open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 30/87 від 19.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 березня 2001 р.

за N 208/5399
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінагрополітики

N 58/136 ( z0411-02 ) від 27.02.2002 )
Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт по докорінному

поліпшенню земель

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2001 рік" ( 2120-14 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 2000 року N 1739 ( 1739-2000-п ) "Про
Програму "Зерно України - 2001 - 2004" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету
України на оплату робіт по докорінному поліпшенню земель, що
дадається. 2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Сорока В.І.) та Юридичному управлінню (Бочковська
С.М.) Міністерства аграрної політики України забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України. 3. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва довести положення цього наказу до відома Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій, галузевих організацій і об'єднань. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Рижука С.М. та заступника
Міністра фінансів Регурецького В.В.
Міністр аграрної політики України І.Кириленко
Міністр фінансів України І.Мітюков
Затверджено

Наказ Міністерства аграрної

політики України та

Міністерства фінансів України

19.02.2001 р. N 30/87
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 березня 2001 р.

за N 208/5399
Порядок

використання коштів Державного бюджету України на

оплату робіт по докорінному поліпшенню земель
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України від
7 грудня 2000 року N 2120-III ( 2120-14 ) "Про Державний бюджет
України на 2001 рік", яким передбачені видатки на оплату робіт по
докорінному поліпшенню земель (КФК 160102 "Оплата робіт по
докорінному поліпшенню земель", КЕКВ 1170 "Дослідження і розробки,
державні програми", КВК 280), та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 27 листопада 2000 року N 1739
( 1739-2000-п ) "Про Програму "Зерно України - 2001 - 2004". 1.2. Дія Порядку розповсюджується на сільгосппідприємства
усіх організаційно-правових форм господарювання. 1.3. Головним розпорядником коштів, що виділяються з
державного бюджету, є Міністерство аграрної політики (надалі -
Мінагрополітики). 1.4. Бюджетні кошти на оплату робіт по докорінному поліпшенню
земель використовуються виключно на проведення хімічної меліорації
грунтів. 1.5. Кошти державного бюджету виділяються
сільгосппідприємствам на підставі рішень конкурсних комісій.
2. Умови надання коштів
2.1. Визначення сільгосппідприємств, яким надаватимуться
кошти з державного бюджету для проведення робіт по докорінному
поліпшенню земель, здійснюється на конкурсній основі комісією,
створеною в управліннях сільського господарства і продовольства
райдержадміністрацій, а для сільгосппідприємств безпосереднього
підпорядкування Мінагрополітики - у регіональних галузевих
об'єднаннях (організаціях). До складу цих комісій обов'язково
включаються фахівці державних проектно-технологічних центрів
охорони родючості грунтів і якості продукції Автономної Республіки
Крим і областей (надалі - центри Облдержродючості). 2.2. Виділені кошти державного бюджету спрямовуються
переможцям конкурсу для здійснення заходів з хімічної меліорації
грунтів, до складу яких входять роботи з виготовлення
проектно-кошторисної документації та проведення вапнування і
гіпсування грунтів, в оплату яких включаються вартість
меліорантів, витрати на транспортування і внесення їх у грунт. 2.3. Підставою для виділення коштів на виготовлення
проектно-кошторисної документації є рішення конкурсної комісії про
результати конкурсу з визначенням сільгосппідприємств, які пройшли
конкурсний відбір, затверджене начальником управління сільського
господарства і продовольства райдержадміністрації або керівником
регіонального галузевого об'єднання (організації). 2.4. Обгрунтуванням для визначення земельних масивів, на яких
необхідно провести хімічну меліорацію грунтів, є матеріали
суцільної агрохімічної паспортизації земель останнього туру
обстеження. У разі потреби може бути проведено додаткове
обстеження. Кошти державного бюджету спрямовуються у першу чергу на
вапнування дуже кислих та кислих грунтів (з pH нижче 5) та на
гіпсування середньо- та сильнозасолених грунтів, а також окремих
засолених ділянок на полях з незасоленими грунтами. При визначенні
зазначених площ матеріали оформляються актами про визначення площ,
які підлягають вапнуванню та гіпсуванню згідно з додатками 1, 2. 2.5. Роботи з хімічної меліорації грунтів проводяться лише на
основі проектно-кошторисної документації, прийнятої до виробництва
за актом про приймання проектно-кошторисної документації на
проведення хімічної меліорації грунтів згідно з додатком 3. Для розроблення проектно-кошторисної документації
сільгосппідприємство укладає угоду з установою, яка має
повноваження на її виготовлення. 2.6. На підставі рішень комісій управління сільського
господарства і продовольства райдержадміністрацій узагальнюють
матеріали щодо переможців конкурсу (із зазначенням назви
сільгосппідприємств, їх банківських реквізитів, обсягів та
вартості робіт) і подають їх у Міністерство агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління
сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій;
матеріали щодо сільгосппідприємств безпосереднього підпорядкування
Мінагрополітики узагальнюються регіональними об'єднаннями
(організаціями) та подаються в галузеві об'єднання (організації)
згідно з додатком 4 і затверджуються відповідно начальником
управління та керівником галузевого об'єднання (організації) з
подальшим поданням Мінагрополітики.
3. Використання коштів
3.1. Видатки на оплату робіт по докорінному поліпшенню земель
здійснюються Державним казначейством України за розподілом
Мінагрополітики на підставі рішень регіональних органів,
відповідно до діючого порядку касового виконання державного
бюджету за видатками. 3.2. Для оплати рахунків за фактично виконані роботи з
вапнування, гіпсування грунтів та виготовлення
проектно-кошторисної документації сільгосппідприємства подають
районним відділенням Державного казначейства акти про виконання
робіт згідно з додатками 3, 5. 3.3. Одержані бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському
обліку відповідно до чинного законодавства.
4. Звітність, контроль
4.1. Протягом місяця після завершення бюджетного року
Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головні управління сільського господарства і продовольства
облдержадміністрацій та галузеві об'єднання (організації) на
підставі актів приймання робіт подають Мінагрополітики звіт про
використання коштів за формою згідно з додатком 6. 4.2. Після узагальнення поданої інформації Мінагрополітики
подає Міністерству фінансів звіт про цільове та ефективне
використання коштів. 4.3. Відповідальність за цільове використання коштів, що
виділені на оплату робіт по докорінному поліпшенню грунтів,
достовірність звітності несуть керівники та головні бухгалтери
сільгосппідприємств, начальники головних управлінь сільського
господарства і продовольства облдержадміністрацій, керівники
галузевих об'єднань (організацій) безпосереднього підпорядкування
Мінагрополітики.
Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва та
розвитку насінництва
Міністерства аграрної політики В.І.Сорока
Додаток 1

до пункту 2.4 Порядку

використання коштів

Державного бюджету

України на оплату

робіт по докорінному

поліпшенню земель
Акт

про визначення площ, які підлягають вапнуванню

від _____________________
Назва сільгосппідприємства __________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------- N |Сівозміна| Поле |Площа, га | Під |Назва |Мех. |РН |Н гідро-| з/п|(угіддя) |(ділянка)|------------------|культуру|грунту|скла | |літична | | | |усього|вапнується | | | | | | ---+---------+---------+------+-----------+--------+------+-----+---+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+---------+---------+------+-----------+--------+------+-----+---+--------| | | | | | | | | | | ---+---------+---------+------+-----------+--------+------+-----+---+--------| | | | | | | | | | | ---+---------+---------+------+-----------+--------+------+-----+---+--------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ За рельєфом грунтів і гідролітичними умовами придатні для
вапнування кислі грунти на площі ________ га.
М.П. Керівник

сільгосппідприємства ______________________________________

(підпис) (прізвище)
М.П. Начальник управління

сільського господарства і

продовольства

райдержадміністрації

(керівник регіонального

галузевого об'єднання,

організації) ______________________________________

(підпис) (прізвище)
М.П. Директор

Облдержродючості ______________________________________

(підпис) (прізвище)
Додаток 2

до пункту 2.4 Порядку

використання коштів

Державного бюджету

України на оплату

робіт по докорінному

поліпшенню земель
Акт

про визначення площ, які підлягають гіпсуванню

від ____________________
Назва сільгосппідприємства __________________________________ _________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------- N |Сівозміна| Поле |Площа, га |Назва |Обмінний |Ємкість |Об'ємна | з/п|(угіддя) |(ділян-|--------------|грун- |Na мг-екв. |вбирання| вага | | | ка) |усього|гіпсу- | ту |на 100 г |мг-екв. |грунту, | | | | |ється | | грунту | на | г/см. | | | | | | | | 100 г. | куб. | | | | | | | | грунту | | ---+---------+-------+------+-------+------+-----------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+---------+-------+------+-------+------+-----------+--------+--------| | | | | | | | | | ---+---------+-------+------+-------+------+-----------+--------+--------| | | | | | | | | | ---+---------+-------+------+-------+------+-----------+--------+--------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------- За рельєфом грунтів, грунтовими і гідролітичними умовами
придатні для гіпсування грунти на площі ________ га.
М.П. Керівник

сільгосппідприємства _______________________________________

(підпис) (прізвище)
М.П. Начальник управління

сільського господарства

і продовольства

райдержадміністрації

(керівник регіонального

галузевого об'єднання,

організації) _______________________________________

(підпис) (прізвище)
М.П. Директор

Облдержродючості _______________________________________

(підпис) (прізвище)
Додаток 3

до пунктів 2.5, 3.2 Порядку

використання коштів

Державного бюджету України на

оплату робіт по докорінному

поліпшенню земель
Акт

про приймання проектно-кошторисної документації

на проведення хімічної меліорації грунтів

від _____________________
______________________ державний проектно-технологічний центр
охорони родючості грунтів і якості продукції за період з _____________ до __________________ виготовив проектно-кошторисну
документацію на проведення хімічної меліорації грунтів на
площі _______________ тис.га на суму _______________ тис.грн.
М.П. Начальник Головного управління

сільського господарства і

продовольства

облдержадміністрації

(керівник регіонального

галузевого об'єднання,

організації) _____________________________________

(підпис) (прізвище)
М.П. Директор

Облдержродючості _____________________________________

(підпис) (прізвище)
Додаток 4

до пункту 2.6 Порядку

використання коштів

Державного бюджету України

на оплату робіт по

докорінному поліпшенню земель
Перелік

об'єднань (організацій) безпосереднього підпорядкування

Мінагрополітики, підвідомчим господарствам яких

виділяються кошти на оплату робіт по докорінному

поліпшенню земель
1. Корпорація "Укровочкартоплепром". 2. Асоціація хмелярів України. 3. Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів
рослин. 4. Асоціація "Укрсортнасіннєовоч". 5. Об'єднання "Укрсільгоспосвіта". 6. Державне підприємство "Льоноконоплепром". 7. Об'єднання "Укрдержплемзаводи". 8. Національне об'єднання "Укрплемоб'єднання". 9. УААН. 10. Корпорація "Конярство України". 11. Концерн "Укрсадвинпром". 12. Державний технологічний центр охорони родючості грунтів.
Додаток 5

до пункту 3.2 Порядку

використання коштів

Державного бюджету України

на оплату робіт по

докорінному поліпшенню земель
Акт

про приймання робіт з хімічної меліорації грунтів
Назва сільгосппідприємства __________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1. Згідно з проектно-кошторисною документацією проведено
роботи з хімічної меліорації (вапнування, гіпсування) грунтів на
площі _________ га на суму ___________ тис.грн. 2. Робота прийнята на площі _________ га на суму ____________
тис.грн. 3. Підлягає оплаті виконання робіт на площі _________ га на
суму ___________ тис.грн.
М.П. Виконавець робіт __________________________________________

(підпис) (прізвище)
М.П. Керівник

сільгосппідприємства ________________________________________

(підпис) (прізвище)
М.П. Директор

Облдержродючості ________________________________________

(підпис) (прізвище)
Додаток 6

до пункту 4.1 Порядку

використання коштів

Державного бюджету України

на оплату робіт по

докорінному поліпшенню земель
Звіт

про використання коштів державного бюджету, що

виділяються на докорінне поліпшення земель за

КФК 160102 КЕКВ 1170

за _________________ 2001 року
---------------------------------------------------------------------------------------- Найменування| Обсяг |Вартість|Витрати |Витрати на | Загальна | у тому | робіт | робіт |меліо- |на |внесення | вартість | числі за | | |рантів, |транспор-|їх в грунт,| виконання | рахунок | | |тис.грн.|тування |тис. грн. | робіт, | Державного | | | |меліо- | | тис.грн. | бюджету, | | | |рантів, | | | тис.грн. | | | |тис.грн. | | | | |--------------| | | |-------------+-------------| |план |факт| % | | | |план|факт| % |план|факт| % | ------------+-----+----+---+--------+---------+-----------+----+----+---+----+----+---| Вапнування | | | | | | | | | | | | | грунтів | | | | | | | | | | | | | ------------+-----+----+---+--------+---------+-----------+----+----+---+----+----+---| Гіпсування | | | | | | | | | | | | | грунтів | | | | | | | | | | | | | ------------+-----+----+---+--------+---------+-----------+----+----+---+----+----+---| Розробка | | | | | | | | | | | | | проектно- | х | х | х | х | х | х | | | | | | | кошторисної | | | | | | | | | | | | | документа- | | | | | | | | | | | | | ції | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Керівник підприємства, ____________________________________

установи, організації (підпис) (прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: