open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Л И С Т
07.06.2005 N 05-01/26
Голові первинної

профспілкової організації

відкритого акціонерного

товариства "Херсонський

суднобудівний завод"

Шевцову М.М.
Щодо змін до Статуту відкритого акціонерного

товариства "Херсонський суднобудівний завод"
Шановний Миколо Миколайовичу!
Національна служба посередництва і примирення (далі - НСПП)
уважно розглянула запропоновані Вами (лист від 01.06.2005 року
N 51) варіанти редакції статті 16 "Трудовий колектив Товариства"
Статуту відкритого акціонерного товариства "Херсонський
суднобудівний завод" і вважає, що в цілому вони відповідають
нормам чинного законодавства України.
Разом з тим, НСПП не вважає за необхідне перевантажувати
статтю викладом прав і повноважень виборного органу профспілки в
Товаристві, оскільки вони чітко викладені в Законі України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ).
Виходячи із положень Кодексу законів про працю України
( 322-08 ), Господарського кодексу України ( 436-15 ), Цивільного
кодексу України ( 435-15 ), Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), НСПП вважає за доцільне статтю 16
"Трудовий колектив Товариства" Статуту відкритого акціонерного
товариства "Херсонський суднобудівний завод" викласти в такій
редакції: "Стаття 16. Трудовий колектив Товариства
16.1. Управління Товариством здійснюється відповідно до його
установчих документів на основі поєднання прав власників акцій
щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні
трудового колективу.
16.2. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни,
які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі
трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють
трудові відносини працівника з Товариством.
16.3. Повноваження трудового колективу щодо його участі в
управлінні Товариством встановлюються цим Статутом, Кодексом
законів про працю України ( 322-08 ), Господарським кодексом
України ( 436-15 ), Цивільним кодексом України ( 435-15 ), Законом
України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), іншими
законодавчими актами України.
16.4. Працівники Товариства беруть участь в управлінні
Товариством через загальні збори (конференції), раду трудового
колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі,
інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво.
16.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Товариства, виробляються і приймаються його органами
управління за участі трудового колективу і уповноважених ним
органів.
16.6. Між Правлінням Товариства і трудовим колективом
укладається колективний договір, яким регулюються виробничі,
трудові та соціальні відносини трудового колективу з органами
управління Товариства. Вимоги до змісту і порядок укладення
колективного договору визначаються законодавством про колективні
договори.
16.7. Трудовий колектив Товариства: - вносить пропозиції щодо поліпшення роботи Товариства, а
також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування; - на загальних зборах (конференції) визначає порядок обрання,
чисельність, склад і строк повноважень комісії по трудових спорах,
обирає комісію по трудових спорах; - затверджує за поданням правління Товариства і виборних
органів профспілок Товариства Правила внутрішнього трудового
розпорядку Товариства; - обговорює проект колективного договору, розглядає його на
загальних зборах (конференції) і схвалює або відхиляє його; - уповноважує своїх представників на підписання колективного
договору та здійснення контролю за його виконанням; - уповноважує свого представника (представників) для участі в
роботі Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; - обговорює за поданням Правління Товариства та виборних
органів профспілок Товариства і схвалює комплексні плани
поліпшення умов, охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів.
16.8. Виборні органи профспілок Товариства за уповноваженням
трудового колективу Товариства та відповідно до законодавства
України представляють інтереси трудового колективу в питаннях
укладення та контролю виконання колективного договору;
запровадження, перегляду та змін норм праці; оплати праці
працівників Товариства, форм і систем оплати праці, розцінок,
тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та
розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших
заохочувальних, компенсаційних виплат, вирішення питань робочого
часу і часу відпочинку, погодження графіки змінності та надання
відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дають
дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
вирішення питань соціального розвитку Товариства, поліпшення умов
праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування
працівників тощо.
16.9. Виборні органи профспілок Товариства, що діють у
товаристві, мають також інші права, передбачені законодавством
України".
З повагою
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: