open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до статті 7 Закону України

"Про оподаткування прибутку підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 2, ст. 7 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 7 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181) такі зміни:
1. Підпункт 7.12.1 викласти в такій редакції:
"7.12.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств,
що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів
та майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів
(робіт, послуг), крім прибутку, одержаного від грального бізнесу,
де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість
інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш
як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і фонд оплати
праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми итрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат.
Перелік всеукраїнських громадських організацій інвалідів, на
підприємства яких поширюється ця пільга, затверджується Кабінетом
Міністрів України".
2. Абзац перший пункту 7.15 викласти в такій редакції:
"Порядок віднесення спеціальних продуктів дитячого харчування
до продукції власного виробництва, що передбачено підпунктом
7.13.1 цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 листопада 1997 року

N 607/97-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: