open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Л И С Т
13.10.2006 N 10250/07-12

Шановний, !
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України розглянула звернення народного депутата від
30.08.06 N 10/247 щодо можливості здійснення управителем фонду
фінансування будівництва за рахунок власних коштів, які не
обраховуються на рахунках ФФБ, діяльності з купівлі та продажу
цінних паперів, користуючись при цьому послугами компаній -
торговців цінними паперами, надане листом Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 13.09.06 N 14/13363 та в
межах компетенції повідомляє.
1. Стосовно питання можливості здійснення управителем фонду
фінансування будівництва за рахунок власних коштів, які не
обліковуються на рахунках ФФБ, діяльності з купівлі та продажу
цінних паперів. Пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ) (далі - Закон) визначено фінансову установу як
юридичну особу, яка відповідно до закону надає одну чи декілька
фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у
порядку, встановленому законом, та виключним видом діяльності якої
є надання фінансових послуг. Згідно з пунктом 6 частини першої статті 1 Закону ( 2664-14 )
до ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках
банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг,
операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують
обіг фінансових активів. В свою чергу, Законом України "Про фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю" ( 978-15 ) визначено загальні принципи, правові та
організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в
управління з метою фінансування масового будівництва житла та
особливості управління цими коштами. Відповідно до статті 2 цього
закону управителем є фінансова установа, яка від свого імені діє в
інтересах установників управління майном і здійснює управління
залученими коштами згідно із законодавством. Водночас, відповідно до пункту 2.8 Положення про встановлення
обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання
певних видів фінансових послуг (далі - Положення), затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 08.07.2004 N 1515 ( z0933-04 ),
діяльність з управління фондом фінансування будівництва не може
суміщатись з наданням будь-яких інших фінансових послуг. Щодо застосування норм Положення ( z0933-04 ) в частині
можливості здійснення діяльності з надання фінансових послуг за
рахунок власних коштів зазначаємо. Законодавством передбачено, що суб'єкти господарювання на
власний розсуд вільно володіють, користуються і розпоряджаються
майном, що перебуває у їхній власності (ст. 319 ЦКУ ( 435-15 ),
ст. 4 Закону України "Про власність") ( 697-12 ). Разом із тим,
Господарський кодекс України ( 436-15 ) із загального поняття
господарської діяльності окремо виділяє підприємництво, що
здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів
та з метою одержання прибутку. При цьому, з визначень "фінансова послуга" (операція з
фінансовими активами, що здійснюється з метою отримання прибутку)
та "учасники ринків фінансових послуг" (суб'єкти підприємницької
діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати
діяльність з надання фінансових послуг) випливає, що надання
фінансових послуг є підприємницькою діяльністю, яка регулюється
законодавством у сфері фінансових послуг. Таким чином, обмеження, встановлені Положенням ( z0933-04 ),
повинні застосовуватися до надання фінансовою установою певних
фінансових послуг як підприємницької діяльності, що є професійною
діяльністю фінансових установ, незалежно від джерел грошових
коштів, за рахунок яких ці послуги надаються.
2. Що стосується діяльності з купівлі та продажу цінних
паперів, користуючись при цьому послугами компаній - торгівців
цінними паперами, то, згідно інформації, наданої Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, у даному випадку,
юридичній особі не потрібно отримувати ліцензію на здійснення
професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з торгівлі
цінними паперами). Ця діяльність не підпадає під регулювання
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, оскільки,
здійснюється через ліцензованого торговця цінними паперами
відповідно до вимог частини восьмої статті 17 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) якою визначено, що не
вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами,
зокрема, провадження юридичними особами на підставі договорів
комісії або договорів доручення купівлі-продажу (обміну) цінних
паперів через торговця цінними паперами, який має ліцензію на
провадження брокерської діяльності, а також на підставі договорів
купівлі-продажу або міни, укладених безпосередньо з торговцем
цінними паперами.
Голова В.Альошин

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: