язку __________________ _________________________________________________________________
(указати напрямок діяльності згідно з п. 1.5 Ліцензійних умов)

3. Територія, на якій будуть надаватися послуги зв'язку, ____ _________________________________________________________________

4. Відомості про склад основного обладнання, яке буде
використовуватись для здійснення заявленого виду діяльності, _________________________________________________________________

(тип обладнання, наявність сертифіката) 5. Категорії абонентів, яким надаються послуги, _________________________________________________________________

6. Очікувана дата початку надання послуг _________________________________________________________________

7. Філії підприємства _______________________________________

(найменування філії, іншого _________________________________________________________________

відокремленого підрозділу, місцезнаходження)
З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з надання послуг телефонного
зв'язку зобов'язуюсь виконувати.
Підпис заявника _________________________________________________
М.П.
"__" _____________ 200_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "__" __________ 200_ р. N _________
__________________________________ ___________ ________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
Додаток 2

до п.1.9 Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з надання

послуг телефонного зв'язку

(крім відомчих об'єктів)
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
ОПИС N ________

документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
на провадження ___________________________________________________

(вид діяльності) ід ______________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання)
Дата і номер реєстрації заяви "__" ________________ 200_ р. N ____
------------------------------------------------------------------ N |Найменування | Відмітки про |Кількість |Примітки | з/п | документа |наявність документів |аркушів у | | | | (наявні, відсутні) |документі | | ----+---------------+---------------------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----+---------------+---------------------+----------+----------| ----+---------------+---------------------+----------+----------| -----------------------------------------------------------------
Прийняв ______________________________________________ документів

(цифрами і літерами)
"__" ___________ 200_ р.
__________________________________ ___________ ________________
(посада представника суб'єкта) (підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
Копію опису отримав
"__" ___________ 200_ р.
__________________________________ ___________ ________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
------------------------------------------------------------------- Відмітка про дату Підпис Прізвище, ім'я, по | прийняття документів, відповідальної особи батькові | що підтверджують відповідальної особи | внесення заявником | плати за видачу | ліцензії Дата "__" __________ 200_ р. | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3

до пунктів 1.11, 1.12

Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з надання

послуг телефонного зв'язку

(крім відомчих об'єктів)
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
ЗАЯВА

про видачу копії ліцензії
________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
1. Заявник _______________________________________________________

(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
2. Реєстраційний номер ліцензії __________________________________
3. Просить видати копію ліцензії у зв'язку з _____________________ _________________________________________________________________

(зазначити підстави: отримання ліцензії; _________________________________________________________________

створення нової філії, відокремленого підрозділу)
Назва філії, відокремленого підрозділу ___________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________

(адреса для листування) елефон _______________________________ Факс _____________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ ________, КОАТУУ ________, СПОДУ _______, КФВ ________
Поточний рахунок N ______________ у ______________________________ _____________________________________ МФО _______________________
(найменування кредитної установи) ісце провадження діяльності _____________________________________
4. Перелік документів, що підтверджують наявність філії,
відокремленого підрозділу (додається) ____________________________
Підпис заявника __________________________________
М.П.
"__" ________________ 200_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "__" ___________ 200_ р. N ________ __________________________________ ___________ ________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
Додаток 4

до п.1.14 Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з надання

послуг телефонного зв'язку

(крім відомчих об'єктів)
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
1. Заявник _______________________________________________________

(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) _________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи ______________________________
Поштова адреса ___________________________________________________

(адреса для листування) елефон __________________________ Факс __________________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ _______, КОАТУУ _________, СПОДУ __________, КФВ _____
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
Поточний рахунок N _______________________ у _____________________ ______________________________________________ МФО ______________

(найменування кредитної установи) . Філії підприємства ____________________________________________

(найменування філії, іншого _________________________________________________________________

відокремленого підрозділу, місцезнаходження)
3. Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію, ____
4. Реєстраційний номер ліцензії __________________________________
5. Дата закінчення дії ліцензії __________________________________
6. Просить переоформити ліцензію в зв'язку з _____________________ _________________________________________________________________
(зазначити підстави відповідно до статті 16 Закону України Про _________________________________________________________________

ліцензування певних видів господарської діяльності")
7. Перелік документів, які підтверджують відповідні зміни
(додається) _____________________________________________________
Підпис заявника _____________________________
М.П.
"__" ____________ 200_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "__" _____________ 200_ р. N ______ __________________________________ ___________ ________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
Додаток 5

до п.1.15 Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з надання

послуг телефонного зв'язку

(крім відомчих об'єктів)
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
1. Заявник _______________________________________________________

(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) _________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи ______________________________
Поштова адреса ___________________________________________________

(адреса для листування) елефон _____________________________ Факс _______________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ _______, КОАТУУ _________, СПОДУ __________, КФВ _____
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
Поточний рахунок N _______________________ у _____________________ ______________________________________________ МФО ______________

(найменування кредитної установи) . Філії підприємства ____________________________________________

(найменування філії, іншого _________________________________________________________________

відокремленого підрозділу, місцезнаходження)
3. Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію, ____
4. Реєстраційний номер ліцензії __________________________________
5. Дата закінчення дії ліцензії __________________________________
6. Просить видати дублікат в зв'язку з ___________________________ _________________________________________________________________

(зазначити підстави: втрата, пошкодження ліцензії) . До заяви додається ____________________________________________

(указати: документ, що підтверджує внесення _________________________________________________________________

плати за видачу дубліката ліцензії, не придатна для _________________________________________________________________

користування ліцензія)
Підпис заявника _____________________________
М.П.
"__" ____________ 200_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "__" _____________ 200_ р. N ______ __________________________________ ___________ ________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: