open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.11.2009 N 1025

Про завершення підготовчого

та концептуально-діагностичного етапів

дослідно-експериментальної роботи

на базі дошкільного навчального

закладу N 309 м. Дніпропетровська

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
від 18.02.2009 р. N 138 "Про проведення дослідно-експериментальної
роботи на базі дошкільного навчального закладу N 309
м. Дніпропетровська" темою експерименту визначено "Формування
мотивованої спрямованості педагога на здоровий спосіб життя в
умовах дошкільного навчального закладу". Протягом звітного періоду педагогічним колективом вивчено та
проаналізовано досвід педагогів України з проблеми дослідження;
визначено рівень готовності вихователів до експерименту; проведено
діагностику стану фізичного, духовного здоров'я і психологічного
благополуччя педагогів; розроблено проект Концепції формування
мотивованої спрямованості педагога на здоровий спосіб життя в
умовах дошкільного навчального закладу; окреслено завдання
науково-методичної служби закладу. З метою продовження дослідно-експериментальної роботи на
організаційно-прогнозувальному етапі Н А К А З У Ю:
1. Схвалити діяльність педагогічного колективу дошкільного
навчального закладу N 309 м. Дніпропетровська (завідувач
Поволоцька В.Г.) щодо виконання Програми підготовчого та
концептуально-діагностичного етапів дослідно-експериментальної
роботи за темою "Формування мотивованої спрямованості педагога на
здоровий спосіб життя в умовах дошкільного навчального закладу".
2. Відповідно до висновків Комісії з питань інноваційної
діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх
навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України (додаток 1) затвердити Звіт
(додаток 2) та Програму організаційно-прогнозувального етапу
дослідно-експериментальної роботи на 2009-2010 навчальний рік
(додаток 3).
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(Удод О.А.):
3.1. Продовжити надавати організаційну та науково-методичну
допомогу педагогічному колективу дошкільного навчального закладу
N 309 м. Дніпропетровська.
3.2. Заслухати звіт про роботу експериментального навчального
закладу всеукраїнського рівня у травні 2010 року.
4. Головному управлінню освіти і науки Дніпропетровської
обласної державної адміністрації (Сиченко В.В.) надавати допомогу
у забезпеченні необхідних умов в організації і проведенні
дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу
дошкільного навчального закладу N 309 м. Дніпропетровська.
5. Розмістити даний наказ на сайті Міністерства освіти і
науки України www.mon.gov.ua.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Міністра П.Б.Полянський

Додаток 1

до наказу МОН України

09.11.2009 N 1025

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ N 3

засідання Комісії з питань інноваційної

діяльності та дослідно-експериментальної роботи

загальноосвітніх навчальних закладів

Науково-методичної ради з питань освіти

Міністерства освіти і науки України
від 30 червня 2009 року

Слухали: звіт про завершення підготовчого та
концептуально-діагностичного етапів дослідно-експериментальної
роботи на базі дошкільного навчального закладу N 309
м. Дніпропетровська за темою "Формування мотивованої спрямованості
педагога на здоровий спосіб життя в умовах дошкільного навчального
закладу" директор (завідувачка Поволоцька В.Г.). Ухвалили: Рекомендувати МОН України затвердити звіт про
завершення підготовчого та концептуально-діагностичного етапів
дослідно-експериментальної роботи на базі дошкільного навчального
закладу N 309 м. Дніпропетровська за темою "Формування мотивованої
спрямованості педагога на здоровий спосіб життя в умовах
дошкільного навчального закладу" та Програму
організаційно-прогнозуючого етапу дослідно-експериментальної
роботи на 2009-2010 навчальний рік відповідно до планових завдань
експерименту згідно з наказом МОН України від 18.02.2009 р. N 138.
Голова комісії,
академік АПН України І.Д.Бех
Секретар комісії С.В.Кириленко

Додаток 2

до наказу МОН України

09.11.2009 N 1025

ЗВІТ

про завершення підготовчого

та концептуально-діагностичного етапів

дослідно-експериментальної роботи за темою:

"Формування мотивованої спрямованості педагогів

на здоровий спосіб життя в умовах дошкільного

навчального закладу" на базі дошкільного

навчального закладу N 309 відділу освіти

Красногвардійської районної

у м. Дніпропетровську ради

(січень-серпень 2009 р.)

Актуальною проблемою великого індустріального міста є
збереження здоров'я суспільства. Враховуючи соціальне замовлення і
відсутність комплексного підходу до зміцнення і збереження
здоров'я особистості, педагогічний колектив дошкільного
навчального закладу метою своєї діяльності визначив формування
мотивованої спрямованості на здоровий спосіб життя, створення
комфортних умов для вироблення власної філософії організації
життєдіяльності конкурентоспроможного педагога. Відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи на
підготовчому та концептуально-діагностичному етапах вирішувались
основні завдання: - вивчення та аналіз досвіду педагогічних колективів України
та Дніпропетровської області з проблеми дослідження; - визначення рівня підготовленості вихователів до участі у
дослідно-експериментальній роботі; - діагностика стану фізичного, духовного здоров'я і
психологічного благополуччя педагогів; - розробка Концепції формування мотивованої спрямованості
педагогів на здоровий спосіб життя в умовах дошкільного
навчального закладу; - створення ситуацій позитивних емоційних переживань для
педагогічного колективу з метою його професійного,
інтелектуально-морального розвитку та особистісного
самовизначення; - розробка експериментальних індивідуальних програм
становлення конкурентоспроможної особистості вихователя; - формування інноваційного мислення у вихователів дошкільного
навчального закладу, моделювання їх діяльності як
"вихователя-дослідника", "вихователя-психолога". Протягом звітного періоду діяльність педагогічного колективу
дошкільного навчального закладу спрямовувалась на вивчення та
аналіз психолого-педагогічної літератури, передового досвіду
навчальних, виховних, науково-методичних інституцій України та
Дніпропетровської області з питань становлення та розвитку шкіл
сприяння здоров'ю. Опрацьовано наукові наробки авторів, які
працювали над розробкою інноваційних моделей освітнього
середовища, моделі формування здорового способу життя педагогів в
умовах дошкільного навчального закладу. За результатами аналізу
створено базу даних. На семінарах, педрадах обговорювались
монографії К.Крутій "Освітній простір дошкільного навчального
закладу", "Створення умов щодо реалізації інноваційної діяльності
в дошкільному навчальному закладі". Для вирішення завдань експерименту створено творчу групу
педагогів за темою експериментального дослідження, яка керується у
своїй діяльності Положенням про творчі групи вчителів
СЗШ N 46 - опорної школи освітнього округу. Визначено обов'язки
кожного учасника в системі вирішення завдань експерименту. В
основу організації роботи творчої групи дошкільного навчального
закладу покладено оновлену концепцію, моделі поведінкової
діяльності (за І.Д.Бехом) щодо мотивованої спрямованості
особистості як творця і проектувальника власного здорового буття. З метою визначення рівня підготовленості вихователів до
участі в дослідно-експериментальній роботі проведено вхідний
моніторинг, в основу якого покладено критерії та показники,
розроблені педагогічним колективом експериментального навчального
закладу всеукраїнського рівня - навчально-виховним об'єднанням
N 136 м. Дніпропетровська - Школою культури здоров'я. За результатами дослідження 77,5% педагогів виявили
готовність до дослідно-експериментальної роботи, 21,5% - не мають
такої впевненості. Рівень сформованості навичок контролю та
самоконтролю, професійних вмінь потребує детального аналізу та
надання індивідуальних рекомендацій щодо його підвищення. Для
даної групи педагогів були розроблені індивідуальні програми
самоосвіти. Проведене анкетування "Як ви ставитесь до власного здоров'я"
дало можливість з'ясувати бажання педагогів займатися фізичною
культурою, спортом та розуміння важливості фізичних вправ для
свого здоров'я - і тим самим бути прикладом своїм малюкам.
Дослідження показало, що 12% педагогів проводять вільний час у
спортивній залі, 75% - іноді, а 13% - ніколи. Відсутність вільного
часу та можливостей правильної організації відпочинку, самотність,
розгубленість у сучасних соціально-економічних умовах, недостатня
заробітна платня негативно впливає на формування мотивованої
спрямованості деяких педагогів на здоровий спосіб життя. У
результаті - працівники дошкільного навчального закладу (84%)
мають хронічні захворювання. Педагогічним колективом виявлено, що на формування здорового
способу життя серед педагогів впливають такі фактори: - засоби масової інформації (53,8%); - особисті якості людини (46,2%), привчання до занять
фізкультурою та спортом (53,8 %). Це свідчить про те, що найбільш
вагомою є думка тих людей, які безпосередньо входять до тісного
кола спілкування і відповідно формують мотивацію на здоровий
спосіб життя; - соціальна політика району та міста (в значній мірі - 23%, в
незначній мірі - 15%). Такий результат можна пояснити
недосконалістю соціальної політики у цьому питанні або зневірою
громадян в активних діях влади на зазначених рівнях. За участю представників соціальної служби району, лікарів
поліклініки N 56, педагогів дошкільних навчальних закладів N 309,
N 349 та опорної школи N 46 проведено засідання круглого столу
"Моє ставлення до власного здоров'я: питання та відповіді", де
були визначені пріоритети ставлення особистості до власного
здоров'я шляхом участі в тренінгових заняттях "Синдром вигорання у
професійній діяльності педагога". Вхідний моніторинг дав змогу констатувати ставлення педагогів
до власного здоров'я, бачення факторів, що впливають на здоровий
спосіб життя; відпрацювати індивідуальні траєкторії розвитку щодо
здоров'я. Творчою групою розроблено модель цілісного підходу до
здоров'я як загального благополуччя педагога в умовах дошкільного
навчального закладу, яка дає змогу оцінити власний стан фізичного,
духовного, психічного та соціального здоров'я. За результатами досліджень були окреслені завдання
науково-методичної служби закладу з організації роботи щодо
реалізації моделі, в якій педагог, як безпосередній організатор та
учасник навчально-виховного процесу, створює комфортні умови для
удосконалення розвитку не тільки власних професійних
компетентностей, а й своїх колег у напрямі формування себе як
конкурентоспроможного педагога. Теоретично обґрунтована й проведена експертиза особистісно
орієнтованої моделі становлення конкурентоспроможної особистості
вихователя та педагога дошкільного навчального закладу, для якого
здоровий спосіб життя - пріоритетна якість людини. Скоординовано
зусилля всіх членів колективу з підвищення професійної
компетентності, стимулювання творчого потенціалу до самоосвіти. З метою підвищення освітнього рівня педагогічних працівників
протягом звітного періоду організовано та проведено: - теоретичний семінар з усвідомлення змісту і завдань
формування мотивованої спрямованості на здоровий спосіб життя; - круглий стіл "Використання особистого прикладу для
вирішення оздоровчих проблем"; - міський семінар для інструкторів з фізичного виховання
"Формування здорового способу життя через досягнення науки та
інноваційних технологій"; - педагогічну раду "Стратегія формування культури здоров'я
учасників навчально-виховного процесу"; - засідання Школи молодого вихователя "Здоровійко" з
орієнтацією на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб
життя; - круглий стіл спільно з вчителями початкових класів СЗШ N 46
"Методичне забезпечення безперервної роботи щодо формування
здорового способу життя в умовах великого індустріального міста". Надзвичайно корисним стало використання активних форми роботи
на заняттях "Університету здоров'я" із залученням спеціалістів
міського Центру здоров'я, кафедри здоров'я Дніпропетровського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, педагогів
та батьків вихованців дошкільного навчального закладу. Проведено
цикл тренінгів "Формування здорового способу життя", на яких
педагоги мали змогу поповнювати теоретичні знання про збереження
здоров'я та брати участь у фітнесстудії "Гармонія". Цілеспрямована робота у напрямі формування компетентної
здорової особистості дала змогу педагогам визначити умови, що
сприяють формуванню здорового способу життя. Творчою групою
розроблено структурно-логічну модель формування мотивованої
спрямованості на здоровий спосіб життя в умовах дошкільного
навчального закладу. Сім'я - це життєдайний осередок, що формує поняття про
культуру сімейних взаємин, про атмосферу любові, доброзичливості
та підтримки, який дає можливість свідомо ставитися до життя як
найвищого дару природи, розуміти пріоритет здорового способу життя
як чинника збереження і зміцнення здоров'я. Оскільки активними
учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному
закладі є батьки, тому педагогічний колектив діяв у напрямі
підвищення педагогічної культури батьків з формування здорового
способу життя та покращення психологічного клімату в сім'ї. Було
створено модель партнерства педагогічного колективу з сім'єю з
формування здорового способу життя у дітей. Дослідно-експериментальна робота дала змогу збагатити та
збалансувати діяльність навчального закладу. Результати роботи
підтверджують актуальність, необхідність і реальність потреби
формування здорового способу життя кожної особистості. Разом з
тим, залишається проблема діагностичної та просвітницької роботи,
яка дасть змогу педагогам переборювати психологічні бар'єри,
пов'язані з нововведеннями, розвивати навички позитивної
педагогічної взаємодії та долати стереотипи мислення. Даний вид
діяльності допоможе у розробці індивідуальних програм становлення
конкурентоспроможної особистості педагога, мотивованого на
здоровий спосіб життя. Педагогічний колектив презентував свій досвід роботи на
засіданнях круглих столів "Науково-пошукова діяльність
експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів України як
стратегічний напрям інноваційного розвитку освіти", "Сучасна
інноваційна школа - Школа для майбутнього". На організаційно-прогнозувальному етапі
дослідно-експериментальної роботи (2009-2010 н.р.) планується
вирішення наступних завдань: - проведення прогностичного аналізу кадрових,
організаційно-педагогічних, науково-методичних, інформаційних,
матеріально-технічних, фінансово-економічних умов для реалізації
завдань експерименту; - проведення вхідного моніторингу рівня сформованості
мотивованої спрямованості педагогів на здоровий спосіб життя; - визначення та теоретичне обґрунтування
організаційно-педагогічних умов, що сприяють формуванню
мотивованої спрямованості педагогів на здоровий спосіб життя; - розроблення алгоритму методичної роботи у дошкільному
навчальному закладі; - розроблення прогностичної моделі становлення
конкурентоспроможної особистості вихователя дошкільного
навчального закладу; - створення методичного забезпечення підвищення професійної
компетентності вихователя дошкільного навчального закладу.
Науковий керівник, перший
заступник директора Інституту
інноваційних технологій і змісту
освіти МОН України, кандидат
педагогічних наук, доцент Ю.І.Завалевський
Завідувач ДНЗ N 309
м. Дніпропетровська В.Г.Поволоцька
Координатор Т.А.Горлач

Додаток 3

до наказу МОН України

09.11.2009 N 1025

ПРОГРАМА

організаційно-прогнозувального етапу

дослідно-експериментальної роботи за темою

"Формування мотивованої спрямованості педагогів

на здоровий спосіб життя в умовах дошкільного

навчального закладу" на базі дошкільного

навчального закладу N 309 відділу освіти

Красногвардійської районної

у м. Дніпропетровську ради на 2009-2010 н.р.

---------------------------------------------------------------------------- N | Зміст роботи | Термін | Кінцевий | Відповідальні | з/п | | виконання | результат | | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 11.|Узгодити програми | вересень- |Програми |Голова Ради | |спільної діяльності | листопад |співпраці. |навчального | |ДНЗ з опорною СЗШ N 46| 2009 р. |Налагодження |закладу. | |та структурними | |спільної | | |підрозділами | |діяльності членів| | |освітнього округу. | |освітнього | | | | |округу. | | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 22.|Взяти участь у роботі | протягом |Програма |Методична | |консультативно- |навчального|діяльності. |рада ДНЗ, члени | |методичного центру з | року |Проведення |творчої групи: | |питань організації та | |консультацій, |Зарайченко Л.Л.,| |проведення | |семінарів, |Атоян С.І. | |експерименту. | |тренінгів. | | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 33.|Організувати роботу | протягом |План роботи. |Методична | |творчої групи за |навчального|Матеріали |рада ДНЗ, члени | |напрямом: "Шляхи | року |діяльності. |творчої групи: | |формування позитивної | |Семінари, |Зарайченко Л.Л.,| |мотивації на здоровий | |практикуми, |Атоян С.І. | |спосіб життя". | |тренінги. | | | | |Презентація | | | | |наробок. | | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 44.|Провести прогностичний| жовтень |Банк даних з |Завідувач ДНЗ | |аналіз кадрових, | 2009 р. |проблеми |Поволоцька В.Г.,| |організаційно- | |дослідно- |члени творчої | |педагогічних, науково-| |експериментальної|групи: | |методичних, | |роботи. |Зарайченко Л.Л.,| |інформаційних, | |Аналітичні |Атоян С.І. | |матеріально- | |матеріали, | | |технічних, фінансово- | |внесення змін до | | |економічних умов для | |планування | | |реалізації завдань | |діяльності | | |експерименту. | |навчального | | | | |закладу в умовах | | | | |експерименту. | | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 55.|Адаптувати: | | | | |----------------------+-----------+-----------------+----------------| |- діагностичний | жовтень |Діагностичний |Завідувач ДНЗ | |інструментарій, | 2009 р. |інструментарій |Поволоцька В.Г.,| |розроблений опорною | |оцінки рівня |члени творчої | |СЗШ N 46, для | |сформованості |групи, наукові | |визначення рівня | |мотивованої |консультанти. | |сформованості | |спрямованості | | |мотивованої | |педагогів на | | |спрямованості | |здоровий спосіб | | |педагогів на здоровий | |життя. | | |спосіб життя; | | | | |----------------------+-----------+-----------------+----------------| |- моніторинг | жовтень |Аналітичні |Методист ДНЗ, | |професійного та | 2009 р., |матеріали для |практичний | |особистісного | червень |внесення |психолог ДНЗ. | |зростання вчителів СЗШ| 2010 р. |відповідних змін.| | |N 46 для педагогів | | | | |дошкільного | | | | |навчального закладу; | | | | |----------------------+-----------+-----------------+----------------| |- критерії оцінювання | березень |Адаптовані |Методист ДНЗ, | |професійної | 2010 р. |критерії |творча | |компетентності | |оцінювання. |група. | |конкурентоспроможного | |Критерії. | | |педагога, мотивованого| | | | |на здоровий спосіб | | | | |життя в умовах | | | | |дошкільного | | | | |навчального закладу. | | | | |----------------------+-----------+-----------------+----------------| |- модель узгодження | протягом |Структурно- |Завідувач | |навчально-виховного |навчального|змістова модель. |ДНЗ, члени | |процесу з соціальним | року | |творчої | |замовленням в умовах | | |групи, | |освітнього округу. | | |наукові | | | | |консультанти. | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 66.|Розробити алгоритм | жовтень |Структурно- |Методист ДНЗ. | |методичної роботи | 2009 р. |змістова модель | | |навчального закладу в | |методичної роботи| | |умовах дослідно- | |навчального | | |експериментальної | |закладу в умовах | | |роботи. | |експерименту. | | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 77.|Взяти участь у роботі | з вересня |Система відкритих|Методист ДНЗ, | |творчих груп | 2009 р., |заходів та |творча | |освітнього округу: - | постійно |навчальних |група. | |методика організації | |семінарів. | | |та впровадження | |Адаптовані | | |здоров'язбережних | |методичні | | |технологій в умовах | |рекомендації. | | |інноваційного закладу | | | | |освіти; - філософія і | | | | |теорія сучасної | | | | |педагогіки та | | | | |практичної психології;| | | | |- формування | | | | |соціальної | | | | |компетентності всіх | | | | |учасників навчально- | | | | |виховного процесу. | | | | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 88.|Визначити та | жовтень |Організаційно- |Завідувач ДНЗ | |теоретично | 2009 р.- |педагогічні |Поволоцька В.Г.,| |обґрунтувати | квітень |умови, що |члени творчої | |організаційно- | 2010 р. |сприяють |групи: | |педагогічні умови, що | |формуванню |Зарайченко Л.Л.,| |сприяють формуванню | |мотивованої |Атоян С.І. | |мотивованої | |спрямованості | | |спрямованості | |педагогів на | | |педагогів на здоровий | |здоровий спосіб | | |спосіб життя. | |життя (розділ до | | | | |навчально- | | | | |методичного | | | | |посібника). | | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 99.|Провести вхідний | жовтень |Визначення рівня |Методист ДНЗ, | |моніторинг рівня | 2009 р. |сформованості |практичний | |сформованості | |мотивованої |психолог ДНЗ. | |мотивованої | |спрямованості | | |спрямованості | |педагогів на | | |педагогів на здоровий | |здоровий спосіб | | |спосіб життя. | |життя. | | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 110.|Розробити методичне | жовтень- |Методичні |Завідувач ДНЗ | |забезпечення | грудень |рекомендації. |Поволоцька В.Г.,| |підвищення професійної| 2009 р. | |члени творчої | |компетентності | | |групи: | |вихователя дошкільного| | |Зарайченко Л.Л.,| |навчального закладу. | | |Атоян С.І. | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 111.|Розробити структурно- | січень |Структурно- |Завідувач ДНЗ | |змістову модель | 2010 р. |змістова модель. |Поволоцька В.Г.,| |становлення | | |методист ДНЗ. | |конкурентоспроможного | | | | |фахівця шляхом | | | | |формування свідомого | | | | |ставлення вихователя | | | | |дошкільного | | | | |навчального закладу до| | | | |власного здоров'я. | | | | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 112.|Адаптувати критерії | березень |Адаптовані |Методист ДНЗ, | |оцінювання професійної| 2010 р. |критерії |творча | |компетентності | |оцінювання. |група. | |конкурентоспроможного | | | | |педагога, мотивованого| | | | |на здоровий спосіб | | | | |життя в умовах | | | | |дошкільного | | | | |навчального закладу. | | | | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 113.|Взяти участь у | квітень |Підвищення |Завідувач ДНЗ | |засіданні круглого | 2010 р. |професійної |Поволоцька В.Г. | |столу "Моніторинг | |майстерності | | |професійного та | |педагогів. | | |особистісного | | | | |зростання педагога як | | | | |інструмент визначення | | | | |його | | | | |конкурентоспроможності| | | | |в умовах освітнього | | | | |округу великого | | | | |індустріального | | | | |міста". | | | | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 114.|Провести практичний | квітень |Підвищення |Завідувач ДНЗ | |семінар за | 2010 р. |професійної |Поволоцька В.Г.,| |результатами | |майстерності |методист | |організаційно- | |педагогів. |ДНЗ, творча | |прогнозувального етапу| |Поширення |група. | |дослідно- | |досвіду роботи | | |експериментальної | |закладу серед | | |роботи "Здоровий | |педагогів міста. | | |спосіб життя як основа| | | | |розвитку здорової | | | | |життєдайної | | | | |особистості". | | | | ----+----------------------+-----------+-----------------+----------------| 115.|Підготувати звіт про | Травень |Матеріали звіту. |Завідувач ДНЗ | |завершення | 2010 р. | |Поволоцька В.Г.,| |організаційно- | | |наукові | |прогнозувального етапу| | |консультанти. | |дослідно- | | | | |експериментальної | | | | |роботи. | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Науковий керівник, перший
заступник директора Інституту
інноваційних технологій і змісту
освіти МОН України, кандидат
педагогічних наук, доцент Ю.І.Завалевський
Завідувач ДНЗ N 309
м. Дніпропетровська В.Г.Поволоцька
Координатор Т.А.Горлач

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: