open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
04.10.2010 N 10253/6/15-0116

Щодо спеціального режиму діяльності

технологічних парків

Державна податкова адміністрація України розглянула лист
Київського інноваційного парку N 275 щодо надання роз'яснення
стосовно спеціального режиму оподаткування технологічних парків
і повідомляє наступне.
Згідно з частиною першою ст. 1 Закону України від 16.07.99 р.
N 991-XIV ( 991-14 ) "Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків" (зі змінами та доповненнями)
(далі - Закон) технологічний парк (технопарк) - юридична особа або
група юридичних осіб (далі - учасники технологічного парку), що
діють відповідно до договору про спільну діяльність без створення
юридичної особи та без об'єднання вкладів з метою створення
організаційних засад виконання проектів технологічних парків з
виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій
та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на
світовому ринку продукції.
Державне сприяння інноваційній діяльності технологічних
парків відповідно до цього Закону ( 991-14 ) здійснюється шляхом
державної фінансової підтримки та цільового субсидіювання проектів
технологічних парків.
Спеціальний режим оподаткування технологічних парків,
їх учасників і спільних підприємств, що виконують проекти
технологічних парків, передбачає такі податкові умови реалізації
проектів технологічних парків, але не більш як протягом
п'яти років: звільнення від ввізного мита при ввезенні в Україну для
реалізації проектів технологічних парків нових устаткування,
обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не
виробляються в Україні; можливість надання органу митного контролю податкового
векселя на суму податкового зобов'язання з податку на додану
вартість, що нараховується згідно з діючим законодавством за умови
імпорту нових устаткування, обладнання та комплектувальних до
нього, із строком погашення 720 календарних днів, а за умови
імпорту матеріалів, які не виробляються в Україні, - зі строком
погашення 180 календарних днів з дня надання векселя органу
митного контролю; зарахування на спеціальні рахунки у строки, встановлені
діючим законодавством, суми податку на прибуток підприємств,
отриманого технологічними парками, їх учасниками і спільними
підприємствами під час реалізації проектів технологічних парків.
Інші податки і збори (обов'язкові платежі) технологічні
парки, їх учасники і спільні підприємства сплачують на загальних
підставах згідно з діючим законодавством.
Водночас починаючи з 2008 року норма щодо можливості надання
органу митного контролю податкового векселя на суму податкового
зобов'язання з податку на додану вартість не застосовується у
зв'язку з тим, що окремими статтями законів України про Державний
бюджет на 2008 - 2010 роки заборонено надання відстрочок щодо
термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за
податками і зборами (обов'язковими платежами).
На спеціальні рахунки учасників технологічних парків та
спільних підприємств, що виконують проекти технологічних парків,
зараховується 50 % суми податку на прибуток підприємств, решта
50 % зараховується на спеціальний рахунок керівного органу
відповідного технологічного парку.
Отже, технологічні парки, їх учасники та спільні підприємства
суми податку на прибуток, отримані від впровадження інноваційних
проектів, зараховують на спеціальні рахунки з метою їх подальшого
використання виключно на фінансування інноваційної,
науково-технічної діяльності і розширення власних
науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз.
Відповідно до Порядку зарахування сум податку на прибуток
підприємств на спеціальні рахунки технологічного парку, його
учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів
і здійснення контролю за їх витрачанням, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 р. N 1643
( 1643-2006-п ), (далі - Порядок), у разі коли керівний орган
технологічного парку - групи юридичних осіб не бере участі в
реалізації проекту як учасник, він відкриває один спеціальний
рахунок, а якщо бере таку участь - додатково відкриває спеціальні
рахунки за кількістю проектів.
Якщо проект реалізується технологічним парком - юридичною
особою, учасником технологічного парку або спільним підприємством,
відкривається один спеціальний рахунок.
Для реалізації кількох проектів технологічний парк - юридична
особа, учасник технологічного парку або спільне підприємство
відкриває відповідну кількість спеціальних рахунків.
Якщо проект реалізується кількома учасниками технологічного
парку та/або спільними підприємствами, кожен з них відкриває один
спеціальний рахунок.
Зарахування зазначених сум податку на спеціальні рахунки
здійснюється у строки, встановлені Законом України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), іншими законодавчими
актами.
Здійснення обліку результатів діяльності технологічного
парку - юридичної особи або керівного органу технологічного
парку - групи юридичних осіб, учасника технологічного парку та
спільного підприємства проводиться шляхом ведення окремого
бухгалтерського та податкового обліку операцій, пов'язаних
з реалізацією проектів технологічних парків.
Водночас у разі прийняття Податкового кодексу України
відносини, які виникатимуть у процесі встановлення, зміни
і скасування податків, в Україні будуть регулюватися саме цим
законодавчим актом.
Враховуючи наведене, зазначаємо, що у проекті Податкового
кодексу, внесеному на розгляд Верховної Ради України Кабінетом
Міністрів України (N 7101-1 від 21.09.2010 р.), не передбачено
запровадження спеціального режиму оподаткування для окремих
територій, а також для технологічних парків в Україні.
Заступник Голови О.Любченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: