open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 19 від 14.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2001 р.

N 372/5563
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації

Державної служби спеціального зв'язку

та захисту інформації N 384 ( z0933-16 ) від 10.06.2016 }
Про затвердження Положення про діяльність

операторів міжміського, міжнародного зв'язку

телефонної мережі загального користування

України та їх взаємодію між собою

Відповідно до статті 5 Закону України "Про зв'язок"
( 160/95-ВР ), пункту 4 Положення про Державний комітет зв'язку та
інформатизації України, затвердженого Указом Президента України
від 3 червня 1999 року N 601/99 ( 601/99 ), та з метою
упорядкування робіт з питань побудови мережі, взаємодії операторів
з надання послуг міжміського і міжнародного телефонного зв'язку
в умовах взаємопов'язаної діяльності багатьох операторів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про діяльність операторів
міжміського, міжнародного зв'язку телефонної мережі загального
користування України та їх взаємодію між собою (далі - Положення),
що додається. 2. Управлінню стратегії розвитку та науково-технічної
політики (Гусак В.Г.) забезпечити доведення цього наказу до
операторів міжміського, міжнародного телефонного зв'язку та
розмістити на Web-сайті Держкомзв'язку України. 3. Начальнику управління економічної політики
(Артюшенко Л.В.) забезпечити внесення змін до Порядку
взаєморозрахунків між операторами міжнародного, міжміського та
місцевого телефонного зв'язку різних форм власності, затвердженого
наказом Міністерства зв'язку України від 30.10.96 N 234
( z0673-96 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.11.96 за N 673/1698, та подати їх на затвердження протягом
місяця після введення в дію цього Положення. 4. Українському науково-дослідному інституту зв'язку
(Стародуб М.М.) організувати видання потрібної кількості
примірників цього Положення за заявками операторів. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету зв'язку та інформатизації України
Орленка М.П.
Голова О.Б.Шевчук
Погоджено:
від Антимонопольного комітету
України О.Л.Завада
Погоджено:
від Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва О.В.Кужель
Затверджено

Наказ Державного комітету

зв'язку та інформатизації

України

14.02.2001 N 19
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2001 р.

N 372/5563
Положення
про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв'язку

телефонної мережі загального користування України та

їх взаємодію між собою
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), Положення про Державний комітет
зв'язку та інформатизації України, затвердженого Указом Президента
України від 3 червня 1999 року N 601/99 ( 601/99 ), та інших
нормативно-правових актів і галузевих нормативних документів, що
визначають правові, організаційні і технічні основи діяльності
операторів міжміського, міжнародного зв'язку в межах телефонної
мережі загального користування України (далі - ТМЗК). 1.2. Метою цього документа є упорядкування технологічного
процесу надання послуг міжміського, міжнародного телефонного
зв'язку операторами міжміського, міжнародного зв'язку усіх форм
власності та визначення принципів їх взаємодії в умовах
взаємопов'язаної діяльності багатьох операторів у межах ТМЗК,
встановлення порядку взаєморозрахунків між суб'єктами
господарської діяльності за надані послуги міжміського та
міжнародного телефонного зв'язку. 1.3. Дія цього Положення поширюється на діяльність операторів
міжміського, міжнародного зв'язку всіх форм власності, інших
суб'єктів господарської діяльності, що беруть участь у
технологічному процесі з надання послуг міжміського та
міжнародного телефонного зв'язку. 1.4. Упорядкування технологічного процесу з надання послуг
операторами міжміського, міжнародного зв'язку здійснюється шляхом
визначення: умов та принципів операторської діяльності; організаційних принципів взаємодії операторів; технічних аспектів у розвитку ТМЗК і взаємодії операторів; принципів оперативно-технічного управління мережею та її
моніторингу; порядку обліку трафіку та взаєморозрахунків. 1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: оператор електрозв'язку - підприємство, що здійснює свою
господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів,
споруд та мереж електрозв'язку з метою надання послуг
електрозв'язку; оператор міжміського, міжнародного зв'язку - оператор
електрозв'язку, який згідно з одержаною ліцензією надає послуги
міжміського, міжнародного телефонного зв'язку; домінуючий оператор електрозв'язку - оператор електрозв'язку,
який відповідно до чинного законодавства займає монопольне
становище на ринку послуг або певної послуги електрозв'язку; послуга електрозв'язку - продукт (результат) діяльності
оператора електрозв'язку, що полягає в передаванні, прийманні та
обробці інформації (споживача); взаємодія операторів електрозв'язку - спільні дії операторів
електрозв'язку з метою надання послуг електрозв'язку споживачам; точка взаємопідключення - місце стику мережі одного оператора
електрозв'язку з мережею іншого оператора електрозв'язку; моніторинг мережі - збір, обробка, збереження та аналіз
інформації про поточний стан мережі без втручання в її
функціонування; міжнародна розрахункова такса - сума, що визначає розмір
оплати за завершення (здійснення доступу) одиниці вхідного
міжнародного трафіку на місцевій та міжміській частині ТМЗК
України та застосовується для операторів, які не є суб'єктами
господарської діяльності на території України, зокрема для
міжнародних операторів зв'язку; розрахункова такса за доступ до ТМЗК - сума, що визначає
розмір оплати за користування технологічними ресурсами мереж
операторів електрозв'язку (здійснення доступу) для пропуску
одиниці трафіку та застосовується для операторів, які є суб'єктами
господарської діяльності на території України; розрахункова такса за доступ до ТМЗК для завершення вхідного
міжнародного трафіку - сума, що визначає розмір оплати за
здійснення доступу до ТМЗК України трафіку, який направлений з
мереж операторів, що знаходяться поза межами України, і є
складовою міжнародної розрахункової такси.
2. Умови та принципи операторської діяльності
2.1. Основними умовами початку операторської діяльності з
надання послуг міжміського, міжнародного зв'язку є: наявність ліцензії Державного комітету зв'язку та
інформатизації (Адміністрації зв'язку) України на вид діяльності; наявність власної мережі, що, залежно від виду діяльності,
складається з міжнародних центрів комутації (далі - МЦК),
опорно-транзитних станцій з функціями автоматичних міжміських
телефонних станцій (далі - ОПТС/АМТС); наявність міжоператорських угод, які дають змогу повного
завершення з'єднань з будь-яким абонентом ТМЗК України; створення операторами можливості проведення системи
розшукових заходів на власних мережах при взаємодії з іншими
операторами. 2.2. Оператори міжміського, міжнародного зв'язку повинні
забезпечувати надання споживачам загальнодоступних послуг. 2.3. Надання розширеного спектра послуг у власних мережах
може здійснюватися операторами відповідно до діючих у галузі
зв'язку України нормативних документів, рекомендацій Міжнародного
союзу електрозв'язку (ITU-T), стандартів Європейського інституту
стандартизації електрозв'язку (ETSI) після розробки та узгодження
концепцій упровадження таких послуг з Адміністрацією зв'язку
України. 2.4. Оператори міжміського, міжнародного зв'язку
забезпечують: установлення вхідних з'єднань з будь-яким абонентом ТМЗК; взаємне резервування технічних засобів, фрагментів мереж і
альтернативних маршрутів при пошкодженні і в умовах надзвичайного
стану в ТМЗК України; вибір абонентами альтернативної міжміської, міжнародної
телефонної мережі в процесі встановлення міжміських, міжнародних
з'єднань; вихід в нетелефонні та відомчі мережі; вихід до глобальних послуг, що їх надаватимуть оператори
послуг: 1) типу 112 - спільна аварійна послуга; 2) типу 118 - спільна довідкова послуга; 3) типу 800 - виклик за рахунок абонента, якого викликають; 4) типу 900 - послуга з розподілом прибутків. 2.5. Для забезпечення зростання трафіку всі оператори
міжміського, міжнародного зв'язку безпосередньо розвивають власну
мережу місцевого телефонного зв'язку або опосередковано, через
взаємні угоди з іншими операторами їх мережі місцевого телефонного
зв'язку. 2.6. Усі оператори міжміського, міжнародного зв'язку в межах
своїх ліцензій мають рівні права на отримання номерних ресурсів
для власних абонентів і послуг. 2.7. Облік, виділення і перерозподіл номерних ресурсів
операторам міжміського, міжнародного зв'язку на рівноправних
умовах здійснює Адміністрація зв'язку України. 2.8. Оператори міжміського, міжнародного зв'язку отримують
номерні ресурси (коди мереж, коди пунктів сигналізації,
глобальних, термінових, інформаційно-довідкових послуг) в
Адміністрації зв'язку України і повертають їх Адміністрації
зв'язку України після припинення використання. Користуватися
номерним ресурсом може тільки оператор, який безпосередньо отримав
цей ресурс. 2.9. План нумерації ТМЗК України, у межах якої працюють
оператори міжміського, міжнародного зв'язку, повинен відповідати
Порядку створення системи та плану нумерації телефонної мережі
загального користування України, затвердженому наказом
Держкомзв'язку України від 25.06.99 N 124 ( z0644-99 ) та
зареєстрованому в Міністерстві юстиції 23.09.99 за N 644/3937.
3. Організаційні принципи взаємодії операторів
3.1. Участь багатьох операторів у єдиному технологічному
процесі надання послуг споживачам потребує координації їх
взаємодії. З метою збереження цілісності, сталості, керованості ТМЗК
України та забезпечення нормованої якості послуг, що їх надає
оператор усім категоріям абонентів, Адміністрація зв'язку України
здійснює координацію, обумовлену цим документом та іншими
нормативними документами. 3.2. Спірні питання, що виникають між операторами
міжміського, міжнародного зв'язку та між ними і Адміністрацією
зв'язку України, у разі неможливості розв'язання їх за взаємною
згодою повинні вирішуватися відповідно до чинного законодавства
України. 3.3. Основними принципами взаємодії операторів є: захист інтересів споживачів послуг міжміського, міжнародного
зв'язку, у тому числі забезпечення захисту інформації згідно з
чинним законодавством; недопущення перешкод з боку одного оператора щодо виконання
іншим оператором виду діяльності в межах виданої ліцензії; укладення на умовах партнерства угод про взаємопідключення
мереж, що належать операторам міжміського, міжнародного зв'язку; надання інформації щодо взаємопідключення та інших видів
діяльності; забезпечення якості наданих послуг зв'язку; проведення взаєморозрахунків за обслуговування трафіку на
основі його обліку з урахуванням участі кожного із операторів у
технологічному процесі; забезпечення оперативно-технічного управління власних мереж
міжміського, міжнародного зв'язку з можливістю їх взаємодії; сумісна розробка, за згодою операторів, проектів
нормативно-технічної документації та надання пропозицій до них.
4. Технічні аспекти розвитку ТМЗК і взаємодії операторів
4.1. Міжміська, міжнародна мережа України в умовах
рівноправної діяльності всіх операторів відповідно до Комплексної
програми створення єдиної національної системи зв'язку України,
схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня
1993 р. N 790 ( 790-93-п ), повинна функціонувати як єдина мережа:
з єдиною нормативно-технічною і правовою базою, єдиним номерним
ресурсом, планом нумерації, єдиною системою синхронізації,
системою спільноканальної сигналізації N 7 (далі - СКС-7),
системою управління трафіком в умовах надзвичайного стану. 4.2. Принципи побудови, технічні та якісні характеристики
мереж операторів міжміського, міжнародного зв'язку повинні
відповідати вимогам галузевих нормативно-технічних документів
Адміністрації зв'язку України та інших нормативно-технічних
документів. 4.3. З метою оптимізації й уніфікації з'єднань між
фрагментами цифрових та аналогових мереж, між фрагментами мереж
зв'язку різних операторів на території зони нумерації операторами
можуть створюватися і діяти цифрові опорно-транзитні станції (далі
- ОПТС). ОПТС мають виконувати дві чи більше з наведених нижче
функцій: кінцевих АТС на місцевій мережі (опорних станцій) (далі -
ОПС/АТС); транзитних АТС на внутрішньозоновій і місцевій мережах; міжміських телефонних станцій (кількість ОПТС з виконанням
таких функцій, починаючи з однієї в зоні, визначається оператором
самостійно з врахуванням економічної доцільності та надійності
функціонування мережі зв'язку); шлюзів для аналогового фрагмента мережі і для підключення
відомчих мереж до ТМЗК. 4.4. Мережа міжміського зв'язку операторів міжміського,
міжнародного зв'язку може охоплювати декілька
адміністративно-територіальних одиниць та обумовлюватися
техніко-економічними критеріями ефективного використання ресурсів
мережі в ході її створення і експлуатації. 4.5. Взаємопідключення мереж має надаватись на різних рівнях
залежно від виду діяльності операторів міжміського, міжнародного
зв'язку. Мережі операторів міжміського зв'язку мають точки
взаємопідключення на рівні ОПТС/АМТС. Мережі операторів міжнародного зв'язку мають точки
взаємопідключення на рівні МЦК. Взаємопідключення МЦК повинно виконуватися: для обслуговування трафіку на національному боці; як резерв, у тому числі в умовах надзвичайного стану на боці
міжнародної мережі. Передача трафіку від одного оператора до іншого виконується
таким чином: вхідний міжнародний трафік, що направляється оператором
міжміського або міжміського та міжнародного зв'язку в зони, де діє
обладнання цього оператора, може передаватися у точках
взаємопідключення його ОПТС/АМТС з ОПТС/АМТС інших операторів або
у точках взаємопідключення його ОПТС/АМТС з ОПТС-ОПС/АТС інших
операторів міської телефонної мережі; вхідний міжнародний трафік, що направляється оператором
міжміського або міжміського та міжнародного зв'язку в зони, де
відсутнє обладнання цього оператора, може передаватися через
ОПТС/АМТС інших операторів у цих зонах; в інших випадках вхідний міжнародний трафік, що направляється
оператором міжнародного зв'язку, повинен передаватися у точках
взаємопідключення його МЦК з МЦК інших операторів; вихідний міжнародний трафік оператором міжміського,
міжнародного зв'язку може передаватися у точках взаємопідключення
його МЦК, ОПТС/АМТС з МЦК, ОПТС/АМТС інших операторів. 4.6. Домінуючий оператор міжміського, міжнародного зв'язку не
повинен створювати перешкод іншим операторам для підключення до
своїх мереж. 4.7. Комутаційне обладнання у точках взаємопідключення мереж
операторів зв'язку оснащується засобами обліку трафіку. 4.8. Маршрутизація вхідного трафіку здійснюється від станцій
комутації вищого ієрархічного рівня (МЦК, ОПТС/АМТС) до станцій
того самого або нижчого ієрархічного рівня (МЦК, ОПТС/АМТС,
ОПТС-ОПС/АТС) без переходів трафіку з нижчих ієрархічних рівнів на
вищі в кожному з маршрутів. 4.9. Маршрутизація вихідного трафіку здійснюється від станцій
комутації нижчого ієрархічного рівня (ОПТС/АМТС) до станцій того
самого або вищого ієрархічного рівня (ОПТС/АМТС, МЦК) без
переходів трафіка з вищих ієрархічних рівнів на нижчі у кожному з
маршрутів. 4.10. Трафік кожного з операторів може складатися з: трафіку власних абонентів; трафіку, отриманого від операторів місцевих та відомчих
мереж; транзитного трафіку, отриманого від інших операторів; трафіку, отриманого від абонентів інших операторів завдяки
альтернативному вибору абонентами міжміської, міжнародної мережі
конкретного оператора після введення такого порядку. 4.11. Усі ОПТС зони нумерації за умови технічної можливості
з'єднуються цифровими каналами за схемою "кожна з кожною" з
використанням СКС-7. Усі цифрові мережі в складі ТМЗК повинні обслуговуватися
єдиною мережею СКС-7. 4.12. Оператор може самостійно обслуговувати трафік власних
абонентів або передавати цей трафік іншому оператору на договірних
засадах. 4.13. У разі самостійного обслуговування трафіку власних
абонентів фрагмент мережі оператора в зоні нумерації повинен мати
свою ОПТС/АМТС. Якщо ОПТС/АМТС використовується для декількох зон
нумерації, то вона повинна мати можливість забезпечити надання
послуг зв'язку згідно з планом нумерації кожної із зон, які вона
обслуговує. 4.14. Цифрова ТМЗК функціонує у синхронному режимі з
синхронізацією від еталонного генератора первинної мережі.
5. Оперативно-технічне управління мережею, моніторинг
5.1. Кожний оператор повинен забезпечити нормовану якість
обслуговування споживачів в умовах постійного функціонування та
при пошкодженнях мережі шляхом найбільш ефективного використання
ресурсів своєї мережі. 5.2. Кожний оператор здійснює управління мережею та її
моніторинг самостійно, шляхом створення власних центрів
управління. 5.3. Кожний оператор інформує інших операторів ТМЗК щодо
ситуацій, які призвели або можуть призвести до припинення
обслуговування трафіку. 5.4. У сучасних умовах для координації дій операторів
міжміського, міжнародного зв'язку України, моніторингу ТМЗК та
забезпечення оперативно-технічного управління мережами зв'язку в в
умовах надзвичайного стану діє центр управління мережами зв'язку
(далі - ЦУМЗ) ВАТ "Укртелеком" у рамках повноважень, що визначені
постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 785
( 785-97-п ) "Про оперативно-технічне управління мережами зв'язку
єдиної національної системи зв'язку". 5.5. Кожний оператор повинен виконувати розпорядження ЦУМЗ
ВАТ "Укртелеком" у надзвичайних ситуаціях. 5.6. Взаємодія центрів управління операторів з ЦУМЗ ВАТ
"Укртелеком" організовувається на основі двосторонньої угоди між
оператором та ЦУМЗ ВАТ "Укртелеком". 5.7. ЦУМЗ ВАТ "Укртелеком" за угодою з оператором може в
умовах постійного функціонування брати на себе виконання певної
частини функцій оперативно-технічного управління мережею цього
оператора. 5.8. Реалізація центрами управління операторів функцій
моніторингу повинна забезпечити операторів і Адміністрацію зв'язку
України достовірною інформацією про стан мережі.
6. Взаєморозрахунки між операторами
6.1. Порядок взаєморозрахунків між операторами за
користування технологічними ресурсами мереж електрозв'язку для
пропуску трафіку встановлюється Адміністрацією зв'язку України
згідно зі ст.21 Закону України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ). 6.2. Адміністрація зв'язку України регулює взаєморозрахунки: між операторами, що працюють на ринку послуг міжміського,
міжнародного зв'язку; між операторами, що працюють на ринку послуг міжміського,
міжнародного зв'язку, та операторами місцевого зв'язку; між операторами міжміського, міжнародного, місцевого зв'язку
та операторами рухомого радіотелефонного зв'язку; між операторами міжміського, міжнародного, місцевого зв'язку
та операторами інших мереж електрозв'язку. 6.3. Установлений порядок взаєморозрахунків поширюється на
операторів усіх форм власності, що надають послуги міжміського,
міжнародного зв'язку в ТМЗК України, незалежно від технології, що
використовується для надання послуг. 6.4. Основними складовими взаєморозрахунків між операторами
є: розрахунки за вихідний міжміський, міжнародний трафік; розрахунки за вхідний міжміський, міжнародний трафік; порядок обліку трафіку.
6.5. До встановлення тарифів на послуги зв'язку на основі їх
собівартості розрахункові такси за доступ до елементів ТМЗК
України визначаються Адміністрацією зв'язку для всіх видів трафіку
(місцевий, стільниковий, вхідний міжнародний та ін.). 6.6. Розмір плати за доступ до елементів ТМЗК України
визначається на підставі договору між сторонами відповідно до
встановлених Адміністрацією зв'язку розрахункових такс з
урахуванням обсягів трафіку. 6.7. З метою запобігання застосуванню демпінгових міжнародних
розрахункових такс за завершення вхідного міжнародного трафіку в
ТМЗК України Адміністрація зв'язку встановлює граничний розмір
розрахункової такси за доступ до мережі. Розрахунки за зазначеною
розрахунковою таксою проводяться усіма суб'єктами діяльності
незалежно від джерела надходження вхідного міжнародного трафіку в
ТМЗК України. 6.8. Адміністрація зв'язку України визначає розмір
розрахункової такси за доступ до ТМЗК вхідного міжнародного
трафіку, виходячи із основних складових частин - плати за доступ
до міжміської (виключаючи місцеву), внутрішньозонової (виключаючи
місцеву) та місцевої мереж на основі оцінки ринкової вартості
доступу з урахуванням рівня діючих міжнародних розрахункових такс. 6.9. Оператору ТМЗК належить розрахункова такса або її
складова частина відповідно до технологічних ресурсів, що
використовуються при завершенні вхідного міжнародного трафіку, -
міжміської, внутрішньозонової та місцевої мереж. 6.10. Розрахунки за доступ до ТМЗК для завершення вхідного
міжнародного трафіку здійснює оператор, що безпосередньо одержав
цей трафік. Плата за доступ перераховується кожному оператору,
технологічні ресурси якого використовуються при завершенні
трафіку. 6.11. Оператор місцевого телефонного зв'язку має право на
укладання договору з оператором, що безпосередньо одержав вхідний
міжнародний трафік, на оплату завершення цього трафіку в його
мережі. 6.12. Кошти, що їх одержує оператор як плату за доступ
вхідного міжнародного трафіку, повинні використовуватися, за
винятком покриття відповідних експлуатаційних витрат, на розвиток
ТМЗК України (заміну аналогових АТС на цифрові, розвиток місцевих
та первинних магістральних мереж тощо). 6.13. Облік вихідного та вхідного міжнародного трафіку
проводиться програмно-апаратними засобами оператора, який
безпосередньо здійснює міжнародний обмін трафіком, а також всіма
операторами, що обслуговують цей трафік, у точках
взаємопідключення. 6.14. Облік вхідного міжнародного трафіку, направленого на
мережі операторів місцевого телефонного зв'язку, здійснюється
оператором, який безпосередньо одержав вхідний міжнародний трафік,
окремо за кожним оператором, у мережі якого цей трафік завершено. Облік вихідного міжнародного трафіку здійснюється кожним
оператором у точках взаємопідключення мереж. Облік вхідного міжнародного трафіку здійснюється кожним
оператором у точках взаємопідключення мереж у разі технічної
можливості. 6.15. Дані обліку вихідного та вхідного міжнародного трафіку
є основою для проведення взаєморозрахунків між операторами за його
обслуговування. 6.16. Інформація щодо обсягу зареєстрованого вхідного
міжнародного трафіку за укладеними договорами надається
оператором, який безпосередньо його одержав, кожному з операторів,
у мережах яких цей трафік був завершений, а також першому
оператору, через точку взаємопідключення з мережею якого цей
трафік пройшов. 6.17. Нарахування доходів від надання послуг вихідного
міжміського, міжнародного телефонного зв'язку здійснює оператор
міжміського, міжнародного зв'язку, програмно-апаратними засобами
якого зареєстровано вихідний трафік. Для проведення взаєморозрахунків зазначений оператор повинен
надавати необхідну інформацію іншим операторам - учасникам
технологічного процесу. 6.18. Форми та періодичність надання інформації щодо обсягів
та структури вхідного міжнародного та вихідного міжміського,
міжнародного телефонного трафіку, які є обов'язковими для всіх
операторів, що надають послуги міжміського, міжнародного зв'язку,
визначаються Адміністрацією зв'язку України. 6.19. Оператори несуть відповідальність за достовірність
наданої інформації згідно з чинним законодавством. 6.20. Адміністрація зв'язку України несе відповідальність за
збереження одержаної конфіденційної інформації згідно з чинним
законодавством.
Заст. Начальника УСНТП К.А.Борисполець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: