open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 лютого 2001 р. N 150

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 440 ( 440-2013-п ) від 05.06.2013 }
Про затвердження Порядку видачі Державною службою

з надзвичайних ситуацій дозволу на початок роботи

підприємств та оренду приміщень
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003

N 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006

N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007

N 803 ( 803-2008-п ) від 10.09.2008

N 70 ( 70-2010-п ) від 27.01.2010

N 449 ( 449-2010-п ) від 16.06.2010

N 1073 ( 1073-2010-п ) від 10.11.2010

N 607 ( 607-2011-п ) від 06.06.2011

N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

{ У назві і тексті Постанови слова "органами державного пожежного
нагляду" замінено словами "Державною інспекцією техногенної
безпеки" згідно з Постановою КМ N 607 ( 607-2011-п ) від
06.06.2011 }
{ У назві і тексті Постанови слова "Державною інспекцією

техногенної безпеки" замінено словами "Державною службою

з надзвичайних ситуацій" згідно з Постановою КМ N 380

( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок видачі Державною службою з надзвичайних
ситуацій дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
(додається).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам
виконавчої влади забезпечити додержання вимог Порядку видачі
Державною службою з надзвичайних ситуацій дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 лютого 2001 р. N 150
ПОРЯДОК

видачі Державною службою з надзвичайних ситуацій

дозволу на початок роботи підприємств

та оренду приміщень
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 607 ( 607-2011-п ) від 06.06.2011, N 380 ( 380-2013-п ) від
29.05.2013 }
{ У тексті Порядку слова "орган державного пожежного нагляду" в
усіх відмінках і формах числа замінено словами "територіальний
орган ДСНС" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою
КМ N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

1. Цей Порядок регулює видачу та анулювання ДСНС та її
територіальними органами дозволу на початок роботи новостворених
підприємств, впровадження нових технологій, передачу у виробництво
зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та
продукції, оренду будь-яких приміщень (далі - дозвіл). { Абзац
перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007, N 380 ( 380-2013-п ) від
29.05.2013 }
Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи,
організації незалежно від форми власності (далі - підприємства) та
громадян. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 607
( 607-2011-п ) від 06.06.2011 }
1-1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень
виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем
вибухопожежної небезпеки належить згідно з НАПБ Б.03.002-2007 до
категорії "А" та "Б";
об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих
дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів,
закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із
стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму,
будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів,
санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші
аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим
перебуванням у них від 50 та більше осіб;
пожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з приміщеннями виробничого,
складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної
небезпеки належить згідно з НАПБ Б.03.002-2007 до категорії "В.".
{ Пункт 1-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007 } Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 17
( 17-2006-п ) від 11.01.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 803 ( 803-2008-п ) від 10.09.2008 }
2. Дозвіл видається ДСНС та її територіальними органами в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
районах, районах у містах, містах обласного, республіканського
(Автономної Республіки Крим) значення (далі - територіальні органи
ДСНС) безоплатно. { Абзац перший пункту 2 в редакції Постанов КМ
N 1073 ( 1073-2010-п ) від 10.11.2010, N 607 ( 607-2011-п ) від
06.06.2011, N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
ДСНС видає дозвіл на початок роботи особливо важливих
пожежонебезпечних підприємств, перелік яких визначається ДСНС за
погодженням з Держпідприємництвом. В окремих випадках за рішенням
Головного державного інспектора України з нагляду (контролю) у
сфері пожежної та техногенної безпеки такий дозвіл може видати
територіальний орган ДСНС в Автономній Республіці Крим, області,
мм. Києві та Севастополі. { Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 856 ( 856-2007-п ) від
22.06.2007, N 70 ( 70-2010-п ) від 27.01.2010, N 1073
( 1073-2010-п ) від 10.11.2010, N 607 ( 607-2011-п ) від
06.06.2011, N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
Переліки підприємств, об’єктів та приміщень, на початок
роботи яких дозволи видаються територіальними органами ДСНС,
визначаються відповідно наказом територіального органу ДСНС в
Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі.
{ Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 1073 ( 1073-2010-п ) від 10.11.2010, N 607 ( 607-2011-п ) від
06.06.2011; в редакції Постанови КМ N 380 ( 380-2013-п ) від
29.05.2013 }
Зазначені переліки оприлюднюються в центральних та місцевих
засобах масової інформації.
3. Для одержання дозволу власник (орендар) подає до
відповідного територіального органу ДСНС заяву за формою згідно з
додатком 1, матеріали експертизи (обстеження) протипожежного стану
підприємства, об'єкта чи приміщення, завірену в установленому
порядку копію свідоцтва про власність або копію договору оренди.
{ Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007, N 607 ( 607-2011-п ) від
06.06.2011 }
Територіальний орган ДСНС реєструє зазначені документи у
спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується
Міноборони. { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003, N 380
( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
4. Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється
за результатами експертизи (обстеження) протипожежного стану
підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться територіальним
органом ДСНС або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала
ліцензію на проведення такої експертизи (обстеження). Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 607
( 607-2011-п ) від 06.06.2011 }
5. Територіальний орган ДСНС протягом десяти робочих днів з
дня надходження зазначених у пункті 3 цього Порядку документів
приймає рішення про видачу дозволу за формою згідно з додатком 2
або про відмову у його видачі з посиланням на відповідні вимоги.
Копія обгрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу
надсилається заявникові або адміністраторові (у разі надходження
від нього документів). Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007, N 1073 ( 1073-2010-п ) від
10.11.2010, N 607 ( 607-2011-п ) від 06.06.2011 }
5-1. Підставами для відмови у видачі дозволу відповідно до
закону є:
подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для
одержання дозволу, не в повному обсязі;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання,
недостовірних відомостей;
виявлення за результатами експертизи (обстеження)
протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення порушень
правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі
або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей. { Абзац
четвертий пункту 5-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 607 ( 607-2011-п ) від 06.06.2011 } Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 1073
( 1073-2010-п ) від 10.11.2010 }
6. Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил
пожежної безпеки.
У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки
(крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) дозвіл видається за
умови подання суб'єктом господарської діяльності:
договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період
до усунення порушень правил пожежної безпеки;
плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними
термінами виконання. Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 856 ( 856-2007-п ) від
22.06.2007 }
7. Власник (орендар) може оскаржити рішення про відмову у
видачі дозволу або його анулювання до ДСНС або до суду. Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007, N 1073 ( 1073-2010-п ) від
10.11.2010, N 607 ( 607-2011-п ) від 06.06.2011, N 380
( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
8. За початок роботи новоствореного підприємства,
впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків
нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та
продукції, оренду будь-яких приміщень без дозволу територіального
органу ДСНС, декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
пожежної безпеки або у разі подання зазначеної декларації з
недостовірною інформацією власник (орендар) несе відповідальність
згідно із законодавством. Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007, N 607 ( 607-2011-п ) від
06.06.2011 }
9. За збитки, яких зазнали юридичні чи фізичні особи
внаслідок обгрунтованої відмови у видачі дозволу або його
анулювання, територіальні органи ДСНС відповідальності не несуть.
{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }
10. Виданий територіальним органом ДСНС дозвіл є однією з
підстав для видачі відповідного дозволу органом Держгірпромнагляд.
{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 607
( 607-2011-п ) від 06.06.2011 }
11. Дозвіл не оформлюється:
у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва,
реконструкції, реставрації в установленому законодавством порядку;
{ Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1073 ( 1073-2010-п ) від 10.11.2010 }
на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо
вони розміщені на ринках, на експлуатацію яких видано дозвіл,
відповідно до схеми, погодженої з територіальним органом ДСНС в
установленому порядку. { Абзац третій пункту 11 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1073 ( 1073-2010-п ) від
10.11.2010 } Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 17 ( 17-2006-п ) від
11.01.2006 }
11-1. Новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані
в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності і
стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об'єктів), або
не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з
масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або
всередині зазначених об'єктів, можуть започатковувати свою
діяльність за декларацією відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки.
Новостворені підприємства, що належать до категорії
пожежонебезпечних об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність
за декларацією відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки за умови укладення
договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми
особами.
Діяльність зазначених підприємств за декларацією
відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань
пожежної безпеки провадиться лише на строк дії таких договорів.
Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки подається до
територіального органу ДСНС не пізніше ніж за 10 днів до початку
господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.
Територіальний орган ДСНС реєструє декларацію у спеціальному
журналі, який ведеться за формою, що затверджується
Мінекономрозвитку. { Абзац п'ятий пункту 11-1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 380 ( 380-2013-п ) від
29.05.2013 } Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 17
( 17-2006-п ) від 11.01.2006, в редакції Постанови КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 449 ( 449-2010-п ) від 16.06.2010 }
12. Погодження в установленому порядку з територіальними
органами ДСНС нормативно-технічної документації на нові технології
та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування,
транспортних засобів і продукції, у стандартах на які містяться
вимоги щодо пожежної безпеки, є одночасно дозволом на їх практичне
впровадження чи передачу у виробництво. Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1073
( 1073-2010-п ) від 10.11.2010 }
13. Проведення територіальними органами ДСНС експертизи
(обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи
приміщення прирівнюється до планової перевірки, яка проводиться
територіальними органами ДСНС. Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007, N 607 ( 607-2011-п ) від
06.06.2011 }
13-1. Дозвіл переоформляється відповідно до закону у разі
зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені та по
батькові фізичної особи - підприємця. Порядок доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007; в редакції Постанови КМ N 1073
( 1073-2010-п ) від 10.11.2010 }
13-2. Підставами для анулювання дозволу відповідно до закону
є:
звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання
дозволу;
припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ,
перетворення або ліквідація);
припинення суб'єктом господарювання вчинення певних дій щодо
провадження господарської діяльності або видів господарської
діяльності, на вчинення яких було надано дозвіл;
виявлення порушень правил пожежної безпеки, що можуть
призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні
та евакуації людей;
виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що
однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у
сфері пожежної безпеки;
недопущення посадових осіб територіальних органів ДСНС до
здійснення заходів державного нагляду у сфері пожежної безпеки;
встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві
та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
інші підстави, передбачені законом.
Анулювання дозволу здійснюється за формою згідно з
додатком 4.
Анулювання територіальним органом ДСНС дозволу на початок
роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта господарювання
права на подання документів на його отримання після усунення
виявлених порушень. Порядок доповнено пунктом 13-2 згідно з Постановою КМ N 1073
( 1073-2010-п ) від 10.11.2010 }

Додаток 1

до Порядку видачі Державною службою

з надзвичайних ситуацій дозволу на

початок роботи підприємств та

оренду приміщень
__________________________________________________________________

(найменування територіального органу ДСНС)
ЗАЯВА

про видачу дозволу
На _______________________________________________________________

(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку)
Заявник __________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи/

прізвище, ім'я та по батькові громадянина)
Місцезнаходження (місце проживання)_______________________________
Код згідно з ЄДРПОУ ______________________________________________
Телефон _____________ Телекс _____________ Телефакс ______________
Обгрунтування готовності до початку роботи підприємства (оренди
приміщення) за правилами пожежної безпеки _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перелік документів, що додаються до заяви _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Заявник _____________________ _______________________

(підпис) (розшифрування)
МП " ___ " ___________ 200 __ р.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 607
( 607-2011-п ) від 06.06.2011, N 380 ( 380-2013-п ) від
29.05.2013 }

Додаток 2

до Порядку
Державний Герб України
_________________________________________________________________

(найменування територіального органу ДСНС,
_________________________________________________________________

який видав дозвіл)
ДОЗВІЛ N
на ______________________________________________________________

(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку видачі Державною

службою з надзвичайних ситуацій дозволу на початок роботи

підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150)
_________________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи / прізвище,

ім'я та по батькові громадянина; код згідно з ЄДРПОУ)
за адресою ______________________________________________________
з ____ ____________ 200 _ р.
Умови дії дозволу _______________________________________________

(дотримання правил пожежної безпеки, у разі виявлення фактів
__________________________________________________________________
порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) - укладення договору страхування цивільної
__________________________________________________________________
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил
__________________________________________________________________

пожежної безпеки та виконання запланованих заходів

щодо усунення таких порушень)
Дозвіл видано ___ _________________200_ р.
Керівник територіального _____________ __________________________
органу ДСНС (підпис) (ініціали та прізвище)
____ _______________200_ р.
М.П.
{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 856 ( 856-2007-п ) від
22.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 607
( 607-2011-п ) від 06.06.2011, N 380 ( 380-2013-п ) від
29.05.2013 }

Додаток 3

до Порядку
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам

законодавства з питань пожежної безпеки
____________________________________________________________

(повне найменування об'єкта)
Місцезнаходження об'єкта_____________________________________
Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта
господарської діяльності _________________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податку __________________________
Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Телефон ____________ Телекс ___________ Телефакс ____________
Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися),
а також виробів, що виготовляються _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Характеристика об'єкта ______________________________________

(конструктивні елементи будівлі, _________________________________________________________________
загальна площа, поверховість, наявність підвальних та горищних _________________________________________________________________
приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова _________________________________________________________________

кількість робочих місць) _________________________________________________________________
Наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої
шкоди ____________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового _________________________________________________________________

полісу, номер і дата видачі)

Відповідність об'єкта, що декларується,

вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Загальні положення __________________________________________

(відповідальність за забезпечення пожежної _________________________________________________________________
безпеки на об'єкті, наявність наказів, інструкцій, планів _________________________________________________________________
евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної _________________________________________________________________

комісії, проведення навчань та інструктажу з питань _________________________________________________________________

пожежної безпеки тощо) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Загальні вимоги пожежної безпеки до територій _______________

(наявність на _________________________________________________________________
території проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів, _________________________________________________________________
відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Утримання будівель, приміщень та споруд _____________________ _________________________________________________________________
(наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння _________________________________________________________________
та сигналізації, протипожежного водопостачання, первинних засобів _________________________________________________________________
пожежогасіння, вогнезахисної обробки конструкцій, протипожежних _________________________________________________________________
перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних приладів, _________________________________________________________________
систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Керівник (власник) __________ ________________________
суб'єкта господарської (підпис) (ініціали та прізвище)
діяльності
" ___ " _________________ 200 _ р.
М.П.
{ Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 17
( 17-2006-п ) від 11.01.2006 }

Додаток 4

до Порядку
Державний Герб України

Державна служба з надзвичайних ситуацій
ПОСТАНОВА N ________

про анулювання дозволу на початок роботи

підприємств та оренду приміщень

____ ___________200__р. м.______________
Я,______________________________________________________________,

(посада, найменування територіального органу ДСНС, прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)
розглянувши матеріали щодо протипожежного стану та виконання умов
дії дозволу на початок роботи ___________________________________

(найменування підприємства, об'єкта
________________________________________________________________,

чи приміщення, його місцезнаходження)
У С Т А Н О В И В:
_________________________________________________________________

(зазначаються підстави для анулювання дозволу)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Керуючись статтею 10 Закону України "Про пожежну безпеку" і
пунктом 13-2 Порядку видачі Державною службою з надзвичайних
ситуацій дозволу на початок роботи підприємств та оренду
приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2001 р. N 150,
П О С Т А Н О В И В:
1. Анулювати дозвіл на початок роботи____________________________

(найменування підприємства, об'єкта
_________________________________________________________________

чи приміщення, його місцезнаходження)
від __________________ 200_ р. N________
2. Ця постанова може бути оскаржена в п'ятиденний строк з дня
її вручення до вищого за статусом органу державного пожежного
нагляду (посадової особи) або суду.

Керівник територіального
органу ДСНС ______________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
Постанову одержав ______________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
___ ___________ 200_ р.
{ Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1073 ( 1073-2010-п ) від 10.11.2010, N 607
( 607-2011-п ) від 06.06.2011, N 380 ( 380-2013-п ) від
29.05.2013 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: