open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Дію Указу припинено згідно із Законом
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }
Про врегулювання порядку одержання резидентами

кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів

та застосування штрафних санкцій за порушення

валютного законодавства

З метою врегулювання порядку одержання резидентами кредитів,
позик в іноземній валюті від нерезидентів та відповідно до пункту
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що договори, які передбачають виконання
резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за
запозиченими у них кредитами, позиками в іноземній валюті (далі -
договори), підлягають реєстрації Національним банком України.
Уповноважені банки здійснюють обслуговування операцій за
договорами на підставі реєстраційних свідоцтв.
Реєстрація договорів здійснюється Національним банком України
протягом семи робочих днів з дати надходження необхідних для
реєстрації документів. Протягом цього строку Національний банк
України видає реєстраційні свідоцтва.
Порядок реєстрації договорів та перелік документів,
необхідних для реєстрації договорів, визначається Національним
банком України.
Виходячи з розміру зовнішньої заборгованості, стану і умов її
обслуговування, а також платіжного балансу України Національний
банк України в межах своїх повноважень може визначати умови,
відповідно до яких резиденти укладають договори.
2. Установити, що у разі одержання резидентами кредитів,
позик в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації договорів
до резидентів застосовуються фінансові санкції - штрафи у сумі,
еквівалентній одному відсотку розміру одержаного кредиту чи позики
і перерахованій у національну валюту України за офіційним обмінним
курсом Національного банку України на день одержання кредиту,
позики, з подальшою обов'язковою реєстрацією зазначених договорів.
Суми штрафів спрямовуються до Державного бюджету України.
3. Санкції, передбачені статтею 2 цього Указу та пунктом 2
статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого
1993 року N 15 ( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю", застосовуються Національним банком України до
банків та інших фінансово-кредитних установ, органами державної
податкової служби - до інших резидентів і нерезидентів України.
Оскарження рішень про застосування фінансових санкцій здійснюється
в судовому порядку.
Санкції - штрафи, зазначені у частині першій цієї статті,
сплачуються не пізніше п'яти днів з дня вручення резиденту,
нерезиденту рішення про накладення штрафу. У разі несплати штрафу
у зазначений строк сума штрафу списується з рахунків резидента,
нерезидента відповідно до законодавства.
4. Дія цього Указу не поширюється на відносини, що виникають
у зв'язку із залученням іноземних кредитів, отриманих під гарантії
Кабінету Міністрів України.
5. Державній податковій адміністрації України затвердити у
місячний строк порядок застосування органами державної податкової
служби штрафних санкцій, зазначених у статті 3 цього Указу.
6. Національному банку України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.
7. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
8. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 червня 1999 року

N 734/99

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: