open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 березня 1998 р. N 373

Київ
Про створення Державної акціонерної компанії

"Українські поліметали"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1560 ( 1560-99-п ) від 27.08.99

N 1573 ( 1573-2000-п ) від 20.10.2000 )

З метою реалізації Державної програми "Золото України"
( 532-96-п ), залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій у
розвиток гірничодобувної підгалузі та суміжних виробництв Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства промислової політики
та Державного комітету по геології і використанню надр, узгодженою
з Фондом державного майна, щодо створення Державної акціонерної
компанії "Українські поліметали" (далі - Компанія).
2. Фонду державного майна, Міністерству промислової політики
та Державному комітету по геології і використанню надр виступити
засновниками Компанії. На часткову зміну пункту 2 установити, що засновниками Компанії
виступають Фонд державного майна та Державний комітет промислової
політики згідно з Постановою КМ N 1573 ( 1573-2000-п ) від
20.10.2000 )
3. Затвердити перелік державних підприємств, майно яких
передається до статутного фонду Компанії, з перетворенням їх у
дочірні підприємства Компанії згідно з додатком.
4. Державному комітету по геології і використанню надр
передати до статутного фонду Компанії інформацію про результати
проведення геологозйомочних, прогнозно-металогенічних, оціночних і
геологорозвідувальних робіт на родовищах Сергіївському, Балка
Золота, Балка Широка, Майському, Юр'ївському, Клинцівському.
5. Фонду державного майна передати до статутного фонду
Компанії пакети акцій, що належать державі у відкритих акціонерних
товариствах: Полтавський ГЗК, Орджонікідзевський ГЗК, Марганецький
ГЗК. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1573
( 1573-2000-п ) від 20.10.2000 )
6. Засновникам Компанії: здійснити оцінку вартості майна та нематеріальних активів, що
передаються до статутного фонду Компанії у порядку, визначеному
постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р.
N 508 ( 508-93-п ); у місячний термін підготувати і подати в установленому
порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо персонального
складу спостережної ради Компанії та кандидатури голови правління; ( Абзац четвертий пункту 6 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1560 ( 1560-99-п ) від 27.08.99 ) у двомісячний
термін визначити на конкурсних засадах уповноважену юридичну особу
- резидента, якій передати (на термін до 5 років) повноваження з
управління пакетом акцій Компанії у розмірі 41 відсоток статутного
фонду; після державної реєстрації Компанії затвердити основні
напрями її роботи на 1998 рік, в яких передбачити продовження
робіт з промислового освоєння Мужіївського родовища
золотополіметалевих руд, проведення геологічної розвідки родовищ
золота на Українському кристалічному щиті та продовження
економічного експерименту щодо залучення інвестицій у розвиток
золотодобувної та золотопереробної промисловості країни.
7. Установити, що: майно державних підприємств, яке передається до статутного
фонду Компанії, перебуває у державній власності до прийняття
згідно із законодавством спеціального рішення про приватизацію; акції Компанії не можуть передаватися будь-яким органам,
підприємствам, установам та організаціям для формування їх
статутних фондів, щодо них не можуть вчинятися дії, наслідком яких
може бути відчуження акцій з державної власності, зокрема,
передача в заставу; майно Компанії та її дочірніх підприємств може
використовуватися в установленому порядку під час створення
господарчих товариств з недержавними суб'єктами підприємництва.
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Голубченка А.К.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.43
Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 березня 1998 р. N 373
ПЕРЕЛІК

державних підприємств, майно яких передається до

статутного фонду Державної акціонерної компанії

"Українські поліметали"
————————————————————————————————————————————————————————————————— Код ЗУКПО | Підприємство |Підпорядкованість ————————————————————————————————————————————————————————————————— 0194694 Вільногірський державний Мінпромполітики

гірничо-металургійний комбінат
00194725 Іршанський державний -"-

гірничо-збагачувальний комбінат
05792885 Державне підприємство "Ізумруд" -"-
05785017 Львівський державний ювелірний -"-

завод
00226744 Державне підприємство "Вінницький -"-

завод "Кристал"
22115123 дирекція будівництва Мужіївського -"-

державного золотополіметалевого

комбінату
22115123 Калуське державне підприємство -"-

"Шахтобуд"
Спеціалізовані державні Держкомгеології

геологорозвідувальні підприємства

(за окремим списком)

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.РЯБОКОНЬ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: