open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

N 113 від 10.12.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

12 січня 2000 р.
vd991210 vn113 за N 12/4233

Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку та

звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Державного

казначейства

N 66 ( z0393-02 ) від 11.04.2002 )

З метою врегулювання питань бухгалтерського обліку та
звітності отримувачами гуманітарної допомоги, що надійшла до
бюджетної установи та на виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 13.11.99 N 24952/1 та Закону України "Про гуманітарну
допомогу" від 22.10.99 N 1192-XIV ( 1192-14 ) щодо встановлення
порядку бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок бухгалтерського обліку та звітності в
бюджетних установах гуманітарної допомоги (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
здійснювати облік гуманітарної допомоги та звітність про неї
відповідно до даного Порядку.

Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України П.Г.Петрашко

Затверджено

Наказ Головного управління

Державного казначейства України

10.12.99 N 113

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 січня 2000 р.

за N 12/4233

Порядок бухгалтерського обліку та звітності

в бюджетних установах гуманітарної допомоги

1. Облік гуманітарної допомоги, в бухгалтерському обліку
бюджетних установ здійснюється у загальному порядку, згідно з
Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та
Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ затверджених наказом Головного управління
Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ) та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за
N 890/4183.

2. При надходженні основних засобів, інших оборотних
матеріальних та нематеріальних активів отримувачами та набувачами
гуманітарної допомоги дебетується відповідний субрахунок рахунків
10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12
"Нематеріальні активи" та кредитується субрахунок 401 "Фонд у
необоротних активах за їх видами".

Отримані малоцінні та швидкозношувані предмети відображаються
за дебетом субрахунку 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети,
що знаходяться на складі і в експлуатації" та за кредитом
субрахунку 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за
їх видами".

Матеріали і продукти харчування, отримані як гуманітарна
допомога, відображаються за дебетом відповідного субрахунку
рахунку 23 "Матеріали і продукти харчування" і кредитом субрахунку
713 "Доходи за іншими коштами".

Отримана гуманітарна допомога в грошовій формі
супроводжується записом за дебетом субрахунків обліку коштів у
касі, на рахунках в банках і в казначействі та за кредитом
субрахунку 713 "Доходи за іншими коштами".

Гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт та/або надання
послуг, в результаті якої отримані матеріальні цінності,
оприбутковується набувачами, як і при надходженні гуманітарної
допомоги у вигляді матеріальних цінностей.

3. Списання вартості витрачених матеріалів і продуктів
харчування на потреби установи набувачами відображається за
дебетом субрахунку 813 "Видатки за іншими коштами" і кредитом
відповідного субрахунку рахунку 23 "Матеріали і продукти
харчування". У кінці року фактичні видатки матеріалів, одержаних
як гуманітарна допомога, списуються остаточними оборотами за
дебетом субрахунку 713 "Доходи за іншими коштами" і кредитом
субрахунку 813 "Видатки за іншими коштами".

4. Дані про гуманітарну допомогу відображаються отримувачами
та набувачами в пояснювальній записці до квартальних та річного
звітів та в окремих формах річного звіту. У пояснювальній записці
до квартальних та річного звітів наводяться короткі роз'яснення
щодо отриманої гуманітарної допомоги. У формі N 5 "Звіт про рух
основних засобів" у рядку 160 "Від безоплатних надходжень"
відображаються суми отриманих основних засобів. У формі N 6 "Звіт
про рух матеріальних цінностей" у рядку 170 "У тому числі одержано
безплатно" наводяться суми отриманих матеріальних цінностей.

Начальник управління методології
по виконанню бюджету бухгалтерського
обліку та звітності О.О.Чечуліна

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу