open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 15 від 13.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 квітня 2001 р.

за N 328/5519
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

транспорту та зв'язку

N 199 ( z0256-07 ) від 05.03.2007 }
Про затвердження Положення про Державну інспекцію

електрозв'язку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету зв'язку та інформатизації

N 163 ( z0730-02 ) від 31.07.2002 }

На виконання статті 6 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державну інспекцію електрозв'язку
України, що додається. 2. Начальнику УРВР (Глотов С.П.) у термін до 18 лютого
2001 р. подати Положення про Державну інспекцію електрозв'язку
України на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Держкомзв'язку Баранова О.А.
Голова О.Б.Шевчук
Затверджено

Наказ Державного комітету зв'язку

та інформатизації України

від 13 лютого 2001 р. N 15
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 квітня 2001 р.

за N 328/5519
Положення

про державну інспекцію електрозв'язку України
Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ).
1. Загальні положення
1.1. Функції Державної інспекції електрозв'язку України
(надалі - ДІЕ України) відповідно до частини 4 статті 5
Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 )
виконує Український державний центр радіочастот та нагляду за
зв'язком, який належить до сфери управління Державного комітету
зв'язку та інформатизації України, на який покладені повноваження
Адміністрації зв'язку та радіочастот України. 1.2. ДІЕ України має у своєму складі відокремлені регіональні
підрозділи Державної інспекції електрозв'язку (надалі -
регіональні ДІЕ), перелік яких додається. Положення про регіональні ДІЕ затверджуються начальником
Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком
- начальником Державної інспекції електрозв'язку України. 1.3. ДІЕ України виконує функції Державної інспекції
електрозв'язку Адміністрації зв'язку України. ( Розділ 1 доповнено
пунктом 1.3 згідно з Наказом Державного комітету зв'язку та
інформатизації N 163 ( z0730-02 ) від 31.07.2002 ) 1.4. Посадові особи ДІЕ України, які здійснюють державний
нагляд за використанням радіочастотного ресурсу, мережами зв'язку
та перевірку додержання ліцензійних умов мають службове
посвідчення, форма якого затверджується Головою Держкомзв'язку
України. Зазначені посвідчення виготовляються за рахунок
госпрозрахункових коштів. ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.4 згідно
з Наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації N 163
( z0730-02 ) від 31.07.2002 )
2. Завдання та функції ДІЕ України
ДІЕ України: 2.1. Бере участь у присвоєнні радіочастот, позивних сигналів,
оформленні дозволів на розроблення, модернізацію, виробництво,
придбання, реалізацію, продаж, використання радіоелектронних
засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а
також увезення їх з-за кордону. 2.2. Здійснює радіочастотний моніторинг, облік та державний
нагляд за дотриманням належного використання радіочастотного
ресурсу України спеціальними та загальними користувачами,
використання радіоелектронних засобів (надалі - РЕЗ) і
радіовипромінювальних пристроїв (надалі - РВП), норм
радіовипромінювань відповідно до чинного законодавства України. 2.3. Здійснює керівництво та організацію діяльності
регіональних ДІЕ щодо забезпечення державного нагляду за
додержанням встановленого порядку розроблення, модернізації,
виробництва, придбання, реалізації, продажу, використання РЕЗ і
РВП на території України, а також увезення їх з-за кордону. Забезпечує координацію взаємодії регіональних ДІЕ з
центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та громадськими організаціями. 2.4. Здійснює державний нагляд за функціонуванням мереж
зв'язку загального користування та відомчих мереж у частині їх
взаємодії з мережами загального користування; забезпечує належний
контроль за якістю надання послуг в мережах зв'язку загального
користування. 2.5. Здійснює керівництво та організацію діяльності
регіональних ДІЕ щодо виконання робіт з радіочастотного
моніторингу, обліку та державному нагляду за використанням
радіочастотного ресурсу України спеціальними та загальними
користувачами. 2.6. Бере в установленому порядку участь у розробці
нормативно-правових актів технічних та інформаційних документів. 2.7. Виконує роботи із здійснення експертизи проектної
документації на споруди зв'язку. 2.8. Розглядає справи щодо порушень законодавства про зв'язок
і накладає адміністративні стягнення згідно з Кодексом України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ). 2.9. Готує пропозиції щодо удосконалення структури управління
єдиної державної системи радіочастотного моніторингу. 2.10. Здійснює перспективне планування та забезпечує
виконання планів та програм технічного розвитку регіональних ДІЕ. 2.11. ДІЕ України та її регіональні ДІЕ здійснюють
координацію спільних заходів разом з іншими зацікавленими
відомствами щодо радіочастотного контролю, боротьбу з незаконним
використанням РЕЗ та РВП на території України, виявлення та
припинення дії джерел радіозавад. 2.12. Бере участь у програмах та заходах міжнародного
співробітництва щодо підвищення ефективності використання
радіочастотного ресурсу (надалі - РЧР), організації заходів щодо
боротьби з радіозавадами та з незаконним використанням РЕЗ та РВП. 2.13. Забезпечує в межах своїх повноважень охорону державної
таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави. Розділ 2 доповнено пунктом 2.13 згідно з Наказом Державного
комітету зв'язку та інформатизації N 163 ( z0730-02 ) від
31.07.2002 )
3. Права та обов'язки ДІЕ України
ДІЕ України має право: 3.1. Обмежувати, тимчасово зупиняти чи припиняти використання
РЕЗ та РВП, які не відповідають вимогам законодавства України про
радіочастотний ресурс та умовам наданих ліцензій і дозволів. 3.2. Здійснювати контроль за додержанням діючих норм
радіовипромінювань та інспектування користувачів радіочастот.
Спільно з Держкомзв'язку України брати участь у перевірках
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів),
затверджених спільним наказом Держпідприємництва України та
Держкомзв'язку України від 13.02.2001 N 33/16 ( z0194-01 ) та
зареєстрованих у Мін'юсті України 05.03.2001 за N 194/5385,
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот), затверджених
спільним наказом Держпідприємництва України та Держкомзв'язку
України від 04.05.2001 N 73/72 ( z0438-01 ) та зареєстрованих у
Мін'юсті України 22.05.2001 за N 438/5629, Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з технічного обслуговування
мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової
експлуатації, затверджених спільним наказом Держпідприємництва
України та Держкомзв'язку України від 22.05.2001 N 77/79
( z0472-01 ) та зареєстрованих у Мін'юсті України 01.06.2001 за
N 472/5663. ( Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації N 163
( z0730-02 ) від 31.07.2002 ) 3.3. Надавати обов'язкові для виконання приписи з усунення
правопорушень у галузі зв'язку та у сфері інформатизації. 3.4. Складати протоколи про адміністративні правопорушення,
приймати рішення щодо адміністративних справ, накладати
адміністративні стягнення, передавати матеріали з адміністративних
справ до суду, приймати рішення за скаргами. 3.5. Здійснювати контроль за використанням у мережах зв'язку
сертифікованого обладнання, виявляти несертифіковані засоби
зв'язку, які використовуються в мережах зв'язку загального
користування, та притягати порушників до відповідальності згідно
із законодавством України. 3.6. При здійсненні державного нагляду посадові особи ДІЕ
України - начальник державної інспекції електрозв'язку України,
його заступники, начальники регіональних ДІЕ та їх заступники, а
також інші працівники ДІЕ, спеціально уповноважені наказами їх
керівників, мають права, визначені частиною 4 статті 18 Закону
України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) та іншими
законодавчими актами України. 3.7. Здійснювати державний нагляд за мережами зв'язку
загального, подвійного використання та відомчими мережами в
частині їх взаємодії з мережами зв'язку загального використання.
Забезпечувати контроль за якістю надання послуг у мережах зв'язку
загального, подвійного використання та відомчих мереж в частині їх
взаємодії з мережами зв'язку загального використання. ( Розділ 3
доповнено пунктом 3.7 згідно з Наказом Державного комітету зв'язку
та інформатизації N 163 ( z0730-02 ) від 31.07.2002 ) 3.8. Здійснювати у відповідності до пункту 15 Порядку надання
ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2001
N 112 ( 112-2001-п ), державний нагляд за використанням
радіочастотного ресурсу та вживати заходи щодо запобігання
правопорушенням у цій сфері. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.8
згідно з Наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації
N 163 ( z0730-02 ) від 31.07.2002 ) 3.9. Здійснювати технічний контроль мереж електрозв'язку та
державний нагляд за дотриманням вимог чинного законодавства,
нормативно-технічних документів в галузі електрозв'язку та
запобігати правопорушенням у цій сфері. ( Розділ 3 доповнено
пунктом 3.9 згідно з Наказом Державного комітету зв'язку та
інформатизації N 163 ( z0730-02 ) від 31.07.2002 ) 3.10. Перевіряти наявність дозволу на використання номерного
ресурсу та дотримання нормативно-технічних документів щодо його
використання. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.10 згідно з Наказом
Державного комітету зв'язку та інформатизації N 163 ( z0730-02 )
від 31.07.2002 ) 3.11. Здійснювати контроль за дотриманням установленого
порядку розробки, модернізації, виробництва, використання
радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на
території України та ввезення їх із-за кордону. ( Розділ 3
доповнено пунктом 3.11 згідно з Наказом Державного комітету
зв'язку та інформатизації N 163 ( z0730-02 ) від 31.07.2002 ) 3.12. Узгоджувати проектну документацію на споруди та мережі
зв'язку, а також технічні умови на підключення до мереж зв'язку
загального користування. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.12 згідно
з Наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації N 163
( z0730-02 ) від 31.07.2002 ) 3.13. Брати участь у прийманні в експлуатацію мереж та
об'єктів зв'язку. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.13 згідно з
Наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації N 163
( z0730-02 ) від 31.07.2002 ) 3.14. За результатами планових, позапланових та цільових
інспекційних перевірок звертатися до органу ліцензування -
Держкомзв'язку України з поданням щодо призупинення або анулювання
ліцензії. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.14 згідно з Наказом
Державного комітету зв'язку та інформатизації N 163 ( z0730-02 )
від 31.07.2002 )
4. Статус ДІЕ України
4.1. ДІЕ України здійснює свою діяльність згідно із
законодавством України та на підставі цього Положення. 4.2. ДІЕ України має печатку із зображенням Державного герба
України, інші печатки та штампи зі своїм найменуванням. 4.3. Регіональні ДІЕ можуть мати окремий баланс з наступним
включенням їх показників до фінансової звітності підприємств,
розрахункові (поточні), валютний та інші рахунки в установах
банків, окремий податковий облік, печатки та штампи зі своїм
найменуванням. 4.4. Структура, штатний розпис регіональних ДІЕ
затверджуються начальником Державної інспекції електрозв'язку
України - начальником Українського державного центру радіочастот
та нагляду за зв'язком. 4.5. Відповідальність за зобов'язаннями ДІЕ України несе
Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком у
межах належного йому майна та відповідно до законодавства України. 4.6. ДІЕ України має право укладати угоди від імені
Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком
згідно із законодавством України. 4.7. ДІЕ має право бути представником в усіх установах,
організаціях, підприємствах, суді, господарському суді,
користуватися усіма правами позивача, відповідача, третьої особи,
у тому числі з правом закінчення справи мировою угодою, визнання
чи відмови повністю або частково від позовних вимог, зміни
предмету позову, внесення змін та доповнень до позовної заяви,
оскарження рішення суду, господарського суду, отримання
виконавчого листа, здійснення інших необхідних дій у відповідності
із законодавством України. ( Пункт 4.7 розділу 4 в редакції Наказу
Державного комітету зв'язку та інформатизації N 163 ( z0730-02 )
від 31.07.2002 )
5. Керівництво ДІЕ України
5.1. ДІЕ України очолює начальник Державної інспекції
електрозв'язку України, який одночасно є за посадою начальником
Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком. Начальник Державної інспекції електрозв'язку України несе
персональну відповідальність за виконання завдань, що випливають з
цього Положення. 5.2. Призначення начальника Державної інспекції
електрозв'язку України - начальника Українського державного центру
радіочастот та нагляду за зв'язком здійснюється Державним
комітетом зв'язку та інформатизації України шляхом укладання з ним
контракту. 5.3. Керівники регіональних ДІЕ призначаються на посаду та
звільняються з посади начальником Українського державного центру
радіочастот та нагляду за зв'язком - начальником ДІЕ України.
6. Реорганізація і ліквідація ДІЕ України
6.1. Реорганізація і ліквідація ДІЕ України здійснюється
Державним комітетом зв'язку та інформатизації України відповідно
до законодавства України.
Начальник Управління
радіотехнологій та
використання радіочастот С.П.Глотов
Додаток

До Положення про Державну інспекцію

електрозв'язку України
Регіональні підрозділи Державної інспекції

електрозв'язку України
1. ДІЕ по Автономній республіці Крим та місту Севастополю -
філія; 2. ДІЕ по Вінницькій області - філія; 3. ДІЕ по Волинській області - філія; 4. ДІЕ по Дніпропетровській області - філія; 5. ДІЕ по Донецькій області - філія; 6. ДІЕ по Житомирській області - філія; 7. ДІЕ по Закарпатській області - філія; 8. ДІЕ по Запорізькій області - філія; 9. ДІЕ по Івано-Франківській області -філія; 10. ДІЕ по Кіровоградській області - філія; 11. ДІЕ по Львівській області - філія; 12. ДІЕ по Луганській області - філія; 13. ДІЕ по Миколаївській області - філія; 14. ДІЕ по Одеській області - філія; 15. ДІЕ по Полтавській області - філія; 16. ДІЕ по Рівненській області - філія; 17. ДІЕ по Сумській області - філія; 18. ДІЕ по Тернопільській області - філія; 19. ДІЕ по Харківській області - філія; 20. ДІЕ по Херсонській області - філія; 21. ДІЕ по Хмельницькій області - філія; 22. ДІЕ по Чернівецькій області - філія; 23. ДІЕ по Чернігівській області - філія; 24. ДІЕ по Черкаській області - філія. 25. ДІЕ по місту Києву та Київській області - структурний
підрозділ.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: