open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 57 від 17.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 квітня 2001 р.

за N 302/5493
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 746 ( z1184-12 ) від 02.07.2012 }
Про затвердження Положення про порядок навчання та

підвищення кваліфікації арбітражних керуючих
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економіки

N 194 ( z0733-06 ) від 06.06.2006 }

Відповідно до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок навчання та підвищення
кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів), що додається. 2. Управлінню з питань власності та банкрутства (Мельнику О.)
подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України у п'ятиденний термін з моменту підписання. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шлапака О.
Виконуючий обов'язки Міністра В.Кальник
Затверджено

Наказ Міністерства економіки

України

17.03.2001 N 57
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 квітня 2001 р.

за N 302/5493
Положення

про порядок навчання та підвищення кваліфікації

арбітражних керуючих (розпорядників майна,

керуючих санацією, ліквідаторів)
Це Положення розроблено відповідно до статті 2 Закону України
"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ) та визначає порядок навчання та підвищення
кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів).
1. Загальні положення 1.1. Навчання арбітражних керуючих здійснюється відповідно до
Переліку питань, за яким проводиться навчання арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (додаток
1). 1.2. Навчання здійснюється на договірних умовах між
навчальним закладом та фізичною особою, яка претендує на право
здійснення функцій арбітражного керуючого. 1.3. Навчальні заклади, з якими укладено договори про
навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (додаток
2), можуть здійснювати безкоштовне навчання представників
Міністерства економіки України, Державного департаменту з питань
банкрутства як урядового органу та підпорядкованих йому
територіальних органів з питань банкрутства (далі - територіальні
органи). { Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки N 194 ( z0733-06 ) від 06.06.2006 } 1.4. Навчання арбітражних керуючих проводять навчальні
заклади, які здійснюють свою діяльність відповідно до постанов
Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 228 ( 228-94-п )
"Про порядок створення, реорганізації і ліквідації
навчально-виховних закладів", від 12 лютого 1996 р. N 200
( 200-96-п ) "Про ліцензування, атестацію та акредитацію
навчальних закладів" та які уклали відповідні договори про
навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих з
Державним департаментом з питань банкрутства. Договори, які були
укладені до набрання чинності змін до Положення, діють до
закінчення терміну їх укладання. { Пункт 1.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства економіки N 194 ( z0733-06 ) від
06.06.2006 } 1.5. Перелік навчальних закладів, яким надано право
здійснювати навчання, опубліковуються в друкованих виданнях та на
зовнішній WEB-сторінці Міністерства економіки України. 1.6. Навчальний заклад подає до Державного департаменту з
питань банкрутства інформацію про дату іспиту в тижневий термін
після формування навчальної групи. { Пункт 1.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 194
( z0733-06 ) від 06.06.2006 } 1.7. За підсумками навчання навчальний заклад видає
відповідне свідоцтво (додаток 3). 1.8. Навчальний заклад, який здійснює навчання, веде
реєстрацію виданих свідоцтв.
2. Підготовка та підвищення кваліфікації 2.1. Підготовка осіб, які претендують на право здійснення
функцій арбітражного керуючого, проводиться з метою підвищення
відповідного рівня їх знань. 2.2. Для перевірки рівня знань осіб, які претендують на право
здійснення функцій арбітражного керуючого, створюються
екзаменаційні комісії (у кількості не менше п'яти чоловік), до
складу яких входять представники Державного департаменту з питань
банкрутства (його територіальних органів), господарських судів та
інших державних органів (за їх згодою). Крім того, до складу
екзаменаційних комісій можуть залучатися представники інших
закладів освіти, установ та організацій, арбітражні керуючі
(розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які працювали
за відповідним фахом (за їх згодою). { Пункт 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 194
( z0733-06 ) від 06.06.2006 } 2.3. Організація роботи екзаменаційних комісій здійснюється
на базі навчальних закладів, які уклали договір про навчання та
підвищення кваліфікації арбітражних керуючих з Державним
департаментом з питань банкрутства. { Пункт 2.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 194
( z0733-06 ) від 06.06.2006 } 2.4. Склад працівників Державного департаменту з питань
банкрутства, які беруть участь у роботі екзаменаційних комісій,
затверджується наказом. { Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства економіки N 194 ( z0733-06 ) від 06.06.2006 } 2.5. Персональний склад членів екзаменаційних комісій
погоджується Державним департаментом з питань банкрутства.
{ Пункт 2.5 в редакції Наказу Міністерства економіки N 194
( z0733-06 ) від 06.06.2006 } 2.6. Екзаменаційна комісія виконує такі функції: призначає місце, дату та час проведення іспиту; приймає рішення про допущення до складання іспиту; у разі недопущення до складання іспиту надає письмове
повідомлення з обгрунтуванням причин; визначає форму проведення іспиту; визначає кількість питань у білеті; проводить іспит претендентів; затверджує результати іспиту.
2.7. Навчальний заклад, на базі якого організовується робота
екзаменаційної комісії, виконує такі функції: приймає, перевіряє та готує до розгляду екзаменаційної
комісії документи осіб, які претендують на отримання
кваліфікаційного свідоцтва; розробляє перелік екзаменаційних питань; розробляє екзаменаційні білети; розробляє екзаменаційні тести; за згодою Державного департаменту з питань банкрутства
залучає до складу екзаменаційної комісії представників
господарських судів та інших державних органів, закладів освіти,
установ та організацій, арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), які працюють за відповідним
фахом (за їх згодою). { Абзац шостий пункту 2.7 в редакції Наказу
Міністерства економіки N 194 ( z0733-06 ) від 06.06.2006 }
2.8. Для участі в іспиті претендент подає: копію документа про вищу освіту; копію документа, що підтверджує особу (подається особисто).
2.9. Якщо відсутні необхідні документи, перелічені в пункті
2.8, претендент до іспиту не допускається. При усуненні недоліків
претендент має право повторно подати документи до екзаменаційної
комісії. 2.10. Іспит проводиться в присутності не менше трьох членів
екзаменаційної комісії. Іспит може проводитися в усній або
письмовій формі, а також у формі письмового тестування. Форма
проведення іспиту визначається екзаменаційною комісією. 2.11. Для проведення іспиту у формі письмового тестування
екзаменаційна комісія не пізніше ніж за два тижні до дати іспиту
подає на погодження до Державного департаменту з питань
банкрутства форми тестів. { Пункт 2.11 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства економіки N 194 ( z0733-06 ) від
06.06.2006 } 2.12. Члени екзаменаційної комісії перед початком іспиту
роз'яснюють претендентам правила та вимоги щодо його проведення. 2.13. Екзаменаційна комісія проводить іспит претендентів. У
разі необхідності екзаменаційна комісія може проводити додаткову
співбесіду. 2.14. Іспит претендентів проводиться в такому порядку: кожен
з них отримує білет, який містить не менше трьох питань у межах
навчальної програми. Завдання полягає у наданні вичерпних
відповідей на поставлені в білеті питання, а також, за потреби, на
додаткові запитання. 2.15. При проведенні іспиту в усній формі кожного претендента
екзаменують не менше двох членів екзаменаційної комісії. 2.16. Оцінка результатів іспиту здійснюється за системою
"склав/не склав". 2.17. Рішення, прийняті екзаменаційною комісією за
результатами її роботи, оформлюються протоколом екзаменаційної
комісії. Рішення приймається більшістю голосів. Якщо однакова
кількість голосів - голос голови або заступника голови комісії є
ухвальним. 2.18. Екзаменаційна комісія складає протокол у двох
примірниках, який підписується всіма членами екзаменаційної
комісії, що приймали іспит, засвідчується підписом керівника та
печаткою навчального закладу, на базі якого організовано роботу
екзаменаційної комісії. Перший примірник зазначеного протоколу
передається до Державного департаменту з питань банкрутства,
другий зберігається навчальним закладом протягом трьох років від
дати їх оформлення. { Пункт 2.18 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства економіки N 194 ( z0733-06 ) від 06.06.2006 } 2.19. Протокол екзаменаційної комісії повинен містити рішення
про затвердження: списку осіб, які брали участь у іспиті; результатів іспиту та співбесіди; результатів іспиту в цілому.
2.20. Оформлення свідоцтва здійснює навчальний заклад, на
базі якого організовано роботу екзаменаційної комісії. 2.21. Навчальний заклад, на базі якого організовано роботу
екзаменаційної комісії, веде реєстрацію виданих свідоцтв. У
тижневий термін після проведення іспиту навчальний заклад подає до
Державного департаменту з питань банкрутства інформацію про
фахівців, яким було видано свідоцтва. { Пункт 2.21 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 194
( z0733-06 ) від 06.06.2006 }
3. Контроль за видачею свідоцтв 3.1. Контроль за видачею фахівцям свідоцтв здійснюється
Державним департаментом з питань банкрутства, яке веде загальну
реєстрацію виданих свідоцтв, що обов'язково включає такі відомості
про фахівця: { Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки N 194 ( z0733-06 ) від 06.06.2006 } прізвище, ім'я та по батькові; місце роботи та посада; домашня адреса, паспортні дані, номер телефону (за
наявності); номер та дата видачі свідоцтва; місце навчання; де і коли складав іспит.
3.2. Підвищення кваліфікації проводиться у випадку, якщо
фахівець протягом трьох років після отримання свідоцтва не
здійснював діяльності за відповідним фахом. 3.3. Підвищення кваліфікації фахівців проводиться у порядку,
установленому цим Положенням.
Заступник керівника департаменту
структурної політики І.Коваленко

Додаток 1

до пункту 1.1 Положення про порядок

навчання та підвищення кваліфікації

арбітражних керуючих (розпорядників

майна, керуючих санацією,

ліквідаторів)
Перелік питань, за яким проводиться навчання

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих

санацією, ліквідаторів)
1. Загальні основи та концепція антикризового управління - Моделі ринкової економіки - Загальна концепція антикризового управління - Оцінка соціально-економічної ситуації в Україні - Особливості антикризового управління в Україні
2. Правові аспекти антикризового управління 2.1. Законодавство України з питань банкрутства 2.2. Організаційно-правові засади банкрутства - Підстави порушення та процедура провадження справ про
банкрутство - Аналіз арбітражної практики у справах про банкрутство - Вимоги антимонопольного законодавства при здійсненні
процедур банкрутства - Процедури банкрутства
2.3. Правові основи реструктуризації та санації
неплатоспроможних підприємств та організацій - Реорганізація підприємств, яким загрожує банкрутство.
Порядок реорганізації: механізм та форми - Організаційно-правова реструктуризація підприємств:
створення відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств, участь
у створенні інших об'єктів господарювання - Підстави та порядок прийняття рішення про санацію. Етапи
проведення санації - Реалізація майна підприємств, визнаних банкрутами
2.4. Ліквідація підприємства - Порядок створення та діяльності ліквідаційної комісії.
Права та обов'язки членів комісії - Порядок та черговість задоволення вимог кредиторів - Регулювання трудових відносин працівників у процесі
ліквідації підприємства - Звіт ліквідаційної комісії
2.5. Фіктивне банкрутство - Порушення законодавства у випадках банкрутства - Розпорошення активів підприємства напередодні банкрутства - Усування конкурентів - Набуття прав управління підприємством
3. Економічні основи антикризового управління 3.1. Бухгалтерський облік та аудит - Суть та організація бухгалтерського обліку та звітності в
Україні. Бухгалтерська, податкова та статистична звітність - Зміст та оцінка статей звітності - Бухгалтерський баланс: структура та аналіз статей - Особливості складання ліквідаційного балансу - Аудит бухгалтерської звітності
3.2. Податкова політика - Податкова система України - Зміст та аналіз податкової звітності - Використання даних бухгалтерської, статистичної, податкової
звітності для аналізу фінансово-майнового стану
підприємства-банкрута
3.3. Фінансовий аналіз підприємства - Аналіз валюти балансу та його структури - Аналіз джерел власних коштів - Аналіз структури кредиторської заборгованості - Аналіз структури активів підприємства - Аналіз прибутковості підприємства - Аналіз платоспроможності підприємства - Аналіз використання прибутку - Аналіз оборотності господарських засобів
3.4. Аналіз виробничо-господарської діяльності - Аналіз стану та використання основних фондів - Аналіз використання трудових ресурсів - Аналіз витрат на виробництво - Аналіз об'єктів незавершеного будівництва - Аналіз об'єктів соціально-культурного призначення
3.5. Інвестиційна діяльність в умовах трансформації власності - Методика та технологія підвищення інвестиційної
привабливості - Внутрішні та зовнішні джерела фінансування - Аналіз ризиків та розробка інвестиційних проектів
3.6. Оцінка майна та бізнесу - Стандарти оцінки. Основні поняття - Загальновизнані методи оцінки бізнесу - Визначення дисконтних ставок та коефіцієнтів капіталізації - Прогнозування грошових потоків. Управління грошовим потоком
та його вплив на вартість - Визначення вартості підприємства за дохідним підходом - Оцінка активів - Оцінка земельної компоненти - Особливості оцінки цінних паперів - Управління вартістю підприємства. Фактори, що впливають на
вартість - Способи діагностування банкрутства. Визначення та аналіз
проблемних компаній. - Оцінка інвестиційних проектів - Визначення ліквідаційної вартості підприємства
3.7. Реструктуризація та санація підприємства - Зміни в економічній ефективності діяльності приватизованих
підприємств - Економічні та соціальні наслідки реструктуризації, санації
та приватизації підприємств - Розробка та обгрунтування проектів санації підприємств - Бізнес-план проекту санації
3.8. Маркетингова стратегія в умовах реструктуризації
підприємства - Зміст, функції та основні інструменти маркетингу - Маркетингова політика та її особливості в умовах
реструктуризації підприємства
3.9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні - Зовнішньоекономічний контракт. Порядок складання та
виконання. - Митні процедури - Вільні економічні зони
4. Бізнес-планування, нарощування конкурентних переваг та
фінансового оздоровлення підприємства 4.1. Суть та основні завдання бізнес-плану 4.2. Зміст бізнес-плану - План фінансового оздоровлення підприємства - Характеристика облікової політики - Заходи з відновлення платоспроможності та підтримки
ефективної господарської діяльності - Комплекс маркетингу в бізнес-плані підприємства: розробка
планів та заходів, оцінки комерційної системи підприємства,
перспективи отримання доходу - Виробничий план - Фінансовий план - Додаткові розділи бізнес-плану, обумовлені проблемами
неплатежів
5. Антикризовий менеджмент 5.1. Життєвий цикл підприємства 5.2. Сутність антикризового менеджменту 5.3. Основні рівні антикризового менеджменту 5.4. Антикризове регулювання та антикризовий менеджмент 5.5. Стратегія та оперативні заходи щодо подолання кризового
стану підприємства 5.6. Фінансова криза підприємства та стратегії її подолання 5.7. "Криза збуту" та "криза постачання", діагностика та
шляхи подолання 5.8. "Організаційна криза" підприємства та стратегія її
подолання 5.9. Управління персоналом кризового підприємства - Стратегія поведінки арбітражного керуючого - Кадрова політика в умовах кризового становища - Принципи та методи управління персоналом кризового
підприємства
5.10. Управління виробництвом в умовах кризи 5.11. Світовий досвід антикризового управління підприємством

Додаток 2

до пункту 1.3 Положення про порядок

навчання та підвищення кваліфікації

арбітражних керуючих (розпорядників

майна, керуючих санацією,

ліквідаторів)

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ N ________

про навчання та підвищення кваліфікації

арбітражних керуючих

(розпорядників майна, керуючих

санацією, ліквідаторів)

м. Київ ___________ 200 ___ рік

Державний департамент з питань банкрутства (далі -
Департамент) в особі директора Департаменту ___________________,

(прізвище та ініціали)
який діє на підставі Положення про Державний департамент з питань
банкрутства, та ____________________________ (далі - Навчальний

(назва навчального закладу) аклад) в особі керівника ______________________, який діє на

(прізвище та ініціали) ідставі_______________________ (далі - Сторони), уклали цей

(повна назва документа) оговір про нижченаведене:
1. Предмет Договору Спільна діяльність сторін у сфері здійснення системи освітніх
заходів з метою підготовки та підвищення кваліфікації арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
2. Права та обов'язки Навчального закладу
2.1. Забезпечувати високий рівень навчальних послуг та
підготовки фахівців.
2.2. Проводити підготовку фахівців за переліком питань,
визначеним в установленому порядку та затвердженим відвідним
наказом.
2.3. Залучати до участі у підготовці фахівців, кваліфікованих
викладачів та лекторів.
2.4. Залучати співробітників Департаменту та його
територіальних органів з питань банкрутства (далі - територіальні
органи) для викладання окремих лекцій і навчальних курсів.
2.5. Готувати навчально-методичні матеріали та забезпечувати
ними слухачів і викладачів.
2.6. Постійно інформувати своїх слухачів про роботу
Департаменту та його територіальних органів.
2.7. Надавати (за домовленістю) Департаменту та його
територіальним органам приміщення для проведення освітніх заходів.
2.8. Здійснювати безкоштовну підготовку та підвищення
кваліфікації співробітників Міністерства економіки, Департаменту
та його територіальних органів відповідно до тематики навчальних
курсів та семінарів, які проводяться Навчальним закладом.
2.9. Зберігати протягом трьох років після проведення іспиту
документи, пов'язані з проходженням підготовки в Навчальному
закладі.
2.10. Видавати за підсумками навчання фізичній особі, яка
претендує на право здійснення функцій арбітражного керуючого
(підвищення кваліфікації арбітражного керуючого), свідоцтво
встановленого зразка.
2.11. Не передавати права та обов'язки, що витікають з цього
Договору, третій стороні.
2.12. Дотримуватись вимог законодавства України під час
реалізації своїх прав та обов'язків за цим Договором.
3. Права та обов'язки Департаменту
3.1. Надавати Навчальному закладу методичну, консультаційну
та інформаційну допомогу, забезпечувати нормативно-методичними
документами з питань, що є предметом цього Договору.
3.2. Пропонувати Навчальному закладу співробітників
Департаменту та його територіальних органів для викладання окремих
лекцій та навчальних курсів згідно з навчальними планами.
3.3. Забезпечувати участь співробітників Департаменту та його
територіальних органів у роботі екзаменаційної комісії.
4. Термін дії та умови зміни/розірвання Договору
4.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами і діє протягом двох років.
4.2. Якщо жодна зі Сторін письмово не заявить про свій намір
розірвати або змінити Договір за десять днів до закінчення строку
його дії, цей Договір уважається пролонгованим на той же термін і
на тих же умовах.
4.3. Якщо одна зі Сторін допустила одноразове порушення умов
Договору, інша Сторона має право в односторонньому порядку
розірвати Договір до закінчення його терміну дії, письмово
повідомивши про це іншу Сторону не менше ніж за двадцять днів.
5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне
виконання зобов'язань За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим
Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством
України.
6. Інші умови
6.1. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються
додатковими угодами, які набирають чинності з моменту їх
підписання Сторонами і є невід'ємними частинами цього Договору.
6.2. Спори, які можуть виникати щодо цього Договору, Сторони
вирішують відповідно до чинного законодавства.
6.3. Цей Договір складається у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Департаменті,
другий - Навчальному закладі.
7. Місцезнаходження та підписи Сторін
Україна, м. Київ, Україна,
вул. Любченка, 15,
Державний департамент
з питань банкрутства
Директор Департаменту _________ Керівник Навчального

МП закладу ___________

МП
__ _____________ 200__ рік ____ _________ 200__ рік
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства економіки N 194
( z0733-06 ) від 06.06.2006 }
Додаток 3

до пункту 1.7 Положення про порядок

навчання та підвищення кваліфікації

арбітражних керуючих (розпорядників

майна, керуючих санацією,

ліквідаторів)
__________________________________________________________

(повна назва установи)
Свідоцтво N _________

арбітражного керуючого

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
засвідчує, що ________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
успішно склав (ла) іспит за програмою підготовки арбітражних
керуючих і рішенням екзаменаційної комісії,

протокол N _____ від ____________ 200_ року, йому (їй) присвоєно кваліфікацію арбітражного керуючого.
Голова екзаменаційної комісії Керівник навчального закладу _____________________________ _____________________________
(підпис, прізвище, ім'я та по (підпис, прізвище, ім'я та по

батькові) батькові)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: