open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 62 від 15.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2001 р.

за N 217/5408
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 76 ( z0324-16 ) від 09.02.2016 }
Про затвердження Положення про оцінку та конкурсний відбір

Міністерством охорони здоров'я України запропонованих
суб'єктами господарської діяльності інвестиційних проектів,

що передбачають залучення коштів державного бюджету

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
25 листопада 1999 р. N 2145 ( 2145-99-п ) "Про Порядок проведення
на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що
передбачають залучення коштів державного бюджету", з метою
забезпечення ефективного та цільового використання коштів
державного бюджету, створення конкурентного середовища під час
відбору та впровадження інвестиційних проектів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про оцінку та конкурсний відбір
Міністерством охорони здоров'я України запропонованих суб'єктами
господарської діяльності інвестиційних проектів, що передбачають
залучення коштів державного бюджету (додається). 2. Начальнику відділу експлуатації медичних закладів та
охорони праці управління медичного страхування, нових медичних
технологій та експлуатації медичних закладів Довгому М.В.
забезпечувати надання Міністерству економіки пропозицій щодо
залучення коштів державного бюджету для фінансування інвестиційних
проектів відповідно до висновків комісії Міністерства охорони
здоров'я з оцінки та конкурсного відбору запропонованих суб'єктами
господарської діяльності інвестиційних проектів, що передбачають
залучення коштів державного бюджету. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Поляченка Ю.В.
Міністр В.Ф.Москаленко
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

15.02.2000 N 62
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2001 р.

за N 217/5408
Положення

про оцінку та конкурсний відбір Міністерством

охорони здоров'я України запропонованих суб'єктами

господарської діяльності інвестиційних проектів,

що передбачають залучення коштів державного бюджету
1. Загальні питання
1.1. Це Положення розроблено на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145 ( 2145-99-п )
"Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору
інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів
державного бюджету". 1.2. Положення запроваджується з метою забезпечення
ефективного і цільового використання коштів державного бюджету,
створення конкурентного середовища під час відбору та впровадження
інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я. 1.3. Положення визначає механізм оцінки та конкурсного
відбору запропонованих суб'єктами господарської діяльності всіх
форм власності інвестиційних проектів, що передбачають залучення
коштів державного бюджету і пропонуються для включення до
інвестиційного розділу проекту державної програми економічного і
соціального розвитку України на відповідний період. 1.4. Для участі в конкурсі не допускаються суб'єкти
господарської діяльності або їх участь у конкурсі може бути
припинена, якщо вони: - визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про
банкрутство; - перебувають у стадії ліквідації; - припинили свою господарську діяльність; - подали необ'єктивну інформацію щодо інвестиційного проекту
або свого фінансово-економічного стану.
2. Критерії оцінки та відбору інвестиційних проектів
виробничого та невиробничого призначення.
2.1. Оцінка та відбір запропонованих інвестиційних проектів
виробничого призначення, що передбачають залучення коштів
державного бюджету, здійснюються за такими критеріями: - відповідність проекту стратегії економічного і соціального
розвитку та пріоритетним напрямам структурної перебудови галузі; - супроводження інвестиції з впровадженням ресурсоощадних та
екологічно безпечних технологій; - експортна спрямованість продукції підприємства; - сприяння інвестиції створенню нових робочих місць; - фінансово-економічні показники ефективності (чиста
теперішня вартість, індекс дохідності, внутрішня форма
рентабельності, технічний рівень нових виробничих фондів, термін
окупності); - виробнича потужність та структура майбутнього виробництва,
асортимент та обсяги ресурсів, що будуть для нього використані; - результати маркетингових досліджень; - оцінка фінансових ризиків проекту; - показники ліквідності проекту; - технічні основи організації майбутнього виробництва
(технологія та устаткування); - рівень використання місцевих матеріальних та трудових
ресурсів; - правове забезпечення проекту (наявність необхідних для
реалізації проекту ліцензій із зазначенням виду діяльності); - відповідність вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних,
екологічних, архітектурних та інших норм, установлених
законодавством; - фінансово-економічний стан суб'єкта господарської
діяльності. 2.2. Відбір інвестиційних проектів невиробничого призначення
здійснюється за такими критеріями: - необхідність зміцнення матеріально-технічної бази; - створення закладу для використання природних лікувальних
факторів; - необхідність створення підрозділів для впровадження
новітніх медичних технологій (діагностичних, лікувальних тощо).
3. Визначення пріоритетів при відборі інвестиційних проектів
3.1. У визначенні напрямів державного інвестування перевага
надається дитячим закладам охорони здоров'я,
лікувально-профілактичним закладам онкологічного та
протитуберкульозного профілів, центрам з профілактики та боротьби
із СНІДом, медико-соціальним центрам ветеранів війни та госпіталям
для воїнів-інтернаціоналістів. 3.2. Перевага при конкурсному відборі надається інвестиційним
проектам, реалізація яких здійснюється вітчизняними будівельними
організаціями з використанням будівельних матеріалів вітчизняного
виробництва та які мають високий рівень готовності.
4. Утворення та функціонування комісії з оцінки та
конкурсного відбору інвестиційних проектів
4.1. Оцінка та конкурсний відбір інвестиційних проектів, що
передбачають залучення коштів державного бюджету, здійснюються
комісією Міністерства охорони здоров'я України з оцінки та
конкурсного відбору запропонованих суб'єктами господарської
діяльності інвестиційних проектів, що передбачають залучення
коштів державного бюджету (далі - Комісія). 4.2. Комісія утворюється наказом Міністерства охорони
здоров'я України з фахівців Міністерства та повноважного
представника Академії медичних наук України (за згодою). 4.3. Головою Комісії призначається заступник Міністра охорони
здоров'я. 4.4. До складу Комісії входить секретар, який призначається з
фахівців відділу експлуатації медичних закладів та охорони праці
управління медичного страхування, нових медичних технологій та
експлуатації медичних закладів. 4.5. Головні позаштатні спеціалісти Міністерства охорони
здоров'я України, керівники установ, закладів та підприємств
беруть участь у засіданні Комісії за потреби та за їх згодою. 4.6. Робота Комісії починається не пізніше ніж за два місяці
до початку розроблення проекту Державного бюджету України на
відповідний рік. 4.7. Засідання Комісії проводяться у міру надходження
інвестиційних проектів від суб'єктів господарської діяльності у
терміни, які визначаються головою Комісії, а в разі його
відсутності - заступником голови Комісії.
5. Подання та розгляд інвестиційних проектів
5.1. Пропозиції щодо інвестиційних проектів, що пропонуються
для участі у конкурсному відборі, подаються суб'єктами
господарської діяльності не пізніше ніж за два місяці до початку
розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік. Зазначені матеріали реєструються управлінням справами і в
установленому порядку передаються до відділу експлуатації медичних
закладів та охорони праці управління медичного страхування, нових
медичних технологій та експлуатації медичних закладів. 5.2. Секретар Комісії розглядає подані пропозиції суб'єктів
господарської діяльності щодо інвестиційних проектів на предмет їх
повноти і відповідності вимогам Порядку проведення на конкурсних
засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають
залучення коштів державного бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145
( 2145-99-п ). Пропозиції повинні включати відповідно до переліку
документів, які подаються суб'єктами господарської діяльності для
участі у конкурсному відборі запропонованого ним інвестиційного
проекту, що передбачає залучення коштів державного бюджету,
встановленого у зазначеному порядку: відомості про суб'єкт господарської діяльності; бізнес-план проекту або фінансово-економічне обгрунтування
проекту; висновки комплексної державної експертизи щодо інвестиційних
проектів і документи про їх затвердження. 5.3. Матеріали, що не відповідають вимогам, зазначеним у
пункті 5.2 цього Положення, повертаються на доопрацювання за
підписом голови Комісії суб'єктам господарської діяльності, які
подали ці матеріали. 5.4. Матеріали, що відповідають вимогам, зазначеним у пункті
5.2 цього Положення, подаються на розгляд Комісії. 5.5. Рішення про попередній відбір інвестиційних проектів,
які доцільно фінансувати із залученням коштів державного бюджету,
приймається більшістю голосів членів Комісії, оформляється
протоколом і підписується усіма членами Комісії, що брали участь у
голосуванні. 5.6. Відділ експлуатації медичних закладів та охорони праці
управління медичного страхування, нових медичних технологій та
експлуатації медичних закладів повідомляє суб'єкта господарської
діяльності про попередні результати розгляду його пропозицій
протягом трьох днів після розгляду їх Комісією. Рішення МОЗ України щодо доцільності реалізації
інвестиційного проекту із залученням коштів державного бюджету
оскарженню не підлягає. 5.7. Відділ експлуатації медичних закладів та охорони праці
управління медичного страхування, нових медичних технологій та
експлуатації медичних закладів формує пропозиції щодо включення
інвестиційних проектів, що отримали позитивні висновки комісії
Міністерства охорони здоров'я України, до інвестиційного розділу
державної програми і не пізніше ніж за місяць до початку
розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік
подає до Мінекономіки. Зазначені пропозиції включають документи, що були подані
суб'єктами господарської діяльності згідно з переліком, висновками
Комісії та комплексної державної експертизи щодо інвестиційних
проектів, і документи про їх затвердження відповідно до Порядку
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та
проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р.
N 1308 ( 1308-98-п ). 5.8. Остаточний конкурсний відбір інвестиційних проектів, які
доцільно фінансувати із залученням коштів державного бюджету,
здійснюється після отримання від Мінекономіки обсягів
капіталовкладень. 5.9. Рішення про остаточний конкурсний відбір інвестиційних
проектів, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного
бюджету, приймається більшістю голосів членів Комісії,
оформляється протоколом, підписується усіма членами Комісії, що
брали участь у голосуванні, і передається на затвердження Міністру
охорони здоров'я України. 5.10. Після затвердження Міністром охорони здоров'я рішення
Комісії про остаточний конкурсний відбір інвестиційних проектів,
які доцільно фінансувати із залученням коштів державного бюджету,
зазначені проекти передаються Мінекономіки у встановлений термін. 5.11. Після отримання інформації Мінекономіки про результати
конкурсного відбору інвестиційних проектів відділ експлуатації
медичних закладів та охорони праці управління медичного
страхування, нових медичних технологій та експлуатації медичних
закладів протягом десяти днів повідомляє про прийняте рішення
суб'єктів господарської діяльності.
6. Прикінцеві положення
Посадові особи, які беруть участь у проведенні оцінки та
конкурсного відбору інвестиційних проектів, що передбачають
залучення коштів державного бюджету, несуть відповідальність за
порушення законодавства про бюджетну систему.
Начальник відділу експлуатації
медичних закладів та охорони праці
управління медичного страхування,
нових медичних технологій та
експлуатації медичних закладів М.В.Довгий

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: