open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 27/81 від 15.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 березня 2001 р.

за N 193/5384
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінагрополітики

N 49/112 ( z0197-02 ) від 19.02.2002 )
Про затвердження Порядку використання

коштів Державного бюджету України на

виконання державної програми

селекції в рослинництві

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2001 рік" ( 2120-14 ), Закону України "Про насіння" ( 3690-12 ) та
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада
2000 року N 1739 ( 1739-2000-п ) "Про Програму "Зерно України -
2001-2004" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету
України на виконання державної програми селекції в рослинництві,
що додається.
2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (В.І. Сорока) та Юридичному управлінню (С.М.
Бочковська) Міністерства аграрної політики України забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва довести положення цього наказу до відома Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій, галузевих об'єднань і організацій при
Міністерстві аграрної політики України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Рижука С.М. та заступника
Міністра фінансів Регурецького В.В.
Міністр аграрної
політики України І.Кириленко
Міністр фінансів України І.Мітюков
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України та

Міністерства фінансів

України

15.02.2001 N 27/81
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 березня 2001 р.

за N 193/5384
ПОРЯДОК

використання коштів Державного бюджету України на

виконання державної програми селекції в рослинництві
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про
насіння" ( 3690-12 ), Закону України "Про Державний бюджет України
на 2001 рік" ( 2120-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від
27 листопада 2000 року N 1739 ( 1739-2000-п ) "Про Програму "Зерно
України - 2001 - 2004", якими передбачено підтримку селекції в
рослинництві (КФК 160307 "Державна програма селекції в
рослинництві", КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)", КВК 280), для часткового
відшкодування сільськогосподарським підприємствам усіх
організаційно-правових форм господарювання, які мають дозвіл на
виробництво і використання насіння, сортових надбавок за придбане
ними елітне насіння, живці, саджанці, батьківські форми,
високорепродукційне насіння перспективних сортів озимих, ярих
зернових і зернобобових культур, кукурудзи, цукрових буряків,
технічних, картоплі, овоче-баштанних та кормових культур,
проведення сортовипробування і повного відшкодування за проведення
робіт із селекції в ланках первинного насінництва.
1.2. Цей Порядок визначає і регулює правила використання
коштів Державного бюджету України на виконання державної програми
селекції в рослинництві.
1.3. Головним розпорядником коштів державного бюджету, що
виділяються на виконання державної програми селекції в
рослинництві, є Міністерство аграрної політики України, яке
здійснює розподіл коштів між виконавцями цієї програми.
2. Напрями використання бюджетних коштів
2.1. За рахунок коштів державного бюджету згідно з цим
Порядком здійснюються заходи, спрямовані на виконання Програми
"Зерно України 2001-2004" ( v0004555-01 ) та галузевих програм: повне відшкодування витрат селекції сільськогосподарських
культур у ланках первинного насінництва науково-дослідних установ
Української академії аграрних наук; часткове відшкодування сортових надбавок за придбане елітне
насіння, живці, саджанці, батьківські форми, високорепродукційне
насіння перспективних сортів (сільгосппідприємства всіх
організаційно-правових форм господарювання, які мають дозвіл на
виробництво і використання насіння, Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь
сільського господарства і продовольства обласних державних
організацій, галузевих об'єднань та організацій Міністерства
аграрної політики України згідно з додатком 1); часткове відшкодування за проведення сортовипробування
(Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів
рослин).
3. Надання та використання бюджетних коштів
3.1. Часткове відшкодування сортових надбавок за придбане
елітне насіння, живці, саджанці, батьківські форми,
високорепродукційне насіння перспективних сортів та проведення
сортовипробування, яке здійснене на території України, проводиться
в межах коштів, виділених з державного бюджету з цією метою.
3.2. Суми повного відшкодування витрат на проведення робіт із
селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного
насінництва (розсадники добору потомств, розсадники їх
випробування першого і другого років та розмноження першого і
другого років) визначаються на основі тематичних планів діяльності
наукових установ, що займаються селекцією сільськогосподарських
культур. Указані кошти використовуються для проведення робіт із
селекції у ланках первинного насінництва, покриття витрат,
пов'язаних з проведенням конкурсного, екологічного, виробничого і
державного сортовипробувань, а також покриття інших затрат,
пов'язаних з вирощуванням насіння у первинних ланках. Для одержання бюджетних коштів на проведення робіт із
селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного
насінництва Українська академія аграрних наук подає
Мінагрополітики зведені розрахунки витрат наукових установ на
зазначену мету.
3.3. Сума часткового відшкодування сортових надбавок за
придбане елітне насіння, живці, саджанці, батьківські форми,
високорепродукційне насіння перспективних сортів та проведення
сортовипробування, яке здійснюється на території України,
визначаються щодо кожної сільськогосподарської культури, виходячи
з розмірів сортових надбавок, установлених Держагропромом УРСР
згідно з додатковим прейскурантом від 23.05.91
N 70-01-225-02-1983, та розмірів їх часткового відшкодування,
включаючи роботи із сортовипробування, установлених з урахуванням
загальної суми виділених бюджетних коштів (додаток 2).
3.4. Видатки згідно з державною програмою селекції в
рослинництві здійснюються Державним казначейством України за
розподілом Міністерства аграрної політики України відповідно до
діючого порядку касового виконання державного бюджету за
видатками.
3.5. Закупівля насіння еліти, живців, саджанців, батьківських
форм, високорепродукційного насіння перспективних сортів
проводиться сільськогосподарськими підприємствами в
науково-дослідних установах, дослідних господарствах Української
академії аграрних наук, учбових господарствах вищих
сільськогосподарських навчальних закладів, розсадницьких, базових
господарствах регіональних центрів наукового забезпечення
агропромислового виробництва, опорних пунктах, які мають дозвіл на
виробництво і використання насіння еліти, живців, саджанців,
батьківських форм та високорепродукційного насіння перспективних
сортів.
3.6. Продаж елітного насіння, живців, саджанців, батьківських
форм, високорепродукційного насіння перспективних сортів
науково-дослідними селекційними установами Української академії
аграрних наук, розсадницькими, базовими господарствами
регіональних центрів наукового забезпечення агропромислового
виробництва, опорними пунктами, учбовими господарствами вищих
сільськогосподарських навчальних закладів проводиться за ринковими
цінами з урахуванням сортонадбавки.
3.7. Для одержання часткового відшкодування сортових надбавок
сільськогосподарські підприємства, які мають дозвіл на виробництво
і використання репродукційного насіння, живців, саджанців
складають в 3-х примірниках та подають районним управлінням
Державного казначейства, Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
галузевим організаціям і об'єднанням реєстри товарно-транспортних
накладних на фактично придбане ними насіння, живці, саджанці, а
сортовипробувальні станції - реєстри результатів державного
випробування сортів рослин згідно з додатками 3, 4.
3.8. Міністерство агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головні управління сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій, галузеві
об'єднання й організації узагальнюють зазначені в пункті 3.7
матеріали та подають зведені реєстри товарно-транспортних
накладних, реєстри результатів державного випробування сортів
рослин Міністерству аграрної політики України згідно з додатком 5.
3.9. Сума коштів, отримана сільськогосподарськими
підприємствами на часткове відшкодування сортових надбавок,
зараховується ними на здешевлення вартості виробленої продукції.
3.10. Відшкодування сортових надбавок за придбане елітне
насіння, живці, саджанці, батьківські форми, високорепродукційне
насіння перспективних сортів, проведення сортовипробування
здійснюється згідно з поданням сільськогосподарськими виробниками
реєстрів товарно-транспортних накладних та реєстрів результатів
державного випробування сортів.
3.11. Достовірність якості елітного насіння, живців,
саджанців, батьківських форм, високорепродукційного насіння
перспективних сортів повинна підтверджуватись копіями сортових
свідоцтв, які подаються разом з реєстрами товарно-транспортних
накладних.
4. Звітність і контроль
4.1. Одержувачі коштів державного бюджету подають
щоквартальний і річний бухгалтерський звіти, а на вимогу
Міністерства аграрної політики України - оперативні звіти щодо
цільового використання бюджетних коштів.
4.2. Одержані бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському
обліку отримувачів відповідно до чинного законодавства.
4.3. Персональну відповідальність за достовірність звітності
і поданих Мінагрополітики розрахунків на відшкодування сортових
надбавок несуть керівники та головні бухгалтери підприємств і
організацій агропромислового комплексу, керівники регіональних
головних управлінь сільського господарства і продовольства,
галузевих об'єднань і організацій при Мінагрополітики.
4.4. Контроль за цільовим використанням коштів, виділених з
Державного бюджету України на виконання державної програми
селекції в рослинництві, покладається на відповідні центральні та
місцеві органи виконавчої влади.
4.5. Мінагрополітики щокварталу подає Міністерству фінансів
України інформацію про цільове та ефективне використання бюджетних
коштів.
Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва та
розвитку насінництва В.І.Сорока
Додаток 1

до пункту 2.1 Порядку

використання коштів

державного бюджету на

виконання державної

програми селекції в

рослинництві
ПЕРЕЛІК
галузевих об'єднань та організацій, підвідомчим господарствам
яких частково відшкодовуються сортові надбавки за придбане

насіння згідно з цим Порядком
Держкомісія по випробуванню та охороні сортів рослин
Корпорація "Кукурудза України"
Корпорація "Укровочкартоплепром"
Асоціація "Укрсортнасіннєовоч"
Державне підприємство "Льоноконоплепром"
Агрокооператив "Укрріпак"
Державно-кооперативне виробниче об'єднання "Насіння України"
Агрофірма "Соя України"
Асоціація цукровиків України "Укрцукор"
Асоціація хмелярів України
Додаток 2

до пункту 3.3 Порядку

використання коштів

державного бюджету на

виконання державної

програми селекції в

рослинництві
РОЗМІРИ

часткового відшкодування у 2001 році
--------------------------------------------------------------- Назва | Відсоток часткового | | відшкодування сортових | | надбавок за придбане елітне | | насіння, батьківські форми, | | високорепродукційне насіння | | перспективних сортів, | | сортовипробування від | | потреби | -------------------------------+-----------------------------| Озима пшениця | 80 | Озиме жито, тритікале | 80 | Озимий ячмінь | 80 | Яра пшениця | 82 | Ярий ячмінь | 75 | Овес | 79 | Гречка | 91 | Просо | 94 | Горох | 90 | Батьківські форми кукурудзи | 87 | Ріпак | 78 | Соя | 66 | Батьківські форми цукрових | 61 | буряків | | Картопля | 90 | Овочеві, баштанні коренеплоди | 72 | Живці, саджанці | 80 | Льон-довгунець, конопля | 93 | Сортовипробування | 85 | --------------------------------------------------------------
Додаток 3

до пункту 3.7 Порядку

використання коштів

державного бюджету на

виконання державної

програми селекції в

рослинництві
___________________________________________________

(найменування господарства) ___________________________________________________

(область) ___________________________________________________

(район)
РЕЄСТР

товарно-транспортних накладних за придбане елітне

насіння, батьківські форми, високорепродукційне насіння

перспективних сортів
-------------------------------------------------------------------------------- Назва | Номер і дата | Кількість | Розмір | Розміри | Усього | культур, | товарно- | продукції | сортової | часткового | належить | сортів, | транс- | в | надбавки | відшко- | до | батьківсь- | портних | заліковій | (тис. грн.| дування | відшкодува- | ких | накладних | вазі, | за | (тис. | ння (тис. | форм | | тонн | 1 тонну) | грн. за | грн.) (гр.3 | | | | | 1 тонну) | x гр. 5) | ------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------
Керівник господарства ________________________

(підпис)
Головний бухгалтер ___________________________

(підпис)
Додаток 4

до пункту 3.7 Порядку

використання коштів

державного бюджету на

виконання державної

програми селекції в

рослинництві
РЕЄСТР

результатів державного випробування сортів рослин _____________________________________________________

(назва станції) ---------------------------------------------------------------------- Види | Кількість | Планова | Розмір част- | Усього | дослідів у |дослідів при | вартість |кового відшко-| належить | випробуванні |випробуванні |1 досліду при | дування |до відшко- | сортів рослин| сортів |випробуванні, | вартості | дування, | | рослин | тис. грн. | одного |тис. грн., | | | | досліду при |(гр. 2 х | | | |випробуванні, | гр. 4) | | | | тис. грн. | | -------------+-------------+--------------+--------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------+-------------+--------------+--------------+-----------| Конкурсне | | | | | Виробниче | | | | | Захисту | | | | | рослин | | | | | Методичне | | | | | Із сортової | | | | | агротехніки | | | | | Разом | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Керівник держсортостанції ___________________

(підпис)
Головний бухгалтер ________________________

(підпис)
Прийнято до відшкодування відповідальною особою
інспектури Держкомісії по випробуванню та охороні
сортів рослин області ___________________________________________________

(сума словами) ___________________________________________________

(підпис, посада)
Додаток 5

до пункту 3.8 Порядку

використання коштів

державного бюджету на

виконання державної

програми селекції в

рослинництві
______________________________________________________

(область)
ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
товарно-транспортних накладних за придбане елітне насіння,

батьківські форми, високорепродукційне насіння

перспективних сортів
----------------------------------------------------------------------------------------- Район, | Назва | Номер і | Кількість | Розмір | Розміри | Усього | господар- | культур, | дата | продукції | сортової | часткового | належить | ство | сортів, | товарно- | в | надбавки | відшко- | до | | батьківсь- | транс- | заліковій | (тис. грн. | дування | відшкодува- | | ких форм | портних | вазі, | за | (тис. | ння | | | наклад- | тонн | 1 тонну) | грн. за | (тис. грн.) | | | них | | | 1 тонну) | (гр. 4 x | | | | | | | гр. 6) | -----------+------------+----------+-----------+------------+------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Начальник (заступник) Головного управління сільського
господарства і продовольства або керівник галузевого
об'єднання, організації Міністерства аграрної політики
України ___________________________________________________

(підпис)
Головний бухгалтер ___________________________

(підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: