open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 лютого 2001 р. N 145

Київ
Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 5 жовтня 1998 р. N 1597
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1196 ( 1196-2005-п ) від 15.12.2005 )

З метою підвищення ефективності використання коштів
регіональних фондів підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Правил надання довгострокових кредитів
індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1597
( 1597-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 40, ст. 1486),
зміни, що додаються.
2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним державним адміністраціям та органам місцевого
самоврядування при затвердженні відповідних регіональних правил з
урахуванням місцевих умов у разі потреби включати до них розділи
щодо надання кредитів на придбання обладнання,
сільськогосподарської техніки та молодняка великої рогатої худоби
за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1196
( 1196-2005-п ) від 15.12.2005 )

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 лютого 2001 р. N 145
ЗМІНИ,

що вносяться до Правил надання довгострокових

кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі,

затверджених постановою Кабінету Міністрів України

від 5 жовтня 1998 р. N 1597 ( 1597-98-п )

1. У тексті Правил слово "Мінагропром" в усіх відмінках
замінити словом "Мінагрополітики" у відповідному відмінку.
2. У пункті 2:
а) абзац другий після слів "інженерних мереж" доповнити
словами "підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання
незавершеного будівництвом та готового житла за експертною оцінкою
з проведенням його добудови та реконструкції відповідно до
Положення, затвердженого Мінагрополітики і Мінфіном та
зареєстрованого Мін'юстом";
б) доповнити пункт абзацом третім такого змісту:
"кошти на обслуговування кредиту - частина коштів з
перерахованих на рахунки фондів для кредитування індивідуальних
сільських забудовників, що спрямовується на витрати, пов'язані з
наданням та обслуговуванням кредиту банківськими установами, та на
витрати, пов'язані з утриманням фондів".
У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим.
3. У пункті 6:
а) після слів "трьох відсотків" доповнити словом "річних", а
слова "зафіксованих у кредитній угоді річних сум, що мають
сплачуватися під час погашення кредиту" виключити;
б) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Позичальник, який на дату укладення кредитної угоди має
трьох і більше неповнолітніх дітей, звільняється від сплати
відсотків за користування кредитом".
4. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
"довідку органу місцевого самоврядування про наявність
(відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір".
5. Пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:
"договором застави іншого майна та майнових прав".
6. Пункт 21 доповнити абзацами такого змісту:
"За еквівалент розрахунків при визначенні обсягу коштів або
сільськогосподарської продукції, що підлягають сплаті в рахунок
погашення кредиту та відсотків за користування ним, береться 1 кг
живої маси великої рогатої худоби за орієнтовними цінами на час
укладення кредитної угоди з уточненням у подальшому на час видачі
та погашення кожної частини кредиту.
Рівень орієнтовних цін на сільськогосподарську продукцію
визначається фондами згідно з ціновою інформацією Ради міністрів
Автономної Республіки Крим та облдержадміністрацій на час
укладення кредитних угод".
7. Пункт 22 доповнити абзацом такого змісту:
"Забудовник може щороку вносити плату за користування
кредитом починаючи з першого року його одержання, якщо це
обумовлено кредитною угодою".
8. Пункт 34 викласти у такій редакції:
"34. Кошти, передбачені на кредитування індивідуального
житлового будівництва на селі, а також кошти, які надходять від
погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного
бюджету, та сплати відсотків за користування цими кредитами
Державним казначейством у процесі виконання державного бюджету,
перераховуються за розподілом головного розпорядника бюджетних
коштів на реєстраційні рахунки, відкриті фондам у територіальних
органах Державного казначейства як одержувачам коштів державного
бюджету. Розподіл річних обсягів коштів державного бюджету між
регіонами головний розпорядник погоджує з Міжвідомчою
координаційною комісією з питань підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі. Кошти з інших джерел фінансування
перераховуються безпосередньо на рахунки фондів у встановленому
порядку".
9. Доповнити Правила пунктами 37 і 38 такого змісту:
"37. Кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих
позичальникам за рахунок державного бюджету та сплати відсотків за
користування ними, зараховуються на відповідні реєстраційні
рахунки, відкриті в територіальних органах Державного
казначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування
індивідуального житлового будівництва на селі.
38. Витрати фондів для надання фінансової підтримки
індивідуальним забудовникам та за іншими напрямами діяльності,
передбаченими пунктом 7 Положення про порядок формування і
використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 1998 р. N 1211 ( 1211-98-п ), фінансуються
відповідно до затверджених облдержадміністраціями кошторисів за
рахунок коштів, одержаних фондами від проведення кредитування
індивідуальних сільських забудовників, та за рахунок інших джерел
фінансування, крім асигнувань коштів по державному бюджету".

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: